Bezwaarschrift huurverhoging

Report
Pagina
1/1
Bezwaar inkomensafhankelijke huurverhoging 2014
(Voor een ander bezwaar tegen de huurverhoging, adviseren wij het formulier van de huurcommissie te gebruiken.)
Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
Straat en huisnummer:…………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………………………
Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………
Ik maak bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging om onderstaande reden(en). Graag
omcirkelen wat van toepassing.
1) Op de verklaring van de Belastingdienst is het inkomen meegerekend van inwonende
kind(eren) die op 1 januari 2014 jonger was/waren dan 27 jaar.
Stuur IB’60-formulieren mee over 2012 van alle personen in uw huishouden die op 1 januari
2014 ouder waren dan 27 jaar.
2) Het gezamenlijk inkomen van mijn huishouden over 2012 is lager.
Stuur IB’60-formulieren mee over 2012 van alle personen in uw huishouden die op 1 januari
2014 ouder waren dan 27 jaar.
3) Het gezamenlijk inkomen van mijn huishouden over 2013 is lager.
Stuur IB’60-formulieren mee over 2013 van alle personen in uw huishouden die op 1 januari
2014 ouder waren dan 27 jaar (deze formulieren zijn vanaf juni beschikbaar).
4) Het verwachte gezamenlijk inkomen van mijn huishouden over 2014 is lager.
Stuur drie recente loonstroken of uitkeringsspecificaties mee van alle personen in uw
huishouden die op 1 januari 2014 ouder waren dan 27 jaar.
Als er sprake is van een inkomensdaling als gevolg van ontslag, pensioen of aanpassing van
arbeidscontract, stuur dan officiële stukken mee waaruit dit blijkt.
5) Ik ben / één van mijn huisgenoten is chronisch ziek of gehandicapt.
Stuur een CIZ-indicatie of Wmo- of Wvg-beschikking mee.
Datum………………………
Handtekening…………………………………………..
Stuur dit formulier mét de gevraagde bijlagen voor 1 juli 2014 naar:
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met
één van onze klantbeheerders, tel. (071) 331 50 00.
Alkemade Wonen
Postbus 150
2370 AD Roelofarendsveen

similar documents