Zaventem aan Zet - Gemeente Zaventem

Report
Zaventem aan Zet
"Zaventem aan Zet : samen nadenken over Zaventem van morgen "
De komende jaren zullen we verschillende maatschappelijke thema's
behandelen via het burgerparticipatie-project 'Zaventem aan Zet'. Dit is een
project dat Zaventemenaren actief wil betrekken bij het beleid van hun
gemeente. De thema's die onder de loepe worden genomen staan reeds op de
politieke agenda en er is ruimte voorzien in het budget van onze gemeente.
Voor elk thema willen we graag uw mening, uw visie en uw ideeën kennen. Per
thema organiseren we dan ook een gespreksavond in elke deelgemeente.
Tijdens deze gespreksavonden komen we luisteren naar wat u te zeggen hebt.
De wijkavonden starten in maart. Binnenkort communiceren we de data en de
locaties.
Thema : 'Publieke ruimte voor recreatie'
Per deelgemeente gaan we op zoek naar een extra nieuwe locatie voor sport,
spel en ontmoeting. Wat is een goede locatie en hoe wordt deze best ingericht
? Ook de reeds bestaande sport- en speelveldjes nemen we onder de loep.
Wat kan hier beter? Welke locaties zijn het meest dringend aan een opfrisbeurt
toe? Beantwoorden ze nog wel aan de behoeften? .....
Thema : Cultuur centrum
Bij het ontwerp van dit nieuw gebouw werd de gebruiksvisie zo ruim mogelijk
gehouden. Voor de bemanning en succesvolle besturing van deze
cultuurtempel is het belangrijk te weten wat u van de Hoe moet de
programmatie er uit zien .Wat verwacht je van de werking en het gebruik van
het nieuwe culturele centrum ? Wat is de plaats van de verenigingen hierin? …
Thema : Welzijn
Ons sociaal beleid behoort vandaag tot het beste in Vlaanderen. En dat willen
we natuurlijk zo houden. Mantelzorg, thuiszorg, kinderopvang… We krijgen er
allemaal mee te maken.
allemaal mee te maken.
Maar hoe speeltuinen eruit zien en welke kunnen goede locaties zijn? kunnen
we samen onze gemeente nog warmer maken? Waar heeft u als ouder of
zorgbehoevende nood aan? En welke initiatieven moeten prioriteit krijgen als
we weten dat het budget natuurlijk ook zijn grenzen heeft.
Thema : Netheid
We willen allemaal graag een nette gemeente. Maar hoe maken we van netheid
een duurzaam proces, waarin we allemaal samen een stukje
verantwoordelijkheid dragen?
Thema : Veiligheid
We horen tot slot ook graag uw ideeën over hoe we samen de leefbaarheid en
veiligheid in onze gemeente kunnen verhogen. Van meldpunten en aangepaste
verlichting tot sociale controle.
"U bent aan zet" : Laat uw stem horen en discussieer mee over de
toekomst van Zaventem!
Weet u nu al dat u graag wil participeren aan onze wijkwerking en welk van de
5 thema's u het meest interesseert? Of heeft u een extra idee om onze
wijkwerking nog beter te maken? Aarzel niet om "samen met ons na te denken
over het Zaventem van morgen".
Stuur een email met uw ideeën naar [email protected]

similar documents