Mapping 3D

Report
Mapping 3D – wydarzenie promocyjne,
towarzyszące zakończeniu realizacji projektu
„Budowa dworca kolejowego Kraków Główny
zintegrowanego z miejskim transportem publicznym”
(POIiŚ 7.1 – 28)
www.pkpsa.pl
www.pkpsa.pl
Departament Marketingu
Wydział Wsparcia Procesów Marketingowych
Tel. (22) 47 49 409
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
Metryczka projektu
Tytuł projektu: Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego
z miejskim transportem publicznym (POIiŚ nr 7.1-28)
Priorytet VII:
Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1
Rozwój transportu kolejowego
Całkowita wartość projektu: 130 039 312 PLN
Wartość dofinansowania:
64 047 558 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko.
Projekt obejmował budowę podziemnego dworca pod stacją kolejową Kraków Główny.
Nowoczesny, przyjazny pasażerom, dworzec stał się elementem węzła
komunikacyjnego, łączącego ze sobą podziemny krakowski tramwaj, parking dla
samochodów, dworzec komunikacji autobusowej, a dzięki połączeniu kolejowemu
również port lotniczy w Balicach. Zakres projektu obejmował dokończenie konstrukcji
obiektu, ukończenie instalacji, prace wykończeniowe, montaż urządzeń (w tym
ruchomych schodów i wind) oraz infrastruktury ułatwiającej korzystanie z obiektu
osobom z niepełnosprawnościami. Efektem realizacji projektu jest podniesienie
standardu obsługi podróżnych, zwiększenie bezpieczeństwa na stacji oraz skrócenie
czasu na zmianę środka transportu.
www.pkpsa.pl
2
• Mapping 3D zrealizowany został z okazji otwarcia nowego,
podziemnego dworca kolejowego w Krakowie – 15 lutego 2014 r.
• 5 projekcji kilkuminutowego widowiska 3D,
w odstępach co 30 minut, w przedziale godzin od 20.00 do 22.00
• każdej projekcji towarzyszyła grupa kilkaset obserwatorów.
www.pkpsa.pl
Departament Marketingu
Wydział Wsparcia Procesów Biznesowych
Tel. (22) 47 49 409
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
3
Cel wydarzenia:
• zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat otwarcia
nowego dworca w Krakowie, celów i korzyści wynikających
z jego otwarcia,
• podkreślenie możliwości realizacji tej inwestycji przy
wykorzystaniu środków unijnych z Programu Infrastruktura
i Środowisko.
• zaznajomienie odbiorców z funkcjonalnościami nowego dworca,
jego układem przestrzennym i usytuowaniem względem otoczenia
oraz możliwymi sposobami dotarcia na dworzec.
• symboliczne pokazanie przeobrażenia starego dworca w nowy
podziemny dworzec.
www.pkpsa.pl
Departament Marketingu
Wydział Wsparcia Procesów Biznesowych
Tel. (22) 47 49 409
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
4
ZDJĘCIA Z REALIZACJI
www.pkpsa.pl
5
ZDJĘCIA Z REALIZACJI
www.pkpsa.pl
6
Nagłośnienie wydarzenia:
• Animacja na ekran outdoorowy
Zaproszenie na mapping przyjęło formę animacji wyświetlanej na
ekranie diodowym umieszczonym przed budynkiem dawnego dworca
w Krakowie. Ekran został wynajęty na 14-15 lutego 2014 r.
www.pkpsa.pl
Departament Marketingu
Wydział Wsparcia Procesów Biznesowych
Tel. (22) 47 49 409
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
7
Nagłośnienie wydarzenia:
• Reklama prasowa
w Gazecie Krakowskiej i Fakcie (11 – 13 luty 2014 r.).
www.pkpsa.pl
Departament Marketingu
Wydział Wsparcia Procesów Biznesowych
Tel. (22) 47 49 409
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
8
Nagłośnienie wydarzenia:
• Plakaty
Rozmieszone zostały na terenie dawnego dworca, w tablicach ogłoszeń
na peronach oraz w przestrzeni Krakowskiej Galerii Handlowej, połączonej
z nowym dworcem.
www.pkpsa.pl
9
Dodatkowo wykorzystano elementy graficzne przyjęte w komunikacji
promocyjnej projektu od początku jego realizacji, co zapewniło
spójność z dotychczas prowadzonymi działaniami promującymi
inwestycję Kraków Główny.
Dworzec Kraków Główny to pierwszy dworzec w Polsce
usytuowany pod powierzchnią torów i peronów. Koncepcja
promocji inwestycji – została oparta o skojarzone z tym projektem
środowisko oddające istotę inwestycji – „świat mrówek w
mrowisku”. Wielopoziomowość, labirynt ciągów komunikacyjnych
i pracowitość ludzi zaangażowanych w projekt.
W przekazie promocyjnym inwestycję krakowską pokazujemy jako
jeden z ważnych elementów Centrum Zintegrowanego Transportu
(szybki tramwaj, autobusy miejskie i dalekobieżne, taxi, parkingi,
Galeria Handlowa i dworzec kolejowy).
Utrzymano również przyjęty kod kolorystyczny (zielony).
www.pkpsa.pl
Departament Marketingu
Wydział Wsparcia Procesów Biznesowych
Tel. (22) 47 49 409
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
10
Opinię internautów nt. wydarzenia
www.pkpsa.pl
11
Załączniki:
1.
2.
3.
Film z projekcji mappingu 3D
Film Making-off, opowiadający o przygotowaniach mappingu 3D
Animacja opracowana na potrzeby ekranu diodowego
www.pkpsa.pl
12

similar documents