Motywowanie uczniów do nauki

Report
Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży online.
Agnieszka Kostyra
WPROWADZENIE
Jeżeli jesteś rodzicem nastolatka, to na pewno Twoje dziecko
rozpoczęło swoją przygodę z internetem już kilka dobrych lat temu,
ma konto w serwisie społecznościowym, albo i w kilku serwisach –
publikuje, komentuje, lajkuje, udostępnia zaprasza…, ogląda w sieci
filmy, słucha muzyki, szuka wiadomości, itd. Czasem wszystko
naraz, ma internet w telefonie, albo pragnie go mieć…
Od czego zacząć?
Nawet jeśli nie czujesz się internetowym ekspertem, to jesteś
rodzicem, czyli osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo swojego
dziecka.
Poznaj zagrożenia i sposoby na zapobieganie im!
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE
Z INTERNETEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
CYBERPRZEMOC (Cyberbullying)
UWODZENIE (Grooming)
NIEBEZPIECZNE TREŚCI
ZAGROŻENIE PRYWATNOŚCI
NADMIERNE KORZYSTANIE
SEKSTING
STALKING
CYBERPRZEMOC








To przemoc rówieśnicza
Straszenie, poniżanie, używanie obraźliwych określeń czy wyzywanie kogoś w
Internecie, przy użyciu komputera, telefonu komórkowego, smartphona lub
innych urządzeń medialnych;
Pisanie obraźliwych e-maili, komentarzy, pomówień na forach, blogach czy
portalach społecznościowych (np. Nasza Klasa, Facebook, Twitter);
Zamieszczanie w Internecie, na blogach, portalach społecznościowych, forach
lub rozsyłanie telefonem komórkowym obraźliwych lub ośmieszających zdjęć
bądź teksów,
Włamanie się na czyjeś konto na portalu społecznościowym, podszywanie się
pod kogoś w sieci (kradzież tożsamości), ujawnienie intymnych treści,
rozsyłanie fałszywych informacji w celu ośmieszenia;
Robienie komuś zdjęć lub filmowanie bez jego zgody i zamieszczanie tych
treści w Internecie bądź rozsyłanie;
Celowe blokowanie komuś dostępu do konta na portalu, wykluczenie;
Rozsyłanie spamu, wszelkiego rodzaju wirusów zakodowanych w
wiadomościach e-mailowych.
GROOMING






To niebezpieczne kontakty, uwodzenie
To sytuacje, w których osoba pełnoletnia nawiązuje w Internecie kontakt z
dzieckiem w celu pozyskania materiałów o charakterze erotycznym lub
nawiązania kontaktów seksualnych.
Młodzież i dzieci często ulegają manipulacji, są szantażowane i oszukiwane.
69% dzieci kontaktuje się w Internecie z osobami, których wcześniej nie
spotkało twarzą w twarz.
Każdy użytkownik ma prawo do zamieszczania na swoim profilu zdjęć,
filmów, informacji o życiu zawodowym i prywatnym. Problem w tym, że jeśli
nie ustawimy odpowiednich ograniczeń, do tych treści będą mieli dostęp
wszyscy użytkownicy portalu (profil „tylko znajomi”).
Według prawa kontakty seksualne z osobą poniżej 15 roku życia są
przestępstwem. Ścigane jest już nawiązywanie kontaktu z osobą małoletnią w
celu wykorzystania jej seksualnie lub produkcji pornografii.
NIEBEZPIECZNE
(SZKODLIWE) TREŚCI






To takie treści, które mogą mieć negatywny wpływ na psychikę i rozwój
dziecka.
Zalicza się do nich przede wszystkim materiały pornograficzne oraz sceny
przemocy, jak również materiały promujące samookaleczenia, samobójstwa,
skrajne odchudzanie, rozpowszechniające nienawiść, promujące zażywanie
narkotyków.
67% gimnazjalistów trafiło w sieci na pornografię, 51% na brutalne sceny
przemocy.
Rozmawiaj z dzieckiem o niebezpiecznych treściach. Wskaz mu pozytywne i
bezpieczne serwisy internetowe.
Pozwalając dziecku na granie lub kupując grę zwróć uwagę, czy nie zawiera
niebezpiecznych treści i jest dostosowana do wieku dziecka.
Należy zgłosić ten fakt na Dyżurnet.pl – punktu kontaktowego, którego
celem jest reagowanie na treści wymierzone w bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży.
ZAGROŻENIA
PRYWATNOŚCI





90% gimnazjalistów ma profil w jednym lub kilku serwisach
społecznościowych, tj. twitter, facebook, nk.. To przestrzeń, w której budują
swoją tożsamość, nawiązują i utrzymują kontakty, prezentują siebie, dzielą się
swoimi zdjęciami, filmami, swoimi przemyśleniami czy planami ze znajomymi
i rodziną. Często robią to z narażeniem swojej prywatności!
Poznaj serwisy społecznościowe, z których korzysta Twoje dziecko.
Uświadom mu, że materiały publikowane online są powszechnie dostępne i
mogą narazić je na nieprzyjemności teraz lub za jakiś czas – nawet za kilka lat.
Zadbaj, by Twoje dziecko odpowiednio skonfigurowało parametry
prywatności w serwisach społecznościowych, z których korzysta, tak żeby
ograniczyć dostęp do publikowanych materiałów osobom spoza kręgu
znajomych.
www.dziecko w sieci.fdn.pl/poradniki (np. „Dbaj o fejs”)
NADMIERNE KORZYSTANIE



Uzależnienie to sytuacja, w której dziecko spędza w Internecie zbyt dużo
czasu, zaniedbując przez to relacje z rodziną, rówieśnikami oraz zaniedbując
obowiązki szkolne. Dziecko odczuwa silną potrzebę lub przymus korzystania
z Internetu. Na próby ograniczenia dostępu reaguje rozdrażnieniem, a nawet
agresją.
Ustal z dzieckiem zasady korzystania z Internetu. Określ czas, który może
spędzać w sieci oraz aktywności, jakie tam podejmuje!
Reaguj na symptomy nadmiernego korzystania z Internetu – ogranicz czas
spędzany przez dziecko w sieci, przekieruj jego aktywność. W razie potrzeby
szukaj pomocy u specjalisty.
SEKSTING


Popularne stało się rozpowszechnianie, szczególnie przez nastolatki nagich
lub półnagich zdjęć części lub całego ciała za pomocą telefonów
komórkowych lub portali ze zdjęciami najczęściej w zamian za korzyści
finansowe, zdobycie popularności w Internecie. dla żartu lub w kontekście
relacji miłosnej
Konsekwencje tego zjawiska mogą być bardzo poważne: wysłane prywatnie
zdjęcie lub film mogą być wykorzystane w nieuprawniony sposób i trafić do
publicznego obiegu w celu żartu, ośmieszenia czy zemsty po rozstaniu z
dziewczyna czy chłopakiem. Powszechne są również przypadki szantażu, w
których odbiorca tego typu zdjęć grozi ich ujawnieniem i opublikowaniem w
Internecie, próbując skłonić w ten sposób ofiarę do określonego zachowania.
STALKING



To złośliwe, powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy
prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu np. przez smsy.
Wyjściem z sytuacji jest zablokowanie kontaktów z nieznanych sobie kont
oraz zgłoszenie sprawy na policję.
Za uporczywe nękanie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności!
ZAGROŻENIAPODSUMOWANIE






Uwodzenie w sieci przez dorosłych sprawców
Przemoc rówieśnicza z wykorzystaniem mediów elektronicznych
Nadużywanie komputera i/lub Internetu
Kontakt młodych użytkowników ze szkodliwymi treściami w sieci
Przestępstwa internetowe: kradzież danych, kradzież tożsamości
Seksting
KONSEKWENCJE PRAWNE

1.
2.
3.
4.
5.




Dowodami mogą być:
Wiadomości e-mail
Wiadomości sms lub mms
Komentarze do zdjęć na blogach, portalach społecznościowych,
Treści rozmów prowadzonych na czatach, komunikatorach internetowych,
np. Gadu Gadu, Tlen.pl, Skype, Facebook, Messenger
Zrzut ekranu, czyli zapis aktualnego zapisu na ekranie monitora (klawisz
Print Screen+Control, a następnie wykonaj operację „Wklej” w
dokumencie Word)
Z pozoru niewinne żarty mogą wyrządzić bardzo dużo krzywd i wpędzić
sprawców zdarzenia w poważne kłopoty!
Za prześladowanie i uporczywe nękanie grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolności (art. 190a kk)
Za zniesławienie w mowie lub na piśmie grozi kara grzywny lub
ograniczenia wolności(art.216 kk)
Za groźby karalne grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia
wolności (art.190 kk)
KTO MOŻE POMÓC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
HELPLINE.ORG.PL (800 100 100 – BEZPŁATNY TEL.)
WWW.POLICJA.PL
WWW.SAFERINTERNET.PL
WWW.DZIECKOWSIECI.FDN.PL
WWW.DZIECKOWSIECI.FDN.PL/PORADNIKI
FUNDACJA „Dzieci Niczyje”
WWW. FACEBOOK.COM/SAFETY
WWW.116111.PL
Anonimowość w Internecie nie istnieje.
Każda aktywność pozostawia ślad.
POPULARNE
PRZEGLĄDARKI:
www.google.pl, www.yahoo.com, www.live.com,
www.szukacz.pl, www.alltheweb.com,
www.altavista.com, www.netsprint.pl,
http://szukaj.onet.pl
Metawyszukiwarki (szukają i segregują wyniki w
kilku wyszukiwarkach jednocześnie):
www.clusty.com, www.ixquick.com
DARMOWE PROGRAMY
ANTYWIRUSOWE:
1. AVG Anti-Virus Free http://free.grisoft.com
2. Avast! Antivirus www.avast.com
3. Avira AntiVir® PersonalEdition Classic www.free-av.com
4. http://virusscan.jotti.org
– darmowy skaner antywirusowy on-line dla
pojedynczych plików, korzystający z wielu programów antywirusowych jednocześnie;
Darmowe i cenione za skuteczność programy wykrywające i usuwające złośliwe
oprogramowanie:
•Ad-Aware SE Personal: www.lavasoft.de
•Spybot-Search & Destroy: www.safer-networking.org/pl/spybotsd/index.html
•WindowsDefender:
www.microsoft.com/poland/athome/security/spyware/software/default.mspx
•SpywareBlaster
(zapobiega
instalacji
złośliwego
oprogramowania):
www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html

similar documents