I miejsce szkoła ponadgimnazjalna

Report
I AIDS
 Informacje
ogólne
 Budowa wirusa HIV
 Statystyki zachorowań
 Światowy dzień HIV/AIDS
 Aktywność fizyczna
 Zapobieganie HIV
 HIV u kobiet
 Możliwości z HIV
 Przeciwskazania
 Ciąża
 Ludzie młodzi
 HIV u dzieci
 Organizacje
 Test na HIV
 Różnica miedzy HIV a AIDS
 Leczenie
 Przebieg
 Źródła
Informacje ogólne
AIDS (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) jest zespołem nabytego
niedoboru odporności, stanowi
końcową fazę zakażenia wirusem HIV.
Układ immunologiczny chorego staje
się dysfunkcjonalny, pacjent zapada na
różne choroby, m. in. na nowotwory,
grzybice, zapalenie płuc, schorzenia te
często doprowadzają do śmierci.
Wbrew powszechnemu przekonaniu,
osoby starsze ponoszą takie samo
ryzyko zakażenia HIV jak ludzie
młodzi.
Budowa wirusa
HIV
1 - Nić RNA
2 - Enzym odwrotna
transkryptaza
3 - Enzym integraza
4 - Enzym proteaza
5 - Białko strukturalne
otaczające rdzeń
6 - Białko zaliczane do
otoczki
7,8 - Białka
(glikoproteiny)
9 – Struktura lipidowa;
wraz z glikoproteinami 7
i 8 tworzy właściwą
otoczkę wirusa
Statystyki zachorowań
AIDS stanowi problem globalny, wzrost
zachorowań odnotowuje się na każdym
kontynencie. Na całym świecie 38
milionów ludzi jest zarażonych HIV,
codziennie zaraża się około 16 tysięcy
osób. Największe ryzyko zakażenia
występuje na obszarach Afryki
Subsaharyjskiej i Karaibów. W
niektórych państwach afrykańskich
odsetek ludzi zakażonych wynosi 40%.
Światowy Dzień
AIDS/HIV
1 grudnia obchodzony jest na
całym świecie dzień AIDS/HIV.
Organizowany jest przez
Światową Organizację Zdrowia i
ma on na celu uświadomienie
ludziom na całym świecie, jakie
zagrożenia niesie za sobą wirus
HIV.
Aktywność fizyczna
Życie z wirusem nie oznacza, że trzeba
rezygnować z wszystkiego, co
dotychczas było normą. Przestrzegając
podstawowych zasad higieny, a także jeśli są do tego wskazania - przyjmując
regularnie leki, można prowadzić życie
niewiele różniące się od tego sprzed
diagnozy.
Zapobieganiu zakażeniu
HIV
Zakażenie HIV przenosi się w kontaktach
zarówno hetero-, jak i homoseksualnych.
Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy
dla obojga partnerów jest to pierwszy
kontakt seksualny, a później zachowują
sobie wierność. Późna inicjacja seksualna
i ograniczanie liczby partnerów
seksualnych zmniejsza ryzyko zakażenia
HIV i innymi chorobami przenoszonymi
drogą płciową. Jak dotąd, jedynym
środkiem o udowodnionej skuteczności w
zapobieganiu zakażeniom HIV i innym
chorobom przenoszonym drogą płciową
są prezerwatywy.
Drogi zakażenia: seksualna (homo- i
heteroseksualna), krwiopochodna,
·wertykalna ( wewnątrzmaciczna,
okołoporodowa, w następstwie karmienia
piersią), poprzez transplantacje , poprzez
sztuczne zapłodnienie.
Różnica miedzy HIV a AIDS
HIV to wirus zespołu nabytego braku odporności.
AIDS to natomiast schyłkowa faza zakażenia wirusem HIV.
AIDS rozpoznaje się wtedy jeśli u pacjenta z wirusem HIV
pojawiają się tzw. choroby wskaźnikowe. Niektórzy dodają
do tego jeszcze jeden warunek: poziom tzw. limfocytów
CD4 ma być niższy od 200.
HIV u kobiet
Najwięcej zakażeń
obserwuje się wśród
młodych kobiet. Jedne z
nich są zakażone
wirusem HIV, miały
kontakt z narkotykami, są
byłymi albo czynnymi
narkomankami.
Natomiast obecnie jest
coraz więcej młodych
kobiet, które zostały
zakażone przez swoich
partnerów seksualnych,
chociaż z narkotykami
nie miały i nie mają nic
wspólnego.
Możliwości
z HIV
Ludzie żyjący z HIV,
leczeni lekami
antyretrowirusowym,
mogą prowadzić
najzupełniej
normalne życie:
• mogą się uczyć,
• pracować,
• zakładać rodziny lub
wchodzić w
nieformalne związki,
• mieć dzieci,
• uprawiać seks (z
zabezpieczeniem,
którym jest
prezerwatywa).
Przebieg
Wirus HIV, po dostaniu się do organizmu,
łączy się z komórkami wyposażonymi w
receptor CD4. Są to najczęściej limfocyty.
Przy udziale koreceptorów dochodzi do
wniknięcia wirusa i rozpoczyna się jego
namnażanie. U większości ludzi
wspomniany proces przebiega bardzo
intensywnie. W konsekwencji zmniejsza
się liczba limfocytów w organizmie, układ
odpornościowy staje się dysfunkcjonalny.
Wirus ulega licznym modyfikacjom, szybko
uodparnia się na leki.
Przeciwskazania
Człowiek żyjący z HIV nie może
tylko:
• być krwiodawcą,
• oddawać narządów do
przeszczepów,
• uprawiać seksu bez prezerwatywy,
• w świetle obecnych przepisów pracować w niektórych służbach
(policja itp.), gdzie istnieje - jak
dotąd, tylko teoretyczne - ryzyko
zakażenia innych osób podczas
wykonywania pewnych czynności
(np. zatrzymanie i aresztowanie
osoby stawiającej opór).
Ciąża
Do tej pory wiadomo było, że to
ciężarne kobiety - wskutek zmian
zachodzących w ich organizmach
podczas ciąży - są bardziej podatne na
zarażenie wirusem HIV od chorego
partnera. Teraz okazuje się, że także
zdrowi mężczyźni mogą łatwiej ulec
zakażeniu, jeśli żyją w związku z
ciężarną partnerką, która jednocześnie
jest nosicielką wirusa.
Leczenie
Nie istnieje medykament pozwalający
na wyleczenie AIDS, dotychczas
opracowano jedynie preparaty
utrudniające namnażanie się wirusa
HIV i wniknięcie do komórek.
Ludzie młodzi
Zdecydowana większość nosicieli HIV to
ludzie młodzi, a sam wirus roznoszony
jest głownie przez kontakty seksualne. W
ponad połowie przypadków nosicielami
zostają ludzie między 15. a 24. rokiem
życia. Najłatwiej do zakażenia dochodzi
podczas kontaktów analnych,
tradycyjnego stosunku, ale seks oralny z
osobą będącą nosicielem również
stanowi zagrożenie dla zdrowia. Jak
podkreślają eksperci z UNAIDS,
Krajowego Centrum ds. AIDS i lekarze:
najważniejsza jest profilaktyka.
Najskuteczniejszą bronią w walce z HIV
jest unikanie sytuacji, w których dojść
może do zakażenia wirusem, weryfikacja
statusu serologicznego własnego jak i
swoich partnerów i stosowanie
prezerwatyw.
HIV u dzieci
U dzieci przebieg zakażenia różni się w
zależności od sposobu zakażenia. 80%
przypadków to zakażenie wertykalne.
Przebieg choroby u dzieci zależy od
okresu ciąży lub porodu, w którym
doszło do zakażenia. Najciężej i
najkrócej chorują dzieci zakażone w
okresie wewnątrzmacicznym. Rodzą się
mniejsze i słabsze. W ciągu kilku
miesięcy obserwuje się objawy
zakażenia. Dzieci te umierają w ciągu
pierwszych lat życia.
Organizacje
W Polsce znajduje się
wiele organizacji
pomagającym osobą z
AIDS są to na przykład:
• res-humanae
• Bądź z nami
• Dadu
• Fundacja na rzecz osób
uzależnionych i żyjących
z HIV im Danuty
Jaskólskiej
Oraz wiele innych.
Test na HIV
Test można anonimowo i
nieodpłatnie wykonać w Punktach
Konsultacyjna - Diagnostycznych
(PKD) Krajowego Centrum ds. AIDS.
Obecnie czynnych jest 25
anonimowych punktów testowania w
dużych miastach na terenie całego
kraju. Aktualne informacje oraz listę z
adresami i godzinami pracy PKD
można znaleźć na stronie
internetowej www.aids.gov.pl lub
dzwoniąc do:
OGÓLNOPOLSKIEGO
CAŁODOBOWEGO TELEFONU
ZAUFANIA AIDS (22) 692 82 26
Źródła:
Fotografie: http://fotogalerie.pl/fotka/3140611317487859s2,harb,*-Wieczorne-czekanie-*.htm,
http://fotogalerie.pl/fotka/2741901186597738s1,anikout,cielesnosc.htm,
http://dn3xvn5nu3tgm.cloudfront.net/fotki/upload/30/32/65/3032651265395939s2.jpg,
http://fotogalerie.pl/fullScreen.jsp?b=false&o=true&f=2741891182621522510,
http://fotogalerie.pl/fotka/2834711207902793s2,anikout,karty.htm,
http://fotogalerie.pl/fotka/2831731200259034s2,anikout.htm,
http://fotogalerie.pl/fotka/2736731154940639912,barla,Wymach-....htm, http://zdrowie.onet.pl/zycie-intymne/11powodow-dla-ktorych-warto-sie-kochac,1,3673158,special-art.html,
http://supermozg.gazeta.pl/supermozg/1,99600,7677323,Banany_moga_pomoc_w_walce_z_HIV.html,
http://www.madblackcat.com/2011/09/hiv-increase/, http://www.mamazone.pl/artykuly/mamyglos/newsy/2010/ciaza-to-wieksze-ryzyko-zlapania-hiv-przez-partnera.aspx, http://www.bestphoto.pl/blog/tag/aktmeski/, http://neverlose.pinger.pl/m/6043889, http://xilo.republika.pl/aids/slajd4.htm,
http://www.cd4.pl/zapobieganie-zakazeniu-hiv/zachowania-ryzykowne-i-bezpieczne/sposoby-zmniejszania-ryzykazakazenia-hiv-w-kontaktach-seksualnych/, http://fotogalerie.pl/fotka/2834721208022757s2,juzek,%29.htm ,
http://fotogalerie.pl/fotka/2741891178626338000,juzek,Na-zakrecie.htm, http://www.prawnik-online.eu/poradyprawne/dni-wolne-na-poszukiwanie-pracy, http://www.nowpublic.com/strange/stare-dobre-malzenstwo
Tekst: http://www.sciaga.pl/tekst/13272-14-aids_i_hiv,
http://www.mamazone.pl/http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,8738431,Zrob_test__nie_daj_szansy_HIV.html,
http://www.resmedica.pl/pl/archiwum/ffxart7002.html,
http://www.choroby.senior.pl/78,0,AIDS-HIV,2816.html,
http://www.cd4.pl/
Muzyka: Ras Luta & Grizzlee - Every Day
ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNOINFORMATYCZNYCH
im. prof. Henryka
Mierzejewskiego
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork
tel./fax.: + 48 59 862 - 22 95
Opiekun: Pani Iwona Labuda
Opracował: Grzenkowicz
Krystian klasa II TI

similar documents