Praktyki ELSA Opole

Report
MIĘDZYNARODOWY
PROGRAM WYMIANY
PRAKTYK STUDENCKICH
(STEP)
Praktyki
dla I roku
SĄD OKRĘGOWY W OPOLU
Opis praktyki:
praktyka miesięczna bądź dłuższa. Sąd daje możliwość wyboru
wydziału, w którym będzie się odbywało praktykę, przydziela
opiekuna, daje możliwość protokołowania na rozprawach i
przygotowywania projektów pism sądowych.
Wymagania:
zdolność do czynności prawnych, umiejętność szybkiego pisania
na komputerze, ubezpieczenie zdrowotne
Termin aplikowania:
przed końcem miesiąca poprzedzającego
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Kaczorowski
e-mail: [email protected]
SĄD REJONOWY W OPOLU
Opis praktyki:
praktyka 3 tygodniowa z możliwością przedłużenia. Sąd
daje możliwość wyboru wydziału, w którym będzie się
odbywało praktykę, przydziela opiekuna.
Przygotowywanie projektów pism sądowych, bieżąca
pomoc w biurze.
Wymagania:
zdolność do czynności prawnych, umiejętność szybkiego
pisania na komputerze, ubezpieczenie zdrowotne
Termin aplikowania:
przed końcem miesiąca poprzedzającego
Osoba kontaktowa:
Kamila Gałązka
E-mail :[email protected]
SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE
KOŹLU
Opis praktyki:
Praktyka miesięczna, bezpłatna.
Wymagania:
Studenci I-V rok Prawa i Administracji,
ubezpieczenie zdrowotne
Termin aplikowania:
Miesiąc przed rozpoczęciem praktyki
Osoba kontaktowa:
Alicja Bezuch
e-mail: [email protected]
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Opis praktyki:
praktyka dla osób zainteresowanych
tematyką prawa pracy i pokrewną
Wymagania:
brak szczególnych wymagań
Termin aplikowania:
przed końcem miesiąca poprzedzającego
Osoba kontaktowa:
Jesica Wocka
e-mail: [email protected]
Praktyki dla II
roku
WOJEWÓDZKI SĄD
AMINISTRACYJNY w Opolu
Opis praktyki:
praktyka trwa od 2 do 4 tyg.
Wymagania:
praktyka przeznaczona dla osób, realizujących (lub
takich, które już zrealizowały) procedurę
administracyjną
Termin aplikowania:
przed końcem miesiąca poprzedzającego
Osoba kontaktowa:
Anna Gawlik,
e-mail: [email protected]
URZĄD SKARBOWY W OPOLU
Opis praktyki:
Praktyka miesięczna z możliwością przedłużenia, dla
osób zainteresowanych prawem podatkowym i
skarbowym (w tym także karnym skarbowym).
Wymagania:
brak szczególnych wymagań, możliwość aplikowania
przez osoby będące na II roku Prawa lub Administracji
Termin aplikowania:
Przed końcem miesiąca poprzedzającego
Osoba kontaktowa:
Dagmara Gałązka
e-mail: [email protected]
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W
OPOLU
Opis praktyki:
możliwość aplikowania na praktykę w każdym departamencie,
porządkowanie akt, archiwizacja, praktyka dla osób
zainteresowanych tematyką prawa administracyjnego
Wymagania:
studenci prawa i administracji, podanie o praktykę
Termin aplikowania:
przed końcem miesiąca poprzedzającego
Osoba kontaktowa:
Przemysław Smorawski
e-mail: [email protected]
URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
Opis praktyki:
porządkowanie akt, archiwizacja, praktyka dla osób
zainteresowanych tematyką prawa administracyjnego
Wymagania:
studenci prawa i administracji, podanie o praktykę
Termin aplikowania:
przed końcem miesiąca poprzedzającego
Osoba kontaktowa:
Jesica Wocka
e-mail: [email protected]
Kancelaria Zarębski Zapotoczny
Boruszek Spółka Partnerska
Opis praktyki:
Praktyka przeznaczona przede wszystkim dla studentów, którzy ukończyli lub
kończą II rok Prawa i chcą zaznajomić się z praktycznym funkcjonowaniem
kancelarii, dowiedzieć czym się ona zajmuje na co dzień, jak wyglądają
pisma procesowe i jak się je sporządza oraz jak przebiega kontakt kancelarii
z innymi podmiotami (np. komornik, sąd, prokuratura). Mile widziana
znajomość prawa procesowego. Przydatnymi cechami są skrupulatność,
umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz gotowość do pracy.
Wymagania:
II-V rok Prawa, umiejętność sporządzania pism procesowych mile widziana,
CV i rozmowa kwalifikacyjna
Termin aplikowania:
w 2. tygodniu przed planowanym rozpoczęciem praktyki; data rozmowy
kwalifikacyjnej do indywidualnego ustalenia.
Osoba prowadząca kontakt:
Robert Pieluch
e-mail: [email protected]
Praktyki
dla III roku
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
Kancelaria Radcy Prawnego - Mec.
Michał Bednarski
Opis praktyki:
miesięczna, nieodpłatna praktyka w kancelarii, do zadań
praktykanta będzie należało m.in. sporządzanie pism
procesowych, sporządzanie opinii prawnych, bieżąca obsługa
prawna
Wymagania:
III – V rok Prawa
Termin aplikowania:
przed końcem miesiąca poprzedzającego
Osoba prowadząca kontakt:
Kamila Gałązka
e-mail: [email protected]
Praktyki
dla IV roku
Kancelaria Radców Prawnych
Meissner i Partner sp. p.
Opis praktyki:
praktyka dwutygodniowa lub miesięczna, niepłatna; przeznaczona dla
osób, które zdały już procedurę cywilną oraz administracyjną lub są w
trakcie nauki tych przedmiotów.
Wymagania:
IV - V rok Prawa, specjalizacja cywilistyczna; CV oraz list motywacyjny,
rozmowa kwalifikacyjna
Termin aplikowania:
co najmniej na 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem
odbywania praktyki
Osoba prowadząca kontakt:
Anna Gawlik
e-mail: [email protected]
Kancelaria Cybińska Dziadek i
Partnerzy
Opis praktyki:
miesięczna praktyka nieodpłatna
Wymagania:
studenci IV-V rok znający procedurę cywilną,
interesujący się sprawami gospodarczymi
Termin aplikowania:
przed końcem miesiąca poprzedzającego,
Osoba prowadząca kontakt:
Alicja Bezuch
e-mail: [email protected]
Kancelaria Notarialna - Waldemar
Myga
Opis praktyki:
Praktyki miesięczna z możliwością przedłużenia,
nieodpłatna
Wymagania:
IV-V rok Prawa, znajomość procedury cywilnej.
Termin aplikowania:
Przed końcem miesiąca poprzedzającego.
Osoba prowadząca kontakt:
Michał Brózdra,
e-mail: [email protected]
Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof
Tyła
Opis praktyki:
co najmniej 3-miesięczna praktyka nieodpłatna, dla studentów ze
znajomością procedury cywilnej oraz języków obcych.
Wymagania:
pożądani ambitni, szybko uczący się studenci V roku prawa- niżej,
jeśli jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, ze
znajomością procedury cywilnej (warunek bezwzględny), mile
widziana znajomość języka niemieckiego. Praktyka minimum raz w
tygodniu.
Termin aplikowania:
przed końcem miesiąca poprzedzającego
Osoba prowadząca kontakt:
Michał Brózda
e-mail: [email protected]

similar documents