de brochure - Arteveldehogeschool

Report
BACHELOR
ergotherapie
Wil jij de levenskwaliteit verbeteren van mensen met
ontwikkelingsstoornissen, psychische problemen
of lichamelijke moeilijkheden? En ben je bovendien
contactvaardig en een creatief denker?
Dan is de opleiding Bachelor in de ergotherapie jou op het lijf geschreven.
Ben je benieuwd naar wat een ergotherapeut precies doet? In deze folder ontdek je
alle info en concrete voorbeelden.
Bachelor in de ergotherapie is een veelzijdige opleiding met veel tewerkstellings­
mogelijkheden. De nood aan ergotherapeuten is groot. Enerzijds streven steeds
meer mensen naar levenskwaliteit via een actieve levensstijl. Anderzijds veroudert
de bevolking en groeit de aandacht voor gezondheids- en welzijnsbevordering.
2
“Toekijken hoe moeizaam sommige handelingen
gaan, daar had ik het in het begin het moeilijkst
mee. Vaak moet je mensen met veel geduld
dingen aanleren die je zelf veel sneller voor
hen zou kunnen doen. Maar de bedoeling is net
dat ze het ook zelf kunnen als je er niet bent.”
3
Waarom deze opleiding?
–– Dankzij de modulaire opbouw krijg je meteen na elke
module een evaluatie.
–– Het opleidingsprogramma is actueel en competentiegericht.
Als student leer je het dagdagelijkse handelen van je cliënt
te doorgronden. We geven je ruimte om na te denken
over fundamentele vragen. Zo kan je groeien tot een
professionele zorgverstrekker die iedere cliënt naar
zelfstandig handelen toe coacht.
–– Onderzoek wijst het uit: wie bij ons afstudeert, vindt vlot de
weg naar de arbeidsmarkt.
–– Via buitenlandse stagemogelijkheden en internationaal
gerichte keuzevakken zetten we de deuren van de wereld
voor je open.
“Een ergotherapeut tracht echt tijd te maken
om met de mensen te praten. Dat kan lang
niet elke zorgverlener vandaag nog zeggen.”
4
Hoe ziet de opleiding eruit?
In de eerste schijf (= jaar) focussen we op de ‘gezonde
mens’ en komen de verschillende taken van de ergotherapeut
aan bod bij kinderen, volwassenen en ouderen.
De tweede schijf behandelt het verstoorde menselijk
handelen (bijvoorbeeld door ziekte, trauma …) en richt zich op
de verschillende beroepsrollen in het werkveld: diagnosticus,
behandelaar, adviesverlener, manager, coach en onderzoeker.
In de derde schijf staan stage, klinisch redeneren en de
bachelorproef (eindwerk) centraal. Daarnaast krijg je de
kans om via keuzetrajecten je opleiding te verbreden of te
verdiepen.
“Ergotherapie is een combinatie van
werken met mensen en creatief denken.
Als beide je aanspreken is dit een
fantastische opleiding.”
5
Een persoonsgerichte en actieve opleiding
In de opleiding Bachelor in de ergotherapie aan de
Arteveldehogeschool gaan we samen op pad. We besteden
veel aandacht aan jou als persoon en ondersteunen je
bij jouw professionele en persoonlijke groei. Individuele
trajectcoaching is uitdrukkelijk voorzien doorheen het
opleidingsprogramma. Dankzij diverse aantrekkelijke
onderwijswerkvormen leer je met plezier zelfstandig werken
en studeren.
Aan de slag als ergotherapeut
Als ergotherapeut kom je terecht in het ruime werkveld
van de gezondheidszorg: in algemene en gespecialiseerde
ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, revalidatiecentra,
medisch-pedagogische instituten, dagverblijven,
psychiatrische centra, scholen voor buitengewoon onderwijs,
beschutte woonvormen ... Of je kan aan de slag als
zelfstandige ergotherapeut. Je kiest zelf of je wilt werken
met ouderen, kinderen of volwassenen.
6
De ergotherapeut aan het werk: vier voorbeelden
Eefje (6) heeft moeite met lezen en schrijven, bij rekenen
draait ze getallen om. Samen met een ergotherapeut
traint ze haar ruimtelijk inzicht en leert ze links en rechts
onderscheiden.
Een stresserende job groeide Ahmed (43) boven het hoofd.
Hij belandde in een depressie. Samen met de ergotherapeut
zoekt Ahmed naar activiteiten die hem ontspannen. Later
werken ze samen aan een evenwichtsplan dat een terugval
moet vermijden.
Marie (82) kwam na een val in het ziekenhuis terecht.
Omdat ze graag terug naar huis wil, biedt de ergotherapeut
haar hulpmiddelen en tips aan om zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen wonen.
Na een werkongeval heeft bouwvakker Jos (37)
onvoldoende kracht in beide armen. De ergotherapeut geeft
spierversterkende oefeningen en adviseert waar nodig over
aanpassingen in zijn thuis- en werksituatie.
7
“Tijdens mijn laatste jaar ergotherapie,
liep ik stage bij het Centre for Child
Studies and Development in Kathmandu,
Nepal. Later richtte ik daar een opvangtehuis voor kinderen op. In het begin
werden er acht kinderen opgevangen, nu
al zesentwintig!
Na mijn opleiding ergotherapie studeerde
ik internationale politiek aan de Universiteit Gent. Mijn interesse ervoor was
aangewakkerd door mijn stage in Nepal.
Daarna trok ik naar Venetië voor de
European Master in Human Rights and
Democratisation. Ook die opleiding heb
ik gekozen omwille van mijn ervaringen
in Nepal. Dit leidde mij dan weer naar
de delegatie van de Europese Unie bij
de Verenigde Naties in New York, waar
ik een half jaar kon meedraaien in het
mensenrechtenteam. Het ene volgt op
het andere; alles begon met een stage
als student ergotherapie. Ik ben er mijn
docenten eeuwig dankbaar voor!”
Julie Seynaeve, programmabeheerder
Regio Grote Meren bij de ngo Fracarita
Belgium
8
opleidingsprogramma
in in
dede
ergotherapie
opleidingsprogramma2014-2015
2015 - 2016bachelor
bachelor
ergotherapie
3 De ergotherapeut als
behandelaar: inleiding
opleidingsonderdeel
SP
Klinisch onderwijs: attitude- en kijkstage
– – Attitude- en kijkstage
– – Reflectie over de klinische setting
Inzicht in het beroep
Inleidende begrippen in de ergotherapie
– – Zelfmanagement
– – Psychologie
–– Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek
– – Creativiteit: inleiding
Definiëren van het menselijk handelen
– – Occupational science en handelingsanalyse
– – Normale ontwikkeling
– – Functionele anatomie van de romp m.i.v. cytologie
– – Psychologie van de levensloop
Assessment van het menselijk handelen
Religie, Zingeving en Levensbeschouwing
Methodisch werken als ergotherapeut: inleiding
– – Occupational science en behandeling
– – De vijf fasen van het methodisch werken
– – Professionele identiteit
Evidence based plannen als behandelaar: inleiding
– – Plannen van de behandeling
– – Functionele anatomie van het bovenste
en onderste lidmaat
– – Algemene en klinische psychologie
5
4
1
3
4
1
1
1
1
9
1
3
3
2
3
3
6
5 De ergotherapeut als
manager/onderzoeker:
inleiding
2 De ergotherapeut
als diagnosticus:
inleiding
1 Menselijk handelen en
ergotherapie
module
4 De ergotherapeut als
adviesverlener/coach:
inleiding
eerste schijf
Evidence based en methodisch werken als
adviesverlener: inleiding
–– De ergotherapeut als adviesverlener
– – Functionele anatomie (splanchnologie)
Evidence based en methodisch werken als
coach: inleiding
– – Occupational science en coaching
– – De ergotherapeut als coach
– – Sociale psychologie
– – Sociologie
Wetenschappelijke ingesteldheid: inleiding
–– Neuro-anatomie m.i.v. de zintuigen
– – Statistiek
– – Wetenschappelijk redeneren
Management en beroepsprofilering: inleiding
– – Beroeps- en organisatiemanagement
– – Beroepsprofilering
5
2
3
4
1
1
1
1
5
3
1
1
4
2
2
1
4
1
Onderwijscontacturen
9
3
3
3
Het aantal onderwijscontacturen is beperkt tot maximaal
21 uur per week. Zo hou je voldoende tijd over om
lesinhouden te verwerken en taken uit te voeren.
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. de meest recente informatie vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be.
9
tweede schijf
module
6 De ergotherapeut als diagnosticus: verdieping
opleidingsonderdeel
Een ergotherapeutische hulpvraag definiëren
Assessment van het verstoord menselijk handelen
Beroepsvisie, taken en middelen van de ergotherapeut
SP
4
8
3
7 De ergotherapeut als behandelaar: verdieping
Methodisch werken als ergotherapeut: verdieping
Evidence based plannen als behandelaar: verdieping
6
9
8 De ergotherapeut als adviesverlener/coach: verdieping
Evidence based en methodisch werken als adviesverlener: verdieping
Evidence based en methodisch werken als coach: verdieping
6
3
9 De ergotherapeut als manager/onderzoeker: verdieping
Wetenschappelijke ingesteldheid: verdieping
Management en kwaliteitszorg: verdieping
Bachelorproef: voorbereiding
Klinisch onderwijs: inleidings- en verdiepingsstage
– – Reflectie over de klinische setting: verdieping
– – Creativiteit: verdieping
– – Stage: inleiding in het therapeutisch handelen
– – Stage: verdieping in het therapeutisch handelen
3
3
3
12
1
1
4
6
10 De ergotherapeut in de klinische setting
Studiepunten (SP)
Studiepunten weerspiegelen het belang van een opleidingsonderdeel (= ‘vak’) binnen
een bepaalde opleiding. Eén studiepunt staat voor 25 tot 30 uur inzet (naar de les
gaan, studeren, taken maken, groepsopdrachten). Zo kan je makkelijk uitrekenen
hoeveel uur je ongeveer moet werken, per opleidingsonderdeel en per academiejaar.
Als je minstens 10 op 20 scoort voor een opleidingsonderdeel, zet je deze
studiepunten om in credits of creditbewijzen. Daarmee toon je aan dat je dat
opleidingsonderdeel beheerst. Een bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten,
standaard verdeeld over een traject van drie jaar. Jaarlijks verzamel je dus gemiddeld
60 studiepunten.
10
Semestersysteem
Een academiejaar bestaat uit
twee semesters. Er komen
meerdere modules per semester
aan bod. Elke module wordt
afgerond met een toetsweek.
Een aantal opleidingsonderdelen
loopt over het volledige
academiejaar.
derde schijf
12 Professionalisering van
het therapeutisch handelen
11 Integratie van
het therapeutisch
handelen
module
opleidingsonderdeel
Klinisch redeneren*: integratie van het therapeutisch handelen: casus 1
Klinisch redeneren*: integratie van het therapeutisch handelen: casus 2
Interdisciplinair (samen)werken in de gezondheidszorg
– – Basis
– – Differentiatie
Bachelorproef: gezondheidszorg
Klinisch onderwijs: integratie- en professionaliseringsstage
– – Stage: integratie van het therapeutisch handelen
– – Stage: professionalisering van het therapeutisch handelen
SP
3
3
3
2
1
6
24
12
12
Klinisch redeneren*: professionalisering van het therapeutisch handelen: casus 3
Klinisch redeneren*: professionalisering van het therapeutisch handelen: casus 4
Professionele ontwikkeling
– – Professionalisering
– – Creativiteit: integratie
KeuzeOLOD: professionele verdieping
KeuzeOLOD: professionele verbreding
Bachelorproef: ergotherapiespecifiek
Maatschappelijke tendensen in de ergotherapie
3
3
3
2
1
3
3
3
3
OLOD = opleidingsonderdeel
* = De student doorloopt voor het keuzeOLOD ‘Klinisch redeneren’ alle vier de interventiedomeinen:
in semester 5 kiest de student voor twee interventiedomeinen, in semester 6 voor de twee overige domeinen.
Check www.arteveldehogeschool.be voor info over verkorte trajecten en vrijstellingen.
11
Anderstalige trajecten
In elke opleiding van de Arteveldehogeschool kan je
gedurende een semester een aantal opleidingsonderdelen
in het Engels volgen. Samen met internationale
studenten krijg je les van onze eigen docenten en van
internationale gastdocenten. Een uitgelezen kans om
je Engels bij te spijkeren, je curriculum te pimpen en een
internationaal netwerk uit te bouwen.
Zin om verder te studeren?
Heel wat studenten studeren nog verder. Aan de Artevel­
dehogeschool kan je via een verkort traject een tweede
professioneel bachelordiploma behalen.
Daarnaast bieden we je nog andere mogelijkheden om je
kennis te verdiepen:
•
•
•
•
bachelor-na-bacheloropleidingen (bv. Creatieve therapie)
postgraduaten
bijscholingen (bv. Autismespectrumstoornissen)
vormingen en bijscholingen in de ouderenzorg bij ons
ondersteuningscentrum Kronkels
Binnen de Associatie Universiteit Gent vind je nog talloze
andere bachelor-, master-, en vervolgopleidingen die aanslui­
ten bij jouw diploma. Zo kan je bijvoorbeeld via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding Gezond­
heidsvoorlichting en -bevordering. Alle info hierover vind je
via www.ugent.be/studiekiezer.
Extra mogelijkheden vind je via www.onderwijskiezer.be en
www.hogeronderwijsregister.be.
12
ARTEVELDEHOGESCHOOL
ARTEVELDEHOGESCHOOL: denk. doe. word.
Aan de Arteveldehogeschool denk én doe je: al onze opleidingen
combineren theorie en praktijk. Eerst bouw je competenties op
vanuit een stevige wetenschappelijke basis, vervolgens pas je deze
toe in realistische praktijksituaties. We coachen je gedurende het
hele traject: zo word jij een topprofessional, die elke dag groeit.
Actie!
Vanaf de eerste week vlieg je erin. Je gaat zelf aan de slag met
praktijkopdrachten, cases en groepswerken. Via stages en je
bachelorproef (in binnen- of buitenland) proef je volop van het
échte werk. Alle opleidingen hanteren een semestersysteem
waardoor je de studielast kan spreiden.
Studentenvoorzieningen
Zoek je een kot, een fiets of sport en cultuur? Heb je het financieel
of emotioneel even moeilijk? Of heb je gewoon een praktische
vraag? Onze dienst studentenvoorzieningen staat voor je klaar!
Check www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen.
Sterk diploma
Wist je dat de Vlaamse Hogescholenraad (zie www.vlhora.be)
heel wat van onze opleidingen aanduidt als de beste in hun vak­
gebied? Met een diploma van de Arteveldehogeschool zien werk­
gevers je dus graag komen. 97% van onze afgestudeerden heeft
binnen het jaar een job te pakken. Studeer je liever verder? Dan
vormt je bachelordiploma een stevige basis voor een master- of
andere vervolgopleiding.
OPleidingen aan de Arteveldehogeschool
bachelor - bedrijfsmanagement - officemanagement
- communicatiemanagement - journalistiek - grafische
en digitale media - sociaal werk - pedagogie van
het jonge kind - kleuteronderwijs - lager onderwijs
- secundair onderwijs - ergotherapie
ergotherapie - logopedie
en audiologie - podologie - verpleegkunde vroedkunde - mondzorg (onder voorbehoud van
goedkeuring) bachelor na bachelor - creatieve
therapie - buitengewoon onderwijs - oncologische
verpleegkunde - schoolontwikkeling - zorgverbreding
en remediërend leren postgraduaten en
bijscholingen hoger beroepsonderwijs (HBO5)
13
ARTEVELDEHOGESCHOOL
Volgens de statistieken is Gent de grootste
studentenstad van Vlaanderen, maar
volgens ons is Gent gewoon de wijste stad
van de wereld! Cultuur, uitgaan of sport:
mogelijkheden zat, of je nu op kot zit of
dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met
de trein, tram en bus. Het is bovendien een
heuse fietsstad.
begeleiding op maat
We winden er geen doekjes om: je slaagkansen gaan hand in
hand met je studie-inzet. Maar we staan klaar om je daarbij te
coachen. Waar mogelijk kiezen we voor kleine lesgroepen, met
aanspreekbare lesgevers. Zo voel jij je snel thuis bij ons. Je krijgt
bovendien een trajectcoach die je individueel begeleidt tijdens
je studies. Via trainingen (wiskunde, spelling, taalvaardigheid,
omgaan met stress …) kan je jezelf naar een hoger niveau tillen.
Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben
jij topsporter of student-ondernemer? Combineer je werken
en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Dan
maak je aanspraak op een bijzonder statuut. Omdat we vinden
dat élke student, ongeacht zijn of haar vooropleiding, afkomst,
beperking, financiële situatie … kansen verdient om het beste
uit zichzelf te halen.
14
studentenleven
Het studentenleven in Gent en aan de Arteveldehogeschool
bruist. Zowel in de stad als op onze campussen valt er het
hele jaar door wat te beleven. Trap het jaar op gang met de
Student Kick-Off, speeddate met theater, film en optredens,
ga op zoek naar cultuur in een klein hoekje, hou het bij een
traditionele fuif of quiz, of laat je verrassen.
Lid van de Associatie Universiteit Gent
De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie
Universiteit Gent. Dankzij dit samenwerkingsverband tussen
de vier partners UGent, Arteveldehogeschool, HoGent en
Howest zijn onze studieprogramma’s op elkaar afgestemd. Zo
kan je vlot doorstromen naar een aansluitende opleiding.
INdividueel studiekeuzeadvies
Twijfel je over welke opleiding bij je past? De dienst
studieadvies maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek.
Bel 09 234 90 30 of mail naar [email protected]
infomomenten en proefstuderen
Snuif de sfeer op tijdens de infodagen, de proefstudeerlessen
of de speciale infosessie voor ouders en begeleiders. De data
van de infodagen vind je op de achterkant van deze brochure.
Inschrijven
Vanaf de eerste infodag (7 maart 2015) kan je je online
registreren. Dat verbindt je tot niets, maar je spaart alvast
tijd uit bij je inschrijving. Vanaf vrijdag 26 juni 2015 kan
je je definitief inschrijven door je persoonlijk aan te melden
en het inschrijvingsgeld te betalen (ca. 620 euro voor
een voltijdse inschrijving). Alle data, openingsuren en een
overzicht van de documenten die je bij inschrijving nodig
hebt, vind je op www.arteveldehogeschool.be.
Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze
algemene brochure en op www.arteveldehogeschool.be.
15
Infodagen
Telkens van 10 tot 17 uur op de campus:
7 maart
25 april
27 juni
29 augustus 2015.
Infosessie voor ouders en begeleiders
Donderdag 12 februari 2015 van 20 tot 22 uur op
campus Kantienberg
Proefstuderen
Ontdek wat studeren aan de Arteveldehogeschool is:
kom ‘proefstuderen’ met de huidige studenten!
www.arteveldehogeschool.be
Academiejaar 2015 - 2016
Bachelor in de ergotherapie
Arteveldehogeschool
Campus KantieNberg
Kies je voor Bachelor in de ergotherapie, dan krijg
je les op campus Kantienberg. Onze grootste
campus ligt in hartje Gent. Binnen deze moderne
onderwijsinfrastructuur vind je o.a. specifieke
praktijklokalen, een up-to-date mediatheek en een
studentenresto met een gevarieerd en gezond aanbod.
Voetweg 66
9000 Gent
09 234 71 50
[email protected]
www.arteveldehogeschool.be
v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent

similar documents