PL-0

Report
Platformă de e-learning și curriculă e-content
pentru învățământul superior tehnic
Proiect nr. 154/323 cod SMIS – 4428 cofinanțat de prin Fondul European de
Dezvoltare Regională “Investiții pentru viitorul dumneavoastră”.
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - POS CCE
Platformă de e-learning și curriculă e-content
pentru învățământul superior tehnic
 Proiectarea logică
0. Lista modulelor
Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru
învățământul superior tehnic
Lista modulelor cursului PROIECTAREA LOGICĂ
PL-1
Descrierea semnalelor
PL-13
PL-2
Fundamentele matematice ale proiectarii
logice
Analiza circuitelor combinationale
PL-14
PL-3
PL-4
Clase de circuite combinationale
PL-5
Sinteza circuitelor combinationale
PL-6
Analiza circuitelor secventiale
PL-7
Clase de circuite secventiale
PL-8
Sinteza circuitelor secventiale
PL-9
Proiectarea automatelor de comanda
secventiale
Proiectarea unitatilor de comanda
microprogramate
Sinteza circuitelor secventiale complexe
PL-10
PL-11
PL-12
Reprezentarea informatiei in sistemele
de calcul; calcul binar;
PL – Proiectarea logica
PL-15
Minimizarea algebrica a functiior
logice;
Reprezentarea functiilor logice – tabel
de adevar
Diagrame Karnaugh
PL-16
Minimizarea diagramelor Karnaugh
PL-17
Analiza circuitelor combinationale
PL-18
Sinteza circuitelor combinationale
PL-19
PL-20
Circuite secventiale – diagrame de
semnal
Sinteza numaratoarelor
PL-21
Aplicatii ale numaratoarelor
PL-22
Aplicatii ale registrelor
PL-23
PL-24
Circuite secventiale – masini
algoritmice de stare
Proiectarea unitatilor de comanda
microprogramate
3

similar documents