Adatbázis alapfogalmak

Report
Adatbázis alapfogalmak
Szoftverek: FoxPro, dBase, Access,
Paradox, DB2, Oracle
• Információ: új ismeret a felhasználó számára.
• Adat: rögzített ismeret.
• Adatbázis: tárolt adatok, szerkezetük és a
köztük lévő kapcsolatok rendszere.
• Adatbázis-kezelő
rendszer: az
adatok
rögzítését, biztonságos tárolását, módosítását,
visszakeresését végző informatikai alkalmazás.
Az adatbázis-kezelés az informatikának azon
része, amely a nagy mennyiségű összetartó
adatok hatékony tárolásával és feldolgozásával
foglalkozik.
Napjainkban a számítógépes alkalmazások
80%-a adatbázis-kezelést végez
• kereskedelem: raktári készlet és megrendelések
nyilvántartása; bevásárló központok pénztárgépei
• kultúra, oktatás: könyvtári információs rendszerek;
hallgatói adminisztráció; internetes keresőgépek
• közigazgatás: adónyilvántartások; anyakönyv;
lakcímnyilvántartás
• közlekedés: jegyhelyfoglalási rendszerek (vonat, repülő)
• egészségügy: beteg nyilvántartás (kórház, rendelő)
• tudomány: szakadatbázisok
• posta: ügyfelek, számlák nyilvántartása
• vállalat: termelés irányítási rendszerek
A példákat még hosszan lehetne sorolni.
Az Adatmodell elemei
• Egyed (entitás): az a dolog, amiről adatokat
tárolunk. Pl.: ISMERŐS, DIÁK
• Tulajdonság (attribútum): az egyed egy
jellemző adata.
Pl.: ISMERŐS neve, DIÁK születési ideje
• Előfordulás: az egyedek egy konkrét értéke. Az
adatbázis tartalmazza az egyedek konkrét
előfordulásait, valamint a tulajdonságok
értékeit egyes előfordulásokra. Az előfordulás
1-1 sor a táblázatban.
Pl.: ISMERŐS Balogh Mária adatai, DIÁK Kovács
István adatai
• Egyszerű tulajdonság: egyetlen részből áll,
tovább nem bontható.
Pl.: DIÁK sorszám, érdemjegy
• Összetett tulajdonság: több részből tevődik
össze.
Pl.: ISMERŐS cím (város, közterület, házszám);
DIÁK születési idő (születési év, hó, nap)
Törekedjünk
az
egyszerű
tulajdonságok
használatára.
• Egyértékű tulajdonság: egy előfordulásnál
csak egy értéke van.
Pl.: ISMERŐS: név, DIÁK: születési idő
• Többértékű tulajdonság: több értéket is
felvehet egy előfordulásnál.
Pl.: ISMERŐS egy személynek lehet több
telefonszáma, DIÁK egy-egy tantárgyból több
jegye
Törekedjünk az egyértékű tulajdonságok
használatára, mert a többértékű adatok
megnehezítik az adatok kezelését.
Az egyedek közötti kapcsolatok típusai:
• egy-egy fokú: az egyik egyed előfordulásához a másik egyed
legfeljebb egy előfordulása tartozik.
Pl.: ISMERŐS, DIÁK ugyanaz a személy legfeljebb egyszer
fordulhat elő mind a noteszben, mind a naplóban.
• Egy-több fokú: az első egyed egy előfordulásához a második
egyed több előfordulása tarozhat.
Pl.: Ha egy táblázat a megyék adatait, egy másik pedig a
településeket tartalmazza, akkor ugyanazt a megyét több
településnél is olvashatjuk, de minden település csak
egyetlen megyéhez tartozik.
• Több-több fokú: bármely egyed egy előfordulásához a másik
egyed több előfordulása tartozhat.
Pl.: Szerzők és könyvek adatait tartalmazó táblázatok (egy
szerzőnek több könyve, egy könyvnek több szerzője lehet)
Az egy-egy fokú kapcsolatokat gyakran célszerű
egyetlen táblázatba összevonni. A több-több
fokú
kapcsolatok
egy
illesztőtáblázat
beiktatásával egy-több fokú kapcsolatokra
bonthatók fel.
Relációs modell
A sorokat (1 sor: egyed egy konkrét
előfordulása) rekordoknak,
az oszlopokat (tulajdonságok) mezőknek vagy
attribútumnak nevezzük.
A cellákban a tulajdonságok konkrét értékeit
tároljuk. A táblázat első sora tartalmazza az
oszlopok neveit, a mezőneveket.
Adatmodell:
Relációs adatmodell:
egyed
tábla
tulajdonság
mező (oszlop)
előfordulás
rekord (sor)
A táblákra vonatkozó előírások:
• Az adatbázis táblái egyedi (egymástól
különböző névvel) rendelkezzenek.
• Egy táblában minden oszlopnak (mezőnek)
egyedi neve van.
• Egy oszlopban csak azonos típusú (egyféle)
adatot tárolunk.
• A táblának nem lehet két teljesen egyforma
sora.
• A sorok, ill. oszlopok sorrendje tetszőleges.
Egy-egy táblázatot relációnak nevezünk, ha nincs
két egyforma sora, minden oszlopnak egyedi neve
van, és a sorainak és oszlopainak sorrendje
tetszőleges.
• Minden relációban kell lennie egy elsődleges
kulcsnak, amely a rekordok egyértelmű
azonosítására szolgál, amit a tábla mezőinek
felsorolásánál aláhúzással jelölünk (mezőnév).
Ez lehet a reláció egyetlen attribútuma, de akár
több attribútum kombinációja is.
A relációs modellben több reláció is szerepelhet,
melyek között logikai kapcsolat van.
• Kulcs: azoknak a tulajdonságoknak (mezőknek) a
legszűkebb halmaza, amelyek minden sort
(rekordot) egyértelműen meghatároznak.
• Elsődleges tulajdonság: szerepel a kulcsban.
Pl.: ISMERŐS neve+lakcíme (ha nincs két
azonos nevű, egy lakcímen lakó ismerősünk),
DIÁK sorszáma a naplóban
• Másodlagos tulajdonság: nem szerepel a
kulcsban.
Pl.: ISMERŐS, DIÁK többi tulajdonsága
• Egyszerű kulcs: egyetlen tulajdonságból
(mezőből) áll.
• Összetett kulcs: több tulajdonság (mező)
alkotja.

similar documents