Rok 2015 se blí*í* K právní úprav* odborné kvalifikace

Report
Rok 2015 se blíží…
K právní úpravě odborné kvalifikace
pedagogických pracovníků
Pavel Šimáček
Konference Vaše škola 2013
Bludištěm paragrafů bez obav
Integration, Innovation and Improvement – the
Professional Identity of Teacher Educators, Dublin
18. – 19.2. 2013
• http://eu2013.ie/events/event
-items/conferencetheprofessionalidentityofteach
ereducators-20121201/
• http://eu2013.ie/media/eupre
sidency/content/documents/C
onference-Brochure.pdf
• „Na výsledky žáků má vliv v
první řadě kvalita učitelů…“
Ruairi Quinn, ministr školství
Irské republiky
Kdo má být vzdělavatelem učitelů?
Uváděcí fáze učitele
V ČR neupravena,
počítá s ní chystaný
kariérní systém učitele
http://tropicsofmeta.wordpress.com/2011/04/19/teaching-to-the-test-themiddle-class-teachers-and-school-reform-in-the-21st-century/
Co všechno musí škola/učitel zvládnout?
V zajetí reforem
http://larrycuban.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2kK6u7AsJ
F8
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&f
eature=player_embedded
Právní úprava odborné kvalifikace
pedagogických pracovníků
• Vyhláška č. 59/1985 Sb.
• Vyhláška č. 139/1997 Sb.
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů –
účinný od 1.1.2005
• Rozsáhlá novela zákona o pedagogických pracovnících – zákon
č. 198/2012 Sb.
Nová pravidla pro posuzování odborné
kvalifikace
• § 22 odst. 5 (dříve § 22 odst. 3):
Pedagogický pracovník, který vedle přímé
pedagogické činnosti, pro kterou má
odbornou kvalifikaci, vykonává také další
přímou pedagogickou činnost v rámci druhu
práce sjednaného v pracovní smlouvě, pro
kterou nemá odbornou kvalifikaci, splňuje pro
pracovněprávní účely předpoklad podle § 3
odst. 1 písm. b).
Nová pravidla pro posuzování odborné
kvalifikace
• § 22 odst. 3: Učitel, který splňuje předpoklad
odborné kvalifikace podle § 8 odst. 1 písm. d),
§ 9 odst. 1 písm. c), § 9 odst. 2 nebo § 11 odst.
1, získává odbornou kvalifikaci pro výuku
dalšího (odborného) předmětu také
ukončením akreditovaného bakalářského
studijního programu, který odpovídá
charakteru tohoto vyučovaného předmětu.
§ 32 – „výjimky“ z předpokladu
odborné kvalifikace
Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad odborné
kvalifikace, může vykonávat…
a) 50 let věku (k 1.1.2005) a dlouhodobým výkonem
přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo
typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala…,
b) nejdéle po dobu deseti (do 31.12.2014), pokud v této
době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad
získá, a toto studium úspěšně ukončí,
c) Odborné předměty – VŠ neuskutečňovaly Mgr. obor. V
tomto případě se získáním nejvyššího vzdělání
považuje předpoklad odborné kvalifikace pro
pracovněprávní účely za splněný.
§ 32 – „výjimky“ z předpokladu
odborné kvalifikace - případy
1) K 1.1.2005 osobě bylo 50 let a 15 let
vykonávala
2) Osoba nesplňuje podmínky
a) nestuduje
b) studuje a dokončí před 31.12.2014
c) studuje a nedokončí před 31.12.2014
3) Školy neuskutečňovaly příslušný Mgr. obor
Nedostatek kvalifikovaných učitelů?
Děkuji za pozornost!

similar documents