Organiseren - Inleiding

Report
ORGANISEREN, WIE, WAT,
WANNEER EN HOE
Organiseren betekent dat je de werkzaamheden plant en structureert.
Je bewaakt als team de beschikbare middelen als tijd en geld op een goede
manier. Je maakt heldere afspraken met elkaar: wie doet wat, wanneer en hoe? Op die
manier weet iedereen altijd precies wat er wordt verwacht.
Teveel of te weinig organiseren
Teams die (te) weinig organiseren verspillen tijd en geld. Ze maken bijvoorbeeld onduidelijke afspraken waardoor werkzaamheden dubbel, helemaal niet, of niet op tijd worden gedaan. Of alles, bijvoorbeeld teamoverleggen, loopt altijd uit.
Teams die (te) veel organiseren volgen soms veel te strikt, blindelings, afspraken op.
Ze vragen zich niet meer af of dat nog wel bijdraagt aan het beoogde resultaat en of het
nog past bij de situatie van dat moment.
Organiseren
Vragen die je kunt stellen om te organiseren in je team:
• Wie doet wat, wanneer en hoe?
• Wat spreken we nu concreet met elkaar af?
• Hoeveel tijd willen we daaraan besteden?
• Hoe en wanneer komen we terug op deze afspraak?
• We hebben nog vijf minuten, dat is niet genoeg, hoe pakken we dat aan?
• Wie moeten we hierbij verder nog betrekken en wanneer?
34

similar documents