prezentace - policky.cz

Report
Veřejné zakázky
Antonín Polický
Úvod
• Máme dvě možnosti, jak systém veřejných
zakázek (VZ) koncipovat:
1. Jako systém proti „gaunerům“
2. Jako systém pro realizátory veřejných zakázek
• Já bych doporučil volil druhou možnost
Zdroje
• Veřejnými zakázkami proteče ročně cca 640
mld. Kč
• Dotýkají se jich:
– Směrnice EU 2004/17(18)/ES
– Směrnice EU 2009/81/ES
– zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
– zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
Základní problémy
• Zákon 137/2006 sb. o veřejných zakázkách
– Komplikovanost (instituce, vč. MMR, si raději najímá právnické
firmy, než by dělali VZ sami)
– Přílišná složitost (161 paragrafů a hromady prováděcích
vyhlášek)
– Nejednotnost (např. různé zakázky mají různé způsoby
uveřejňování na různých místech)
– Upozaděná ekonomika (Zákon a prováděcí postupy vůbec
neakcentují ekonomický aspekt VZ – řeší se jen právní problematika
VZ)
Cíle
• Jednoduché provádění VZ
• Transparentní VZ
• Snížení nákladů na VZ
Základní body řešení
• Jednoduchost (jednoduchý zákon, který budou schopní používat
všichni i bez speciálních školení)
• Jediné hodnotící kritérium – cena (původní
hodnotící kritéria budou součástí technických či ekonomických
kritérií)
• Povinné použití elektronické aukce pro zakázky
nad 500 tis. Kč / rok (i u tržišť)
• Soutěží povinně všichni, včetně těch, kdo dnes
nemusí (MO, MV)
Základní body řešení
• Kompletní zveřejňování informací (veškeré informace
o VZ od zadávací dokumentace až po výsledky aukcí a smluv vč. všech
dodatků na jednom místě)
• On-line zveřejňování informací veřejnosti (vč.
např. právě běžících elektronických aukcí, okamžité zveřejňování např. i
zápisů z komisí)
• Centrální adresa (jediné místo pro veřejné zakázky, současně je i
profilem zadavatele, včetně veškeré dokumentace, technických podkladů,
zápisů,výsledků a průběhů elektronických aukcí, smluv a dodatků)
• Propojení na centrální adresu (stanovení
bezpečnostního standardu a komunikačního rozhraní mezi centrální
adresou a elektronickými nástroji)
Závěr
• Jednoduchý a transparentní systém přinese:
– Zjednodušení zadávání VZ
– Snížení procesních nákladů na VZ
– Snížení nákladů zadavatelů za VZ
• Jednotný a on-line systém přinese:
– Vyšší zájem veřejnosti
– Snížení korupčních příležitostí
– Snazší kontrolu VZ

similar documents