pobierz - Międzynarodowe Centrum Kultury

Report
SPONSORING KULTURY I SZTUKI W POLSCE
SZANSE I ZAGROŻENIA
Kamila Kujawska-Krakowiak,
Prezes Zarządu COMMITMENT TO EUROPE arts & business
SPONSORING KULTURY W POLSCE
1989
SPONSORING KULTURY I SZTUKI
2 PERSPEKTYWY
PERSPEKTYWA
SFERY KULTURY
PERSPEKTYWA
BIZNESU
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
Z PERSPEKTYWY SFERY KULTURY:
LATA ‘90
• funkcjonowanie w zupełnie, nowych nieznanych warunkach
• brak doświadczenia we współpracy z biznesem
• brak umiejętności oceny potencjału („nie mam nic do zaoferowania”)
LATA ‘00
• biznes inicjatorem relacji
• otwarcie się na współpracę z partnerami biznesowymi
• strach przed komercjalizacją
• problemy komunikacyjne (język biznesu niezrozumiały dla kultury)
LATA ’10
• kultura inicjatorem relacji
• wzrost liczby wykwalifikowanych managerów kultury
• aktywizacja instytucji wspierających współpracę biznesu i kultury
• ale …
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
Z PERSPEKTYWY SFERY KULTURY:
… sponsoring budzi wciąż wiele kontrowersji
2009
Kongres Kultury Polskiej:
„Ile państwa powinno być w kulturze?”
2010
Wydział Teologiczny UKSW
„Supermarket Kultury”
2011
Warszawskie Spotkania Teatralne:
manifest "Teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem"
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
Z PERSPEKTYWY BIZNESU:
LATA ‘90
• początki reklamy w Polsce
• sponsoring kultury postrzegany jako działanie reklamowe/promocyjne
LATA ’00
• wzrost zakresu ograniczeń prawnych, skierowanych przeciwko reklamie
niektórych towarów, takich jak papierosy i alkohol
• dostrzeżenie potencjału współpracy: niskie koszty budowania wizerunku
• sponsoring kultury postrzegany jako działanie z zakresu Public Relations
LATA ’10
• ograniczenie efektywności oddziaływania tradycyjnych form promocji
• kultura inicjatorem relacji
• wzrost wagi działalności odpowiedzialnej społecznie
• sponsoring kultury postrzegany jako działanie z zakresu CSR
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
2012
Jakie są szanse
na korzystną na współpracę
sfery kultury z biznesem?
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
BOLĄCZKI WSPÓŁCZESNEGO BIZNESU:
rynek:
• zjawisko komodyzacji powiązane z silną walką konkurencyjną
• utrata wizerunku w czasie kryzysu – nadszarpnięte zaufanie
• deficyt innowacyjności
organizacja:
• zmniejszające się poczucie stabilizacji - spadek zaangażowania
• wzrastający wskaźnik stresu – malejąca efektywność pracowników
• utrata lojalności
społeczeństwo:
• wzrastające oczekiwania względem działań odpowiedzialnych
społecznie
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
ROZWIĄZANIE:
NA CO STAWIA ŚWIAT BIZNESU?
KREATYWNOŚĆ I INNOWACJA
KREATYWNOŚĆ: wymyślanie nowych rzeczy i ich zastosowań,
ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i metod
INNOWACYJNOŚĆ: wprowadzanie zmian
w środowisku społecznym i ekonomicznym
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
DLACZEGO?
• dobry i skuteczny sposób na przezwyciężenie niekorzystnych
okoliczności dla przedsiębiorczości
CO DAJE?
• zdolność generowania i wprowadzania nowych produktów / usług
• umiejętność radzenia sobie z nieoczekiwanymi okolicznościami
• daje siłę przebicia i nastawia na dużą wydajność
• niestandardowe podejście będące rynkowym wyróżnikiem
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
DLA KOGO TO WAŻNE?
• rządy i organizacje międzynarodowe (programy wspierania
przedsiębiorczości i programy dotacyjne)
• pracownicy (atmosfera pracy, poczucie stabilizacji i pewności
zatrudnienia, efektywność)
• konsumenci (produkty/usługi dopasowane do potrzeb i oczekiwań)
• pracodawcy
Najważniejsze cechy menedżera czasów kryzysu*:
- elastyczność w podejściu do problemu (65%)
- umiejętność zarządzania ludźmi (64%)
- kreatywność (51%)
- doświadczenie (51%)
- umiejętność podejmowania ryzyka (45%).
*Badania Talent Club Polska wśród kadry menedżerskiej 2011
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
A CO TO TEGO MA KULTURA?
PARADOKSALNIE KRYZYS
– NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE
WSPÓŁPRACY BIZNESU
Z KULTURĄ – MOŻE STAĆ SIĘ
NAJWIĘKSZĄ SZANSĄ NA
ROZWÓJ TEJ WSPÓŁPRACY
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
KULTURA I SZTUKA W FIRMIE:
71% - podwyższa poziom identyfikacji pracowników z firmą
87% - pozyskuje przychylność otoczenia
76% - pozyskuje popularność
92% - buduje pozytywny wizerunek
96% - buduje kapitał kreatywny
źródło: Raport skrócony z ilościowych badań
sponsoringu kultury i sztuki 2008
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
KULTURA I SZTUKA W FIRMIE:
• wpływa na lojalność pracowników
Działalność prokulturalna firmy, w której pracuję*:
43% - jest jednym z powodów, dla której w niej jestem
22% - wpływa na moją sympatię do niej
13% - daje mi wymierne korzyści
9% - jest niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy
9% - wpływa na moją kreatywność
4% - jest mi obojętna
* ankieta opublikowana na www.cte.org.pl
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
DLACZEGO KREATYWNOŚĆ JEST PORZĄDANA
W BIZNESIE?
• pracownik kreatywny – zalety:
- jest pozbawiony uprzedzeń (niekonwencjonalne rozwiązania)
- jest wyczulony na uczucia, odczucia i rzeczy intuicyjne
- wykazuje dużą tolerancję na stres i frustrację
- jest oryginalny, w krótkim czasie rozwija wiele pomysłów
- jest szczególnie komunikatywny
- jest nastawiony na rozwój i cieszy się z sukcesów.
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
DLACZEGO KREATYWNOŚĆ JEST PORZĄDANA
W BIZNESIE?
•
pracownik kreatywny – wady:
- dominuje w grupach lub dąży do dominacji
- przeskakuje od idei do idei i żadnej nie wciela w życie
- broni się przed administracyjnymi ograniczeniami
Kreatywność nie jest predyspozycją, z która przychodzimy na
świat. Jest procesem, który wciąż można
udoskonalać i rozwijać.
Obcowanie z kulturą i sztuką wspomaga naszą kreatywność,
ponieważ inspiruje do twórczego myślenia.
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
W JAKICH DZIAŁANIACH BIZNES MOŻE WYKORZYSTAĆ
WSPÓŁPRACĘ ZE SFERĄ KULTURY?
KULTURA I SZTUKA
PROMOCJA
ORAZ PR
HR
CSR
• koncepty kreatywne (PR)
• fundacje na rzecz kultury i sztuki (PR, CSR)
• mecenat /darowizny (CSR)
• prokulturalne programy wewnętrzne (HR)
• wolontariat w sferze kultury (HR, CSR)
• sztuka w miejscu pracy (HR, CSR)
www.cte.org.pl
SPONSORING KULTURY W POLSCE
CO ZROBIĆ BY RELACJA KULTURY Z BIZNESEM
ROSŁA W SIŁĘ?
KULTURA:
BIZNES:
• zmiana postawy „nie mam nic
do zaoferowania”
• uproszczenie ofert sponsorskich
• zrozumienie celów biznesu
• opanowanie strachu przed
komercjalizacją
• zmiana traktowania kultury
„partner, a nie petent”
• ułatwienie dialogu poprzez
unikanie żargonu branżowego
• autentyzm działania / zaangażowania
• zrozumienie specyfiki współpracy
(brak szybkich efektów, konieczność
precyzowania celów)
www.cte.org.pl
DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ.
KAMILA KRAKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
[email protected]
Fundacja COMMITMENT TO EUROPE arts & business
www.cte.org.pl

similar documents