Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Report
NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM
Új programozási időszak:
Széchenyi 2020 - Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program
KOVÁCS ÖRS - Pályázatkezelési Főosztályvezető
helyettes,
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság
Gazdaságfejlesztési Programok
Ügyfélszolgálata
• Telefonszám: +36 40 200 617
• Email cím:
[email protected]
Személyes ügyfélszolgálat:
Budapest ,Váci út 81-83. földszint
Nyitva tartási idő:
Hétfő - Csütörtök 09:00-16:00
Péntek 09:00-13:30
Változatlanul működő Projekt Partneri
Rendszer

A Projekt Partneri Rendszer célja, hogy
ügyfeleink minden pályázat esetében
egy adott személytől, a pályázatukhoz
rendelt Projekt Partnerüktől kapjanak
naprakész tájékoztatást a pályázat teljes
életútja során.

A Projekt Partner feladata az
ügyfélkapcsolatok partneri színvonalú
kezelése, a megkeresések nyomon
követhetőségének és átláthatóságának
biztosítása.
Széchenyi 2020
• Fejlesztési források 60%-a
gazdaságfejlesztésre
• E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás
helyett
• Eljárásrend egyszerűsítés
• Közszféra esetében pályáztatási folyamat
kiváltása
• Nagyobb hangsúly a visszatérítendő
támogatásokra
Széchenyi 2020
8 OPERATÍV PROGRAM
1. Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)
2. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP)
3. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
4. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP)
5. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
6. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
7. Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program
(VEKOP)
8. Vidékfejlesztési Program (VP)
GINOP prioritásai
EU Bizottság részére benyújtott 2014.06.07-i verzió alapján,
amely a Bizottsággal történő egyeztetés során módosulhat:
1. Kis- és középvállalkozások fejlesztés
2. Kutatás-fejlesztés, innováció
3. Infokommunikációs fejlesztések
4. Energia
5. Foglalkoztatás és képzés
6. Turizmusfejlesztés
7. Pénzügyi eszközök
GINOP 1. prioritása (KKV)
• 1. Vállalkozói kultúra terjesztése (pl. tanácsadás,
üzleti modell, üzleti terv, piackutatás)
• 2. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése (pl.
logisztikai központok, ipari parkok)
• 3. Kapacitásbővítés (pl. eszköz- és géppark
fejlesztés, telephelyfejlesztés) növekedésorientált
KKV-knak
• 4. Hálózatosodás és piacra jutás (pl. beszállítók,
klaszterek, külpiacra jutás, turisztikai desztináció)
GINOP 2. prioritása (K+F+I)
• 1. Vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának
ösztönzése (pl. termékfejlesztés, kapacitásfejlesztés,
innovációs szolgáltatások és tanácsadás)
• 2. Stratégiai K+F+I együttműködések támogatása (pl.
vállalkozások és kutatóhelyek közös K+F projektje,
versenyképességi és kiválósági programok, S3
fókusz)
• 3. K+F+I infrastruktúra és kapacitások bővítése a
nemzetközi kiválóság érdekében (pl. kutatóhelyi
műszerállomány, ELI program, ESFRI projektek)
GINOP 3. prioritása (IKT)
• 1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése (pl. IKT
termékek és szolgáltatások fejlesztése)
• 2. Digitális gazdaság fejlesztése (pl. IKT eszközök,
szolgáltatások vásárlása, bevezetése vállalkozások
számára)
• 3. Digitális felzárkózás és közösségi hozzáférés (pl.
hátrányos helyzetű területek Internet elérése, eszolgáltatások bővítése)
• 4. Szélessávú hálózatok fejlesztése (vállalkozások,
állam, önkormányzat, egyházak)
GINOP 4. prioritása (Energia)
• 1. Energiahatékonyság és megújuló energia növelése
vállalkozások körében
– épületek hőszigetelése, fűtés korszerűsítése,
nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítése (stb.)
energiahatékonyság érdekében
– épületek fejlesztése megújuló energiák, pl.
napkollektor, napelemek, hőszivattyúk, szellőztető
rendszerek bevezetése révén,
– vállalati termelési folyamatok fejlesztése az
energiafelhasználása racionalizálása révén (pl.
biomassza, vízenergia, hulladék hő, napelem)
GINOP 5. prioritása (Foglalkoztatás)
• 1. Álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásának elősegítése
(pl. munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése, társadalmi célú
vállalkozások támogatása)
• 2. Fiatalok munkaerőpiaci integrációja (pl. gyakornoki
helyekhez való hozzáférés, vállalkozásindítás)
• 3. Ifjúsági Garancia program
• 4. Vállalkozások és munkavállalók alkalmazkodóképességének javítása (pl. rugalmas vagy atipikus
foglalkoztatás, jogszerű foglalkoztatás bővítése)
• 5. Egész életen át tartó tanulás (pl. képzések,
továbbképzések, digitális írástudatlanság)
• 6. Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése
GINOP 6. prioritása (Turizmus)
1. Országos, vagy nemzetközi jelentőségű, megyéket
átívelő, központi koordinációt igénylő turisztikai
fejlesztések:
- Hálózatos fejlesztések (pl. Bejárható Magyarország
Keretprogram, zarándokutak)
- Kulturális örökséghelyszínek integrált fejlesztése (pl.
kastélyok, várak fejlesztése)
- Természeti örökséghelyszínek (pl. Nemzeti parkok)
- Gyógyhelyek fejlesztése
2014. II. félévben meghirdetni tervezett GINOP
pályázatok
Fiatalok vállalkozóvá válása
• Pályázati kiírás keretösszege: 4,0 Mrd Ft
Munka és magánélet
összeegyeztetését szolgáló projektek
• Pályázati kiírás keretösszege: 4,0 Mrd Ft
Széchenyi 2020
Új programozási időszak, új arculat bevezetése
egyszerű
praktikus
költséghatékony
ügyfélbarát
kevesebb
adminisztráció
kézzel fogható
szerkeszthető
sablonok
érthető
letölthető
ÚJ
Széchenyi 2020
új programozási időszak, új arculat bevezetése
• szerződött ügyfeleink részére az Új
Széchenyi
Terv
Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és a
2014. július Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv az
irányadó.
11. előtt
• szerződött ügyfeleink számára a Széchenyi
2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási
Útmutató és Arculati
2014. július Kötelezettségei
Kézikönyv (Széchenyi 2020 KTK)
11. után
KTK
Arculat
KTK
2020
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

similar documents