Presentasjon SB

Report
Studentbedrift
Høyere utdanning
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
Agenda
• Entreprenørskap i utdanning
• Hva er Studentbedrift?
• Hvorfor drive Studentbedrift?
• Arrangementer og muligheter gjennom SB-året
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan – Entreprenørskap i utdanningen)
Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på:
•
Utdanning om entreprenørskap
•
Utdanning gjennom entreprenørskap
•
Utdanning for entreprenørskap
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
ENTREPRENØRSKAP I UTDANNING DREIER SEG OM
• Ideer
• Kompetanse
• Pågangsmot
• Handlingsevne
• Samarbeid
• Nettverk
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
UEs programmer
3 grupper programmer
 Idé verksteder
 Arbeids og næringsliv
 Bedriftsprogrammer
Kriterier UE programmer:
 Kreative prosesser
 Erfaringslæring
 Tverrfaglighet
 Samarbeid utdanning / arbeids– og næringsliv
 Verdiskaping – sosialt, kulturelt, økonomisk
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
HVA ER STUDENTBEDRIFT?
• Et pedagogisk program som gir studenter kunnskap om bedriftsetablering
• Tilknyttet veileder ved studiestedet og mentorer fra næringslivet
• Egen juridisk enhet i Brønnøysundregistrene
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
STUDENTBEDRIFT STIMULERER
• Studentmedvirkning og aktiv læring
• Tverrfaglighet
• Kreative prosesser
• Samarbeid utdanning arbeids- og næringsliv
• Verdiskaping; sosial, kulturell, økonomisk
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
STUDENTBEDRIFT ER
en metode for læring der studenter samarbeider og får
praktisk erfaring med å drive sin egen bedrift.
– bedriftsetablering
– utvikle forretningsidé
– produktutvikling
– markedsanalyse og markedsføring
– økonomi
– ledelse
– styrekompetanse
– bygge profesjonelle nettverk
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
RAMMER
– Varighet ett år
– Navn med SB
– Min to max 15 medlemmer
– Forenklet selskapsform med registrering i Brønnøysund
– Andelskapital (200kr pr andel)
– Styret består av blant andre bedriftens medlemmer
– Mentor fra relevant næringsliv
– Veileder fra utdanningsinstitusjonen
– Regnskap etter samme prinsipper som ordinære bedrifter
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
LÆRINGSPROSESS
1. Planlegging og oppstart (informasjon, motivering, finne medarbeidere, kreative prosesser,
forretningsidé, roller)
2. Etablering (mentor, nettverk, stiftelsesmøte, registrering, andelskapital, marked,
forretningsplan
3. Drift (internmøter, veiledning, styremøter, produksjon, markedsføring, salg, regnskap)
4. Avvikling (revisor, årsrapport, generalforsamling, utbetaling av overskudd, evaluering)
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
Studentbedrift www.studentbedrift.no
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
HVORFOR STUDENTBEDRIFT?
•
Teori i praksis
•
Få flere valgmuligheter etter endt studie
•
Praktisere fagene
•
Få relasjoner i næringslivet – kunder, leverandører, mentorer
•
Teste ut egen etablering i trygge rammer
•
Bli en større ressurs i yrkeslivet generelt (intraprenørskap)
•
Få en kompetanse om- og i forretningsdrift…
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
NÆRINGSLIVET ØNSKER DET
”Studentbedrift gir utfordringer og ansvar
til de som søker det, mulighet for å vise
risikoforståelse og villighet, og synliggjør
et ønske og en evne til å skape verdier.
Det er slike folk Ferd ser etter.”
Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
DET OFFENTLIGE TRENGER DET
• Enorm vekst i behov for helse
og sosiale tjenester – jobbe
smartere
• Velferdsstaten forutsetter
verdiskapning - verdiskapning
forutsetter vekst
- vekst
forutsetter entreprenørskap
• Læring, kunnskap, kreativitet,
risikovilje, hardt arbeid kan gi
nyskapning
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
REGJERINGEN KREVER DET
Regjeringens målsetting:
"NORGE SKAL BLI LEDENDE
INTERNASJONALT INNENFOR
ENTREPRENØRSKAP I UTDANNING."
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
Fremtidens kompetansebehov
"I dag vet vi at alt det som er lett å lære og lett å
måle, også er det som raskest mister relevans.
Det som etterspørres, er samarbeidsevner og
konfliktløsing. Arbeidsgivere vil ha folk som er
kreative og risikovillige. Det understreker
viktigheten av nye måter å tenke på."
Andreas Schleicher, PISA-sjef og
OECD-topp
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
ARRANGEMENTER OG MULIGHETER
• Fylkesmesse
• NM SB
• KAN
• EM SB
• UE informerer om flere
konkurranser og muligheter for å
bygge nettverk via ue.no og
facebook
ue.no
https://www.facebook.com/Studentbedrift
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE
SAMARBEID SKOLE—NÆRINGSLIV
www.ue.no
ue.no
FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

similar documents