Aanzeggingsbrief verlenging onbepaalde tijd + andere voorwaarden

Report
{……………….Naam geadresseerde}
{……………….Straatnaam en huisnummer}
{……………….Postcode en plaats}
{……………….Plaats, datum}
{……………….Naam afzender}
{……………….Straatnaam en huisnummer}
{……………….Postcode en plaats}
Inzake: aanzegging verlenging dienstverband
Beste {………..naam werknemer},
Op {……………….datum} ben je in dienst getreden bij {…………………naam werkgever}. Op {…………datum}
loopt jouw contract af. Als werkgever zijn we verplicht om jou tijdig te laten weten of jouw contract
wel of niet wordt verlengd. Met deze brief willen we je daarover informeren.
Zoals besproken bieden wij jou hierbij een contract voor onbepaalde tijd aan.
Op de nieuwe arbeidsovereenkomst zijn (deels) andere voorwaarden van toepassing dan op jouw
eerdere arbeidsovereenkomst. Wij hebben daarover gesproken en jij bent daarmee akkoord gegaan.
De nieuwe arbeidsovereenkomst tref je bijgaand aan.
Met vriendelijke groet,
{………………Naam}
{………………functie en naam werkgever}

similar documents