Pobierz - Koalicja Nowosądecka

Report
CZAS NA ZMIANY
13 wrzesień 2014
Jesteśmy na
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Kompleksowy System Komunikacyjny
dla subregionu – Odkorkujmy miasto!
Zbudujmy Centrum Komunikacyjne.
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Strefa Aktywności Gospodarczej –
Nowe miejsca pracy! Wsparcie dla
sądeckiej przedsiębiorczości!
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Popieramy Sądeczan – Ożywienie
Starówki! Darmowe parkingi!
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Jasne zasady finansowania sportu
w mieście – Sandecja w Ekstraklasie
jako Sportowa Spółka Akcyjna!
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Budżet obywatelski – Oddajmy Sącz
Sądeczanom!
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Współpraca z okolicznymi gminami
i powiatem w zakresie strategicznych
inwestycji.
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Programy prorodzinne – w tym także:
boiska, strefy rekreacji –
wykorzystanie potencjału brzegów
rzeki Kamienica. Rewitalizacja Parku
Strzeleckiego
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Jesteśmy na
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Stop dla Wenecji Sądeckiej – nie
wyrzucajmy w błoto pieniędzy! Są
ważniejsze cele.
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Dość zastoju inwestycyjnego.
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Stop podwyżkom cen wody i ścieków.
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Stop podwyżkom cen wody i ścieków.
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Stop dla smogu w mieście – chcemy żyć!
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Stop dla spadku rangi miasta. Samorząd
powinien walczyć o inwestycje
finansowane zewnętrznie – droga do
Brzeska, poprawa opieki szpitalnej.
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja
Nowosądecka
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail: [email protected]

similar documents