Emmerson Evaluation Doświadczenie

Report
Mapa cen transakcyjnych
Kraków na tle innych aglomeracji
Robert Rajczyk
Emmerson Evaluation sp. z o.o.
V Konferencja z cyklu TRENDY W NIERUCHOMOŚCIACH
Kraków, 24 czerwiec 2014
www.emmerson-evaluation.pl
• Lokale mieszkalne - Kraków na tle innych aglomeracji
• Dzielnice Krakowa – rynek wtórny i pierwotny 2013/2014
• Lokale mieszkalne - Kraków na tle województwa małopolskiego
• Podsumowanie
• Emmerson Evaluation & Baza Danych E-VALUER
www.emmerson-evaluation.pl
2
KRAKÓW
NA TLE INNYCH AGLOMERACJI
www.emmerson-evaluation.pl
3
Ceny średnie lokali mieszkalnych
Stolice województw
•
•
•
•
www.emmerson-evaluation.pl
Kraków – miasto zaliczane do
grupy 5 aglomeracji, w którym
ceny średnie są kilkanaście
procent wyższe niż w pozostałych
aglomeracjach wojewódzkich
2 miejsce pod względem cen na
rynku wtórnym
3 miejsce pod względem cen na
rynku pierwotnym
Jedno z dwóch miast w Polsce, w
którym ceny na rynku wtórnym są
wyższe od cen netto na rynku
pierwotnym
4
*Rynek pierwotny – ceny netto
www.emmerson-evaluation.pl
5
www.emmerson-evaluation.pl
6
www.emmerson-evaluation.pl
7
www.emmerson-evaluation.pl
8
Miasto
limit MdM II
kw 2014
Ceny średnie
brutto rynek
pierwotny
Relacja
Kraków
5013,80
6025,16
-20,17%
Wrocła w
4983,55
5890,23
-18,19%
Wa rs za wa
6126,90
7196,90
-17,46%
Gda ńs k, Gdyni a
5682,05
6411,74
-12,84%
Lubl i n
4270,38
4723,27
-10,61%
Opol e
4213,00
4422,16
-4,96%
Ki el ce
4549,15
4757,48
-4,58%
Ka towi ce
4702,50
4879,61
-3,77%
Bi a łys tok
4283,40
4411,62
-2,99%
Szczeci n
4499,00
4602,14
-2,29%
Pozna ń
5907,00
5947,59
-0,69%
Bydgos zcz, Toruń
4414,85
4426,43
-0,26%
Rzes zów
4337,30
4341,27
-0,09%
Łódź
4897,20
4582,00
6,44%
Ol s ztyn
4859,25
4407,22
9,30%
Gorzów Wl kp.
4251,50
3397,87
20,08%
www.emmerson-evaluation.pl
9
KRAKÓW / DZIELNICE
ANALIZA 2013/2014
www.emmerson-evaluation.pl
10
www.emmerson-evaluation.pl
11
www.emmerson-evaluation.pl
12
www.emmerson-evaluation.pl
13
Ceny średnie lokali mieszkalnych - Dzielnice Krakowa
www.emmerson-evaluation.pl
14
Ceny średnie vs. powierzchnia lokalu - Dzielnice Krakowa
www.emmerson-evaluation.pl
15
Prognoza zmian cen do końca 2014 roku
1-3%
www.emmerson-evaluation.pl
16
KRAKÓW
NA TLE WOJEWÓDZTWA
www.emmerson-evaluation.pl
17
Ceny średnie - Kraków vs. województwo małopolskie
www.emmerson-evaluation.pl
18
Ceny średnie - Trend zmiany cen / Kraków vs. województwo małopolskie
www.emmerson-evaluation.pl
19
Ceny średnie - Ceny wg powierzchni / Kraków vs. województwo małopolskie
www.emmerson-evaluation.pl
20
PODSUMOWANIE
www.emmerson-evaluation.pl
21
Podsumowanie
•
Kraków jest jednym z 5 najdroższych miast wojewódzkich w Polsce (2 miejsce w przypadku cen
mieszkań na rynku wtórnym, 3 miejsce dla rynku pierwotnego).Miasto charakteryzuje się niską
stopę bezrobocia i wysokim poziomem przeciętnego wynagrodzenia,
•
Historyczny trend zmian cen w Krakowie jest zdecydowanie wzrostowy dla obu rynków.
Jednocześnie Kraków jest drugim obok Warszawy miastem w Polsce, w którym w zauważalny
sposób ceny netto na rynku pierwotnym są niższe od cen na rynku wtórnym,
•
W obrocie wtórnym w Krakowie znajduje się duża liczba mieszkań wybudowanych w ostatnich
15-latach w nowych technologiach. Na wysokie ceny dodatkowy wpływ ma również fakt, że
Kraków to miasto o dużych walorach turystycznych, co zwiększa udział transakcji lokalami
przeznaczanymi pod inwestycje i wynajem,
•
Poziom cen w Krakowie odbiega istotnie od poziomu na obszarze województwa – ceny na
rynku wtórnym są o ponad 87 % wyższe, a na rynku pierwotnym o ponad 37 % wyższe w
Krakowie niż na terenie pozostałej części województwa,
•
Przewidujemy, że w Krakowie, zarówno na rynku pierwotnym, jak i na wtórnym, do końca 2014
r. ceny wzrosną od 1 do 3%.
www.emmerson-evaluation.pl
22
EMMERSON EVALUATION
&
BAZA DANYCH E-VALUER
www.emmerson-evaluation.pl
23
Doświadczenie na rynku
wycen i analiz rynku
nieruchomości od 2008 roku
450.000 wiarygodnych
transakcji w Bazie Danych EVALUER
Ponad 120.000
zrealizowanych opracowań
Emmerson Evaluation
53 zatrudnionych
specjalistów
7 biur własnych w
największych miastach Polski.
Zasięg działania - teren
całego kraju
(23 Rzeczoznawców)
200 Rzeczoznawców
współpracujących
15 Banków i kilkadziesiąt
współpracujących firm
www.emmerson-evaluation.pl
24
Ewidencja 24 typów
nieruchomości
Rzetelność danych
transakcyjnych tylko z
wiarygodnych źródeł
Weryfikacja unikalności i
obligatoryjności
Baza Danych Transakcyjnych
E-VALUER
Odpowiedni nadzór
merytoryczny i system
raportów zwrotnych
Systematyka bazy TERYT dla
terenu całego kraju
Szczegółowe słowniki opisu
nieruchomości każdego typu
www.emmerson-evaluation.pl
25
Niezależne wyceny nieruchomości, oszacowania wartości, analizy
rynku nieruchomości oraz kontrole inwestycji dla potrzeb
zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych i komercyjnych.
Monitoring portfela nieruchomości - wyceny pakietowe i aktualizacje
wartości dużych portfeli nieruchomości mieszkaniowych i
komercyjnych.
Analizy rynku nieruchomości i opinie o wartości nieruchomości
nabywanych pod planowane inwestycje dla potrzeb deweloperów,
funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów gospodarczych.
Wycen dla innych celów – sprawozdania finansowe, aporty do spółek
celowych, opłaty adiacenckie i planistyczne oraz inne cele
przewidziane Ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Ocena opłacalności inwestycji w nieruchomości komercyjne, wsparcie
procesu decyzyjnego oraz systematyczna ocena wartości portfela
posiadanych nieruchomości.
www.emmerson-evaluation.pl
26
Biura Regionalne Emmerson Evaluation
Centrala Firmy & Oddział Warszawa
Al. Jerozolimskie 56C , 00-803 Warszawa
Oddział Poznań
ul. Grottgera 6 lok. 1, 60-757 Poznań
Oddział Wrocław
ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław
Oddział Kraków
al. Pokoju 1a, 31-512 Kraków
Oddział Trójmiasto
ul. Grunwaldzka 76, 81-771 Sopot
Oddział Szczecin
Pl. Rodła 8, Szczecin
Oddział Katowice
ul. Jordana 25 lok. 16, 40-056 Katowice
Telefon
48 22 379 99 00 (01, 02)
e-mail
STRONA WWW
[email protected]
www.emmerson-evaluation.pl
www.emmerson-evaluation.pl
27

similar documents