Sprawy różne - Kuratorium Oświaty w Warszawie

Report
SPRAWY RÓŻNE
OBCHODY ROKU LUTOSŁAWSKIEGO
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Fundacja „Muzyka jest dla
wszystkich”, w ramach ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Roku Lutosławskiego 2013, realizują program edukacyjny skierowany zarówno
do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych jak i nauczycieli szkół
ogólnokształcących oraz osób dorosłych z terenu województwa
mazowieckiego.
Celem projektu jest upowszechnienie twórczości wybitnego Polskiego
kompozytora oraz muzyczne uwrażliwienie społeczeństwa.
Udział w programie jest bezpłatny.
Kalendarium oraz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich koncertów i
projektów publikowane będą na oficjalnej stronie obchodów Roku
Lutosławskiego: www.lutoslawski.culture.pl oraz www.muzykajest.pl
Proponowane projekty:
LUTOSCHOOL – artystyczna akcja dla zainteresowanych muzyką uczniów i
nauczycieli gimnazjów ogólnokształcących, w siedzibie Orkiestry Sinfonia
Varsovia (24 lub 26 września 2013 w godzinach 10.00-16.00). Improwizacje,
muzyczne wynalazki, gra zespołowa. Nie jest konieczna znajomość nut i
umiejętność grania na instrumentach.
Zapisy szkół: [email protected] 605 225 849
LUTOSŁAWSKI XXI – warsztaty dla nauczycieli wszystkich etapów nauczania,
interaktywne i poruszające krótkie koncerty, działania happeningowe.
Prowadzić je będą znani kompozytorzy, publicyści i pedagodzy w siedzibie
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Muzeum Chopina (24, 25
października, 7,8,14,15 listopada).
Zapisy: [email protected] 501 392 783
LUTOSŁAWSKI XXI – ogólnopolski konkurs felietonów o kompozytorze,
muzyce i kulturze współczesnej, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych. Termin nadsyłania prac 4
listopada 2013. Cenne nagrody.
Wszelkie informacje: [email protected] 502 599 634
Przedsięwzięcie objął Honorowym Patronatem Mazowiecki Kurator Oświaty.
PROJEKT „SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM
NOWOCZESNEJ SZKOŁY”
Realizowany jest w ramach Poddziałania 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru
pedagogicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami,
rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie
szkół i przedszkoli w Polsce .
Projekt skierowany jest do środowisk szkolnych, ale także do tzw. „otoczenia
szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji
pozarządowych.
Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 19 sierpnia 2013 r. i odbywa się drogą
elektroniczną, poprzez specjalny formularz zmieszczony na oficjalnej stronie
projektu.
Strona projektu: www.szkolawspolpracy.pl
Kontakt mailowy: [email protected] lub pod numerem telefonu:
22 347-45-42
Spośród zgłoszonych deklaracji do udziału w projekcie wybranych zostanie, na
podstawie określonego regulaminu, co najmniej 1034 szkół i przedszkoli. Z
każdej ze szkół wybranych będzie po 6 przedstawicieli (2 rodziców, 2 uczniów,
2 nauczycieli), natomiast z przedszkoli po 4 przedstawicieli (bez udziału dzieci),
którzy wezmą udział w specjalnie dla nich opracowanych szkoleniach i
warsztatach.
III EDYCJA BADANIA „LABORATORIUM MYŚLENIA – DIAGNOZA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW
PRZYRODNICZYCH W POLSCE”
Badanie jest przygotowane i nadzorowane przez Pracownię Przedmiotów
Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.
Celem jest całościowe sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjum z
biologii, chemii, fizyki i geografii.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://eduentuzjasci.pl/pl/badania.html
Kontakt:
e-mail: [email protected]
telefon: 22 241-71-00 wew. 112, 503 026 819
Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie
programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w
przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych”
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach
związanych z odnawialnymi źródłami energii poprzez zainicjowanie z
przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi nowatorskiego podejścia do
nauczania praktycznego w zakresie technologii mających ścisły związek z
zieloną energią oraz podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów
zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (286 nauczycieli z całej
Polski, w tym 86 kobiet i 200 mężczyzn), w okresie od 1.10.2012 r. do
31.03.2015 r.
W związku z wejściem w życie Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, tzw. „Ustawy śmieciowej” zachęcamy do
przeprowadzenia lekcji „godzina z wychowawcą” o tej tematyce.
Ogólnopolski Konkurs „25-lecie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”
Koordynatorem konkursu jest Delegatura w Ciechanowie.
Więcej informacji na temat konkursu zostanie zamieszczonych na stronie internetowej
Delegatury w Płocku w późniejszym terminie.
Konferencja „TUTORING – METODA PRACY PEDAGOGICZNEJ” skierowana do
dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka.
Organizatorami konferencji są Pani Dorota Cichecka Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „PROFESOR” Sp. z o.o. oraz
Pan Henryk Cichecki Dyrektor Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.
Prowadzącymi konferencję będą członkowie Wrocławskiego Kolegium Tutorów
i reprezentanci Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia.
Miejsce: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego
w Płocku
Termin: 25 września 2013 r., w godz. 12.00 – 18.00

similar documents