Het Notarisblad West-Vlaanderen - Passe

Report
NB
Notarisblad
• West-Vlaanderen
blankenberge
appartementen, huizen, gronden,...
te koop aangeboden door uw notaris in de provincie west-vlaanderen
blankenberge
1-SLAAPKAmERAPP.
INSTAPKLAAR WOONHUIS
es Soetestraat 33 Blankenberge. Ink, liv, rme
berg, wc, koer mt uitw. nr speelplein, 3 slpks,
der. KI 560€, bwj 1963, opp 156m², EPC 328.
mits bet. koops./kosten, BPA 5 (gesl. wogb., Westkwartier), watertoets nihil.
zoek: via notariskantoor
ot. Jean-Louis SABBE
el. 050/42.82.72
➚web:230104 www.immonot.be
25 maart 2015 • week 13
Waterkasteelstraat 4 b806 Blankenberge. Op te
frissen 1-slaapkamerapp. Omv. o.a. afz. toilet, liv.
met open kk., slpk., badk. Priv. kelderberging.
Bwj. 1980. CV op aardg. (HR+ ketel), lift in het
geb. EPC129 KI396 (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)
Bezoek & inl.: [email protected]
www.notare.be
geass. Not. michel VAN DAmmE
& Christian VAN DAmmE
& Sophie DELAERE - Tel. 050/40.40.40
➚web:230323 www.immonot.be
Ruimtelijke ordening in Vlaanderen
brugge
brugge
BURgERWON. mET TUIN
brugge
ichtegem
gEREN. WON. ST-ANNA
INSTAPKL. WON. TUIN
RUWBOUWWONINg O.B.
Generaal Lemanlaan 114 Assebroek. Karaktervolle burgerwon. met zuidger. tuin. LAAG beschr.
mog.! Omv. rme sfeervolle liv., leefkkn, glv. badk./
waspl., 5 à 6 slpks., 2e badk., zolder, kelder.
EPC584 OPP249 KI617 (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)
Bezoek & inl.: [email protected]
www.notare.be
geass. Not. michel VAN DAmmE
& Christian VAN DAmmE
& Sophie DELAERE - Tel. 050/40.40.40
Gistelse Steenweg 139 Sint-Andries. Instapkl.
karakterwoning met zonnige tuin en centr. lig.
Ind.: living, eetpl., keuken, badkamer, 3 slaapkamers, afz. toilet op verdiep, zolder met vaste trap.
EPC694 OPP236 KI756 (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)
Bezoek & inl.: [email protected]
www.notare.be
geass. Not. michel VAN DAmmE
& Christian VAN DAmmE
& Sophie DELAERE - Tel. 050/40.40.40
Korte Sint-Annastraat 5 Brugge. Smaakvol gerenov. stadsparel, gel. in pittoresk straatje. Degelijke afw. Omv. o.a. zeer lichtrijke liv., terras, kk.,
berging, badk., afz. toilet, ruime slpk. EPC374
OPP46 KI364 (Vg,Wche,Gdv,Gvkr,Gvv)
Bezoek & inl.: [email protected]
www.notare.be
geass. Not. michel VAN DAmmE
& Christian VAN DAmmE
& Sophie DELAERE - Tel. 050/40.40.40
Oostendesteenweg 221 Eernegem. opp. 1.470
m². Ind: ink, kk, woonk, waspl, berging, toilet,
nachth., badk, 3 slpk, dubb. gar. EPC: n.v.t. Stdbwk. best.: GWplan Diksmuide-Torhout: wg met
land. kar.-niet overstromingsgevoelig.
Bezoek: woe 17u-18u en zat 10u-11u.
geass. Not. Eveline DE VLIEgER
& Pieter STEYAERT - Tel. 051/58.82.61
koksiJde
kortriJk
middelkerke
zwevegem
➚web:230318 www.immonot.be
➚web:230320 www.immonot.be
➚web:230329 www.immonot.be
➚web:230509 www.immonot.be
1. Vg Vergunning uitgereikt
Gvg = Geen vergunning uitgereikt
2. Wg Woongebied
Wche = Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde,
Wp = Woonpark, Wug = Woonuitbreidingsgebied, Igb = Industriegebied, Iab = Industriegebied
voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen,
Gdr = Gebied voor dagrecreatie, Gvr = Gebied voor verblijfsrecreatie, Ag = Agrarisch gebied,
wag = Landschappelijk waardevol agrarisch gebied, Bg = Bosgebied, Ng = Natuurgebied,
Nr = Natuurreservaat, Pg = Parkgebied
3. Dv Dagvaarding uitgebracht
Gdv = Geen dagvaarding uitgebracht
4. Vkr Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Gvkr = Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
5. Vv Verkavelingsvergunning
Gvv = Geen verkavelingsvergunning
VERzORgD APPART.
Middelkerkestraat 24 Koksijde. Lichtrijk app. met
centr. ligg. Lift aanwezig. Laag beschr. mog. Omv.
o.a. kk., grote liv., badk. met douche, slpk., terras
met berging, priv. kelder. CV op aardg. EPC455
KI713 (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)
Bezoek & inl.: [email protected]
www.notare.be
geass. Not. michel VAN DAmmE
& Christian VAN DAmmE
& Sophie DELAERE - Tel. 050/40.40.40
➚web:230504 www.immonot.be
kortemark
PERCELEN BOUWgROND
Slijpesteenweg Leffinge (5e afd.). vlakbij centr.
CENTR gEL OPBRENgSTEIg
Zonder bouwverpl. (rechtstr. v eigenaar)! Best. v
Jan Palfijnstraat 16 bA Kortrijk. Best. uit 3 app., OB & HOB. Loten bij benad. tss 330&626m². Nt
waarv. 1 met terras, en 4 parkings en 4 kelders. gel. in overstr.geb. Verkav.svoorschr. bij notaris.
EPC 290, 241 en 251 kWh/m², Vg, Wg, Gdv, Sec D 0032L 3. Wg-VK.
Gvkr, Gvv.
Not. Isabelle VERHAEgHE
Not. Ann DAELS - Tel. 056/22.44.27
Tel. 058/23.53.57
➚web:230354 www.immonot.be
kortemark
PERCEEL
LANDBOUWLAND
aan de Kruisstraat Zarren (4de Afd.).
14a70ca. sec. C, nr 954/02A (KI € 8,00)
in ag, Gdv; Gvkr; Gvv.
Eenieder kan tegen uit. 25-04-2015
schrift. bod uitbr. op Notariskant. dat
minst. gelijk of hoger is dan € 6000;
Ind. meerd. opbied. wordt recht v opbod tss kandid georganis ter studie
op nader te bepalen datum. Verk geb
in 1 zitd met def toew. Kopers stn in
v kost verk.
geass. Not.
Pierre mAERE
& Jasmine ROELS
Tel. 051 50 01 36
oostrozebeke
CENTRAAL gELEgEN EIgENDOm
omgeving Amersveldestraat/Groenestraat Handzame (2de Afd.).
81a95ca. sec. D, nr 315/A (KI €
51,00) in ag, Gdv; Gvkr; Gvv.
Eenieder kan tegen uit. 25-042015 schrift. bod uitbr. op Notariskant. dat minst. gelijk of hoger is
dan € 30.000; Ind. meerd. opbied.
wordt recht v opbod tss kandid
georganis ter studie op nader
te bepalen datum. Verk geb in 1
zitd met def toew. Kopers stn in v
kost verk.
Ingelmunstersteenweg 173 Oostrozebeke.
THANS Uitgeb. ALS HOTEL. Omv: grote parking vooraan en achteraan, zuidger. tuin met vijver, 2
zuidger. terrassen; glvls.: ruime professionele kk. met frigocel, toiletten, twee zalen met een opp. van
150m², 1e verd.: 6 rme hotelkamers met zith. en ap. badk., 1e en 2e verd.: groot app. met 6 slpks.,
ruime zolder. Opp.: 40a 54ca; K.I: 4727, EPC: 199.
geass. Not. Eric HImPE & Annelies HImPE - Tel. 057/20.14.46
➚web:230452 www.immonot.be
WAt iS een leninG?
Wanneer u een woning wil bouwen, kopen of verbouwen, is uw spaargeld vaak ontoereikend.
Hoe brengt u nu een belangrijk kapitaal bij elkaar?
Het antwoord is duidelijk: u zoekt een persoon of een instelling die u het geld wil voorschieten, lenen.
Een familielid of een vriend is niet altijd bereid om een aanzienlijk bedrag voor te schieten en mocht dit toch het
geval zijn, dan hebt u dit misschien liever niet. Een langdurige financiële afhankelijkheid zou de goede relaties met
uw familielid of vriend wel eens kunnen verzuren.
Een financiële instelling daarentegen zal graag bereid zijn om u een kapitaal voor te schieten. Voor het feit dat u
dadelijk een som geld ter beschikking krijgt die u pas over pakweg 10 of 20 jaar volledig zult hebben terugbetaald
dient u natuurlijk «een prijs» te betalen. Die prijs noemen we rente of intrest.
Een rente of een intrest overeenkomen met de persoon of de instelling die het geld verstrekt is één zaak, de
terugbetaling ervan is natuurlijk een andere. Er kunnen zich in de loop der jaren heel wat onvoorziene situaties
voordoen waardoor u misschien niet meer in staat zult zijn om alles terug te betalen. De «leninggever» wenst dan
ook zekerheid over de terugbetaling. Die zekerheid wordt groter door een waarborg te stellen.
Die waarborg kan zijn:
een borg: dit is iemand die op financieel vlak zodanig goed te vertrouwen is dat de «leninggever» zich volledig
zeker voelt omdat die borg belooft dat hij in uw plaats voor de terugbetaling zal zorgen wanneer u dat niet meer
zou doen;
een pand of waardepapieren (aandelen, kasbons, obligaties enz.) die u afgeeft aan de «leninggever» en die hij dan
voor u bewaart maar die hij kan verkopen en innen wanneer u hem niet meer zou terugbetalen;
een hypotheek op uw onroerend goed.
■■■
www.immonot.be
➚web:230353 www.immonot.be
PERCEEL WEILAND
geass. Not. Pierre mAERE & Jasmine ROELS - Tel. 051 50 01 36
➚web:230453 www.immonot.be
➚web:229694 www.immonot.be
mOOI PERCEEL BOUWgROND
Italiëlaan Zwevegem. Perceel bouwgrond gelegen op de hoek van de Italiëlaan en de Ierlandlaan, met een oppervlakte volgens kadaster
van 558m². Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv (dossiernr
34042/3290/V/1984/3).
Not. Ann DAELS - Tel. 056/22.44.27
➚web:230350 www.immonot.be
Artikel 1592
vAn het Gerechtelijk Wetboek
En ieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing het recht
een hoger bod te doen. Het meer gebodene mag niet lager zijn dan
n tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het mag evenwel niet
lager zijn den 250 euro en het moet niet hoger zijn dan 6200 euro.
Dit bedrag moet op het kantoor van de notaris in consignatie worden
gegeven op het tijdstip van het hoger bod, dat bij deurwaardersexploot
aan de notaris moet worden betekend; dit exploot wordt de koper aangezegd. De toewijzing ten gevolge van een hoger bod wordt gehouden
door dezelfde notaris en op dezelfde wijze als de eerste toewijzing.
Deze toewijzing, die voor n ieder openstaat, is definitief. De notaris
kan het hoger bod weigeren van personen die hij niet kent of van wie
de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt. Hij kan in alle
gevallen van de opbieder een borg eisen. Weigert de notaris het hoger
bod, dan maakt hij van die weigering terstond een met redenen omkleed proces-verbaal op.
recht van hoger opbod
Indien een hoger bod gedaan wordt gedurende de vijftien dagen na
de toewijs, wordt altijd een nieuwe zitdag georganiseerd door dezelfde
notaris.
1
Openbare verkopingen
Beheer en administratie
CORELIO CONNECT
NOORD n.v.
Abeelstraat 29A
9600 Ronse
Tel. 078/15.00.77
Fax 078/15.00.79
Verantw. Uitgever:
B. De Riemacker
[email protected]
www.immonot.be
Jaarabonnement: € 66
STUDIO N/5 in Res. COLUMBUS, gel. op de 5° en techn.
verd.
In priv. en uitsl. eigend.: inkomdeur, hall met vestiairekast, liv. met kookh., bdk. en het uitsluitend genot
ten titel van erfdienstbaarheid en zakelijk recht van de
dakterrassen palende aan het privatief;
In mede-eigend. en gedw. onverd.: 253/10.000sten in
de gem. delen w.o. de grond.
BERGING 13 in Res. COLUMBUS, gel. op de gelijkvloerse verd.:
In priv. en uitsl. eigend.: de berging zelf met afsl.;
In mede-eigend. en gedw. onverd.: 8/10.000sten in de
gem. delen w.o. de grond.
Gar. 22 in Res. VASCO, gel. op de gelijkvloerse verd.:
In priv. en uitsl. eigend.: de gar. zelf;
In mede-eigend. en gedw. onverd.: 28/10.000sten in de
gem. delen, w.o. de grond.
Besch.: uiterlijk binnen de maand na def. toewijs, mits
bet. van koops. en kosten.
Info: notariaat SAEY & TAELMAN.
Bezoek: na afspraak met notariaat SAEY
& TAELMAN
Zitdag: donderdag 26 maart 2015 om
17:00.
In Taverne Au Luxembourg, Zeedijk 75 te
Blankenberge.
➚web:230140 www.immonot.be
BRUGGE
BLANKENBERGE
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Francis MOEYKENS
& Annelies VANQUATHEM
Tel. 050/32.34.06
Fax. 050/32.34.08
[email protected]
www.notabel.be
Kantoor van Notaris
Dirk HENDRICKX
Tel. 050/38.21.36
Fax. 050/38.07.93
[email protected]
Vrij bij verlijden van de akte.
Verkoopsvoorwaarden en inf. via notariskantoor.
Instelprijs: € 167.397,66.
Kosten te betalen binnen de 5 dagen. Koops. te betalen
binnen de 6 weken. Alle werkelijke kosten, rechten en
erelonen betr. de verkoop, w.o. de publiciteitskosten,
zijn ten laste van de koper. De kandidaten die een bod
hebben gedaan of willen doen worden verzocht hun
beste bod, onder gesl. omslag mee te brengen op de
def. verkoopsdatum. De kandidaten dienen persoonlijk aanwezig te zijn of op vertoon van een notariële
volmacht, op de opening van de omslagen welke zal
gebeuren door notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, in de
conferentiezaal van het Stadhuis te Brugge, Burg 12 te
8000 Brugge op din. 31 maart 2015 om 17u00.
In geval het hoogste bod wordt goedgek. zal meteen de
notariële akte worden opgem.
Bezoek: op zaterdag 14/03, dinsdag
17/03, dinsdag 24/03 en zaterdag
28/03/2015 telkens van 10u-12u.
➚web:230181 www.immonot.be
Kantoor van Notaris
Dirk HENDRICKX
Tel. 050/38.21.36
Fax. 050/38.07.93
[email protected]
OPENBARE VERKOOP
RIJWONING
GELEGEN IN DE BRUGSE BINNENSTAD
Bakkersstraat 5
OPENBARE VERKOOP
VILLA
GELEGEN IN EEN RUSTIGE WOONWIJK
Groene-Poortdreef 15A Sint-Michiels
Res. Honfleur/Deauville Parkstraat 4
➚web:228697 www.immonot.be
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Stéphane SAEY & Wim TAELMAN
Tel. 056/73.87.11
Fax. 056/73.87.10
[email protected]
➚web:229978 www.immonot.be
Kantoor van Notaris
Dirk HENDRICKX
Tel. 050/38.21.36
Fax. 050/38.07.93
[email protected]
www.notarishendrickx.be
VERKOOP VIA BIEDING ONDER
GESLOTEN OMSLAG
Stad Brugge verkoopt
VRIJSTAANDE WONING
Lisseweegse Steenweg 77 Zwankendamme (14de Afd.)
Kadastrale afd.: 3de afd., kad sec. C, nr. 1374/S. Opp.:
52 m². Kad. ink.: € 451 (kl. beschr. mog.).
Ind.: glvls.: ink., eetpl./salon, kk., koertje; op de 1ste
verd.: 1 slpk., badk. met ligb. en lav., berging, wc; op de
dakverdieping: 1 ruime slpk.
En alle roerende goederen die onr. geworden zijn
door best. of inlijving, die zich in her voormeld goed
bevinden.
Vrij: na bet. kosten en koops.
Stedenb.: Vg, Wche, Gdv, Gvkr, Gvv. Niet overstromingsgevoeling. Comf.: Elektr., stadsw., aardg., TV distr.,
tel. EPC: 319kWh/m², code 20110426-000082069300000012-2.
Bezoek: vrije toegang op dinsdagen
24/03 en 31/03 van 14u-16u; op donderdagen 26/03 en 02/04 van 15u-17u.
Enige zitdag: woensdag 08 april 2015 om
16:00.
in het Notarishuis, Spanjaardstraat 9 te
Brugge.
RECHT VAN HOGER BOD GEDURENDE VIJFTIEN
DAGEN NA DE TOEWIJS. Meer inl. bij de notaris
en op internet www.notarishendrickx.be
➚web:230332 www.immonot.be
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Michel VAN DAMME
& Christian VAN DAMME
& Sophie DELAERE
Tel. 050/40.40.40
Fax. 050/38.57.77
[email protected]
www.notare.be
➚web:230377 www.immonot.be
Kantoor van Notaris
Bernard WAUTERS
Tel. 050/35.15.41
Fax. 050/37.20.84
[email protected]
Residentie Les Liserons Zeilweg 3
Een woonhuis, kad. gek. sct D, nr 98 N 9, opp. 190
m², KI € 436.
Gel. in het GWplan “Brugge-Oostkust” (KB 7.04.1977),
met als best. Wg.
EPC 757.
Niet overstromingsgevoelig. Gdv, Vkr aangrenzend
perc., Gvg uitgereikt.
Vrij na bet. v/d koops. en kosten.
GEMEENTE DE PANNE - TWEEDE Afd. - 38352
In een res. gen. “Les Liserons”, gel. Zeilweg 3, ge
vlgs. titel en recent kad. uittr. sec. E nr 641, voor ee
opp. van vijfennegentig centiare (95ca).
Het app. gen. 2 gel. op het glvls. (bel-étage), en omv.
- in priv. en uitsl. eigend.:
liv., kk., één slpk., w.c., doucheplaats.
- in mede-eigend. en gedw. onverd.:
tweehonderd vijfenzestig/duizendsten (265/1.000ste
in de gem. delen van het geb. w.o. de grond.
Blanco
bodematt.,
verg.
steden
38008/5252/B/1962/141, geen vkv, geen rvv, n
overstr.gev.
EPC aanwezig, KEI aanwezig doch negatief, geen PID
Bezoek: na afspraak met kantoor nota
rissen De Baets & De Kock
Enige zitdag: vrijdag 03 april 2015 om
17:00.
in Hotel Soll Cress Koninklijke Baan 225 t
Koksijde.
➚web:229992 www.immonot.b
GISTEL
Kantoor van Notaris
Jessica VERHAEGHE
Tel. 059/27.95.79
Fax. 059/27.77.12
[email protected]
Notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel
zal op de hierna vermelde datum,
openbaar toewijzen:
TE RENOVEREN HANDELSHUIS
Stationsstraat 38 (1ste Afd.)
www.notaris-wauters.be
OPENBARE VERKOPING
Notaris Bernard Waûters zal openbaar te koop stellen, ten overstaan
van de heer Vrederechter van het 4e
kanton Brugge:
Op TE fRISSEN
HALFOPEN BEBOUWING
mET AchTERLIGGEND TUINTJE
Zandstraat 469
RECHT VAN HOGER BOD
De Wandelaar 30-31
2
Gekad. sec. A nr 496/G, tot. opp: 13a 16ca. KI: 10.523
€.
- GLV: Inkomhall, receptie, salon in overdekte patio,
rest., terras met prachtig zicht op de reie (Verversdijk),
bar, ontbijtzaal, inger. kk., toiletten, 2 vergaderz., lift,
binnenkoer: parkeerruimte;
- 1° V: 11 voll. inger. hotelkamers met bdk.;
- 2° V: 5 voll. inger. hotelkamers met bdk.;
- Kelderverdiep.: techn. ruimte, wijnkelder, personeelsruimte, opslagruimte, bijkk., machinekamer, lift;
- volledige inboedel is inbegr. in de verkoop;
- Alle nutsv.; alle kamers met Wifi-connectie;
- Gel. in het GWplan Brugge-Oostkust van 7/04/1977
met best. Wche. Beschermd monum. (MB 16/04/2004);
- Vrij van gebr.;
- Gvg, Gdv, voko-r aangeboden, Gvv, gn as-built attest.
Niet overstromingsgevoelig;
- Bankwaarborg: Elk bod dat niet vergezeld is v/e onherroepelijke bankwaarborg ter attentie v/d instrumenterende notaris ad 2.000.000 € zal geweigerd worden.
Bezoek: op afspraak via notariskantoor
Enige zitdag: maandag 13 april 2015 om
14:30.
In het Huis der Notarissen, Spanjaardstraat
9 te Brugge.
RECHT VAN HOGER BOD.
Verdere inlichtingen te bekomen op het kantoor van notaris Vandeputte.
Blijkens PV van 18/03/2015 tov de
Vrederechter over het eerste Kanton
te Brugge werd toegewezen onder
opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod
RIJWONING MET BREDE GEVEL
OPENBARE VERKOOP
STUDIO
MET BERGING EN GARAGE
Gek. als voormalige pastorie, sec. B, deel van nr
147/W/2, met een opgemeten opp. van 711,87 m²,
K.I.: € 1093.
Omv.: ink. met trap naar verd., toilet annex vestiaireruimte, kl. plaats met raam (wachtruimte), liv. met
schouw, kamer met schouw naast inkomtrap, kk. met
bijkk. en bergpl. met toegang tot de tuin, ruime kelder
verdeeld in compartimenten toeg. met trap vanuit de
kk., ruime en zonnige tuin, vrijstaande gar. bereikbaar
langs de weg achter de woning. Eerste verd.: badk.
met toilet, 4 slpks. en berging met trap naar zolder.
Zeer ruime zolder met plankenvl. en mooi dakgebinte.
Alle nutsvoorz. aanwezig, verw. op aardg. (Wg, Gv,
Gdv, Gvkr, Gvv), niet overstromingsgevoelig, EPC: 772
kWh/m².
ENIGE ZITDAG
GOED GELEGEN APPARTEMENT
OPENBARE VERKOPING
UNIEK PAND
vOORhEEN hOTEL RELAIS RAvESTEIN
Moerkerkse Steenweg 433 Sint-Kruis (19e afd.)
www.notarissen-deerlijk.be
Stedenb.: 1° Vg; 2° best. vlgs. GWplan Brugge-Oostkust
dd 7/4/1977: Wg; 3° Gdv; 4° Gvkr; 5° Gvv; niet overstromingsgevoelig.
Kad.: Kad. 2° afd. Sec. B, nrs. 158/R en 158/V.
KI: 575 € (studio) - 84 € (gar.).
EPC: 308 kWh/m².
Beschr.:
Kantoor van Notaris
Bart VANDEPUTTE
Tel. 050/33.58.50
Fax. 050/33.66.43
[email protected]
www.notarisdebaets.be
www.notarishendrickx.be
DEFINITIEVE TOEWIJS NA HOGER
BOD
CENTRAAL GELEGEN
HANDELSGELIJKVLOERS
Geassocieerd Notaris Francis Moeykens zal overgaan
tot de def. toewijs na hoger bod van een handelsgelijkvloers.
Prachtig uitzicht op een recreatiepark en in de nabije
omg. van de jachthaven. Met een ruime kelder.
Gebr.: vrij van gebr. na bet. van prijs en kosten. Stbwk.
inf.: 1/ GWplan Brugge-Oostkust, 07/04/1977, wg. 2/
Vg - Gdv - Gvkr - Gvv. OVS: niet overstromingsgevoelig.
NA HOGER BOD GEBRACHT OP SLECHTS:
201.200 EURO
Bezoek: Elke dinsdag van 10u30-12u
vanaf 3/03/2015 t.e.m. 24/03/2015. Elke
zaterdag van 10u-12u vanaf 7/03/2015
t.e.m. 28/03/2015.
Definitieve zitdag: maandag 30 maart
2015 om 14:00.
in Taverne Au Luxembourg, Zeedijk 75 bus
1 te Blankenberge.
VOOR INLICHTINGEN: Zich wenden ter studie
van geassocieerde notarissen Francis Moeykens/Annelies Vanquathem
www.notabel.be
➚web:229546 www.immonot.be
DE PANNE
Kantoor van Geassocieerde Notarisse
DE BAETS & DE KOCK
Tel. 058/53.20.10
Fax. 058/52.29.57
[email protected]
Molenmeers 11
www.notarishendrickx.be
Kadastrale afd.: 25ste afd. St.-Michiels, 2de afd, kad
sec. B, nr. 73/K. Kad. ink.: € 1.137.
Ind.: ruime liv., kk., 2 badks (1 met douche + lav. en 1
met ligb. + lav.), 5 slpks., grote gar. met elektr. poort en
bergr. achter de gar., ruime zolder).
En alle roerende goederen die onr. geworden zijn
door best. of inlijving, die zich in her voormeld goed
bevinden.
Vrij: na bet. kosten en koops.
Stedenb.: Gvg, Wg, Gvkr, Gdv, Vv. Mog. overstromingsgevoeling.
Comf.: Elektr., stadsw., aardg., TV distr., tel. EPC:
589kWh/m²,
code
20141115-000170121300000001-1.
Bezoek: vrije toegang op woensdag van
13u-17u en op zaterdag 9u-13u (vanaf
11 maart as)
Enige zitdag: woensdag 25 maart 2015 om
16:00.
in Het Notarishuis, Spanjaardstraat 9 te
Brugge.
RECHT VAN HOGER BOD GEDURENDE VIJFTIEN
DAGEN NA DE TOEWIJS. Meer inl. bij de notaris
en op internet www.notarishendrickx.be
VOORLOPIG
TOEGEWEZEN
VOOR
SLECHTS: 115.000 EURO
Bezoek: za 28/03 van 14u-16u en woe
1/04 van 10u-12u
HOGER BOD MOGELIJK TEM 02/04/2015.
Art. 1592 vh Ger. Wetb.: zie verder in deze
katern.
Verdere inlichtingen en kadastraal plan ter inzage op het kantoor der notaris.
Gekad. sec. C, nr. 357/A/5, groot 255 m². Kad. ink.: €
684 (verm. reg.rechten mog.).
Ind.: glvls.: hall, liv., kk., wc, badk., gar. (voor 1 auto),
waspl., veranda, tuin met terras en vijvertje. eerste
verd.: vijf slpks., wc. zolderverd.: zolder via schuifladder.
Vrij van gebr. en besch. bij bet. van de koopprijs en kosten. GWplan Brugge-Oostkust: wg (Vg, Gdv, Gvkr, Gvv).
Voorz. van stadsw., elektr., kabeldistributie, tel. Verw.
met aardg. Berekend energieverbruik: 676 kWh/m².
NA HOGER BOD GEBRACHT OP: 126.200
EURO
Bezoek: woensdagen 18 en 25/03/2015:
14u-15u, zaterdagen: 21 en 28/03/2015:
10u-12u.
Zitdag na hoger bod: maandag 30 maart
2015 om 14:30.
in het Huis der Notarissen, Spanjaardstraat
9 te Brugge.
Inlichtingen kosteloos te bekomen op het kantoor- [email protected]
➚web:228979 www.immonot.be
www.immonot.be
Omv.: - glvls.: winkel, kk./leefr., badk. met douche, la
en toilet, berging; - op de eerste verd.: 2 slpks.; - op d
tweede verd.: 2 slpks., hal met berging; - kelder;
- EPC: 686 kWh/m²; - opp. terrein: 109 m²; - KI: 793,0
Eur. Onm. VRIJ.
Gel. binnen het GWplan Diksmuide-Torhout (K.B. d
05/02/1979) met als best. “woongeb.”.
Bezoek: (vanaf 4 maart 2015): woensda
van 16u30-18u30, zaterdag van 10u-12
Enige zitdag: woensdag 25 maart 2015 om
14:00.
in Café De Kroon, hoek Markt/Kerkstraa
2 te Gistel.
Verdere inlichtingen te verkrijgen op het kan
toor van notaris Jessica Verhaeghe [email protected]
➚web:229974 www.immonot.b
Trouwen,
samenwonen,
scheiden, (ver)kopen,
(ver)huren, starten met
een onderneming,
conflicten oplossen?
De notaris geeft
u tekst en uitleg.
HOOGLEDE /
KORTEMARK / STADEN
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Pierre MAERE & Jasmine ROELS
Tel. 051 50 01 36
Fax. 051 50 21 53
[email protected]
RIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING:
HOEVE & LANDBOUWGRONDEN &
WEILANDEN
GEMEENTE HOOGLEDE - KORTEMARK STADEN
OOP ÉÉN: GEMEENTE HOOGLEDE
Hillemolenstraat 10, Hooglede
e hoeve op en met grond en alle aanhorigh. en
eegaande weiland, ter plaatse gen. ‘Hillemolen’ ‘Hilmolenhoek’, eerste afd., sec. A nrs 43/B, 45/G, 47/D,
deel van nrs 49, 50, 56, 57/A en 59/A groot 1ha
0a 44ca; zijnde lot één (1) van het metingsplan. KI
bouwd hoeve perc. nr 47/D: € 592,00.
d. woongedeelte: ink., liv., woonpl., kk., 2 slpks. en
ute, kelder; Buiten: toilet en div. hoevegebouwen.
utsvoorz.: stadsw., regenput en pompput; elektr.,
-distr.
ezoek: vanaf 28/03/2015 op zaterdag
ussen 10u-12u en op dinsdag tussen
5u-17u.
OOP TWEE: GEMEENTE HOOGLEDE
palende aan de Hillemolenstraat en de Inkelstraat
Hooglede
n blok landbouwgrond, ter plaatse gen. ‘Hillemolenek’ ‘Hillemolen’, sec. A nr 58/A en deel van nrs 55,
6, 57/A en 59/A groot 3ha97a67ca; zijnde lot twee (2)
n het metingsplan.
OOP DRIE: GEMEENTE HOOGLEDE EN
ORTEMARK
palende aan de Renaat Desmedtstr en de Groenestr.
Hooglede
n blok landbouwgrond, te Hooglede, ter plaatse gen.
illemolenhoek’, eerste afd., sec. A nrs 1, 2, 3/A, 53/A,
4, en deel van nrs 55, 56 groot 2ha24a12ca zijnde
t drie B (3B) van het nagemeld metingsplan en Kormark, ter plaatse gen. ‘Hellehoek’ eerste afd., sec. D
el van nrs 72/A en 73/A groot 1ha47a22ca zijnde lot
ie A (3A) van het nagemeld metingsplan samen groot
ha71a34ca; zijnde lot drie (3) van het metingsplan.
OOP VIER: GEMEENTE HOOGLEDE EN
ORTEMARK
palende aan de Amersveldestraat Hooglede
n blok weiland, te Hooglede, ter plaatse gen. ‘Hilleolenhoek’ eerste afd., sec. A nrs 6/A, 7/A, 51 en deel
n nrs 49, 50, 56 groot 2ha44ca32ca zijnde lot vier B
B) van het metingsplan en Kortemark, ter plaatse gen.
ilhoek’ en ‘Vuldershoek’ eerste afd., sec. D deel van
s 75/A en 76/A groot 7a67ca zijnde lot vier A (4A)
n het metingsplan samen groot 2ha 51a 99ca; zijnde
t vier (4) van het metingsplan.
OOP VIJF: GEMEENTE HOOGLEDE
palende aan de Hillemolenstraat Hooglede
n blok landbouwgrond en weiland, te Hooglede, ter
aatse gen. ‘Hillemolen’ ‘Hillemolenhoek’, eerste afd.,
c. A nrs. 60/A, 75/A en 82/A groot 1ha95ca90ca; zije lot vijf (5) van het metingsplan.
OOP ZES: GEMEENTE STADEN
palende aan de Renaat Desmedtstraat Staden
wee perc. weiland te Staden, ter plaatse gen. ‘Luyckek’, eerste afd. sec. A nrs 489 en 491 groot 22a43ca
nrs 490 en 492/A groot 18a71ca samen groot
1a14ca ; zijnde lot zes (6) van het metingsplan.
ebr.: Vorenbeschreven onr. goederen zijn in gebr. door
r. Danël VANDOORNE te Hooglede, sedert meer dan
8 jaar in opvolging van zijn ouders. Opzegbaar op 1
ar wegens bereiken van pensioengerechtigde leeftijd.
uimt. ord.: De gronden zijn gel. -vlgs. het GWplan
het ag (Kortemark en Hooglede) en -GRUP Open
g Staden Noord Oost dd. 27-05-2010 met best.: ag
et landsch. waarde + deelzone non-aedificandi +
elzone serrevrije gebieden (Staden); Vg ; Gdv; Gvkr
Gvv ; blanco bodematt.; energieprestatiecertificaat
oonfunctie: 1338kWh/m2jaar.
oewijzing onder voorbehoud van hoger
od: dinsdag 07 april 2015 om 17:00.
feestzaal ‘Bourgondisch Schild’, Oostenestraat 36A te Diksmuide.
le inl. en meetplan ter studie van voormelde
otarissen: [email protected]
➚web:230424 www.immonot.be
ICHTEGEM
Kantoor van Notaris
Joris BOEDTS
Tel. 059/29.92.40
Fax. 059/29.08.92
[email protected]
OPENBARE VERKOPING VAN
CENTRAAL GELEGEN
RIJWONING
MET 4 SLAApKAMERS EN TuiN
Kantoor van Notaris
Stefaan LAGA
Tel. 051/30.33.25
Fax. 051/31.17.53
[email protected]
OPENBARE VERKOOP
VIJF TE RENOVEREN
AANEENGESLOTEN WONINGEN
Warandestraat 2-10 Emelgem
➚web:230398 www.immonot.be
IZEGEM
Kantoor van Notaris
Stefaan LAGA
Tel. 051/30.33.25
Fax. 051/31.17.53
[email protected]
RECHT VAN HOGER BOD
TOT 1 APRIL 2015
Notaris Stefaan LAGA heeft op
dinsdag 17/03/2015 hierna beschreven onroerend goed openbaar
toegewezen onder de opschortende
voorwaarde van de afwezigheid van
hoger bod:
RECENT, NiEuW GEBOuWD
WELLNESS CENTRUM
(SAuNACENTER pOSiTiVO)
Gekad., 2de afd, deelg. Emelgem, sec. A nrs. 18/X,
18/W, 18/V, 18/T en 18/S, met een tot. opp. van 8a
94ca, gezamenlijk KI: 1310 (5x 262).
Elk best. uit een ink., liv.-leefr., kl. kk-ruimte, 1 slpk.
met badk., berging, veranda, tuin uitgev. op het zuiden. Mog. tot nieuwbouwproject. Onm. vrij na bet. van
koops. en kosten.
Stbwk. best. en info: * GWplan Roeselare-Tielt dd.
17/12/1979: “woongeb.”; * Gvg, Gdv, Gvkr, Gvv. Energieprestatiecertificaat: energiescore nr. 2: 1033 kWh/
m2, nr. 4: 946 kWh/m2, nr. 6: 946 kWh/m2, nr. 10: 968
kWh/m2.
Geen verwarmingselement in Warandestraat nr. 8.
Bezoek: en inl. via het kantoor van Notaris Stefaan Laga te Izegem.
Enige zitdag: dinsdag 14 april 2015 om
17:00.
in HET NIEUW GEMEENTEHUIS (Feestzaal
Hoornaert), Kachtemsplein 13 te Kachtem.
Voor verdere informatie: zie www.immoweb.be.
➚web:230482 www.immonot.be
JABBEKE
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Paul LOMMEE & Virginie DAEMS
Tel. 050/20.90.45
Fax. 050/20.84.03
[email protected]
OPENBARE VERKOPING
iNSTApKLARE CENTRAAL GELEGEN
HALFOPEN WONING
Klaproos 5
➚web:229778 www.immonot.be
echtscheiding
Indien een echtscheiding werkelijk onvermijdelijk
is geworden is het raadzaam dat alle partijen zich
goed informeren. De wetgever biedt een waaier van
mogelijkheden en richtlijnen waarbij de notaris een
adviserende objectieve gids kan zijn.
KOEKELARE
OPENBARE VERKOPING
LANDELIJK GELEGEN WONING
MET GARAGE
Veldstraat 143
Gekad. in de sec. C nr. 507F3, groot 2a 77ca.
KI: 721 €.
EPC: 205 kWh/m²/jaar - Elektr. inst. conform.
Gunstig gel. nabij centr. en oprit E40.
Omv.: Glvl: ink., toilet met lav., liv. met open ing. kk.,
berging, gar.; Verd: 3 slpks, bdk., toilet; Zolder voll. afg.
Gewone nutsv.
Sted. inf.: Wg; Gdv; Gvkr; Vg; Vv.
Geen risicozone voor overstroming, niet overstromingsgevoelig.
Vrij van gebr. mits bet. van koops. en kosten.
Bezoek: (zonder afspraak): zaterdag 10u11u30 (voor het eerst op 21/03/2015)
Zitdag voor definitieve toewijzing: dinsdag 07 april 2015 om 17:00.
In café Oud Gemeentehuis, Oude Dorpsweg 70 te Varsenare.
Verdere inl. op het kantoor.
➚web:230296 www.immonot.be
KNOKKE-HEIST
Kantoor van Notaris
Eric DEROOSE
Tel. 050/51.13.53
Fax. 050/51.03.90
[email protected]
EPC=598€, OPP=692m², KI=292€.
Halfopen bebouwing met garage, landelijk gelegen!
Bestaande uit inkom, living, keuken, berging, 3 slpks
en badkamer.
Wg, Vg, Gdv, Gvkr, Gvv.
Vermindering registratierechten mogelijk.
Bezoek: Ma 23/03 van 18u-19u, Zat
28/03 van 10u-11u, Ma 30/03 van 18u19u, Zat 11/04 van 10u-11u.
Eerste zitdag: vrijdag 17 april 2015 om
16:00.
in De Hertog van Arenberg te Koekelare.
RECHT VAN HOGER BOD
➚web:230480 www.immonot.be
KOKSIJDE
Kantoor van Notaris
Hendrik DEBUCQUOY
Tel. 051/50.02.29
Fax. 051/50.48.42
[email protected]
Notaris Hendrik DEBUCQUOY te
Diksmuide zal op de hierna vermelde
zitdag openbaar te koop aanbieden,
navermelde onroerende goederen te
Oostduinkerke, kadastraal gekend
onder Koksijde, 5e afd. (voorheen
Oostduinkerke 1)
WONING EN 2 GRONDEN
Kantoor van Notaris
Vincent VAN WALLEGHEM
Tel. 058/52.28.82
Fax. 058/51.36.12
[email protected]
Samengesteld uit: glvl: inkomhall, liv., kk., WC, slpk.
met bdk.; verd.: 3 slpks., WC, douchek.; gar.; grote tuin:
1976 m².
Kad. bek. Koksijde, 5e afd./Oostduinkerke 1, wijk B
nr. 382.
KI: 907 €.
EPC: 637 kWh/m².
Elektr. Inst.: niet conform.
Vrij mits bet. van koops. en kosten.
Recht van hoger bod
Bezoek: woensdag en zaterdag van 14u16u
Enige zitdag: dinsdag 31 maart 2015 om
17:30.
In Zaal “’t Oud Klooster” (naast de kerk),
Strandlaan 239 te Sint-Idesbald.
➚web:229699 www.immonot.be
KORTRIJK
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Bernard BOES & Katrien DEVAERE
Tel. 056/22.07.45
Fax. 056/22.37.24
[email protected]
www.boes-devaere-notarissen.be
RECHT VAN HOGER BOD
vervalt op 2/04/2015
AF TE WERKEN WONING
MET ATELIER
Watermolenstraat 15
1) “KOOP 1”: ALLEENSTAANDE
GELEGEN WONING, MET BIJGEBOUWEN
Polderstraat 36, Oostduinkerke (5e afd.)
(kad. gek. onder sec. B, nr. 90 G, groot vlgs. kad. 501m²
- KI 438€ - EPC 1.051 (20130718-000141163200000002-6).
ENIGE ZITDAG
Onder voorbehoud van hoger bod
CENTRAAL GELEGEN STUDIO “D2”
VLAK AAN HET STRAND
www.immonot.be
➚web:229838 www.immonot.be
Nieuwpoortsteenweg 93 Oostduinkerke
www.notaderoose.be
Residentie “ALBERT I” August Beernaertstraat 3
Een studio “D2” in een app.geb.
Gekad. te Knokke-Heist, 6e afd., sec. H, nr 200, KI:
463 €.
EPC: 175kWh/m².
Ind.: woonk., kk., stortbadcel; 17/1.000sten in de gem.
delen.
Stedenb.: Prov. RUP: kleinstedelijk geb. Knokke-Heist,
BPA: de Kinkhoorn, stedenb. Vg dd 24/02/1971, Gvkr,
Gdv, niet-overstromingsgevoelig geb.
Ligg., meer foto’s en elektronische biedingen zie:
www.notaderoose.be of www.notaclick.be
Bezoek: Iedere woensdag en zaterdag
van 10u-12u (met ingang van 25/03/2015
tem 11/04/2015)
(kad. gek. onder sec. B, nr. 87 E, met gemeten opp. van
1.821m² - KI 18€).
Gemeentelijke inlichtingen en uittreksel plannen- en
vergunningenregister aanwezig. Geen recente stedenbouwkundige Vg uitgereikt; Gdv uitgebracht overeenk.
art. 6.1.1 of 6.1.41 tem 6.1.43 VCRO; Gvkr in de zin
van art. 2.4.1 VCRO; Vv afgeleverd op 2/04/1981 (ref
1981/150) (betrekking hebbende op “Koop 1” en
“Koop 3”); geen as-builtatt. uitgereikt/gevalideerd.
Gel. in Wg.
Onm. vrij na betaling van koopsom en kosten en overeenk. lastenkohier.
Bezoek woning: zich wenden ter studie
van notaris Hendrik DEBUCQUOY (gronden vrij te bezichtigen)
Zitdag: maandag 30 maart 2015 om 16:00.
In Hotel-Restaurant “Soll-Cress”, Koninklijke Baan 225 te Koksijde.
OPENBARE VERKOPING
KUSTVILLA MET ZEER GROTE TUIN
GROOT 1976 M²
pALEND A/H NATuuRRESERVAAT EN Op
200M VAN CLuBHuiS GOLf TER HiLLE
OPENBARE VERKOOP
Stijn Streuvelsstraat 32 Emelgem
Gekad., 2de afd., deelg. Emelgem, sec.A nr. 27/H, groot
1a 28ca, KI 971.
Best. uit: - Kelder; - Glvls.: inkomhal met toilet, kleedruimte, inloopdouche, overloopzwembad, voetbad, sauna, stoomcabine/hamam, buitenterras met jacuzzi en
techn. ruimte. - Verd.: ontspanningsruimte met schuifdeur naar dakterras, dakterras, relaxatieruimte voor
kleur- en geurtherapie, toilet en berging. Aanwezig:
water, gas en elektr., overal dubb. begl. Onm. vrij met
bet. koops. en kosten en ten vroegste binnen de maand.
Stbwk. best. en info: - GWplan 2.22_307_1 - Roeselare
Tielt, K.B. 17/12/1979, “woongeb.” - Stbwk. vergunningen:
a)
36008/10424/B/1999/112,
“verb.
van
twee woningen”, vergund 16/03/1999; b)
36008/19417/B/2002/444, “bouwen van een woongel. met sandwichbar”, vergund 17/12/2002; en c)
36008/19417/B/2004/119, “bouwen van een badhuis”, vergund 16/03/2004; - Gdv, Gvkr, Gvv.
SLECHTS INGESTELD VOOR DE PRIJS VAN:
67.000 EURO
Bezoek: en inl.: ten kantore van Notaris
Stefaan Laga te Izegem.
Recht van hoger bod. Art. 1592 vh Ger.W.:
zie verder in deze katern.
➚web:230340 www.immonot.be
Kantoor van Notaris
Greet DEBOODT
Tel. 051/50.02.00
Fax. 051/50.33.01
[email protected]
Aartrijkestraat 148 Eernegem
Opp.: 511 m². KI: 684 € (kl. beschr. mog.).
Omv.: ink., woonk., kk., badk., w.c., 4 slpks., berging,
winkelr., ruime werkpl., kelder, zolder. Tuin achter de
woning (oriëntatie west).
EPC: 497 kWh/m²jaar. CV op pellets. Warmtepomp voor
warm water.
Alle nutsvoorz. (geen gas). Deels dubb. glas.
Gel. in wg (GWplan Diksmuide-Torhout), Gbv, Gdv,
Gvkv, Gvkr.
Bezoek: op afspraak
Zitdag voor toewijs: woensdag 08 april
2015 om 17:00.
in Taverne “De Provence”, Stationsstraat 3
te Eernegem.
Toewijs onder de opschortende voorwaarde van hoger bod: dinsdag 14 april 2015
om 15:00.
In Pousse-Café, Vlamingstraat 83 (naast
Delhaize) te Knokke-Heist.
De toewijzing gebeurt op de enige zitdag, zonder instelprijs of -premie en onder voorbehoud
van hoger bod conform art. 1592 Ger W.
2) “KOOP 2”: PERCEEL GROND
GELEGEN (IN WOONGEBIED)
langs de Polderstraat (op hoek met O. Jespersstr.)
Oostduinkerke (5e afd.)
(kad. gek. onder sec. A, nr. 164, groot vlgs. kad. 695m²
- KI 5€).
3) “KOOP 3”: UNIEK EN PRACHTIG
GELEGEN PERCEEL BOUWGROND
langs Ter Weide Oostduinkerke (5e afd.)
AF TE WERKEN WONING MET ATELIER, thans gek. op
het kad. Kortrijk, 2e afd., Kortrijk, sec. A, nr. 116/A/3.
Omv.: Ink. met voorpl., leefkamer met draaitrap, kk.,
lux. douchek., 2 slpks. op 1e verd., zolder; In de tuin
een atelier langs buiten toeg. via afz. uitw.
- Groot vlgs. kad.: 3a36ca;
- KI: 364 €;
- Stbwk. inl.: Het goed is gel. in Wg. Het goed is niet
beschermd maar staat vermeld als waardev. in de Inv.
van Bouwkundig Erfgoed.
- EPC: 789 kWh/m²;
- Elektriciteitsattest: aanwezig;
- Vrij gebr.: Het goed wordt gebr. door de eigenaar en
zal a/d toewijzeling vrij van gebr. toekomen na de bet.
v/d kosten en prijs uiterlijk op 5/04/2015, vlgs. geschreven toezegging v/d eigenaar.
De opkuis v/h goed is ten laste v/d koper.
TOEGEWEZEN ONDER VOORBEHOUD VAN
HOGER BOD VOOR: 47.900 EURO
Bezoek: Dit goed kan door de liefhebbers bezocht worden na telefonische
afspraak met het notariskantoor
Art. 1592 vh Ger. Wetb.: zie verder in deze
katern.
➚web:229689 www.immonot.be
3
Notariaat
DE WITTE & CASTELEIN
Tel. 056/24.37.69
Fax. 056/20.14.43
[email protected]
-zuid: Openbaar Centr. voor Maatschappelijk Welzijn
van Lo-Reninge te Lo-Reninge; -west: Deheegher Alice
te Lo-Reninge en Depuydt Joseph te Wevelgem;.
GEBRACHT OP: 38.500 EURO
OPENBARE VERKOOP
RUIME VILLA
MET UNIEKE VERGEZICHTEN
Priesteragestraat 5/B Bellegem
KOOP DRIE (3): PERCEEL
LANDBOUWGROND
Palende aan de openbare weg nabij de Ieperstraat
Reninge
palende aan de openbare weg (zonder naam) nabij de
Ieperstraat, ter plaatse gen. “Hofland & Laetschip” vlgs.
titel en thans gekad. in de sec. D nr 87/B groot 25a88ca
- KI 20,00. Palend of hebbende gepaald: -noord: de str.;
-oost en zuid: Pieters Marie Therese te Lo-Reninge, Pieters Paul te Kortrijk, Pieters Charles te Brugge; -west:
Marnix Mabesoone - Reheul Frieda te Lo-Reninge.
GEBRACHT OP: 7.150 EURO
Gebr.: Vorenbeschreven onr. goederen zijn in gebr. als
volgt:
-kopen één en twee: door dhr. Herman Lannoye-Snick
Ludwina te Reninge sedert meer dan achttien jaar.
-koop drie: door de echtg. Ludo Huyghebaert-Bellegeer
Lutgarde te Lo-Reninge sedert meer dan achttien jaar.
Ruimt. ord.: De gronden zijn gel. in het GWplan IeperPoperinge dd. 14/10/1992: ag; ruil - of herverkavelingsplan: RVK Reninge: dd. 19/03/2004; in de zone Nieuw
Kwetsbaar Water (Bufferzone Blankaartbekken) & in
Focusgebied 2014; Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv.
Toewijzing na hoger bod: woensdag 08
april 2015 om 17:00.
in feestzaal ‘Bourgondisch Schild’, Oostendestraat 36A te Diksmuide.
[email protected]
➚web:230293 www.immonot.be
➚web:229126 www.immonot.be
LO-RENINGE
VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING
3 PERCELEN
LANDBOUWGRONDEN
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
VANDER HEYDE, VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
Tel. 059/56 39 60
Fax. 059/56 39 61
[email protected]
OPENBARE VERKOOP
TE RENOVEREN RIJWONING
DEFINITIEVE TOEWIJZING
3 EIGENDOMMEN
KaVels een - tWee - drie - toeGeWeZen
Bij saMenVoeGinG
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Marc COUDEVILLE & Henri BAEKE
Tel. 059/70.99.14
Fax. 059/70.31.56
[email protected]
Sint-Antoniusstraat 36
RUSTIG GELEGEN VILLA, gekad. sec. C, nr. 451/C.
KI: € 1.749.
Omv.: Energiezuinige villa met prachtige vergezichten.
Ind.: Glvl: statige ink. met apart toilet en ruimte voor
vestiaire, bur. met schuifdeuren die toegang verlenen
tot de leefr., liv. met gezellige zith. en haardvuur met
schuifraam en theehoek, eeth. met bijz. zicht, leefkkn
voorz. van alle toestellen met aansluitend toegang tot
kelder, bergr., waspl. en dubb. gar.; 1e verd.: slpk. 1,
slpk. 2, apart toilet, techn. ruimte met toegang tot zolder, bdk. met lav. en douche, slpk. 3 met dressing en
bdk. met dubb. lav. en ligb. met douche.
Voorw.: Het goed zal vrij ter besch. zijn een maand
na het definitief worden v/d toewijzing mits bet. van
kosten en koops.
Wg vlgs. GWplan “Kortrijk”. Vergund. Gdv. Gvkr. Vv.
Niet overstromingsgevoelig.
Geen as built attest.
T.i. op kant.: vastgoedinformatie, bodematt., attest
elektr. keuring, EPC-waarde: 165 kWh/m² jaar (nr.
20140419-0001577012-00000002-3).
Bezoek: zal telkens plaatsvinden de zaterdagnamiddag tussen 14u-16u en de
woensdagnamiddag tussen 17u-19u
Eerste zitdag: maandag 20 april 2015 om
17:30.
In het “Parkhotel”, Stationsplein 2 te Kortrijk.
Voor verdere informatie: zie www.immoweb.be.
Eventueel recht van hoger bod.
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Pierre MAERE & Jasmine ROELS
Tel. 051 50 01 36
Fax. 051 50 21 53
[email protected]
OOSTENDE
MIDDELKERKE
Kantoor van Notaris
Philippe DE JONGHE, notarisplaatsvervanger Bernard MUYLLE
Tel. 059/30.04.32
Fax. 059/30.29.75
[email protected]
STAD OOSTENDE - 2de kadastrale afd.
Best. uit: kelder - glvls: gar. vooraan, ink., achterl. leefr.
en ruimte vr kk., koer - 1ste verd.: kk., leefr., badk., wc
- 2de verd.: 4 slpk. - zldrverd.
Kad: Oostende - 2de afd., stie D nr 643/H/6 - opp.
144m2.
Bez.: vrij v. gebr. Besch.: uiterlijk binnen de maand na
def. toewijs, mits bet. van koops. en kosten.
Nt-geïnd. KI: 880,00€. Bwj: 1961.
Stdbwk.: - Gwpl “Oostende-Middenkust” (KB
26/01/1977): wg; - Gvg, Gdv, Gvkr, Gvv;
EPC. 429 kWh/m² - unieke code 201103030000778401-00000001-8.
Bezoek: vanaf 25/03 elke woensd. en
zat., tlks v. 14u-16u.
Zitdag: woensdag 22 april 2015 om 15:30.
in Hotel Burlington, Kapellestraat 90 te
Oostende.
➚web:230432 www.immonot.be
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Pierre DE MAESSCHALCK
& Xavier DE MAESSCHALCK
Tel. 059/70.23.29
Fax. 059/50.42.80
[email protected]
DEFINITIEVE TOEWIJS NA OPBOD
STATIG HERENHUIS
in art-decostijl
Prof. Mac Leodstraat 5 (4de Afd.)
RECHT VAN HOGER BOD
tot en met 30 MAART 2015
CENTRAAL GELEGEN
APPARTEMENT
KOOP TWEE (2): PERCEEL
LANDBOUWGROND
Palende aan de Oostvleterenstr en de Sint-Corynstr
Reninge
palende aan de Oostvleterenstraat en de St.-Corynstraat, ter plaatse gen. “Keure 16e Kanton”, vlgs. titel
en thans gekad. in de sec. D nr 737/C groot 1ha45a17ca - KI € 116,00. Palend of hebbende gepaald:
-noord: Oostvleterenstraat; -oost: St. - Corynstraat;
4
In een app.geb. gen. Res. Metropole I, staande en gel.
Leopoldlaan 104-106, kad. bek. vlgs. titel en recent
uittr. uit de kadastrale legger sec. B, nr 180/M/88, met
een opp. vlgs. titel van 2a 10ca:
Het dakappartement op de vijfde of techn. verd. nr A5,
over de volledige breedte van het geb., alsm. de kelder
nr acht (8) in de kelderverd., inhoudende:
a) in priv. en uitsl. eigend.: ink., gang, liv., kk., twee
bergingen, drie slpks., wc, badk., terras aan de voor- en
achterzijde en voormelde kelder acht (8).
b) in mede-eigend. en gedw. onverd.: 115 fracties in de
gem. delen van het geb. w.o. de grond.
KI: € 1.264,00.
Best.: wg (GWplan 2.22_2_1 - Oostende-Middenkust),
overdruk horeca in de badplaatsen (Gemeentelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.14_35_1), zone 3: middelhoogbouwzone met beb. tot vijf bouwlagen met platte
dakvorm (B.P.A. 2.24_2_5 - Zeedijk). Niet gel. in overstromingsgevoelig geb. Blanco Bodematt. EPC: 437.
BLIJKENS PV VAN PLAATSVERVANGEND
NOT. P. DE JONGHE VAN 13/03/2015 TOEGEWEZEN ONDER VOORBEHOUD VAN
AFWEZIGHEID VAN HOGER BOD MITS DE
PRIJS VAN, MEER DE KOSTEN: 155.000
EURO
Bezoek: woensdag van 13u-14u en zaterdag van 14u-15u vanaf 21/03/2015
Recht van hoger bod. Art. 1592 vh Ger.W.:
zie verder in deze katern.
➚web:229518 www.immonot.be
➚web:228800 www.immonot.be
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
VANDER HEYDE, VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
Tel. 059/56 39 60
Fax. 059/56 39 61
[email protected]
Residentie “Metropole I”
Leopoldlaan 104-106 (1e afd.)
KOOP ÉÉN (1): PERCEEL
LANDBOUWGROND
palende aan de Oostvleterenstraat en de Bulskampst
Reninge (3de Afd.)
palende aan de Oostvleterenstraat en de Bulskampstraat, ter plaatse gen. “Keure 16e Kanton”, vlgs. titel
en thans gekad. in de sec. D nr 775/A groot 2ha79a48ca - KI € 209,00. Palend of hebbende gepaald:
-noord: Oostvleterenstraat, Doom Willem-Catteau Agnes te Lo-Reninge, Doom Hans te Zonnebeke, Cuffez
Marjan te Lo-Reninge, Vermeulen Joeri te Lo-Reninge
en Vandaele Wim te Diksmuide; -oost: Delaplace Guido
- Persoone Carine te Bredene, Doom Willem-Catteau
Agnes te Lo-Reninge en Doom Hans te Zonnebeke,
-zuid: Lannoye Herman - Snick Ludwina te Lo-Reninge;
-west: Bulskampstraat en Vandaele Wim te Diksmuide;
GEBRACHT OP: 76.200 EURO
I. KAVEL EEN
Torhoutsesteenweg 180, Oostende
Een woonhuis op en met grond, kad. bek. in de derde
afd. sec. C, nr 0348 L 5, met een opp. van zevenennegentig centiare (97ca). KI: € 726. Verhuurd. Stbwk.
best.: wg (krachtens GWplan Oostende - Middenkust
K.B. 26/01/1977). Opgen. in de ‘Lijst van het bouwkundig erfgoed’ in Oostende met lokaal belang en opgen.
in de Inv. van het bouwkundig erfgoed vastgesteld op 9
nov. 2011. Opgen. in de stedelijke inv. “ongeschikt- of
onbewoonbaar” sedert 4 juni 2014.
II. KAVEL TWEE
Torhoutsesteenweg 182, Oostende
Een woonhuis op en met grond, kad. bek. in de derde
afd. sec. C, nr 0348 W 3, met een opp. van één are vijfenvijftig centiare (1a 55ca). KI: € 808. - Niet bewoond.
- Stbwk. best.: wg (krachtens GWplan Oostende - Middenkust K.B. 26/01/1977). Glvls., eerste en tweede
verd. zijn opgen. in de stedelijke inv. “ongeschikt- of
onbewoonbaar” sedert 14 dec. 2010. Voorkooprecht
van de Vl. Wooncode van toepassing.
III. KAVEL DRIE
Brabantstraat 9, Oostende
In een opbrengsthuis, gen. “De Hoop”, op en met
grond, kad. bek. in de eerste afd. sec. A, nr 0336 K,
met een opp. van één are vier centiare (1a 4ca). Het
zesde privatief (priv. zolderberging) met vijf/honderd
vijfentwintigsten (5.125sten) in de gem. delen, w.o. de
grond. KI: € 90. Stbwk. best.: wg (krachtens GWplan
Oostende - Middenkust K.B. 26/01/1977). Opgen. in
de ‘Lijst van het bouwkundig erfgoed’in Oostende met
lokaal belang en opgen. in de Inv. van het bouwkundig
erfgoed vastgesteld op 9 nov. 2011.
NA HOGER BOD GEBRACHT OP SLECHTS
BIJ SAMENVOEGING: 107.200 EURO
BEZOEK: woensdagnamiddag tussen 14u16u, na voorafgaandelijke contactname
met het notariskantoor.
Definitieve zitdag na hoger bod: maandag
30 maart 2015 om 15:30.
In HOTEL BURLINGTON, Kapellestraat 90 te
Oostende.
De notaris Pierre De Maesschalck zal overgaan tot de
openbare en def. toewijs, van:
Statig herenhuis in art-decostijl met beroepsgedeelte.
Gekad. sec. A nr 23 X 7, groot 162m², omv.: - voll. onderk.; - glvl: ink., ruim bur., wc, bergr., tuin; - 1e verd.:
liv., ing. kk., eetpl., wc; - 2e verd.: 2 slpks., dressing,
badk. (ligb.-douche-lav.); - zolder. KI: 1.343 €. CV Mazout. Glasramen in lood.
Vrij één maand na de bet. van koops., kosten en aanhorigh. Gel. in het GWplan Oostende-Middenkust (K.B.
26/01/1977) met als best. Wg. EPC: 254 kWh/m² - certificaatnr 20130824-0001427901-00000023-5
NA OPBOD GEBRACHT OP SLECHTS:
201.200 EURO
Bezoek: VANAF 18/03/2015: op woensdag van 14u-16u, op zaterdag van 10u12u. Eveneens te bezichtigen na telefonische afspraak.
Definitieve toeslag: woensdag 01 april
2015 om 14:00.
in Hotel Burlington, Kapellestraat 90 te
Oostende.
Alle nadere inl. ter studie v/d verkopende notaris.
➚web:228775 www.immonot.be
ALLE
VERDERE
INLICHTINGEN
AAN TE
VRAGEN
BIJ DE
VERKOPENDE
NOTARIS
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
VANDER HEYDE, VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
Tel. 059/56 39 60
Fax. 059/56 39 61
[email protected]
RECHT VAN HOGER BOD
Blijkens proces-verbaal van openbare toewijzing opgesteld door
notaris Bart van Opstal te Oostende
op dinsdag 17/03/2015 werd onder
opschortende voorwaarde van
afwezigheid van hoger bod toegewezen mits de prijs van € 76.000,00
CENTRAAL GELEGEN
APPARTEMENT
prachtiG uitZicht op jachthaVen
Residentie “DE MAST” Ernest Feysplein 15 (1e afd.
In een onr. complex gen. “Hazegras”, in de sec. V, z
nde een app.geb. gen. Res. “De Mast”, Ernest Feysple
15, kad. bek. in de eerste afd., sec. A nr. 1635 E 2, m
een tot. grondopp. van 794 m²:
Het app. type D gel. op tweede verd., omv.:
- in priv. en uitsl. eigend.: hall, liv., kk., voorraad, twe
kamers, badk., toilet, evenals een terras over de gehe
gevellengte;
- in mede-eigend. en gedw. onverd.: 435/100.000ste
in de gem. delen van alle privatieven van de Res. D
Mast, daarin begrepen de aandelen van de Res. D
Mast in het complex Hazegras, w.o. de grond.
KI: € 1170,00. EPC-waarde: 286kWh/m² (20141122
0001706034-00000004-4). Vrij van gebr. na bet. va
koops. en kosten. Stbwk. best.: wg (krachtens het GW
plan “Oostende Middenkust”) en geb. dat is bestem
als zone voor hoogbouw (krachtens navermeld BP
121B “Hazegras”).
SLECHTS GEBRACHT OP: 76.000 EURO
Bezoek: elke woensdagnamiddag va
14u-16u en elke zaterdagnamiddag va
14u-16u.
Gedurende 15 dagen, dus tot en me
woensdag 1/04/2015 heeft eenieder he
recht om bij deurwaardersexploot een ho
ger bod te doen van minstens € 6.200 (ar
1592 Ger.Wetb.).
➚web:229761 www.immonot.b
OPENBARE VERKOOP door geassocieerd Notaris Ides Henri VANDER
HEYDE te Oostende tov de Vrederechter v/h Tweede Kanton te
Oostende
GOED GELEGEN
HALF-OPEN BEBOUWING
(in Goede staat/Goed onderhoud/
instapKlaar)
(sie c nr 255s 5 - Groot 526 M²)
OPENBARE VERKOOP
WOONHUIS MET GARAGE
Prins Roselaan 159
Tramstraat 26 Ruddervoorde
Best. uit: gang, liv., berging, vern. kk., WC, achterkk., 3
slpks., bdk. met WC en bad; ruime en aangel. tuin met
gar./bergpl. en houtberging.
KI: € 862.
EPC: 607 kWh/m² met unieke code 201501100001721321-1.
Comf.: stadsw., regenw., putw., tel., tv-distr. & int.,
elektr. Dubb. glas. Deels PVC-ramen met rolluiken, deels
houten ramen.
Vrij van gebr. bij bet. van koops.
Gwplan “Oostende-Middenkust” met best. “Wg”.
Bezoek: elke woensdag vanaf 14u-16u
en elke zaterdag vanaf 09u-11u (vanaf
07/03/2015)
Enige zitdag: woensdag 25 maart 2015 om
14:00.
In hotel Burlington, Kapellestraat 90 te
Oostende.
Ingevolge nieuwe procedure openbare verkoop
is er geen tweede zitdag, wel recht van opbod.
Geen instelprijs - geen instelpremie.
Alle inlichtingen op het kantoor.
Sec. G nr. 187/H/2, groot 6a 51ca, met KI: 743,00.
Hall, WC, open kk., eetk., liv. met o.h., gar. Slpk., bu
badk. met ligb., lav., douche, slpk. en zolderr. C.V. o
gas.
Gel. vlgs. GWplan Brugge-Oostkust (K.B. dd. 07-04
1977) met als best. wug. Vg, Wug, Gdv, Gvkr, Vv. EP
20150209-0001730207-1: 241 kWh/m2.
Waterparagraaf: Woonhuis is niet gel. in overstr
mingsgevoelig geb. Woonhuis is niet gel. in risicozon
voor overstroming. Woonhuis is niet gel. in afgeb
kende overstromingsgebieden en oeverzones.
Onr. erfgoed: Het verkochte goed is niet opgen. in d
landschapsatlas, noch in de inv. archeologische zone
de inv. bouwkundig erfgoed, de inv. van houtige b
plantingen met erfgoedwaarde of de inv. van histor
sche tuinen en parken. VRIJ 1 MAAND NA Bet. VA
DE TOEWIJS.
Bezoek: zaterdag en zondag telkens va
10u-12u.
Toewijs: woensdag 25 maart 2015 om
14:30.
in Zaal DE MOLENHOEVE, Scharestraat 1
te Ruddervoorde.
➚web:230129 www.immonot.be
www.immonot.be
OOSTKAMP
Kantoor van Notaris
Pierre VAN HOVE
Tel. 050/33.29.24
Fax. 050/33.58.25
[email protected]
➚web:229834 www.immonot.b
Kantoor van Notaris
Andy VANDEWIELE
Tel. 050/33.53.07
Fax. 050/33.62.68
[email protected]
EERSTE ZITDAG IN OPENBARE VERKOPING
en overstaan van de heer Vrederecher van het eerste kanton van Brugge
en mevrouw de Hoofdgriffier
HUIS
Sint Blasiusstraat 6 Waardamme (6de Afd.)
POPERINGE
Kantoor van Notaris
Kristien PUYPE
Tel. 057/33.33.10
Fax. 057/33.84.50
[email protected]
RECHT VAN HOGER BOD
(tem 27/03/2015)
Ingevolge PV opgemaakt door
notaris Kristien PUYPE te Poperinge
op 12/03/2015, werd nagemeld
onroerend goed toegewezen tov de
Heer Vrederechter v/h kanton Ieper
II - Poperinge, onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid
van hoger bod:
GEDEELTELIJK VERNIEUWDE
RIJWONING
Abeelseweg 41
uis op en met grond, bek. in de sec. A perceelnr 99 Z
or een opp. van 678 vierkante meter. Het perc. paalt
vens aan de Kloosterstraat.
unstig bodematt. voorhanden; -kad. ink. 366 EUR;
PC opgem. door Greta Schrauwen op 4/09/2014
et score 942 kWh/m2 en certificaatnr 20140904001654314-00000005-9.
Gel. in RUP Waardamme Centr. met best. centrumne;
Dat, zoals blijkt uit het stedenbouwkundig uittr.,
or het goed gdv werd uitgebracht overeenk. de art.
1.1 (strafsancties) of 6.1.41 tot en met 6.1.43 (herelmaatregelen) Vl. Codex RO.
dat voor het onr. goed gvv van toepassing is;
ezoek: iedere zaterdag van 9u-10u
n de woensdag van 15u-16u of na
elefonische contactname op het nr
494/92.64.73
erste zitdag: woensdag 15 april 2015 om
4:30 in het Notarishuis, Spanjaardstraat 9
e Brugge.
➚web:229842 www.immonot.be
Kantoor van Notaris
François-Xavier WILLEMS
Tel. 050/31.27.03
Fax. 050/31.32.48
[email protected]
www.notariaatwillems.be
RECHT VAN HOGER BOD
TOT EN MET 2/04/2015
Blijkens PV van Notaris F.-X. Willems
van 18/03/2015 werd toegewezen
oor € 315.000,00 onder de opschorende voorwaarde van afwezigheid
van hoger bod:
PRACHTIGE PENTHOUSE
met panoramisch zicht, ruime
terrassen en garagebox
TIELT
Kantoor van Notaris
Benedikt DEBERDT
Tel. 051/40.00.09
Fax. 051/40.14.02
[email protected]
RECHT VAN HOGER BOD
Er blijkt uit een pv toewijzing v/h
ambt van ELISABETH DESIMPEL,
geassocieerd notaris te Waregem, in
datum van 12/03/2015, dat er werd
toegewezen onder opschortende
voorwaarde van afwezigheid van
hoger bod, volgend onroerend goed:
WONING MET GARAGE
Stagestraat 3 Beveren-Leie
OPENBARE VERKOOP
PROJECTGROND
bestaande uit een af te breken woning
met magazijn.
LOT 2: PERCEEL LANDBOUWGROND
aan of nabij de Comminnestraat Moen
Ter plaatse Duykingsberg, gekad. sec.A, nr. 307/A, opp.
74 are 68 centiare (7.468 m²);
LOT 3: PERCEEL LANDBOUWGRONDEN
aan of nabij de Comminnestraat Moen
Ter plaatse Duykingsberg, gekad. sec. A, nr. 317, opp.
84 are 60 centiare (8.460 m²).
Stbwk. INFO: Lot 1: landsch. waardev. agrarische gebieden vlgs. GWplan “Kortrijk”. Geen VKR. Geen verkav.
Lot 2 en 3: ag-natuurwervingsgebied vlgs. Gewestelijk
RUP “Leievallei en Open Ruimte Omg. Kortrijk”. Geen
VKR op nr. 307/A. VKR op nr. 317. Geen verkav. Vlgs.
de perceelsgrenzen van de atlas der buurtwegen zijn
beide loten belast met voetweg nr. 109 vlgs. verlegging
B.D. 02/05/2002.
Bez.: Liefhebbers kunnen zich steeds ter
plaatse begeven. Zij zullen vrije toegang
krijgen tot te koop gestelde goederen.
T.i. op kant.: stedenbouwkundig uittr., bodematttest.
Evt. recht van hoger bod.
Onm. vrij mits bet. van kosten en koops.
Zitdag van toewijs: woensdag 15 april
2015 om 17:00.
in het ‘Oud Gemeentehuis”, Moenplaats
1 te Moen.
➚web:230365 www.immonot.be
Bek. ten kad. Poperinge - 3e afd. sec. K, nr. 159/K/2,
groot 6a 21ca, KI € 396.
Omv.: glv: ink., toilet, gar., liv., kk., bdk., terras, tuin
(houten tuinhuisje); verd.: 3 slpks.
EPC 331 kWh/m².
Gel. in het GW ‘Ieper-Poperinge’: deels Wg met land.
kar., deels Lwag. Vg dd 24/11/2004, Gdv, Gvkr, Gvv.
Deels mog. overstromingsgevoelig geb. ¿
GEBRACHT OP: 55.000 EURO
Bezoek: na afspraak met kantoor notaris.
Art. 1592 vh Ger. Wetb.: zie verder in deze
katern.
➚web:229614 www.immonot.be
STADEN
Kantoor van Notaris
Christophe KINT
Tel. 051/70.12.78
Fax. 051/70.37.76
[email protected]
DEFINITIEVE TOEWIJS NA HOGER
BOD
WOON - EN HANDELSHUIS
Dorpsstraat 19 Westrozebeke
Kad. bek. Tielt, 3e afd, sie I, nrs. 569/K en 569/F, groot
10a 22ca, K.I. 975.
Stdbwk best.: Wg; Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv; BPA Statieplein
dd 23/03/1999.
Vrij van gebr. en beschikb. na bet. van koops. en kosten.
NA HOGER BOD GEBRACHT OP: 372.200
EURO
Bezoek: na tel. afspr. met notariskantoor
Definitieve zitdag: dinsdag 31 maart 2015
om 17:00.
In taverne “De Wildeman”, Markt 37 te
Tielt.
➚web:229135 www.immonot.be
➚web:229132 www.immonot.be
Kantoor van Notaris
Christophe KINT
Tel. 051/70.12.78
Fax. 051/70.37.76
[email protected]
OPENBARE VERKOPING
HANDELSPAND
Roeselarestraat 106 Oostnieuwkerke
Handelseigendom samengesteld uit een showroom,
achterl. loods, 2 woonentiteiten en medeg. grond, ten
kad. gek., vlgs. recent kad. uittr., tweede afd., Sec. B, nr.
464/P/3, groot 24a 89ca (KI: 2486), epc in aanvraag,
www.notarispascaldenys.be
OPENBARE VERKOPING
rustig gelegen
WOONHUIS
met tuin
Hugo Verrieststraat 116
➚web:229447 www.immonot.be
Notariaat
DESIMPEL-VAN EECKHOUT
Tel. 056/62.76.90
Fax. 056/61.08.19
[email protected]
OPENBARE VERKOPING
WOON- EN HANDELSHUIS
Dolagestraat 2 Desselgem
Notariaat
DESIMPEL-VAN EECKHOUT
Tel. 056/62.76.90
Fax. 056/61.08.19
[email protected]
Desselgem-Dries Desselgem (5de Afd.)
Een woon- en handelshuis (voorh. dienstig als bakkerij).
Opp. 9a 52ca. EPC: 598. Best. uit: vern. winkelr., werkpl.
en bakkerij. Ink. langs zijkant bakkerij, liv./eetpl., kk.,
bergr., slpk. ben. + bergr./dressing, kelder. Boven: drie
slpks. en een badk. best. uit douche, lav. en w.c. alsm.
boven de ink. een kamerruimte. Zolder. Koelcellen, tuin
met terras en koterijen. vg; wg; gdv, gvkr; gvv; gel. in
niet overstromingsgevoelig geb.;
GEBRACHT OP: 121.200 EURO
Bezoek: na afspraak via notariskantoor.
Definitieve toewijs na hoger bod: woensdag 25 maart 2015 om 17:00.
in Café In den Bottle, Dorpsstraat 68 te
Westrozebeke.
Bek.: Waregem/Beveren-Leie, 4e afd., sec. B, nr.
13/02/T, groot 520 m².
KI: € 934. EPC: kWh/m² 1152.
Omv.: hall, wc, woonk. en eetruimte, kk. met open
berging, trap naar kelder en gar., bdk., 3 slpks., zolder.
Stdbwk. inl.: vlgs. GWplan Kortrijk (K.B.04/11/1977):
Wg. stedenbk Vg 08/09/1967. Gvv. Gdv. Gvkr.
Besch.: vrij één maand na bet. def. toewijs.
TOEGEWEZEN VOOR: 95.000 EURO
Bezoek: woensdag tussen 16u-18u, zaterdag tussen 10u-12u
Art. 1592 vh Ger. Wetb.: zie verder in deze
katern.
Kantoor van Notaris
Pascal DENYS
Tel. 056/76.05.88
Fax. 056/76.05.80
[email protected]
WAREGEM
BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG
PERCEEL PROJECTGROND
➚web:229927 www.immonot.be
meer info
en foto’s zie
www.immonot.be
via ➚web-referentie
➚web:230483 www.immonot.be
Notariaat
DESIMPEL-VAN EECKHOUT
Tel. 056/62.76.90
Fax. 056/61.08.19
[email protected]
Stationsberm 7/+7
Residentie De Valkenier Pastorieplein 6 b0401
ekadastreerd, onder Oostkamp, 1ste afd., sectie I, nr
93 B 2 voor 12a 01ca:
Het APPARTEMENT 4/1 (Pastoriestraat 6 bus 04.01)
er de gehele 4de verdieping, met ruime zit- en eetek (prachtig parket, open haard en airconditioning),
gerichte keuken, 4 slaapkamers, 2 badkamers, berginn en ruime terrassen; elektrische rolluiken; dubbel
as (790/10.000sten).
De BERGING nr 15 in de kelderverdieping (8/10.000
en).
De GARAGE nr 2 in de kelderverdieping
3/10.000sten).
: € 1476,00. EPC n° 20120310-00010597520000003-1: 297kWh/m². Woongebied.
OEGEWEZEN ONDER VOORBEHOUD VAN
OGER BOD AAN: 315.000 EURO
ezoek: op woensdag van 14u-16u, op
aterdag van 10u-12u, en dit voor de
erste maal op zaterdag 21/03/2015.
en ieder heeft tot en met 2/04/2015 het
cht een hoger bod te doen. Art. 1592 vh
er.W.: zie verder in deze katern.
le info/attesten te bekomen op het notarisantoor.
geldig bodematt., wg, vg, gdv, gvkr, vv.
Best. uit op glvls.: ink. + winkel, sas, san. blok, bur., gar.,
berging, hangaar, privé-inkomhal en trap; op de dakverdieping: overl., zith. + eetpl. + open kk., berging, wc, 3
slpks., badk. en dakterras en overl., wc, zith. + eetpl. +
open kk., slpk., kinderkamer en badk.
Bezoek: na afspraak via notariskantoor
Zitdag: maandag 13 april 2015 om 17:00.
in Café The Bottle, Dorpsstraat 68 te
Westrozebeke.
Bek.: sec. A nr. 193/E, groot 1.924 m².
Stdbwk. inl.: vlgs. GWplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977):
wg. BPA dd. 9/6/1995: Marktplaats en omg. Vv dd.
27/11/1990. Gn dagv. Gn voorkoopr.Voorw. van de verkoop goedgek. door de Gemeenteraad van 6/5/2014.
Besch.: vrij.
Minimale verkoopprijs: 160€/m² of 307.840,00€.
Verpl. tot bouwen van min. 6 woningen tegen uiterlijk
31/12/2017.
Biedingen via standaardformulier, onder
gesloten omslag, in te dienen op het notariaat, ten laatste op woensdag 22/04/2015
om 12u.
Inl. en inschrijvingsformulier te bekomen op
het notariskantoor.
➚web:230134 www.immonot.be
bek.: Waregem, 5e afd. (Desselgem), sec. A, nr 618/E,
groot 38a08ca. K.I.: € 2.467. EPC: kWh/m² 405.
Omv.: - woning: ben.: hall, berging, kk., wc en douche,
1ste verd.: kk., bur., liv., 3 slpks. & badk. -Winkel met
mag.
Stdbwk. inl.: vlgs. GWplan Kortrijk (K.B.04/11/1977):
ag. stedenbk vg. 08/09/1967. gn vkvg. gn dagv. gn
voorkoopr.
Besch.: vrij uiterlijk zes weken na de toewijzing.
Bezoek: op woensdag 25/03 en 1-815/04 tussen 16u-18u, op zondag 29/03
en 5-12/04 tussen 14u-16u.
Enige zitdag: donderdag 16 april 2015 om
14:00.
in Café De Treffer, Meersstraat 5 te Waregem.
recht van hoger bod.
➚web:230487 www.immonot.be
ZWEVEGEM
Notariaat
DE WITTE & CASTELEIN
Tel. 056/24.37.69
Fax. 056/20.14.43
[email protected]
OPENBARE VERKOOP
ONVERPACHTE
LANDBOUWGROND
echtscheiding
Indien een echtscheiding
werkelijk onvermijdelijk is
geworden is het raadzaam
dat alle partijen zich goed
informeren.
De wetgever biedt een
waaier van mogelijkheden en
richtlijnen waarbij de notaris
een adviserende objectieve
gids kan zijn.
www.immonot.be
LOT 1: PERCEEL LANDBOUWGROND
aan of nabij de Comminnestraat Moen
Ter plaatse Duykingsberg, gekad. sec. A, nr. 240, opp.
41 are 40 centiare (4.140 m²);
Kad. gek. Zwevegem, 1ste afd., onder sec. B, nr 68H4,
123m², KI 413€. Bwj. 1953.
Omv.: Glvls.: inkomhall, leefr., kk-ruimte, toilet. Verd.: 1
kl. en 2 middelgrote slpks., badk. Zolder via luik. Voll.
onderk. Tuin.
Stedenb.: GWplan Kortrijk dd 04/11/77 met als best.
wg. Gew. RUP dd. 20/01/2006 met als best. grenslijn
stedelijk geb. Gvg - Gdv - Gvkr - Gvv - Geen As Built
attest. Elektr.: renovatie. EPC: geen verwarmingselementen.
Gebr.: vrij bij bet. koopprijs.
Watertoets: niet overstromingsgevoelig, geen risicozone, geen overstromingsgebied, geen oeverzone. Geen
geïnventariseerd of beschermd erfgoed. Plicht tot renovatie of sloop/heropbouw. Infobrochure, kosten, foto’s
en attesten verkrijgbaar op [email protected]
notarispascaldenys.be.
Bezoek: bezoek ter plaatse op donderdag 26/03/2015 tss 17u-18u en op donderdag 2/04/2015 tss 17u-18u
Zitdag: dinsdag 07 april 2015 om 17:30.
in taverne “Sachsen”, Avelgemstraat 23 te
Zwevegem.
➚web:230096 www.immonot.be
oPstarten
& ondernemen
Bent u van plan om binnenkort een eigen zaak
op te starten of stapt u
weldra over van een activiteit in bijberoep naar
een volledig
zelfstandige activiteit?
De notaris kan u helpen in de keuze van de
geschikte omkadering.
Deze rubriek biedt u
reeds een inkijk in de
belangrijkste, juridisch
correcte elementen voor
de opstart of doorstart
van uw onderneming.
5
Contact
notarissen
West-vlaanderen
B
■ BAUDRY Eddy
Barrièrestraat 37/0001,
8200 SINT-MICHIELS
050/33.15.75
■ BLONTROCK François
Sint-Pieterskaai 72/0002,
8000 BRUGGE
050/44.05.40
■ BOEDTS Joris
Aartrijkestraat 33,
8480 EERNEGEM
059/29.92.40
■ BOES Bernard & DEvAERE Katrien
Rijselsestraat 20, 8500 KORTRIJK
056/22.07.45
■ BOSSUYT Wouter
Scheepsdalelaan 29, 8000 BRUGGE
050/33.49.17
■ BULTEREYS Bob
Stijn Streuvelslaan 11, 8580 AVELGEM
056/64.40.12
■ BUYLAERT Stefaan,
Oostendestraat 17-19, 8820 TORHOUT
050/21.14.15
C
■ CALLENS Christine
Hulstemolenstraat 41,
8860 LENDELEDE
051/30.24.92
■ CLAERhOUT Tom
Gentsestraat 36, 8870 IZEGEM
051/30.04.35
■ CLUYSE Bart
Tieltstraat 47, 8740 PITTEM
051/46.78.58
■ COUDEvILLE Marc & BAEKE henri
Vredestraat 20, 8400 OOSTENDE
059/70.99.14
D
■ D’hOORE Bernard
Bloemendalestraat 44, 8730 BEERNEM
050/78.84.34
■ DAELS Ann
Schepenhuisstraat 12, 8510 ROLLEGEM
056/22.44.27
■ Geass. Not. DE BAETS & DE KOCK
Gulden Vlieslaan 34A, 8670 KOKSIJDE
058/53.20.10
■ DE CUMAN Johan & hEBBELINCK Debbie
Stationsstraat 41, 8610 KORTEMARK
051/56.97.95
■ DE GOMME Marc
Liebaardstraat 74, 8792 DESSELGEM
(WAREGEM)
056/71.24.95
■ DE JONGhE Philippe
Euphrosina Beernaertstraat 106,
8400 OOSTENDE
059/70.14.64
■ DE MAESSChALCK P.
& DE MAESSChALCK X.
Pr. Stefanieplein 35-37,
8400 OOSTENDE
059/70.23.29
■ DE MÛELENAERE L.
Europalaan 14, 8560 GULLEGEM
056/42.44.44
■ DEROOSE Eric
Graaf D’Ursellaan 36,
8301 KNOKKE-HEIST
050/51.13.53
■ DE SAGhER, vANDENAMEELE
& PLANCKAERT
Boeschepestraat 4, 8970 POPERINGE
057/38.80.06
■ DE SChEPPER veronique
Oude Bruggestraat 63, 8750 WINGENE
051/65.50.37
Colofoon
Beheer en administratie
Passe-Partout n.v.
Abeelstraat 29A - 9600 Ronse
Tel. 078/15.00.77
Fax 078/15.00.79
v.U.:
Bernard Deriemaker
Email:
notarissen.westvlaanderen
@passe-partout.be
Internet:
www.immonot.be
Jaarabonnement: € 66
6
■ Geass. Not. DE vLIEGER Eveline
& STEYAERT Pieter
Engelstraat 127, 8480 ICHTEGEM
051/58.82.61
■ DE WITTE & CASTELEIN
Doorniksesteenweg 59,
8500 KORTRIJK
056/25.38.15
■ DE WITTE Johanna & BREYNE Mieke
D’Hondtstraat 21, 8900 IEPER
057/20.03.51
■ DEBERDT Benedikt
Europalaan 33, 8700 TIELT
051/40.00.09
■ DEBOODT Greet
Woumenweg 236,
8600 DIKSMUIDE (WOUMEN)
051/50.02.00
■ DEBUCQUOY hendrik
Parklaan 6, 8600 DIKSMUIDE
051/50.02.29
■ DEBUCQUOY Ludo
4e Reg.t Karabiniersstr. 5,
PASSENDALE-ZONNEBEKE
051/77.70.08
■ DEBYSER Jo
Stationsstraat 69, 8850 ARDOOIE
051/74.42.32
■ DECLERCK henry
Statiestraat 92/A, 8810 LICHTERVELDE
051/72.20.64
■ DECLERCQ Dirk
Kortrijkstraat 80, 8550 ZWEVEGEM
056/76.00.00
■ DECLERCQ & vANDEURZEN
Ichtegemstraat 12, 8680 KOEKELARE
051/58.80.34
■ DEFAUW Philippe
H. Consciencestraat 4, 8500 KORTRIJK
056/26.50.30
■ DEGROOTE Liesbet
Beneluxpark 13, 8500 KORTRIJK
056/43.90.80
■ DEKIERE henk
Stationsstraat 112, 8780 OOSTROZEBEKE
056/66.60.25
■ DEKNUDT Nancy
Dries 15, 8956 KEMMEL
057/42.42.71
h
S
■ SABBE Jean-Louis
■ hENDRICKX Dirk
de Smet de Naeyerlaan 128,
Kon. Albert I-laan 201,
8370 BLANKENBERGE
8200 BRUGGE (ST-MICHIELS)
050/42.82.72
050/38.21.36
■ hEYvAERT Frank
■
SABBE Yannick
Spreeuwenbergstraat 13/04, 8630 VEURNE
Korenmarkt 24-25, 8870 IZEGEM
058/31.12.52
051/30.01.55■
SAEY Stéphane &
TAELMAN Wim
■ hIMPE Eric & hIMPE Annelies
Harelbekestraat 81, 8540 DEERLIJK
Boterstraat 46, 8900 IEPER
056/73.87.11
057/20.14.46
K
■ KINT Christophe
Sint-Jansstraat 23, 8840 STADEN
051/70.12.78
L
■ LAGA Stefaan
Gentseheerweg 44, 8870 IZEGEM
051/30.33.25
■ LALOO heike
Sint-Baafsstraat 16,
8200 BRUGGE (ST-ANDRIES)
050/39.38.56
■ LAMBREChT Christian
Kortrijksestraat 136, 8501 HEULE
056/36.37.72
■ LESAGE Charlotte
Baron Ruzettelaan 7, 8310 BRUGGE
050/37.73.00
■ LESAGE Jean-Pierre
& vANLERBERGhE Caroline
Bruggestraat 92, 8830 HOOGLEDE
051/20.06.87
■ DEMEULEMEESTER I.
Statiestraat 10, 8570 ANZEGEM
056/68.80.62
■ LEYS Ann, notaris-plaatsvervanger
DE GRAvE Patrick
Ooststraat 80, 8647 LO-RENINGE
058/28.80.40
■ DENOO Katia
Pastorieplein 4-5, 8020 OOSTKAMP
050/82.23.51
■ LOGGhE Filip & STAESSENS Sandy
Fabiolalaan 26, 8930 MENEN
056/51.15.17
■ DENYS Bernard
Oudenaardsestwg 141, 8580 AVELGEM
056/64.40.91
■ DENYS Pascal
Avelgemstraat 59 B, 8550 ZWEVEGEM
056/76.05.88
■ DENYS Piet & DE PAEPE Ann
Torhoutsestraat 69,
8020 RUDDERVOORDE
050/27.73.57
■ DESMARICAUX B.
O.L.V.-straat 7, 8600 DIKSMUIDE
051/50.04.02
■ DESTROOPER Sabine
& CLEEREMANS Chr.
Rollegemstraat 56, 8880 LEDEGEM
056/50.90.02
■ DEvELTER Francis
& hENDRYCKX Dominique
Kortrijkstraat 81, 8930 MENEN
056/53.21.76
■ Geass. Not. DEvOS Stan & TURPYN Elien
Helkijnstraat 82, 8554 SINT-DENIJS
056/45.51.88
■ DEvOS Thierry
Magdalenastraat 14, 8940 WERVIK
056/31.11.49
■ DEWAELE Dirk
Ieperstraat 7, 8940 GELUWE
056/51.32.34
■ DONCK Patrick
Dorpplaats 22, 8647 RENINGE
057/40.00.84
■ Notariaat
DESIMPEL & vAN EECKhOUT
Zuiderlaan 71, 8790 WAREGEM
056/62.76.90
■ DUSSELIER hélène
Barnumstraat 20, 8760 MEULEBEKE
051/48.93.98
■ DUSSELIER Thomas
Natiënlaan 118 b22, 8300 KNOKKE-HEIST
050/63.20.20
F
■ FIEUWS Steven
Leopold II-laan 132, 8000 BRUGGE
050/33.65.36
G
■ GhESQUIERE, DEGRYSE
& GhESQUIERE Bv BvBA
Ter Waarde 42 , 8900 IEPER
057/20.77.98 & 057/21.81.21
■ GUILLEMYN vincent
Hospitaalstraat 10, 8930 LAUWE
056/41.21.66
■ LOMMEE Paul - DAEMS virginie
Torhoutsestwg. 80, 8210 ZEDELGEM
050/20.90.45
■ SOETE Nele, Notaris-Plaatsvervanger
vanwijnsberghe Geert
Schoolstraat 3,
8800 ROESELARE (BEVEREN)
051/24.01.36
■ STOCKMAN Philippe
Stationsstraat 91, 8890 MOORSLEDE
051/77.72.44
■ STROBBE Ann
Grote Markt 28, 8560 WEVELGEM
056/41.21.19
■ STROBBE Bénédicte
Jan Bouckaertstraat 22,
8790 WAREGEM
056/62.00.60
■ STRYPSTEEN Philippe
Burg. Fr. Desmidtplein 3,
8300 KNOKKE-HEIST
050/63.15.00
T
■ TAELMAN Wim & SAEY Stéphane
Harelbekestraat 81, 8540 DEERLIJK
056/73.87.11
■ MERTENS Michaël
Ambachtenstraat 10, 8900 IEPER
057/20.25.32
■ MOERMAN Baudouin
Louis Verweestraat 6, 8500 KORTRIJK
056/22.39.51
■ MOEYKENS F & vANQUAThEM A
Moerkerksestwg. 493,
8310 BRUGGE (St-Kruis)
050/32.34.06
■ MOURIAU DE MEULENACKER Chr.
Aartrijkestr. 28, 8820 TORHOUT
050/21.24.87
■ MOURISSE Stephan
Prof. Rubbrechtstr. 6,
8972 ROESBRUGGE-HARINGE
057/30.03.83
■ MUYLLE Bernard
Koninginnelaan 62,
8430 MIDDELKERKE
059/30.04.32
N
■ NOBELS Luc
Nieuwe Steenweg 213A,
8420 DE HAAN
059/23.42.91
O
■ OPSOMER Frédéric
Doorniksewijk 40, 8500 KORTRIJK
056/22.39.08
P
■ vAN hAESEBROUCK D.
Beneluxpark 13, 8500 KORTRIJK
056/43.90.80
■ vANLATUM Philippe
Bruggestraat 49, 8730 OEDELEM
050/78.81.85
■ vANSLAMBROUCK Ellen
Kasteelstraat 2,
8920 LANGEMARK-POELKAPELLE
057/48.91.41
■ vERhAEGhE Jessica
Callaertswalledreef 39, 8470 GISTEL
059/27.95.79
■ TORRELLE P.
Marktstraat 52, 8530 HARELBEKE
056/71.12.86
v
■ vAN DAMME Michel
& vAN DAMME Christian
& DELAERE Sophie
Gistelse Stwg. 138,
8200 BRUGGE (St-Andries)
050/40.40.40
■ MAES Wim Bv BvBA
Witte Burg 100/GV01,
8670 OOSTDUINKERKE (KOKSIJDE)
058/51.15.47
■ vANDEWIELE A.
Sint-Jansplein 1, 8000 BRUGGE
050/33.53.07
■ ThIERY, Joseph & Axelle
Rumbeeksestwg. 352,
8800 R0ESELARE
051/26.02.92
M
■ MAERTENS Bernard
G. Gezellelaan 3 bus 2, 8000 BRUGGE
050/33.15.71
■ vANDERCRUYSSE Bart
Steenakkerplein 1, 8940 WERVIK
056/31.11.10
■ vERhAEGhE Isabelle
Westendelaan 324 A, 8434 WESTENDE
058/23.53.57
■ vAN CAILLIE henry
Lauwerstraat 27, 8000 BRUGGE
050/45.44.45
■ MAERE Pierre & ROELS Jasmine
Esenweg 213, 8600 DIKSMUIDE
051/50.01.36
■ vAN DE PUTTE Wim
Bruggestraat 157, 8970 POPERINGE
057/33.31.13
■ vANDER STIChELE P.
Damberdstraat 29, 8560 MOORSELE
056/41.14.48
■ vANDER hEYDE I.h.
Vijverstraat 49, 8400 OOSTENDE
059/56.39.60
■ ThEvELIN henri
Gentstraat 12, 8957 MESEN
057/44.51.51
■ LOONTJENS B.
Nieuwstraat 22, 8870 IZEGEM
051/30.01.01
■ MAELFAIT F.
Stationsplein 2, 8530 HARELBEKE
056/73.07.70
■ vANDEPUTTE Bart
Komvest 40B, 8000 BRUGGE
050/33.58.50
■ vANDEPUTTE Karel
Jacob Van Arteveldestraat 5, 8800 ROE
SELARE
051/20.26.16
■ vAN DAMME Bruno
Elisalaan 54, 8620 NIEUWPOORT
058/23.31.19
■ vAN DAMME Serge
Westhoeklaan 66, 8660 DE PANNE
058/41.33.43
■ vAN DEN EYNDE Kathl.
Rumbeeksestwg. 472, 8800 RUMBEKE
051/20.63.70
■ vAN hOESTENBERGhE-DEWAGTERE &
DEWAGTERE
Gistelsteenweg 295, 8490 JABBEKE
050/81.12.32
■ vERhAEGhE Christophe
& BAERT herlinde
Poekestraat 47, 8755 RUISELEDE
051/68.85.20
■ vERhAEGhE Dominique
Karel Janssenslaan 31,
8400 OOSTENDE
059/80.37.01
■ vERhAEGhE Paul
Pannestraat 5, 8630 VEURNE
058/31.15.60
■ vERhELST Frank
Statiestraat 16, 8720 DENTERGEM
051/63.61.16
■ vERMEERSCh Arnold
Abdijlaan 9, 8460 OUDENBURG
059/26.60.26
■ vERMEULEN Lodewijk
Bruggestraat 53, 8930 MENEN
056/51.11.17
■ vERSTRAETE Nicolas
‘t Hoge 30, 8700 AARSELE (TIELT)
051/63.61.07
■ vAN hOvE Pierre
Guido Gezellelaan 3, 8000 BRUGGE
050/33.29.24
■ vERSTRAETE Peter
Sint-Amandsstraat 129,
8800 ROESELARE
051/20.01.52
■ vAN TUYCKOM Els & DE KESEL Gert
Moerkerkse Stwg.120,
8310 BRUGGE (ST-KRUIS)
050/35.50.22
■ vIAENE Ides
H. Horriestraat 51, 8800 ROESELARE
051/20.04.16
■ vAN WALLEGhEM v.
Strandlaan 172, 8670 KOKSIJDE
058/52.28.82
■ vILEYN Jo & DAUW Stefanie
Kokstraat 9A, 8620 NIEUWPOORT
058/23.30.60
■ vAN OPSTAL Bart
Vijverstraat 49, 8400 OOSTENDE
059/56.39.60
■ vLEGELS Francis
Meulebekestraat 3,
8770 INGELMUNSTER
051/31.89.01
■ vAN TIEGhEM de TEN BERGhE M.
Vijverstraat 49, 8400 OOSTENDE
059/56.39.60
■ vANBEYLEN Karel
Lichterveldestraat 74,
8750 ZWEVEZELE
051/61.10.94
■ vANCOPPERNOLLE Maggy
Beverlaai 71, 8500 KORTRIJK
056/23.15.30
■ vANDEMAELE Martine
Markegemstraat 148A, 8720 WAKKEN
(DENTERGEM)
056/60.88.40
■ PLATTEAU Jan
Henri Cartonstraat 15, 8900 IEPER
057/20.58.17
■ vANDENAMEELE BRUNO
Boeschepestraat 4, 8970 POPERINGE
057/38.80.06
■ POLFLIET Carl
Kaaistraat 8, 8400 OOSTENDE
059/70.12.95
■ vANDENBERGhE Guido
H. Consciencestraat 46, 8800 ROESELARE
051/20.29.97
■ PUYPE Kristien
Hondstraat 4, 8970 POPERINGE
057/33.33.10
■ vANDENWEGhE Jan
Berten Pilstraat 9, 8980 ZONNEBEKE
051/77.74.26
www.immonot.be
■ vUYLSTEKE Kurt Bv BvBA
Kortrijksestraat 99, 8520 KUURNE
056/35.39.00
W
■ WAÛTERS Bernard
Bossuytlaan 22,
8310 BRUGGE (ASSEBROEK)
050/35.15.41
■ WERBROUCK Philippe
Guido Gezellestraat 2/A,
8500 KORTRIJK
056/22.11.57
■ WILLEMS François-Xavier
Karel de Stoutelaan 55,
8000 BRUGGE
050/31.27.03
■ Geass. Not. WITTESAELE A.
& vERhAMME S.
Tramstraat 22, 8700 TIELT
051/40.01.75
Uit de hand
verkoop
ALVERINGEM
NSTAPKLARE WONING
AVELGEM
TE RENOV. hOEVE/WONING
Hulstraat 16 Kerkhove
INSTAPKLARE WONING
Meersenstraat 2
nt Rijkersstraat 11
oll. gerenov. woonhuis met
ar. en tuin. Opp.: 1a30ca. Best.
t ink., ruime liv. met eetpl., liv.,
oll. ing. kk., badk., 4 slpks.,
ar., zonneterras met bbq. Als in perf. staat. EPC 183. Kl.
eschr. mog.
ezoek: 0486/79.03.95
ot. S. MOURISSE
57/30.03.83
➚ web:230114 www.immonot.be
ANZEGEM
ERKAVELING
chaagstraat
erkaveling bestaande uit 5
ten bestemd voor het oprichn van een éénsgezinswoning,
een bouwverplichting, LOT 1 en
verkocht, nog te koop: LOT 2:
047 m² - LOT 3: 1555 m² - LOT
800 m², meer informatie te
ekomen via het notariskantoor.
eass. Not. S. DEVOS
E. TURPYN 056 45 51 88
➚ web:227977 www.immonot.be
UIME WONING
f Novemberlaan 25 (Vichte)
Rustig gel., (HOB) m tuin,
712m², KI 426. Grondig gerenov.
in 1997. salon (gascass.), eetpl,
open inger. kk, waspl, WC, badk;
boven 3 slpk; 2e verd: 2 slpk en
zolder. verw gasradiatoren; carport, fietsenberg; terr. m vijvertje,
tuinh. Kl. stukje tuin achteraan
overstr gevoelig. Wg, vg, gvkr,
gvv, gdv. EPC 450 kwh/m².
Bezoek: na afspr.
in een landelijke en rustige
omg. Bij eventuele afbraak of
grondige verbouwing moet u
rekening houden met: - Opnieuw op te bouwen tot max.
1000m³ - Zelfde verschijningsvorm (1 bouwlaag + zadeldak).
Bj: 1930. Orientatie tuin: Zuiden. EPC: 1394. STED: GV, GDV,
GVKR, GVV, AG. LBE: Neen. WT:
NT OVERSTR.GEV. RVV: GEEN
www.notarissen-deerlijk.be
Geass. Not. S. SAEY &
W. TAELMAN 056/73.87.11
➚ web:229924 www.immonot.be
BEERNEM
NIEUWBOUWWONING
Beverhoutsveldstraat 39
Oedelem
BLANKENBERGE
WONING + BIJhORENdE
GARAGE
Serg. De Bruynestraat 10
met mog. voor kleinschalig
project, opp.: 237 m², KI 691
€, (mog. tot kl. beschr.), badk.,
kk., wc en wasr., leefr. en bijkeukentje, koer, overl. met wc en 2
slpks., niet overstromingsgevoelig, (Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv),
EPC: 753 kWh/m²/ jaar
Not. D. HENDRICKX
050/38.21.36
➚ web:228745 www.immonot.be
PERCELEN BOUW
& WEILANd
Uitkerke
Instapkl. afgewerkte nieuwbouwwoning opp. 551 m² Best. uit:
ink., WC, liv., salon, kk., berging,
gar., traphall, 3 ruime slpks.,
ruime badk. met bad en douche,
afgewerkte zolder. cv op gas - pvc
ramen - E-peil <70, ventilatiesysteem D met warmterecuperatie.
Woning onder BTW, reg. op grond.
Bezoek: Na telefonische afspraak
www.notarisbossuyt.be
Not. W. BOSSUYT
050/33.49.17
➚ web:229466 www.immonot.be
APPARTEMENT- GLV
Elzenbosselke 83 b1
ter plaatse gek. “65E Begin”,
kad. gek., 3afd, Uitkerke, kad
sec B, nrs. 634/D, 635/D, 636/D,
637/D, 638/D, 339/C, 639,
633/F, 641, 642, 643 en 640/A,
gel. in mog. overstromingsgevoelig geb. Verpacht sedert
2009, voorkooprecht voor de
pachter.
www.notarishendrickx.be
Not. D. HENDRICKX
050/38.21.36
➚ web:229640 www.immonot.be
CENTR. GEL. GAR.BOx
Ontmijnersstraat 87
Bezoek: na afspraak.
Not. J. DEBYSER
051/74.42.32
➚ web:229548 www.immonot.be
ARDOOIE
ERENOVEERdE WONING
liekouterstraat 1
op 267 m² Omv. op gelijkvl: ink.,
toilet, liv., kk, gar., tuin, tuinh.;
verd: 3 slpk, badk, zolder. CV
aardg. KI 537. EPC 429 kWh/
m². Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.
Bezoek: na afspraak.
Rustig gel. in recent geb. (bwj.
2009) in doodlopende str. nabij
openb vervoer, winkels. Ink. met
WC en dressing, liv, open kk,
berging, 2 slk. met terras, bdk,
tuin voor en achter. Gar. en berging in kelderverd. KI € 1000.
Vrij bij akte. EPB 144.02 kWh/
m²/j. E-peil E88. Gvg-Wg-GdvGvkr-Gvv. Niet overstr gevoelig
Bezoek: op afspraak.
www.notarisdhoore.be
Not. B. D’HOORE
050/28.81.81
➚ web:227931 www.immonot.be
Not. J. DEBYSER
051/74.42.32
CENTRAAL GEL. WONING
➚ web:226023 www.immonot.be
Kanunnik Davidstraat 28
MOdERNE KUBUSVILLA
ezoek: na afspraak.
ot. J. DEBYSER
51/74.42.32
➚ web:228815 www.immonot.be
ERZ. ZONNIGE
OPPELWONING
oncquetstraat 46
15 bijzonder ruime garageboxen op een boogscheut van
centrum Blankenberge (gelegen
ter hoogte van Ontmijnersstraat 87). Vlot verhuurbaar,
de IDEALE INVESTERING! Box
nr. 1 t.e.m. 14: 2,90m breed
op 5,70m diep. Kadastraal inkomen €86,00. Oppervlakte
dubbele box nr. 15: ca. 30m².
Kadastraal inkomen €129,00.
Hoogtes: 2,22m.
Bezoek & inl.:
[email protected]
www.notare.be
Geass. Not. M. VAN DAMME
& C. VAN DAMME
& S. DELAERE 050/40.40.40
➚ web:229442 www.immonot.be
BEL-ÉTAGE WONING
Oude Lichterveldestraat
leenstaand, op 465 m². Omat op gelijkvl: hall, WC, eetoek, zithoek, open inger. kk.,
adk, waspl, koele berging, CVimte, tuinberging, terras, tuin;
erd: 3 slpk, bureel, dressing,
C, berging. KI 509. EPC 310.
g, Ag, Gdv, Gvkr, Gvv.
Oudstrijdersstraat 66
Karaktervolle villa in het centrum van Ardooie, de woning
beschikt over een open eilandkeuken, bureau, 4 slaapkamers,
zuidgericht terras en tuin. Mogelijk overstromingsgevoelig,
vg-wg-gdv-gvkr-vv.
www.notariaatvanbeylen.be
Not. K. VANBEYLEN
051/61.10.94
➚ web:229040 www.immonot.be
RUSTIG GEL. Inkom, salon, living,
kk, veranda, badk, 3 slpks, zolder,
tuin met garage (via G. Gezellestr.). EPC 1221. KI: 614. Nt overstr. gev. Vg; Wg; Gdv; Gvkr; Gvv.
www.notarisdhoore.be
Not. B. D’HOORE
050/28.81.81
➚ web:230500 www.immonot.be
WOONhUIS
Weldadigheidstraat 52
LAATSTE 4 KOPPELVILLA’S
Opp. 215 m², kad. gek. sec. C
nr. 184x5, KI 1281 €. Glvls.: inkomhall + trap, gar., toilet, slpk.,
werkpl., cv-lokaal, achterkoer;
Verd.: hall + nachth., liv., bur.,
berging, slpk., badk., kk., terras;
Niet ing. zolder. EPC: 239 kWh/
m² jaar. Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv
Geass. Not.
VAN HOESTENBERGHE P. DEWAGTERE K. & F.
050/81.12.32
➚ web:229806 www.immonot.be
BREDENE
Oude Lichterveldsestraat
GERENOVEERdE WONING
ustig gel., op 399 m². Ruime
v., ing. kk., waspl. en berging,
z gar., tuin; 4 slpk, badk. KI
31 €, EPC 668 kWh/m², geen
verstromingsrisico, Wg, Gdv,
vkr, Vg, Gdv, Gvv.
ezoek: na afspraak.
ot. J. DEBYSER
51/74.42.32
➚ web:225511 www.immonot.be
in nieuwe straat in dorpskom,
zuid-oriëntatie, 3 à 4 slpk, w&w
of volledig af. deels in mogelijk
of effectief overstromingsgevoelig gebied; vg-wg-gdv-gvkrvv.
www.notariaatvanbeylen.be
Not. K. VANBEYLEN
051/61.10.94
➚ web:218344 www.immonot.be
Ploegstraat
Kaproenenhof 23 Sint-Michiels
RUSTIG GEL. Opp. 398 m², K.I.
989 EUR, op het glvls.: ink.,
bergr., kk., leefr., veranda, waspl., toilet, gar., tuin, 1ste verd.:
4 slpks., badk., 2de verd.: zolder
ing. als hobbyr. met o.h. en mini
kk., CV op mazout (Gvg, Wg,
Gdv, Gvkr, Gvv) niet overstromingsgevoelig, EPC: 509 kWh/
m² per jaar.
Bezoek: Op afspraak
www.notarishendrickx.be
HOB en GB, 3 à 4 slpk, unieke
ligging, w&w of volledig af, woningen in opbouw, bezoek de
nieuwe kijkwoning! vg-wg-gdvgvkr-vv. Info: 050/40.67.65.
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
APPARTEMENT
+ GARAGEBOx
residentie “SHAMROCK”
Kardinaal Cardijnstraat 16 bC4
Sint-Andries
bevat: gelijkvloers: rme garagebox. 4de verd: hall, bergplaats,
vestiaire, WC, kkn, rme liv, hall,
badk, dchecel, slpkr 1, slpk 2,
slpkr 3, slpkr 4, terr (6m²). Wg,
Gvv. Appartement is vrij.
Bezoek: overeen te komen met
het notariskantoor Moeykens &
Vanquathem: 050/32.34.06
www.notabel.be
Not. D. HENDRICKX
050/38.21.36
Geass. Not. F. MOEYKENS
& A. VANQUATHEM
050/32.34.06
PERCEEL BOUWGRONd
PERCEEL BOUWGRONd
➚ web:229063 www.immonot.be
Graaf Pierre de Brieylaan
Sint-Michiels
➚ web:229336 www.immonot.be
‘s Heer Boudewijnsburg
Assebroek
BRUGGE
Kaaistraat 10
➚ web:229670 www.immonot.be
ustig gel. woonhuis best. uit:
komhall, toilet, liv. (met inouwcassette), kk., 3 slpks.,
adk. (bad, lav., toilet), kelder
n kruipk., gar. in de woning.
fz. gar. en carport. Zolder, mog.
t inrichten van de zolderverd.,
ubb. begl., cv op stookolie.
ot. B. STROBBE
56 62 00 60
NIEUWBOUWWONINGEN
hALFOPEN BEBOUWING
➚ web:221308 www.immonot.be
KOPPELWONING OP 408M²
Tulpenstraat 11
➚ web:230043 www.immonot.be
Bezoek: Op afspraak
➚ web:229446 www.immonot.be
RUSTIG GELEGEN WONING
Vaartstraat 16
omv.: liv., ing. rustieke kk., achterkk., badk. (douche/bad/lav.),
wc, 4 slpks. (1 met dressing),
koer & kelder. Dubb. glas - CV
op gas - 75m² - KI 576 €.
Geass. Not.
P. DE MAESSCHALCK
& X. DE MAESSCHALCK
059/70.23.29
www.notarishendrickx.be
Not. J. DEBYSER
051/74.42.32
RUSTIG EN CENTRAAL GELEGEN. KI 411€, bj 1951. Ruime,
stevige woning met goede ind.
en in goede staat, gar. mog.
Zuidgericht. Liv., kk., bdk; boven
3 slpk, zolder; kelder; bergingen
en tuin. Vrij van gebr. EPC 783
kwh/m²; Wg, Gdv, Gvkr, Gvv,
Gvg. Alle nutsvoorz.
dEELS GERENOVEERdE
WONING
Kelder; Ink., zith. en eetpl. (kachel
op gas), Kk. geïnstalleerd, veranda
met zonnew. (elektr.), wasr. en opbergruimte, badk. (WC, lav., bad);
1e Verd.: 3 slpks.; Zolder, opbergplaats boven de zolder. Zonnew.
elektr. + gewone rolluiken. EPC:
845; KI: 534; Opp: 622m²
www.notaris-vanlatum.be
Not. P. VANLATUM
050/78.81.85
➚ web:229792 www.immonot.be
www.immonot.be
Sluizenstraat 164
met 2 slaapkamers, living met
open ingerichte keuken, badkamer (ligbad/lavabo), bureel,
wasplaats, wc, garage, koer
met tuinhuis - 210m² - EPC
540 KWh/m²jaar - certificaat
nr
20090427-000015640000000001-2.
Geass. Not.
P. DE MAESSCHALCK
& X. DE MAESSCHALCK
059/70.23.29
➚ web:229420 www.immonot.be
INSTAPKLARE WONING
+ GARAGE
Sportstraat 26 Sint-Kruis
bestemd voor open bebouwing
gelegen in een goedgekeurde
niet-vervallen verkaveling, opp:
613 m² (Wp, Gdv, Gvkr, Gvv)
www.notarishendrickx.be
Not. D. HENDRICKX
050/38.21.36
➚ web:229508 www.immonot.be
Opp. 243m²-KI 681€. Omv:
GV.: gang, berg., trap nr 1e
VD; 1e VD: kk, liv, bdk; 2e VD:
2 gr en kl slpk, wc; 3e VD:
slpk met veluxen met zonnew,
verduistering en hor, berg;
tuin+ tuinh Dub gl-CV aardg.
EPC 20140707-000161318400000004-7 275kWh/m²jaar.
Niet gel in eff of mog overstr.
gev geb of overstr.geb
Not. K. DENOO
050/82.23.51
➚ web:229256 www.immonot.be
GOEd GELEGEN WONING
hOB
Zandstraat 194 Sint-Andries
WOONhUIS
Karel van Manderstraat 9
Sint-Kruis
opp. 122 m², bwj. 1935, K.I.
376 (kl. beschr. mog.), omv.:
ink., liv./eetpl., kk., badk. met
ligb., lav. en plaats voor wasmach., 2 slpks., zolder, tuin met
terras (Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv),
niet
overstromingsgevoelig,
EPC: 508 kWh/m² jaar.
Not. D. HENDRICKX
050/38.21.36
➚ web:230341 www.immonot.be
Not. S. FIEUWS
050/33.65.36
➚ web:227609 www.immonot.be
VOORMALIG KOETShUIS
Guldenvlieslaan 39A
Geass. Not. F. MOEYKENS
& A. VANQUATHEM
050/32.34.06
➚ web:230227 www.immonot.be
Ontmijnerslaan 37 Sint-Andries
Bezoek: Op afspraak
Bezoek: na tel afspraak met kantoor
Bezoek: Vrij te bezichtigen
www.notabel.be
hALF-OPEN BEBOUWING
www.notarishendrickx.be
nabij zowel stad als groene
omg., best uit: glvl: ink. met
trap, liv, eetpl, kk, ver., bdk; 1°
vdp: 3 slpks, Zldr: winddicht en
veluw; Bijgebouw in metselwerk: 2 berg. (1 met douche),
tuin en carport. KI 556 (verm
reg mog), EPC: 749, keuring
electr (tot 2026). Onmid vrij bij
akte. Gel vlgs GWplan in Wg,
geen ris overstr.
Goed gel. perc. bouwgrond, ‘s
Heer Boudewijnsburg. Het perc.
heeft een tot. opp. van 610 m²
en is gunstig gel. in de nabijh.
van winkels, scholen, AZ St.Lucas. Geen bouwverpl. Een
unieke kans.
VOLL. TE RENOV. WONING
Korte Molenstraat 44
Sint-Andries
opp 660 m², K.I. € 547,00 (kl.
beschr. mog.), omv.: ink., 2
ineenl. woonkamers, kk., voorraadkeld., op de 1ste verd.:
overl., badk., 2 slpks., 1 kl. kamer, bergingszolder, in de tuin
berging met duiventil (Gvg,
Wg, Gdv, Gvkr, Gvv), niet overstromingsgevoelig, EPC: 1375
KWh/m² jaar.
Bezoek: Op afspraak
www.notarishendrickx.be
Not. D. HENDRICKX
050/38.21.36
Residentieel- Glv: ink, wc, bur,
liv, kk, ver, gar, tuin & tuinh-1°
verd: 3 slpk, badk-2° verd:
overl, slpk, badk, lok CV.
Voorz v: stadsw, regenw, gas,
el, CV aardg, PVC ramen dubb
glas-verhuurd vr €675,00/mGvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv - Opp:
287m² - KI: €902
www.notvancaillie.be
Not. H. VAN CAILLIE
050/45.44.45
➚ web:228930 www.immonot.be
WOONhUIS
Canadezenstraat 42 Lissewege
met veel potentieel. Glv: ink,
berg, woonk, kk, badk, kotterijen, grote tuin (zicht op velden
en landerijen) - 1° verd: nachthall, 3 slpks - 2° Verd: zolderkamers - Voorzien v: el, aardgas.
Gelegen volgens Gewestplan
Brugge-Oostkust: woonuitbreidingsgeb. Vrij bij akte.
www.notvancaillie.be
Not. H. VAN CAILLIE
050/45.44.45
➚ web:229873 www.immonot.be
ALLEENSTAANdE VILLA
Canadezenstraat 95 Lissewege
➚ web:230352 www.immonot.be
achter huisnr 39. Maakt deel uit
vh gar.complex achter huisnr.
39. Zr gr. vol. Zuidger. Kan dienen vr woning en/of kantoren
en/of atelier, als projectgrond vr
meerd. woningen enz. Alles mits
verg. Wg. Geen BPA. EPC (enkel
vr het woonged): 484kWh/
m2jaar. tot opp: 612m2. steven.
[email protected] [email protected]
www.notarisbossuyt.be
Not. S. FIEUWS
050/33.65.36
Not. W. BOSSUYT
050/33.49.17
➚ web:230339 www.immonot.be
TE VERBOUWEN hOEVETJE
Dudzeelse Steenweg 441
Dudzele
op en met grond, groot 1ha 56a
06ca, KI 698, agrarisch gebied,
ruime loodsen en stapelruimten,
vrij van gebruik bij akte, inl. ten
kantore.
Not. B. MAERTENS
050/33.15.71
➚ web:229284 www.immonot.be
Zuid-geöriënteerd.
Opp:
1229m². KI: €1333. Bj: 1991.
EPC: 268kWh/m² - Omv: glv:
ink, wc & trap, woonk, kk, grote
bur, waspl met douche, bijkk,
gar, tuin met terras en tuinhuis
- 1° verd: nachthall, 5 slpks,
badk en wc. Voorz v.: stadsw,
el, alarmsys, cv mazout
www.notvancaillie.be
Not. H. VAN CAILLIE
050/45.44.45
➚ web:230349 www.immonot.be
7
Woonhuis met tuin
App (gAr. & 3 slpks)
hoB (gAr. & 3 slpks)
Zandstraat 170 Sint-Andries
Jan Breydellaan 105 SintAndries
Wagnerstraat 107 Assebroek
Glv: ink met trap, liv, kk & achterkk, wc, koer, berging, tuin
- Verdiep: 2 slpks, badk (ligbad
& wc) - Voorzien v: stadsw, gas,
el, TV-distributie - Opp: 149m²
- KI: €344,00 (klein beschrijf
mogelijk) - EPC: 573kWh/m²/
jaar - Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv
www.notvancaillie.be
Not. H. VAN CAILLIE
050/45.44.45
➚ web:230502 www.immonot.be
Mooi rendement op centr. locatie: 3 app., elk met gar. en 3
slpks., ook afz. verkoopbaar. CV
op aardg., 2 app. met goedgek.
elektr. Buitenkans vr starters of
invest.! EPC 282; 648; 620
Degelijke HOB op uiterst
GROOT Perc. van 920m²! Omv.
o.a. zonnige liv., leefkeuken met
zicht op tuin, afz. wc, bdk. (1e
V), 3 volw. slpks, zolder, gar. met
bergzolder. EPC 728. OPP: 920.
KI: 1006
www.notare.be
www.notare.be
Bezoek & inl.:
[email protected]
Geass. Not. M. VAN DAMME
& C. VAN DAMME
& S. DELAERE 050/40.40.40
➚ web:219649 www.immonot.be
(NOTARIEEL)
JURIST of
NOTARIEEL
MEDEWERKER
(M/V)
Ervaring vereist - Fulltime of 4/5de
Sollicitatiebrief met CV naar:
Notaris Joris Boedts, Aartrijkestraat 33,
8480 Ichtegem (Eernegem)
of: [email protected]
Geass. Not. M. VAN DAMME
& C. VAN DAMME
& S. DELAERE 050/40.40.40
➚ web:229220 www.immonot.be
Engelendalelaan 5 Sint-Kruis
ERvAREN
NOTARIEEL
MEDEWERK(ST)ER
Cv opsturen naar notaris Ann Strobbe,
Grote Markt 28, 8560 Wevelgem
of via mail naar:
[email protected]
Notariskantoor
Johanna DE WITTE & Mieke BREYNE
te IEPER, D’Hondtstraat 21
zoekt een
MASTER
IN HET
NoTARIAAT
Zeer goed gel.; nabij Maalse
Stwg.; omv.: voortuin, ink., toilet, gar., ruime liv., lichtrijke ing.
kk., 3 slpks., badk., 2 bergingen,
grote tuin. KI 934 €. Opp 704
m². EPC 295. (Vg, Wg, Gdv,
Gvkr, Vv).
Bezoek & inl.:
[email protected]
www.notare.be
Geass. Not. M. VAN DAMME
& C. VAN DAMME
& S. DELAERE 050/40.40.40
➚ web:218447 www.immonot.be
04111994
JuRIDIscH MEDEWERkER
OF
NOTaRIEEl MEDEWERkER
MET ERvaRINg
voor zelfstandig afhandelen
van complexere dossiers
Geass. Not. M. VAN DAMME
& C. VAN DAMME
& S. DELAERE 050/40.40.40
➚ web:228983 www.immonot.be
admiNistRatiEf
NotaRiEEl mEdEwERKER/bachEloR
REchtspRaKtijK
04111992
MASTER IN HET NOTARIAAT
/KANDIDAAT-NOTARIS
of een LICENTIAAT/MASTER IN
DE RECHTEN (met notariële ervaring)
zoekt
voor onmiddellijke indiensttreding.
functie: onthaal, post-akteverwerking en
zelfstandig beheer van courante dossiers.
Ervaring vereist en vlot in informaticagebruik. contract van onbepaalde duur.
CV: Notaris Jean-Louis SABBE,
de Smet de Naeyerlaan 128,
8370 Blankenberge, tel. 050/42.82.72,
[email protected]
sollicitatie sturen naar Notariskantoor
Kathleen Van den Eynde,
Rumbeeksesteenweg 472 of per mail naar
[email protected]
Notaris Nathalie DESIMPEL
te Waregem
Notarissen
VAN DAMME, VAN DAMME
& DELAERE
te Brugge
04111991
Het kantoor heeft een zeer divers en boeiend
cliënteel; waarbij alle notariële rechtstakken
aan bod komen. Het team bestaat uit een
groep jonge medewerkers. Er wordt u een
correcte verloning, hospitalisatieverzekering
en groepsverzekering aangeboden.
zoekt full-time
(NOTARIEEL) JURIST
met ervaring
ADMiNistRAtiEf
MEDEwERkER (M/V)
Kandidaturen mogen verstuurd worden
naar: [email protected]
sollicitatiebrief met CV naar Notarissen
Van Damme, Van Damme & Delaere
Gistelse steenweg 138 f/1, 8000 Brugge
of: [email protected]
Notaris
Marc DE GOMME
te Waregem (Desselgem)
Geassocieerde notarissen
De Maesschalck
te Oostende
04111977
KANDIDAAT-NOTARIS
OF LICENTIAAT
NOTARIAAT (M/V)
Sollicitatiebrief met C.V. per post op te sturen
naar: Notaris Marc De Gomme,
Liebaardstraat 74, 8792 Waregem (Desselgem)
E-mail: [email protected]
Zoeken
Voor onmiddellijke
indiensttreding
04111826
zoekt voor spoedige indiensttreding
NOtarieel jurist /
kaNDiDaat NOtaris Met erVariNG
Zelfstandig beheer van dossiers in
alle materies, contact met cliënteel,
verplaatsingen,…
Wij bieden: goede verloning,
permanente bijscholing,
contract voor onbepaalde duur.
sollicitatiebrief met cV naar
[email protected]
Leeuwentandstraat 22
Sint-Andries
Bezoek: MITS AFSPRAAK
Not. B. VANDEPUTTE
050/33.58.50
DE HAAN
riJWoning met tuin
Schijfstraat 20 Assebroek
met een mooie tuin. Glv: ink.,
WC, berging, liv., kk., terras en
tuin. 1ste en 2de v: 5 slpks.,
badk. en 2 bergingen. (Vg, Wg,
Gdv, Gvkr, Vv) EPC 196. OPP
532m². KI 1313.
Geass. Not. M. VAN DAMME
& C. VAN DAMME
& S. DELAERE 050/40.40.40
➚ web:227263 www.immonot.be
instApklAre Woning
Korte Dwarsstraat 30
Assebroek
GB. Glvl.: hall, liv, kk, wc + lav,
berg met recente grasbrander,
koertje (deels overdekt) tuin
met tuinh., serre, gar. 1ste Verd.:
badk, afz. wc, 2 slpks: 1 met ingem. kast. Zolder met verwarm.
via vaste trap. Alle nutsvoorz.,
kunst ramen dub. begl. + rolluik. CV op aardg. Vg, Wg, Gdv,
Gvkr, Gv, Vv). Vrij bij akte.
www.notaris-wauters.be
Not. B. WAUTERS
050/35.15.41
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
hAnDelsgeliJkvloers
riJWoning
Prins Albertlaan 13
Abdijbekestraat 2 b8 SintAndries
Goed gel. vldg. gerenov. app. op
de 3e verd. Omv.: hall, wc, liv.
met balkon, kk (vldg. uitgerust),
berg., badk. (ligb. met douche
erin, kast met 2 lav), nachth.,
3 slpks., 1 kelder in kelderverd.
Alle nutsv., kunstoframen met
dub. begl., CV aardg. Gvg, Wg,
Gdv, Gvkr, Gvv. Bwj. 1991. KI
1083, Vrij na besprek.
www.notaris-wauters.be
Not. B. WAUTERS
050/35.15.41
➚ web:230177 www.immonot.be
DAMME
Romboutswervedijk- Waterland
Oostkerke
➚ web:228751 www.immonot.be
LANDELIJK EN ZEER RUSTIG
GELEGEN, vlak perceel, gemakkelijk bereikbaar: gelegen
a/e verharde weg, totale opp.
20.680 m², KI € 157, ideaal
voor o. a. paardenliefhebbers.
Een buitenkansje.
➚ web:228740 www.immonot.be
Gentse Steenweg Sijsele
1 slaapkamer, ingerichte keuken, badkamer met lavabo,
douche en toilet. Zicht op park.
EPC:106
www.notaris-vanlatum.be
Not. P. VANLATUM
050/78.81.85
Bezoek: na telefonische afspraak
tel 0498/52.45.75
Not. P. VAN HOVE
050/33.29.24
Bezoek & inl.:
[email protected]
www.notare.be
Geass. Not. M. VAN DAMME
& C. VAN DAMME
& S. DELAERE 050/40.40.40
Kerkstraat 104
Goldsands IV Driftweg 179
(Klemskerke)
I) APPARTEMENT op glvl met
priv. tuin en terras: liv., eetk met
zicht op tuin, voll. geïnst. kk. ,
berging met boiler, zeer ruime
slpk, afz. wc + handwas, badk
(lav, douche, aansl. wasmach.),
elektr. verw. Een open zicht zonder inkijk! Wg. II) GARAGE nr
24 in kelderverd.
➚ web:228993 www.immonot.be
Merellaan 10
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
Instapklare woning nabij he
centrum. Glvl: inkom, wc, living
keuken, berging, douche e
toilet. 1e verd: 3 slaapkamer
badkamer (bad, wc, lavabo
gemetst tuinhuis, garage, ve
nieuwde voorgevel, cv-gas (re
cente ketel), hoogrendement
glas op benedenverdieping
Opp. 218m², KI 585 euro, EP
623 kWh/m²jaar.
Not. B. STROBBE
056 62 00 60
DE PANNE
DIKSMUIDE
Bezoek: Na afspraak via ons kantoor.
te renoveren riJWoning
Dorpsstraat 33 Adinkerke
Opp. 2a 23ca; KI 649 €. Samenst.: ink.: gang; grote liv.,
bur., kk., achterkk., badk. met
wc; 1e verd.: 3 slpks., grote
zolder; kelder; koer met stal en
tuin; Verw. elekt./gas; elektr.
keuring niet conform; EPC 970.
Gunstig gel. op 5 km van de
zee; station en E40 nabij.
Not. F. HEYVAERT
058/31.12.52
Kasteelwijk 54
Geass. Not. F. MOEYKENS
& A. VANQUATHEM
050/32.34.06
➚ web:228512 www.immonot.b
Woonhuis
AppArtement en gArAge
➚ web:230128 www.immonot.be
Perc. bouwgrond vr Villabouw, OB, 842m², wg m land.
kar. (GWpl Brugge-Oostk.:
07/04/1977); gv, gdv, gvkr,
NOG De ideale combinatie tss
landelijke rust en vlotte bereikbaarheid! Tot. opp. 8a45ca.
Omv.: liv., kk., koer met bijge
bouw (atelier) en gar., slpk
badk., zolder. Deels dubb. gla
Goed gel., mogelijkheden voo
vrij beroep. Prijs: € 155.000
Opp: 246 m², EPC: 903, vg, wg
gdv, gvkr, vv.
Not. DEGROOTE L.,
OPVOLGSTER VAN NOT.
VAN HAESEBROUCK
056 43 90 80
➚ web:229596 www.immonot.be
op te Frissen riJWoning
www.notabel.be
Grote stapelplaats (6,2 m x 25
m) in 2 verd. + bijhorend perc.
achtergr. GB, 2 ingangen (ook
toegang via St.-Pieterstatiedreef
+46). 1ste verd.: grote ruimte,
badk., 2de stapelruimte. Houten
ramen enkele begl. Nutsvoorz.:
stadsw., elektr., geen verw. Gvg,
Wg, Gdv, Gvkr, Gvv. K.I.: € 550.
Vrij bij akte.
www.notaris-wauters.be
Not. B. WAUTERS
050/35.15.41
Te renov. HOB. Omv. o.a. liv.,
kk., afz. toilet, gelijkvloerse
badk. en slpk., berging/waspl.
met zoldertje, 2 slpks. en badk.
op verd., kl. terrasje achteraan,
grote voortuin. EPC 746 OPP
266 KI 188
www.notabel.be
Bezoek: Vrij te bezichtigen
Instapkl. eigentijdse gezingswoning met garage en 3 staanplaatsen (met uitweg naar de
Brugs Kerkhofstraat) best. uit:
ruime liv., ing. kk., veranda, 4
slpks., bdk., douchek. en een
zongerichte tuin gel. nabij het
Daverlopark. Mog. voor laag
beschr. Prijs: € 210.000. Opp.:
222 m².
DEERLIJK
hAlFopen BeBouWing
Groenestraat 55 Vlissegem
Bezoek: Vrij te bezichtigen
perCeel villAgronD
➚ web:230328 www.immonot.be
➚ web:230002 www.immonot.b
hoB, tuin & 3 slpkrs
➚ web:229331 www.immonot.be
Geass. Not. F. MOEYKENS
& A. VANQUATHEM
050/32.34.06
ruim mAgAziJn
+ AChtergronD
Goed gel. comf. rijwoning me
3 slpks., ing. kk. en badk. Ga
en tuin. KI: 651 EUR. Opp
1a56ca. EPC: 309 kWh/m²jaa
Vg. Wg. Gdv. Vkr. Gvv.
Not. B. VAN DAMME
058/23.31.19
➚ web:229186 www.immonot.be
AppArtement
WeiDe
VERKOOP MET VOORBEHOUD
LEVENSLANGE HUUR. PRACHTIG APPARTEMENT MET ZICHT
OP REIEN. Grote living, 2 slpk.
Huurprijs af te spreken. Prijs
850.000 €. KI 1127. EPC 215
kWh.
Not. A. VANDEWIELE
050/33.53.07
Centr. gel. Opp: 113m². KI
1.447€. Glvls.: winkelr., kk., toilet
en gar. Nutsvoorz.: elektr., telefoonaansluiting, aardg., stadsw.,
rioleringsaansluiting.
Comf.:
alarminstallatie en veiligheidssloten. bwj. 2006 - goede staat
van onderhoud. vrij van huur. niet
gel. is in mog. of effectief overstr.
gev. geb. of overstr.geb.
Not. K. DENOO
050/82.23.51
➚ web:229484 www.immonot.be
Sint Annarei 25
Tijdokstraat 3 b201 Zeebrugge
➚ web:228632 www.immonot.be
8
MET GEMEUBELDE STUDIO.
VERLAAGDE PRIJS.
eigen ingang op zeedijk. Voll.
ing. kk., bijkkn, berging, toiletten, kelder. Evt mog. terr
op zeedijk, KI 1.431€. Thans
197/10.844 sten vd gem. delen. Studio nr. 8 op glkvls, kkn,
badk, WC, dche. Incl. inboedel.
KI 254 €. EPC in aanvraag. Tot.
VP: 540.000,00€
AppArtement
www.notare.be
zoeken voor onmiddellijke
indiensttreding
bij voorkeur met ervaring
in het notariaat.
instApklAre villA
Bezoek & inl.:
[email protected]
04111990
04111989
Functieomschrijving: • Zelfstandig beheren van
gevarieerde dossiers in alle rechtstakken van het
notariaat • Verlenen van juridisch advies en rechtstreeks contact met het cliënteel • Bijscholing
Werkomgeving: associatie van 3 notarissen en
14 bedienden in het centrum van Waregem
Wij vragen: een master/licentiaat in de rechten
of het notariaat, met ervaring
Wij bieden: bediendecontract, afwisselend en boeiend werk, modern kantoor, goede verstandhouding
onder het personeel en correcte verloning.
Ruim app. met drie slpks. en gar.
Bevat: ink., liv. met o.h., kk. met
berging, 3 slpks. (waarv. 2 met
terras), badk., priv. kelder en
gar. (Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv).
EPC 204. KI 899
www.notare.be
Notaris
Kathleen Van den Eynde
te Rumbeke
is dringend op zoek naar
➚ web:226998 www.immonot.be
prAChtig AppArtement
Bezoek & inl.:
[email protected]
cv bij voorkeur per mail:
[email protected]
Notaris Jean-Louis SABBE
te Blankenberge
Not. B. VANDEPUTTE
050/33.58.50
➚ web:225756 www.immonot.be
04111995
met ervaring.
bij voorkeur met ervaring
voor voltijdse betrekking
Atlanta Torhoutsesteenweg 27
b4 Sint-Andries
zoekt:
Alle briefwisseling naar:
[email protected]
Notaris Thomas Dusselier,
Natiënlaan 118 B. 22,
8300 Knokke-Heist
Bezoek: VIA NOTARIAAT - MITS
AFSPRAAK
Residentie Palace Zeedijk 2
Zeebrugge
ruim App met gArAge
Notaris
Thomas DUSSELIER
te Knokke-Heist
Idylisch gel. statige herenwoning, ink. met treden (auth.
vloer),salon, tussenpl, eetpl,
wachtpl., kitch., WC, koer 1e V:
3 slaapk.,douchek. mt WC annex kitch., gr zolder, 3 kelders.
Waardev. auth. el. kelderondersteuning, plafondbepleistering.
BJ 1850. EPC 521kWh/m². KI
637.
stiJlvolle teAroom
Notaris
Ann STROBBE
te Wevelgem
zoekt voor spoedige
indiensttreding
Bezoek & inl.:
[email protected]
AlleenstAAnDe Woning
04111997
04111996
zoekt
Spiegelrei 17
August Beernaertstraat 3
VACATURES
Notaris
Joris Boedts
te Ichtegem (Eernegem)
prAChtige herenWoning
Omv. woonk., kk., badk., 2
slpks., bergr., tuin. KI: 156 €.
Opp.: 181 ca. EPC: 553 kWh/m²
Not. B. VAN DAMME
058/23.31.19
➚ web:227911 www.immonot.be
➚ web:229333 www.immonot.b
te renoveren hoeve
Jonkershovestraat 48 Woumen
Te renoveren hoeve met sta
lingen en bijgebouwen. Opp
24a22ca, EPC: 1345. Wonin
bestaat uit kelder, gelijkvloe
en zolder. GLV: inkom, living
keuken+bijkeuken, badkame
slaapkamer, voutekamer. Zolde
met 1 prim. kamer. Deels wg e
deels ag, gvv, gvg, gdv, gvkr.
Not. G. DEBOODT
051/50.02.00
➚ web:230321 www.immonot.b
opslAgplAAts/kAntoor
Oude Diksmuidestraat 1A
Pervijze
(2a 4ca) + bouwgrond (6
33ca); GWpl. D.-T. 5/2/79; W
m land. kar., Vg, Gdv, Gvkr, Gv
Not. B. DESMARICAUX
051/50.04.02
➚ web:224532 www.immonot.b
mooi AppArtement
Grauwe Broedersstraat 40 b2
HUIS KOPEN
Heeft u het huis van uw dromen gevonden?
Proficiat! Zo’n aankoop heeft echter belangrijke
financiële en juridische gevolgen voor een
groot stuk van uw leven. Alvorens een verbintenis aan te gaan doet u best een beroep op een
ervaren deskundige.
Zo iemand is de notaris.
➚ web:228877 www.immonot.be
3e verd. Omv.: inkom, vestiair
liv., kkn, 2 berg., 2 slpks, badk
wc, staanplaats nr 29 id kelde
BPA Oostvesten C; Wg; Vg
Gdv; Gvkr; Vv. EPC: 213 (cod
1704221), Inl ten kantore.
Not. B. DESMARICAUX
051/50.04.02
➚ web:228280 www.immonot.b
www.immonot.be
Mooi gelegen woning
nze Lieve Vrouwstraat 3
a 50ca, omv.: ink., wc, bureau,
v., kkn, 2 slpks, badk., berg.,
. kelder: gar., werkpl., berg.,
aspl., gr tuin, tuinhuis. EPCore: 669 (code 1690560),
PA 08/11/90 - Wg, Vg, Gdv,
vkr, Gvv.
ot. B. DESMARICAUX
51/50.04.02
➚ web:227722 www.immonot.be
nDUSTRiegRonD 2630M²
eernisse
RUSTig gel. woonhUiS
Steenwerkstraat 5 Nieuwkerke
Centraal en toch met grote
zongerichte tuin. groot 7a 57ca.
(palend met ± 20 meter aan de
straat) KI 198. EPC 555 kWh/
m². Gelegen in zone voor aaneengesloten bebouwing (RUP
kern Nieuwkerke) (Gvg, Gdv,
Gvkr, Gvv).
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
➚ web:230167 www.immonot.be
ZeeR Mooie
BURgeRwoning
➚ web:229734 www.immonot.be
GISTEL
woonhUiS
urg.A.Ronselaan 29
Niepkerkestraat 61
mooi uitzicht. CV mazout. Tuin
en gar. Ind.: hall, woonk, kk.
en eetk, kamer, badk. Verd.:3
slpk, zolder. Opp.: 400m². KI:
215. Doro: Gvg - Lwag - Gdv Gvkr - Gvv. EPC: 484 Wh/m²jaar.
Mog overstromingsgev. www.
notaristhevelin.be.
Contact:
0479/82.49.48
Bezoek:0479 82 49 48
Not. H. THEVELIN
057 44 51 51
➚ web:229625 www.immonot.be
ZeeR Mooi heRenhUiS
Wijtschatestraat 28 Kemmel
el. in de industriezone Heersse van Diksmuide, ontwikeld door WVI. Bestemd voor
edrijfsterrein, bedrijfsgebouw,
pslag of werkruimte met mog.
oor een geïntegreerde woning.
entr. ligg. tussen Ieper, Roesere, Oostende en Nieuwpoort.
nm. vrij. Meer info op ons
ant. 056/42 44 44.
ww.notarisldm.be
ot. L. DE MUELENAERE
56/42.44.44
RUSTig gel. woonhUiS
Reningelststraat 7 Kemmel
APPARTeMenT
MeT gARAge
RESIDENTIE ‘T AMERSVELD
Amersveldestraat 104 b24
a) appt nr A 2.1 op 2° verd. van
BLOK A : inkomhall + inkomdeur,
vestiaire en open buro, WC, liv.
met open kk. en berging/CV
uitgevend op terras aan de voorkant, badk., 2 slpks., elk uitgevend op een terras ; b) gar. nr 13
met poort. Totaal KI: 734 EPC:
93,9 kWh/m². Vg - Wg met land.
kar. & Ag - Gdv - Gvkr - Gvv.
Bezoek: Telefonisch afspreken op
het nr 0493/123062
Not. E. VANSLAMBROUCK
057 48 91 41
ICHTEGEM
CenTR. gel. hAnDelShUiS
Kouterstraat 5 Merkem
CenTRAAl gel. woonhUiS
PolyVAl. PAnD +/-98M²
Industriestraat +25
Stationsstraat 290 Eernegem
2a 50ca, omv.: ink., ontv.ruimte,
wc, kkn, gr. liv., woonpl., waspl.,
gar., kelder, badk., 4 slpks, zolder, koer, werkpl. GWpl. 5/2/79:
Wg; Gvg; Gdv; Gvkr; Gvv. EPCscore 591 (code 1729830).
Verm. RR mog. Inl. ten kantore.
Not. B. DESMARICAUX
051/50.04.02
➚ web:229609 www.immonot.be
VeRZoRgDe woning
Jonkershovestraat 235
(Jonkershove)
➚ web:229023 www.immonot.be
Rijwoning met tuin. KI: 446 €.
Opp.: 263 m². Omv.: Glvls.: inkomhal, liv. (zit- & eetpl.), kk., veranda,
badk., bijkk., w.c., fietsenbergpl.,
koterijen; Verd.: 3 slpks., nachth.;
Ruime Zolder (vaste trap); Kelder.
CV op gas (gelijkvl.). Gbv., Gvv,
Gdv., Wg., Gvv. EPC: 413 kWh/m².
CV op gas (ben.)
Bezoek: na afspraak
Not. J. BOEDTS
059/29.92.40
Not. S. FIEUWS
050/33.65.36
➚ web:229281 www.immonot.be
geRenoVeeRDe VillA
VillA MeT Veel gRonD
Bruggesteenweg 7 Gits
Torhoutbaan 219
Gesch. voor kant., atelier,
stapel-of hobby, KMO- of verkoopruimte, uitstalraam. Alle
nutsvoorz., airco, kitch., san.,
geautom. sectionaalpoort, zeer
ruime parkeermogelijkheden.
Te koop aan zeer dynamische
prijs! Tevens int. als belegging
(rendement van minstens 5%).
Gel. midden het handelcomplex
de Engel in Ichtegem.
Geass. Not.
VAN HOESTENBERGHE P. DEWAGTERE K. & F.
050/81.12.32
➚ web:229669 www.immonot.be
IEPER
VeRZoRgDe woning
St-Elooisweg 35 Voormezele
Stijlvolle woning, vernieuwd,
mooie ligging. Mooie ruimtes,
ingerichte keuken, badkamer,
3 slaapkamers, ontspanningsruimte op 2e verdieping, tuin.
Mogelijkh verminderd reg recht
- KI 250€ - Opp. 350m² - Vraagprijs: 235.000€.
Geass. Not.
A. LELEU & J-M VANSTAEN
056/55.52.07
➚ web:230362 www.immonot.be
Mooie lAnDeliJKe
woning
Veel auth stijlel. Natuurl licht
binnen. Centr. gel. Gr tuin. Ind.:
hall, woonk. 1, woonk. 2, wc,
vestiare, bur., kk., extra ruimte,
1°V: 3 grote slpk, badk, 2°V: 3
slpk. Opp.: 1692 m². KI: 540.
Doro: Gvg - Wg - Gdv - Gvkr Gvv. EPC: 562 Wh/m² jaar. Opgen. lijst van onr. erfgoed. Cont:
0496/97.91.93
Bezoek:0496/97 91 93
Not. H. THEVELIN
057 44 51 51
➚ web:229626 www.immonot.be
goeD gel RUiM woonhUiS
Sint-Medardusplein 13
Wijtschate
Smidsedreef 3 Loker
MET GROTE TUIN TOPLOCATIE,
Alleenst. Best uit: ink., speelk.,
ruime liv. met parketvl., voll. vern.
kk. met inbouwtoestellen, atelier
thans ing. tot professionele kk.,
ontvangstruimte, grote tuin met
tuinh., badk., 2 wc, kinderkamer
met dressing, grote slpk. Gvg,
Gdv, Gvkr, Gvv. K.I. 632, EPC
waarde 503 kWh/m².
Bezoek: Na afspraak.
Not. N. SOETE, PLAATSVERVANGEND NOTARIS
G. VANWIJNSBERGHE
051/24.01.36
6a 65ca, omv.: gang, voorpl.,
achterpl., kkn, bijkkn, gar.,
kelder, badk., 3 slpks, zolder,
waspl., werkpl., berg., gr. tuin,
tuinh. Diksm-Torh. 5/2/79:
Ag+Wglk, Gvg, Gdv, Gvkr, Gvv.
EPC score 817 (code 1729821).
Verm. RR mog. Inl. ten kantore.
Not. B. DESMARICAUX
051/50.04.02
➚ web:229611 www.immonot.be
RUiM woonhUiS
Kouterstraat 41 Merkem
➚ web:229545 www.immonot.be
Tuin, bijgeb. en weiland. Opp.:
4357 m². KI: 1082 €.
Bwj. 2003. Omv.: Gelijkvl.: inkomh., w.c., liv., ing. kk., dubb.
gar., berging/waspl.; Verd.:
4 slpks., badk. (bad, douche,
w.c.), nachth. Bijgeb.: 2 paardestal., gar., werkpl., w.c. CV op
mazout. Dubb. isol. glas. Ag, Vg,
Gdv, Gvkr, Gvv.
Not. J. BOEDTS
059/29.92.40
Opp 05a 62ca. KI 837. Rustig
gelegen. Omv. kelder - glvl:
inkom, toilet, badk, keuken, living, bureel, twee slpk, garage,
berging, tuin - verd: 2 slpk,
bergruimte. Wg, vg 14/02/64
en 24/03/1969, gdv, gvkr, vv
22/03/1963. EPC: 594 kWh/m².
NIEUWE VRAAGPRIJS.
Not. N. DEKNUDT
057/42.42.71
oB
goeD gelegen woonhUiS
Bezoek: Dinsdag: 16:00 u - 18:00 u
Zaterdag: 14:00 u - 16:00 u
➚ web:229423 www.immonot.be
Eikenlaan 25 Eernegem
HOUTHULST
➚ web:230049 www.immonot.be
Poperingseweg 305 Vlamertinge
ReCenTe VillA
kom, wc met lavabo, berging
nder trap), living met open
aard, ingerichte keuken, venda, eethoek, garage, berng. Boven: 3 slaapkamers,
adkamer met douche, wc, laabo. Zolder. Tuin met tuinhuis.
I.: €604, Opp.: 522m², EPC:
35kWh/m².
ot. J. VERHAEGHE
59/27.95.79
➚ web:229480 www.immonot.be
HARELBEKE
UiM APPARTeMenT oP
lV
cacialaan 102/2
Avondrood 7 Klerken
MET TUIN EN GARAGE, (thans
uitgeb. als vakantiewoning “Il
Silenzio”) Groot 8a 14ca. KI
431. EPC 928 kWh/m². PRACHTIGE Ligg. Niet overstromingsgevoelig. Vg; Lwag; Gdv; Gvkr;
Gvv.
Bezoek: enkel in afspraak met de
studie
www.notarisplatteau.be
Tuin Westg en kl. weide. Grote
gar. met doorg tuin. Multifunct
ruimtes gesch. handelsuitbating. Ind.: commerc ruimte,
woonpl., kk., bur., gar., bijgebouw, 4 slpk, badk, gr ruimte,
zolder. Opp.: 1221m². KI 728.
Doro: Gvg - Wg - Gdv - Gvkr Gvv. EPC: 454 Wh/m² jaar. Info
zie
www.notaristhevelin.be.
Contact: 057 44 41 26
Bezoek:057 44 41 26
Not. J. PLATTEAU
057/20.58.17
➚ web:230342 www.immonot.be
ReCenTe VillA
Blauwpoortakker 7 Westouter
Not. H. THEVELIN
057 44 51 51
➚ web:229973 www.immonot.be
gRonD
Sulferbergstraat 28 Westouter
Open bouw; BJ. 2011. Opp.:
488 m². KI: 611 €. Zuidg. tuin.
Omv.: inkomh., w.c., liv., open
kk., gar., bergpl.; Verd.: nachth.,
w.c., badk., 3 slpks.; Zold.
Nieuw tuinh. Alle nutsvoorz. CV
op gas. Hoogrend.glas. Elektr.
Rolluiken. Zonnepan. EPC: 86
kWh/m². Wg, Vg, Gvkr, Vv, Gdv.
Mog. overstrominsgevoelig geb.
➚ web:229532 www.immonot.be
HEUVELLAND
lleenSTAAnDe woning
➚ web:229945 www.immonot.be
exClUSieVe RUiMe
MoDeRne VillA
Bouwgrond bestemd voor gemeenschapsvoorziening. Kan
dienst doen als complex voor
een dertigtal assistentiewoningen. Totale opp. 1ha 06ca. RO:
Gvkr-Wglk-Gvv-Gdv-Gvg. ¿
Geass. Not. DE SAGHER,
VANDENAMEELE
& PLANCKAERT
057/33.33.81
➚ web:229585 www.immonot.be
Niepkerkestraat 57B
HOOGLEDE
ooghofstraat 20A Wulvergem
CenTRAAl gel. woning
Singellaan 12 Gits
egr: Hall, wc met lav, badk
av/dche), bur/naaik, 2 slpks, liv
et eet- en zitged, kk, veranda,
tuin met vergez, tuinh, gar.
ektr verwarm met accum en
eletkachel, airco (woonk), dub
as, geïsol, regenput (5.000l)
n reserv van 1.000l. Bj 1986 pp: 14a 40ca - KI: 622 € - EPC:
32 kWh.
ezoek: Na contactname kantoor
eass. Not. J. DE WITTE &
M. BREYNE 057/20.03.51
➚ web:229633 www.immonot.be
Rustige ligg. Nieuwb 2004.
Luxe afw, Mooie aangel. tuin,
onderhoudsvr. Ind. GV: hall,
WC, woonk., eetpl., kk., wasr.,
gr slaapk met dressing en badk.
Dubb. gar. Op verd.: 3 slpk,
grote multif ruimte. Mog. extra
badk. Opp.: 2399 m². Doro: VgWg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC: 247
Wh/m² jaar. Niet overstr. eig.
Franst [email protected]
➚ web:229431 www.immonot.be
Bezoek:[email protected]
Franstalig
Not. H. THEVELIN
057 44 51 51
➚ web:229004 www.immonot.be
Ideaal als woning m praktijk/kangoeroewoning. OPP: 17a57ca;
KI: 1.333€; EPC: 149,24. Beb.
oppv. glv: 288m2, verd: 97m2.
Tuin + zwemvijver(14x3m). GLV:
ink + vest, wc, berg.&waspl, 2x
kkn en 2x liv m veranda, 1 gr.
slpk m dressing & badk. VDP: 2x
1pers.slpk m dchekmr, 1 gr. slpk
m dressing & badk. vloerverw. en
40 zonnepan.
Not. G. DEBOODT
051/50.02.00
Bezoek: na afspraak.
Not. J. DEBYSER
051/74.42.32
➚ web:226215 www.immonot.be
www.immonot.be
Jonkershovestraat 121 bb
➚ web:228816 www.immonot.be
Bezoek: zat 10u-11u.
www.notabel.be
Geass. Not. E. DE VLIEGER
& P. STEYAERT 051/58.82.61
Geass. Not. F. MOEYKENS
& A. VANQUATHEM
050/32.34.06
AlleenSTAAnDe woning
KWALITATIEF AFGEWERKT, IN
GROENE OMGEVING. Omv:
Kelder GLV: ink. met vestiaire,
WC, bur., kk., waspl., dubb. gar.,
Liv. (parket, o.h.); Aangel. tuin.;
1° VD: 4 slpk, WC, bdk. met
inloopdouche, ligb. en dubb.
lav.; 2° VD: 2 zolderruimtes. CV.
Alarm. Zuidgericht. 24a84ca-KI
1450-EPC 368. Gvg, Wglk, Gdv,
Gvkr, Gvv.
Not. M. MERTENS
057/20.25.32
➚ web:229155 www.immonot.be
nieUwBoUw VillA
Morgendauw 5 Klerken
Flandriastraat 73 Eernegem
Glvls: ink., toilet, liv., kk., bur.,
berging, gar./waspl.; 1e verd.:
overl., 2 slks, bdk. (ligb., douche, toilet en 2x lav.; Ruime
zuidger. tuin. EPC 471 kWh/m².
Tot. Opp. 626 m². KI 369 EUR.
Kl beschr mog! Niet opgen. in
een inv., noch beschermd OG.
Sted. Inl. in aanvraag
Bezoek: Woensdag en zaterdag
tss 13u en 15u
Geass. Not. P. LOMMEE
& V. DAEMS 050/20.90.45
➚ web:230203 www.immonot.be
RMe won. gAR. & TUin
➚ web:229374 www.immonot.be
18a 73ca, omv.: ink., wc, liv.,
kkn, veranda, badk., waspl.,
kelder, gar., berg., 4 slpks,
zolder, terras, tuin en tuinh.
GWpl. Diksm-Torh.: Ag; Gvg;
Gdv; Gvkr; Gvv. EPC 483 (code
1709360), verm. RR mog. Inl.
ten kantore.
Not. B. DESMARICAUX
051/50.04.02
Opp. 831 m², KI: 684€. Ink., wc,
liv., kkn, 3 slpks, badk., zolder,
gar., terras, tuin+tuinh. EPC:
374 kWh/m². Stdbwk. best.:
GWplan Diksmuide-Torhout: wg
- niet overstromingsgevoelig.
➚ web:230138 www.immonot.be
Achterstraat 72 Eernegem
PRAChTig geRen.
woonhUiS
Iepersteenweg 51 Merkem
(HOB) op 331 m². Omvat op
gelijkvl: inkom, WC, living, kk,
kelder, garage, terras, tuin, berging; verd: 4 slpk, badk (lavabo,
douche), zolder. EPC 528 kWh/
m². KI 404 EUR. Gvg, Wg, Gdv,
Gvkr, Gvv.
RUiMe VillA
Not. J. BOEDTS
059/29.92.40
Beukelstraat 10 bG
Open beb. Mooi gel. Voll. afg.
Instapkl. Omv. glv: ink., bur.,
wc., liv., kk., gar. en tuin met
tuinh.; verd.: overl., 3 slpks.,
berging, badk. en zolder. Bwj.
2006. Opp.: 05a 36ca, KI 703 €,
EPC 179 kWh/m². Bez. en info:
Not. K. PUYPE 057/33.33.10
➚ web:228920 www.immonot.be
Bezoek: op afspraak
ReCenTe VillA
onnig en rustig gel. Excel.
gg.! Best: ink, ruime liv met 2
alkons, inger kk, berging, bdk,
slpk; Berging; Gar.; kelder.
erw. gas. EPC 231. Geen overromingsgevoelig geb. Vrij bij
kte. Alle inl. op het kant.
ot. H. DECLERCK
51/72.20.64
Centraal gelegen, met tuin,
groot 6 a 01 ca. KI 384. EPC
600 kWh/m². Woongebied.
(Gvg, Gdv, Gvkr, Gvv).
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
met garage en kl. tuin. groot
1a 72ca. KI 280. EPC 534 kWh/
m². Gel. in Wg. (Gvg, Gdv, Gvkr,
Gvv).
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
➚ web:229537 www.immonot.be
3-SlAAPKAMeR
APPARTeMenT
hoek Patersstraat/Seminariestraat
Zeer ruim en centraal gelegen, op de tweede verdieping.
met o.a. overdekt terras, twee
balkons en met medegaande
autostaanplaats.
Bouwjaar:
2007. KI 851. EPC 141 kWh/
m². Gelegen in woongebied
met cultureel, historische en/of
esthetische waarde. (Gvg, Gdv,
Gvkr, Gvv).
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
➚ web:230136 www.immonot.be
goeD gelegen woonhUiS
Afgewerkt met alle comfort.
Gelegen op 5km van Diksmuide.
Omvat: GLV: hall, toilet, leefruimte met open keuken, garage, berging en aangelegde tuin
(ZW gericht). Eerste verdieping
met 4 slaapkamers en badkamer. Zolder met schuiftrap. Opp.
504m². KI: € 604. EPC: 273,72
kWh/m². ¿
Geass. Not. DE SAGHER,
VANDENAMEELE
& PLANCKAERT
057/33.33.81
➚ web:217200 www.immonot.be
Krommenelstraat 12
Vlamertinge
Te renov. RUIME won. (GARAGE, ZW-georiënt. TUIN). Opp.
424m². DEGELIJKE CONSTR.:
betongewelven, dak in goede
st. Omv. liv., kkn, 4 slpks, badk.,
zolder. (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)
EPC 432. OPP 424. KI 571
Bezoek & inl.:
[email protected]
www.notare.be
Geass. Not. M. VAN DAMME
& C. VAN DAMME
& S. DELAERE 050/40.40.40
➚ web:229283 www.immonot.be
met tuin, groot 2a 38ca. KI 240.
EPC 479 kWh/m². Woongebied
met landelijk karakter. (Gvg,
Gdv, Gvkr, Gvv).
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
➚ web:230319 www.immonot.be
9
Mooi gelegen WoonHUiS
Brugseweg 346 Sint-Jan
met ruime garage en zuidgerichte tuin, groot 8a 65ca. KI
904. EPC 544 kWh/m². Gelegen
in agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter
(Vv_VK02_076/2 van 18-081977, Gvg, Gdv, Gvkr).
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
➚ web:230330 www.immonot.be
UiTZonDeRliJKe eigenDoM
Rijselstraat 27
appaRTeMenT 2.5. (2e
VeRD)
Residentie Esplanade II Vooruitgangstraat 16
Omv.: ink., berging, w.c., badk.
met ligb., kk., 2 slpks. K.I.: 743;
EPC: 120; Stedenb.: Vg, Wg,
Gdv, Gvkr, Gvv.
Geass. Not. E. HIMPE
& A. HIMPE 057/20.14.46
➚ web:230159 www.immonot.be
WoonHUiS MeT gaRage
Kasteelweg 25 Vlamertinge
Gar. aan de Kasteelweg +41.
Omv.: ink., liv., voorpl., ing. kk.,
badk., afz. wc, berging, kelder, 3
slpks., tuin met terras, gar. EPC:
528; K.I.: 482; Opp.: 3a 18ca;
Stedenb.: Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv.
Geass. Not. E. HIMPE
& A. HIMPE 057/20.14.46
Not. V. GUILLEMYN
056/41.21.66
➚ web:230503 www.immonot.be
Te RenoVeRen HoeVe
Wervikstraat 108 Zillebeke
Best uit: praktijk- of handelsr.
(150m²), binnenkoer op GLV,
loftapp (165m²) op VERD, gr
dakterr (35m²). Rustig gel in
winkelstr op 100m v grote
markt. Voll uitger en afgew vlgs
huidige normen (EPC 339), mog
om op te spl in 3 eenh (ev opbrengsteig). Mog ak garage. KI
743. Wche, Gvg, Gdv, Gvkr, Gvv
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
➚ web:230331 www.immonot.be
pRacHTig ingeRicHTe
Woning
Stoffelstraat 24
MOOI GELEGEN, MET BIJGEBOUWEN. 2ha 22a 63ca. Mooie
tuin met uniek zicht op Ieper.
Woonhuis omv.: Kelder; GLV:
woonk. met open kk., 2 slpks.,
wasr., berging, veranda Voute:
badk.; Verd.: slpk. zolder Mog.
om aanp. perc. landbouwland
van ong. 2ha bij te kopen. KI
375 Vrij van gebr. EPC 1055
kWh/m². Gvg, Lwag, Gdv, Gvkr,
Gvv.
Not. M. MERTENS
057/20.25.32
Woning
+ KanTooRRUiMTe
Brugseweg 373 Sint-Jan
inkomhall, liv. met o.h., toilet,
waspl., ing. kk., gar., kelder,
badk., berging, drie slpks.,
zolder, tuin met terras en bergingen. Div. burelen op glvls.
en verd., overal dubb. glas, CV
aardg. Opp: 572 m²; K.I.: 877
EUR; EPC-score: 634. vg, wg
met land. kar., deels ag, gdv,
gvkr, gvv.
Bezoek: na telefonische afspraak:
0497/83.30.63
Not. E. VANSLAMBROUCK
057 48 91 41
➚ web:229635 www.immonot.be
INGELMUNSTER
HalFopen BeBoUWing
RUSTIG GELEGEN. Inkom, living,
kk, berging, toilet, 3 slpks, badk,
zolder, tuin met tuinhuis, terras
en oprit. EPC 237. KI: €691. Bj
2006. Nt overstr. gev.; Wg; Gdv;
Gvkr; Vg; Vv.
www.notarisdhoore.be
Not. B. D’HOORE
050/28.81.81
➚ web:229394 www.immonot.be
RiJWoning
Gentstraat 84
Mooie HalFopen Woning
➚ web:230508 www.immonot.be
WoonHUiS
Perseweide 31 Zillebeke
Zonnebeekseweg 116
MET TUIN EN AUTOSTAANPLAATS, groot 3a 90ca. (K.I.
456). EPC: 681 kWh/m². Indeling: kk., living, 2 slpkms., badkm. Vernieuwde ramen. Deels
mog. overstromingsgevoelig.
Gvg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv.
Bezoek: in afspraak met de studie.
www.notarisplatteau.be
Opp.: 552 m², KI: 250, EPC:
489. Glvl: badk. (vernieuwd)
met ligb., lav. en toilet, ruime
kk., middenpl., gang, voorpl.
1e verd.: 2 slpks. Veranda. Zolder. Tuin met tuinh. + 2 koten
(werkruimte). Koertje. Poortje
vooraan (geen gar.). Regenput.
Sted. best.: wg vlgs. GWplan
Roeselare-Tielt. Verder inl.: ten
kantore.
Not. F. VLEGELS
051/31.89.01
➚ web:228871 www.immonot.be
Woning
Kortrijkstraat 23
Not. J. PLATTEAU
057/20.58.17
Omv.: ink., liv., ing. kk., 2 slpks.,
badk., wc, gar., zongerichte tuin
met terras en tuinh. Opp.: 5a
67ca; KI: 413; EPC: 395; Stedenb.: Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv.
Geass. Not. E. HIMPE
& A. HIMPE 057/20.14.46
➚ web:228781 www.immonot.be
HalFopen BeBoUWing
Zorgvlietstraat 43 Dikkebus
➚ web:229416 www.immonot.be
geSloTen BeBoUWing
Zonnebeekseweg 125
Omv.: ink., ruime liv., bureauplaats, nieuw ing. kk., badk.,
waspl., bijgebouw, deels overdekte koer uitgev. op een uitw.,
voutekmr., 2 grote slpks., droge
kelder. Opp.: 1a 77ca; K.I.: 427;
EPC: 500; Stedenb.: in aanvraag.
Geass. Not. E. HIMPE
& A. HIMPE 057/20.14.46
➚ web:230034 www.immonot.be
Instapklaar. Omv. glv: inkom,
wc, living, keuken, garage en
tuin; verd.: overloop, 5 slaapkamers en badkamer. Bouwjaar
1968. Opp.: 7a 75ca, KI 461 €,
EPC 551 kWh/m². Bez. en info:
Not. K. PUYPE 057/33.33.10
➚ web:229093 www.immonot.be
WoonHUiS - B&B
Ligywijk 129
Opp 547m²-KI 666-EPC 271;
Glvl: Hall met wc, salon met
eetpl., kk., berging/lokaal cv,
gar. met oprit, tuin en terras; 1e
verd.: Nachth., 3 slpks., bdk met
wc; Zolder. Dubb. begl. CV-gas
+ kachel in salon. Rolluiken.
GWplan Roeselare-Tielt => Wg;
Rooilijnplan vlgs. BPA Gentstraat Zuid. Inl.: contacteer het
notariskantoor
Not. F. VLEGELS
051/31.89.01
➚ web:229403 www.immonot.be
RiJWoning
Nijverheidstraat 21
aangenaaM WoonHUiS
Berkenwijk 16 Dikkebus
Met garage, gelegen in rustige
wijk. Ind: hall, wc, woon- en
eetkamer, keuken, 3 slpk, badk,
tuin en tuinhuis. Opp.: 250m².
KI 416. Doro: Gvg - Wg - Gdv
- Gvkr - Gvv. EPC: 632 Wh/m²
jaar. zie www.notaristhevelin.
be. Contact: 0470 360 647
Bezoek:0470 36 06 47
Not. H. THEVELIN
057 44 51 51
➚ web:230375 www.immonot.be
10
Bloeiende B&B “Nooit Gedacht”, met o.m. liv., kk., veranda, koele berging, gar. (thans
slpk.), 4 slpk. (2 met douchecel),
bdk., stapelzolder, tuin en tuinh.
KI 721. EPC: 224. Niet overstromingsgevoelig. Vg, Wg, Gdv,
Gvkr, Gvv.
Bezoek: Na afspraak op tel :
057/20.84.00 of 0478/34.58.68
Not. J. VANDENWEGHE
051/77.74.26
➚ web:229701 www.immonot.be
inSTapKlaRe Woning
Opp 385m²-KI 332-EPC 611.
GV: kk. + bijkk. & waspl. (veranda), liv. & eetk. met dub. gl.
& houtkachel, berging onder
trap, bdk (wc-bad-lav); gar.,
met doorgang nr achter(tuin);
1e VD: 3 slpk, rme zolder met
schuiftrap; Koterij, terras, tuin.
GWplan Roeselare-Tielt =>
Wg+Wug; Rooilijn vlgs. BPA
Mandel Oost. Inl.: ten kant.
Not. F. VLEGELS
051/31.89.01
➚ web:230294 www.immonot.be
HalFopen BeBoUWing
Kachtemsestraat 72
goeD gelegen WoonHUiS
Zevecotestraat 3
Krekelstraat 133
met gar. Glv: Ink., liv., nieuwe
kk., nieuwe badk met douche
en wc, veranda, terras, tuin met
tuinh. en berg, kelder. Boven: 2
slpk met mog 2 slpk te maken
op zolder-Vaste trap nr geïsoll.
zolder. Verw. met gaskachels.
Ap. gar nr 5, gel. Ommegangstraat. Tot opp 271m² - KI 329
- EPC 441.
Not. T. CLAERHOUT
051/30.04.35
Met hall, salon, liv., kk., waspl.,
badk. met douchecel en toilet,
nachth., 3 slpks., badk., zolder,
tuin met tuinh., terras, gar. met
autom. poort en extra parking.
Contact: 0474/36.67.09 of
0470/55.33.40.
Bezoek: elke zaterdag 10u30-12u
Not. Y. SABBE 051/30.01.55
➚ web:229368 www.immonot.be
WoonHUiS MeT aTelieR
Manegemstraat 60
Goed gel. woonhuis, opp. 547
m². Glvls.: Liv., verwarmingslokaal + berging, achterkk., kelder, ink. Boven: overl., WC - lav.,
4 slpks. Zolder: met schuiftrap,
niet ing. Veranda met kkn. Badk:
dche, wc, lav. EPC: 450 kWh/m²
jaar. Gvg,WG, Gdv, Gvkr, Gvv.
Geass. Not.
VAN HOESTENBERGHE P. DEWAGTERE K. & F.
050/81.12.32
➚ web:229569 www.immonot.be
pRaKTiScHe Woning
Westmoere 60 Snellegem
➚ web:229169 www.immonot.be
HalFopen WoonHUiS
STUDio
op 50M Van STRanD
Zeesymfonie
Alfred Devoslaan 25 b3
Oostduinkerke
Studio nr. 3 op het glvls., omv
keukenhoek, woonk., douche
met wc, terras. Parking nr.
EPC: 231 Bwj.: 1979 KI: 49
(kl. beschr. mog.) Stedenb.: Vg
Wg,Gdv, Gvkr, Gvv.
Bezoek: na telefonisch afspraak
www.notarisdebaets.be
Geass. Not. DE BAETS
& DE KOCK 058/53.20.10
➚ web:229719 www.immonot.b
HanDelSgeliJKVloeRS
Zeedijk 279
Ommegangstraat 75
Kennedystraat 29
➚ web:229148 www.immonot.be
Zeer goed gel., met gar. en tuin,
groot 2a 98ca. KI 852. EPC 396
kWh/m². met o.a. inkomhall,
bur. of slpk., liv., zeer mooi
ing. kk. met kookeiland, kelder,
4 slpks., heel mooie badk.,
smaakvolle mat. Palend met ±
33 meter aan de str. Gel. in wg.
(Gvg, Gdv, Gvkr, Gvv).
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
IZEGEM
Best.uit: inkomhall, kelder, liv.,
aparte eetpl., kkn. Buiten: tuinberg, wc, ruime oprit. 2 gr slpk
en 1 slpk met badk (bad, wc
en lavabo), zolder. Verwarming:
gaskachels. Tot opp: 361m².
EPC: 625.
Bezoek: na tel afspr.
Not. T. CLAERHOUT
051/30.04.35
Omv.: GLV: ink., liv., kk., berging, kelder; Verd.: 3 ruime
slpks., badk., zolder (niet-geïs.).
Doorgang naar atelier (opslagplaats/gar.). CV mazout;
EPC 453, elektr. nt conf., opp
5a16ca, nt overstr.gev. KI: 1113;
stbk inl. in aanvraag
Not. K. VAN DEN EYNDE
051/20.63.70
➚ web:229292 www.immonot.be
Woning
Ingelmunstersestraat 31
Emelgem
➚ web:229961 www.immonot.be
Bezoek: Sleutel kan afgehaald
worden op het kantoor van Notaris Laga.
Not. S. LAGA 051/30.33.25
➚ web:228972 www.immonot.be
RUWBoUWWoning
Kortrijksestraat 41
Geass. Not.
VAN HOESTENBERGHE P. DEWAGTERE K. & F.
050/81.12.32
KNOKKE-HEIST
appaRTeMenT
MeT ZeeZicHT
Best uit: ink., liv., salon, kk., gar.,
kelder, 4 slpk., badk., zolder. KI
634€ - groot 352m². EPC 650
kWh/m². Gvg-Wg-Gdv-GvkrGvv.
Residentie “La Barca”
de Maerestraat 3 b2A Heist
➚ web:227835 www.immonot.be
JABBEKE
WeiDe 3Ha 45a 34ca
Op de hoek van de VaartdijkNoord en Expressweg N377.
Vrij van pacht. Gedraineerd. In
agrarisch gebied. Geen risicozone voor overstroming.
Not. J. BOEDTS
059/29.92.40
➚ web:230303 www.immonot.be
2 peRcelen BoUWgRonD
Varsenareweg
RECENT
GERENOVEERD.
150m². KI € 880. EPC 91kWh/
m². Ind.: Het app “2A”, gel op
2e VD, omv.: ink, wc, liv + kk,
nachth, bdk, 2 slpks waarv
1 m terras, evenals de kelder
gen “9”, gel in kelderverd. Wg.
Prov. RUP: afbak. structuurondersteunend kleinstedelijk geb.
Knokke-Heist. Niet ovestr.gev.
geb., Gvkr-Gdv. VP € 320.000
www.notaderoose.be
Not. E. DEROOSE
050/51.13.53
geRenoVeeRD
appaRTeMenT
Residentie Noela
Charleroistraat 21
➚ web:228792 www.immonot.be
nieUWBoUWWoningen
Kroondreef
➚ web:229130 www.immonot.b
inSTapKlaRe Villa
Kerkhofstraat 12
Oostduinkerke
KOEKELARE
alleenSTaanDe Woning
Asstraat 2
Koning Leopold III-straat 22
GOED GELEGEN in goedg. verk.
met ref. V/2013/273, gesch.
voor open beb., 867m² en
1355m², zuidger. tuin. Gvg; Wg;
Gdv; Gvkr; Vv, voor meer info
tel. 050/471010
Geass. Not.
VAN HOESTENBERGHE P. DEWAGTERE K. & F.
050/81.12.32
op tweede verdieping. KI 778
Omv. hall, living, keuken, WC
badkamer, twee slpk, en kelde
in kelderverdieping. Zijdeling
zeezicht. Wg, vg 17/07/1963
gdv, gvkr, gvv. EPC: 315 kWh
m².
Not. N. DEKNUDT
057/42.42.71
➚ web:228540 www.immonot.be
SMaaKVol ingeR. Woning
Land. gel. De woning omv. een
inkomhal, toilet, ruime leefr. met
open kk., eeth. met berging,
badk. met douche, 3 slpks., terras en goed onderh. tuin. EPC:
702 kWh/m². Sted. inl. aanwezig. Kad. ink.: 418 EUR. Tot.
opp.: 4a50ca.
Bezoek:De heer Luc Dom Na telefonisch contact: 051/69.30.90.
Geass. Not. C. DECLERCQ
& C. VANDEURZEN
051/58.80.34
➚ web:229639 www.immonot.be
1389m² - KI 956€. mooi
en rustige omg., wandela
stand van het strand/win
kelstr. GLV: Ink+apart toile
woonk+inbwcass,
toegan
tot veranda en inger kkn, a
wasplts, dche, lav. Rme ga
in de woning. VERD: 3 kmrs
badk m ligb, lav, kasten. In d
tuin ruime gar. met zolder. V
410.000€
Bezoek: na afspraak en d
woensdag tss 17u-19u
Not. W. MAES 058/51.15.4
➚ web:223935 www.immonot.b
aUTHenTieKe
ViSSeRSFeRMeTTe
Boudrystraat 16
Oostduinkerke
KOKSIJDE
BoUWgRonD
➚ web:229294 www.immonot.be
meer info
en foto’s zie
www.immonot.be
via
➚web-referentie
➚ web:228505 www.immonot.b
Not. I. VIAENE 051/20.04.16
➚ web:228984 www.immonot.be
(HOB) Best. uit: ink., WC, rme liv.
m OH, kkn, keld., 3 rme slpks,
badk, geïs. zolder, gr gar m bergzolder, tuin m ideale zonrichting, terr m zonneluifel&tuinh.
Ap. toegang tot tuin. groot 2a
32ca. KI 520€ (kl beschr mog).
EPC: 369 kWh/m²jaar. Wg, Gvg,
Gdv, Gvkr, Gvv. Nt overstr.gev.
Blanco bodematt.
NOT. LESAGE &
VANLERBERGHE BVBA
051/20.06.87
+rest.-tearoom.
Verhuur
tot 31/03/2021 (3e termij
van 9 jaar). A. Kelderverd
kelderbergingen+san.
ged
B.
Glkvls:
Handelsglkvl
rest.+terr., bar, office, indust
kkn+afwas. C. Annex: gang
wc, berg.+koepel&woonkmr. D
Terr.: voorzetterr. in bankirai e
plafond met zeildoek en ope
terr. o/d zeedijk.
Notariaat DE WITTE
& CASTELEIN 056/25.38.15
Bezoek: inlichtingen ten kantore.
Expressweg N377 Stalhille
Rustig gel. nabij centr. Verder af
te werken. Afbraak is reeds voll.
uitgevoerd. 2 nwe voorramen
en 1 schuifruim met zicht op
tuin. Nwe voordeur aanwezig.
Ideaal voor doe-het-zelver. 1a
91ca. vg, wg, gdv, gvkr, gvv.
geen
overstromingsgebied.
Blanco bodematt. Alle inl. met
plannen en stdbk. vg op het
kant.
NOT. LESAGE &
VANLERBERGHE BVBA
051/20.06.87
Bezoek: Op afspraak
➚ web:227304 www.immonot.be
appaRTeMenT /STUDio
Sint-Tillostraat 7 b11
Centraal gelegen appartement
(1ste verdieping) Opp: +/- 60
m² - KI: 676 - EPC: 207 kWh/m².
Omv: Liv. met open keuken, 1
slpkmr en 1 bdkmr, apart toilet,
berging, terras op het zuiden.
Nieuwe Prijs: 108.000 €.
resid., opp. vlg kad. 427m². KI
889€. Glkvls: inkomhall+wc,
leefr., open kk., berging, veranda, carport (2 auto’s), tuinh.
Verd: 1 gr slpk (mog om 2 van
te maken), slpk vooraan+terr.,
badk. Zolderverd: ing. als slpk.
Afz. gar overkant str. Vlg GWpl.
in wug. EPC: 181 kWh/m². CV
gas, overal dubb. glas. Gn overstr.gev. geb.
laatste 3 nieuwbouwwoningen
met ZW-oriëntatie, 3 à 5 slpk,
incl oprit, terras & omheining!
W&w of volledig af. Vg, wg, gdv,
gvkr, vv. Info: 050/40 67 65.
Geass. Not.
VAN HOESTENBERGHE P. DEWAGTERE K. & F.
050/81.12.32
➚ web:226971 www.immonot.be
Farasijnstraat 15
Oostduinkerke
751 m². Sectie B deel 197a.
370€/m².
Not. W. MAES 058/51.15.47
➚ web:228857 www.immonot.be
www.immonot.be
Living, ingerichte keuken, bad
kamer, 3 slaapkamers, garag
afzonderlijke koterijen. KI 651
- Opp 1.116 m² - EPC 64
KWH/M². 370.000€.
Bezoek: na voorafgaandelijk te
lefonisch contact met mevr Bae
0472/410.739 of mevrouw Ger
0495/64.16.95
Not. W. MAES 058/51.15.4
➚ web:226510 www.immonot.b
UIS MET BOUWGROND
vinckxstraat 4 Sint-Idesbald
344€. 1.388 M². Kad. Sectie
nr 744A. Verkavelingsverunning gemeente Koksijde
8014/10395/v/vk365/1 (lot 3
677m² - lot 4 = 711 m²).
ezoek: en inl.: ten kantore
ot. W. MAES 058/51.15.47
➚ web:224981 www.immonot.be
NDERGRONDSE GARAGE
esidentie Kiwi Blieklaan 5
5.000€ - onmiddellijk vrij.
ot. W. MAES 058/51.15.47
➚ web:230029 www.immonot.be
PBRENGSTEIGENDOM
LLA AVONDROOD
erre Sorrellaan 55
IDEALE BOUWGROND
RUIM APPARTEMENT
Wilgenlaan (Wilgenhove)
Jan-Baptist De Jonghestraat 1
(6 loten): lot 1: koppelbouw,
opp. 10a 54ca lot 2: koppelbouw, opp. 8a 47ca lot 3:
alleenst. bouw, opp. 9a 73ca
lot 4: alleenst. bouw, opp. 8a
99ca lot 5: alleenst. bouw, opp.
9a 13ca lot 6: alleenst. bouw,
opp. 8a 38ca goedgek. verkav.
874/2/12/159.
Bezoek: TER PLAATSE EN NA CONTACTNAME NOTARIS
Geass. Not. J. DE WITTE
& M. BREYNE 057/20.03.51
met twee garages en twee
slaapkamers, met gunstige ligging. EPC: 149 kWh/m² jaar.
Bezoek: en inlichtingen: ten kantore
Notariaat DE WITTE
& CASTELEIN 056/25.38.15
➚ web:229977 www.immonot.be
VERzORGDE WONING
Wielewaallaan 2
➚ web:226790 www.immonot.be
➚ web:230066 www.immonot.be
ESIDENTIEEL GEL
OUWGROND
onstraat (Sint-Idesbald)
IjWONING MET GARAGE
choolstraat 13 (Oostduinerke)
jwoning gel. in Oostduinkerke
orp bev.: ink., zitkamer, liv.,
k., WC, badk., tuin met berginen. Boven: 2 slpks. Voutekmr.
n kelder. EPC 518 kWh. Opp.
70 m². KI: 391 €. kl. beschr.
og.
ot. V. VAN WALLEGHEM
58/52.28.82
Bezoek: en inl.: ten kantore.
met uitweg, kad. gek. in de Sec.
C, nrs 423X, 420, 435B, 421A,
421D en 421B, met een gezamenlijke opp. van 1ha59a88ca.
Geb. thans reeds afgebroken.
Stedenb.: Gvg, Wg, Lwag, Aglw;
Gdv, Gvkr, Gvv. Vrij van gebr.
Geass. Not. P. MAERE
& J. ROELS 051 50 01 36
GELIjkVLOERSE WONING
Steenbakkersstraat 43
Half afgewerkte gelijkvloerse
woning omv. ruime liv. met o.h.,
kk., 2 slpks., gar., zolder. Dubb.
glas; ramen aluminium. Opp.:
583 m² K.I.: 1175 Sted. best.
Wg EPC: 575 kWh/m² Mog.
overstromingsgevoelig.
www.boes-devaere-notarissen.be
Geass. Not. B. BOES
& K. DEVAERE 056/22.07.45
Notariaat DE WITTE
& CASTELEIN 056/25.38.15
➚ web:230157 www.immonot.be
CENTRALE BURGERWOONST
Loofstraat 46
Ind.: inkomhall, ruime liv./eetk.,
open kk., zonnige veranda,
badk., berging/waspl., tuin met
tuinh. 1e en 2e verd.: 4 slpks.
In nabijh. van scholen, winkels,
openb. vervoer - C.V. - rolluiken
- EPC: 415 kWh/m² - KI: € 609 Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv
Geass. Not. M. COUDEVILLE
& H. BAEKE 059/70.99.14
Uitstekend gel. op te frissen woning met ruime gar. en tuin met
bijhorende werkpl. Omv.: kelder,
liv., kk., 3 slpks., badk., ruime
zolder (gebr. als 4de slpk.). In
nabijh. van winkels, station,
grote markt, oprit autostrade.
Prijs: € 280.000. Opp: 223 m²,
KI: 1152, EPC: 531.
Not. DEGROOTE L.,
OPVOLGSTER VAN NOT.
VAN HAESEBROUCK
056 43 90 80
➚ web:228646 www.immonot.be
PRACHTIG HERENHUIS
Mgr de Haernelaan 39
Hugo Verriestlaan 40
Kelderverd. (dubb. gar.); Glvls.:
kl. inkomhal, vestiaire, toiletruimte, liv. (eeth. en zith.), open
kk., aangel. tuin met terras en
uitgang naar achterzijde; 1ste
verd: nachth., 2 slpks., badk.;
2de verd: ruime kamer, bergr.,
4de slpk. (nu dressing).
Not. F. OPSOMER
056/22.39.08
Not. P-A WERBROUCK
056/22.11.57
➚ web:229381 www.immonot.be
WONING
Doornikserijksweg 51
Zeer landelijk gelegen. Opp.:
422 m². KI: 294€ - Instapklaar.
Glvl: inkom, garage, tuin, liv.,
eetpl., badk., kkn, gr. berging.
1e verd.: 4 slpks+badk.
Bezoek: en inl.: z.w. ten kantore.
Not. P-A WERBROUCK
056/22.11.57
➚ web:229382 www.immonot.be
BOUWGRONDEN
Waterhoennest Bissegem
Mooie ruime perc. voor alleenst.
woningen, zuid georiënteerd,
gel. in rustige str. met achterliggend ng, dicht bij de R8 met
verbinding met de E17, E403
en A19, Oppervlaktes: Lot 6
1053m²; lot 7 1023m²; lot 9
1030m²; lot 15 1622m²; lot 16
1759m² lot 17 2044m², VG IGB
GDV GVKR VV
www.notarisldm.be
Not. L. DE MUELENAERE
056/42.44.44
➚ web:218864 www.immonot.be
TE RENOVEREN WONING
Paleisstraat 14
➚ web:226751 www.immonot.be
➚ web:228651 www.immonot.be
MODERNE HOEkWONING
omvat: ruime voorplaats, ruime
leefplaats en keuken, tuin, 4
slaapkamers. EPC: 334 kWh/
m² jaar, grondoppervlakte volgens kadaster: 245m², KI: 845,
woongebied
Not. A. STROBBE
056/41.21.19
➚ web:230135 www.immonot.be
VERzORGDE RUIME HOB
Pastoriekouter 16 Bissegem
Kapel Ter Bede 105
in rustige str. vlakbij de Leieboorden. Ind: ink.+traphal, rme
liv. of mogh bur vrij beroep,
terras, kkn, wc, waspl., kelder,
1e verd: leefr., slpk+ lav, badk
m ligb, 2e verd, 2 slpks+lav, 3e
verd: rme zold.+2 veluxramen,
mogh vr slpks of hobbyrmte,
tot. grondopp: 87m², KI 661 (kl
beschr mog), EPC 441, VG WG
GDV GVKR GVV.
www.notarisldm.be
Not. L. DE MUELENAERE
056/42.44.44
➚ web:230405 www.immonot.be
KUURNE
➚ web:230125 www.immonot.be
HET RECHT VAN HOGER BOD
KAN OP DE ZITDAG
WORDEN AFGESCHAFT
➚ web:227201 www.immonot.be
MET TUIN EN LOODS. Bj 1971opp 691m². Bijna overal dubb.
begl. & rolluiken, CV aardg.
EPC 426. GV: ink.+vest.,
liv., kk, berg., wc, waspl.,
bureelruimte+opbergkasten; 1
VD: 4 slpk; zolder geïs. Gar. loopt
via oversteek door n atelier/loods
met extra zolderr. Zonnepanelen
geïnst., overname bespreekbaar.
WG-VV-VG-GDV-GVKR
Bezoek: Inl. ten kantore van notaris Pierre Vander Stichele
Not. P. VANDER STICHELE
056/41.14.48
➚ web:228776 www.immonot.be
PERCEEL BOUWGROND
Anna Bijnslaan Bellegem
Perc. BOUWGROND met een ben.
opp. van 3742m², rustig resid.
gel. grond in de verkav. Ten Houte; Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv; Voor
meer info bellen naar het kant.
Not. P-A WERBROUCK
056/22.11.57
➚ web:221307 www.immonot.be
www.immonot.be
best. uit hal, liv., ing. kk., toilet,
washok en badk., 4 slpks., gar.
en tuin met een terras. KI: 430.
oppv: 6a50ca. EPC: 533
Not. E. VANSLAMBROUCK
057 48 91 41
➚ web:229969 www.immonot.be
TE RENOVEREN WONING
Nieuwplaats 9 Poelkapelle
Centraal en goed gelegen woning met volgende indeling:
inkomhall - living - keuken badkamer - wc - 3 slaapkamers
- kelder - zolder - tuin - garage.
opp: 228 m² - K.I.: 342 - EPCscore: 329 - elektriciteit volledig
goedgekeurd, bouwjaar 1924.
Bezoek: Geert Delie:
0477/31.42.55
Goed gelegen burgerwoning
bestaande uit: glvl: inkomhall,
living, keuken, slaapkamer,
berging, toilet. 1e verd: 3 slaapkamers, badkamer (bad, lavabo,
toilet). Deels dubbele beglazing,
zijgang voor fietsen, koer, kelder. Opp. 145m², KI 478 euro,
EPC 589 kWh/m²jaar
Not. B. STROBBE
056 62 00 60
➚ web:229463 www.immonot.be
CENTRAAL GELEGEN
RIjWONING
Boomgaardstraat 160
Not. E. VANSLAMBROUCK
057 48 91 41
➚ web:230378 www.immonot.be
MOOIE HOEVE
Brugseweg 275 Poelkapelle
met bijgebouwen op en met
grond, groot ongeveer 1ha 66a
(kleinere of grotere opp. is bespreekbaar). Geen EPC (geen
verwarmingselementen aanwezig). Vrij van gebruik volgens
overeenkomst. Alle verdere inl.
ten kantore.
Bezoek: telefonisch afspreken op
het nr. 0495/86.61.57.
omv: GLV: ink, liv., kkn, berging,
tuin met doorgang naar garageweg); Verd.: 3 slpk; Zolder; Kelder; Gar. Opp 218m² - KI € 525
/ KEI nt conform / EPC 572kWh/
m². Stdb: Wg.
Not. K. VUYLSTEKE
056/35.39.00
CHARMANTE WONING HOB
Eikenlaan 1
Not. E. VANSLAMBROUCK
057 48 91 41
➚ web:230413 www.immonot.be
MOOIE VILLA
Lange Molenstraat 3F
Poelkapelle
Not. E. VANSLAMBROUCK
057 48 91 41
KI: 441€: opp.: 364m²; EPC:
577kWh/m²jr.
Benedenverdieping: ink. met WC, liv., kk.,
berging onder de trap en gar.
De bovenverdieping telt 3
slpks., een toilet en badk. met
ligb. De zolder is bereikbaar via
een schuiftrap. Er is tevens een
mooie tuin met ruimte voor een
terras.
Not. C. KINT 051/70.12.78
GROND
Cayennestraat Langemark
Opp. 556 m². KI 1202 €. EPC
554 kWh/m². Oprit naar gar.,
tuin rondom woning, ink., wc,
ruime liv., ruime kk. met ap.
eeth., bur., 4 slpks, ruime bdk.
Voll. onderk. Geïsol. Ruime zolder. CV mazout.
Geass. Not.
F. LOGGHE - S. STAESSENS
056/51.15.17
➚ web:229520 www.immonot.be
op en met grond, groot 6a
72ca. KI: 617. EPC: 490 kWh/
m². Vrij van gebruik volgend
overeenkomst. Alle verdere inl.
ten kantore.
Bezoek: telefonisch afspreken op
het nr 0486/46.73.94
➚ web:225645 www.immonot.be
Groenweg 26 Bellegem
Ink., woonpl. met ing. kk.,
badk., 3 slpks., zolder, omgebouwde gar., grote veranda,
terras, tuin. Grondopp. 367 m²,
KI 594€, EPC 570 kWh/m²,
elektr. accumulatoren. Vg, Wg,
Gdv, Gvkr, Vv.
Not. A. DAELS 056/22.44.27
Brugseweg 178
➚ web:229252 www.immonot.be
LANGEMARKPOELKAPELLE
Sint-Pietersstraat 2
Vrijstaande, goed onderhouden
hoekwoning met tuin en garage. Woonkamer met gashaard,
ruime lichtrijke keuken, berging,
grote (wijn)kelder, 3 slaapkamers, badkamer met bad en
douche. Dicht bij autostrade en
centrum Kortrijk. Opp 494 m²,
KI 1004, EPC 205. gvg-wg-gdvgvkr-gvv.
Not. DEGROOTE L.,
OPVOLGSTER VAN NOT.
VAN HAESEBROUCK
056 43 90 80
WOONHUIS
➚ web:229154 www.immonot.be
RUIME VERzORGDE VILLA
VERzORGDE WONING
Best. uit: grote kantoorr., 3
burelen, archiefruimte, WC + 5
open parkeerpl. op afgesloten
parkeerruimte, overl., kitch.,
2 burelen, stookpl. Zolder. CV
gas. Airco. BJ: 1995 - opp.:
507 m² - KI: 2.444. Vg; Zone
voor centrumfuncties (CF); Gdv;
Gvkr; Gvv.
Not. B. MOERMAN
056/22.39.51
Boomgaardstraat 16
Meensesteenweg 42
Gel. dicht bij scholen, grootwarenhuizen, station en AZ
Groeninge. Technieken moeten
grotendeels gerenov. worden.
Lift. Ruime Kelders. Vrij. Prijs:
€ 550.000. Opp: 417 m², KI:
2436, EPC: 347.
Not. DEGROOTE L.,
OPVOLGSTER VAN NOT.
VAN HAESEBROUCK
056 43 90 80
CENTRAAL GEL.
kANTOORGEBOUW
BURGERWONING
POLyVALENTE EIGENDOM
➚ web:228828 www.immonot.be
➚ web:230229 www.immonot.be
est. uit: ink., liv., kk., waspl.,
elder, gar., bijgeb. en tuin. Bdk.
n 3 slpks. op de 1e verd. en zoler. Gekad. sec. C nr 1064/T/2.
PC: 699 kWh/m² - KI € 433 pp: 493 m². Gel. in Wg.
eass. Not. J. DE CUMAN
D. HEBBELINCK
51/56.97.95
opp 1.500 m2, KI 1.294 €, inkom, wc, vestiaire, living-sitting,
ruime keuken, veranda, wasplaats, dubbele garage, nachthall naar 2 slpkrs en badk.,
kelder 1ste Verd. 1 slpkr., wc,
diverse multi-functionele ruimten. Woongeb. Vrij. Alle comfort.
EPC: 464 kwh/m².
Not. C. LAMBRECHT
056/36.37.72
Kortrijksestraat 333 Heule
➚ web:230420 www.immonot.be
chterveldestraat 71
ste Afd.)
Bezoek: en inl. z.w. ten kantore.
➚ web:228830 www.immonot.be
CENTR.&GOED GEL.
WONING
KORTEMARK
ENTRAAL GEL WONING
Zeer centraal gelegen. Opp.:
568 m². KI: 252€. Glvl: 2 gr.
leefruimtes, bergingen, kkn, garage, wc, koer, tuin. 1e verd.: 3
slpks+badk. Kelder-Zolder. EPCwaarde: 530 kWh/m².
HALFOPEN BEBOUWING
➚ web:230325 www.immonot.be
ILLA MET zONNIGE TUIN
niek gel. villa in res. wijk bev.:
k., ruime liv. met gashaard en
uidelijk terras, kk. met terras,
aspl., WC, dubb. gar. Boven:
slpks., WC en 2 badks. grote
uidger. tuin met tuinh. Nieuwe
men. Voll. in te richten. Mog.
t aank. aanp. perc. Opp:
128 m². KI: 2.027 €.
ot. V. VAN WALLEGHEM
58/52.28.82
GD ONDERH. CENTRAAL GEL.,
in aangename buurt. Inkomhal,
living, kkn, veranda, apart toilet
en bdk., 3 slpk, kelder. EPC 556
- nadien overal nwe ramen dubbel glas. Kl. stadstuin. Ruime
parkeergel. nabij woning. Opp.
148m²; KI € 540.
Geass. Not. F. DEVELTER
& D. HENDRYCKX
056/53.21.76
Residentieel gelegen, met ruime
tuin, twee slaapkamers en garage. Totale oppervlakte: 675
m². EPC: 650 kWh/m².
➚ web:229879 www.immonot.be
onstraat 9 (Sint-Idesbald)
Koninklijkestraat 6 Kooigem
Oude Ieperseweg 72 Heule
Werkenstraat Handzame
KORTRIJK
➚ web:228683 www.immonot.be
WONING
Twaalfde Liniestraat 1
kLASSIEkE VILLA
➚ web:230107 www.immonot.be
niek gel. perc. bouwgrond in
en villawijk. Rechthoekig zonericht perc., hoek Zonstraat en
arel Loppenslaan. Geen bouwerpl. Niet gel. in een verkav.
pp. 1.090 m².
ot. V. VAN WALLEGHEM
58/52.28.82
Passionistenlaan 61
➚ web:228659 www.immonot.be
PERCELEN
LANDBOUWGROND
2.627. Opp: 491 m². Best uit:
pp. glvls. - liv. - kk. - bur. - 3
pk - badk. - toilet. App. 1ste
erd. links - liv. - kk. - badk. ilet - 1slpk. App. 1ste verd.
chts - liv. - kk. - badk. - toilet
2 slpk. 4 garageboxen. 1 grote
ar. met ruime berging.
ot. W. MAES 058/51.15.47
STADSWONING
➚ web:230415 www.immonot.be
LEDEGEM
WONING MET GARAGE
Rollegemstraat 147
RECENT VERNIEUWD. Best. uit:
ink., ruime liv., kk., badk., berging, 3 slpks, zolder, kelder en
tuin. Opp. 393. Ki € 359. Wg,
Gvkr, Gvk, Gvv, Gdv. EPC 303.
Geass. Not. S. DESTROOPER
& C. CLEEREMANS
056/50.90.02
➚ web:228635 www.immonot.be
WONING MET GARAGE
Mooi en goed gel. perc. grond
in Wg, gel. tussen huisnrs 3 en
5A, groot 18a15 ca.
Not. E. VANSLAMBROUCK
057 48 91 41
Roeselarestraat 88 RollegemKapelle
➚ web:229968 www.immonot.be
Trouwen, samenwonen, scheiden,
(ver)kopen, (ver)huren,
starten met een onderneming,
conflicten oplossen?
De notaris geeft u tekst en uitleg.
CENRAAL GELEGEN. Best. uit:
hall, ruime liv., kk., berging, 3
grote slpks., bdk., zolder, kelder
en tuin. Wg, Gdv, Gvkr, Gvv,
Gvk. EPC 606. Opp. 450 m².
Geass. Not. S. DESTROOPER
& C. CLEEREMANS
056/50.90.02
➚ web:228510 www.immonot.be
11
RECENT VERBOUWDE
WONING
Z-GER DEELS GERENOV
WONING
Best. uit: hall, grote leefr. met
open kk., 3 slpks., badk., zolder,
kelder en tuin. Opp. 220 m².
EPC 280. KI € 282. Wg, Gdv,
Gvv, Gvk, Gvkr.
Geass. Not. S. DESTROOPER
& C. CLEEREMANS
056/50.90.02
Opp. 159m². Tuin met terras,
open leefr. met kkn-bijkkn, eetpl., zith. en trap, ink. wc; Verd.:
bdk, wc en open ruimte dienstig
als slpk en zithk. Kkn, vloer en
verw. toestel nog te plaatsen
(geen EPC). Alle nutsv. aanw.
Vg-Wg.
Not. A. LEYS, NOTARISPLAATSVERV. P. DE GRAVE
058 28 80 40
Kloosterstraat 38
Sint-Eloois-Winkel
➚ web:228508 www.immonot.be
PROJECTGROND
MET WONING
Schouthoek 1-2
MET (TE SLOPEN) WONING. Tal
van mogelijkheden. mits het
bekomen van een vergunning.
UNIEK EN RUSTIG GELEGEN.
groot 4 aren 97 centiaren. KI:
339 Eur. geen verwarmingstoestel - geen EPC. Ag, Gvg, Gdv,
Gvkr, Gvv. Blanco bodemattesten. Niet overstromingsgevoelig. Alle inlichtingen op het
kantoor.
NOT. LESAGE &
VANLERBERGHE BVBA
051/20.06.87
➚ web:229962 www.immonot.be
LICHTERVELDE
AANGENAAM
APPARTEMENT
Rozestraat +3
➚ web:229535 www.immonot.be
MENEN
2 AANPALENDE WONINGEN
Vredesstraat 7
TE RENOVEREN. Best. uit: hall,
liv., kk., bdk., 2 slpks, zolder en
kelder. Wg, Gvkr, Gvv, Gdv, Gvk.
EPC 495. Opp. 57 m². KI € 245.
Geass. Not. S. DESTROOPER
& C. CLEEREMANS
056/50.90.02
➚ web:228509 www.immonot.be
RIJWONING
Weststraat 12
RIJWONING
Weststraat 11
best uit: gang, voorkamer, liv.,
keukentje, berging, waspl. douche + uitgang nr Vandermeerschplein; 1e verd.: 2 slpk.; 2e
verd.: 2 slpk. Ramen dubb. glas,
pvc rolluiken, CV gas. Opp 90ca.
KI € 411. EPC 551 kWh/m²jaar.
Stedbouw. inlicht. In aanvr.
Geass. Not. F. DEVELTER
& D. HENDRYCKX
056/53.21.76
➚ web:230004 www.immonot.be
DUPLEXAPPARTEMENT
GELIJKVLOERSE WONING
Eekhoornlaan 4
Verzorgd. Opp. 608 m². KI
805,00 €. EPC 397 kWh/m².
Wg, gvkr, vv, vg, gdv. Oprit,
voortuin, Inkom, ruime living,
voll. nieuwe ing. keuken, bureau, wasberging, 3 slpks, badk.
Veranda, terras, tuin en tuinhuis.
Cv (warmtepomp en zonnepanelen).
Geass. Not.
F. LOGGHE - S. STAESSENS
056/51.15.17
WOONHUIS
Violettenstraat 17 Lauwe
Gel. in een rustige verkav. KI
391 €. Opp. 142 m². EPC 424.
Bezoek: Na telefonische afspraak
via het notariskantoor Pierre Vander Stichele
Not. P. VANDER STICHELE
056/41.14.48
➚ web:228504 www.immonot.be
MODERNE STADSWONING
Grondwetstraat 13
DUPLEX APPARTEMENT
Opp. 349 m². KI 314,00 €. EPC
in aanvraag. Living, keukenruimte, badkamer, veranda, 2
slpks., kelder, zolder. div. bergingen, diepe verzorgde tuin,
regenwaterput. Wg, Gvg, Gdv,
Gvkr, Gvv.
Geass. Not.
F. LOGGHE - S. STAESSENS
056/51.15.17
APPARTEMENT
RUSTIG GELEGEN HOB
Uiterst ruim. Zonnig en rustig gel. Excel. ligg.! Best: ink,
ruime liv, inger kkn, berging,
bdk, 2slpk, evenals de bovenliggende nietingerichte plaats
waardoor een prachtig duplexapp. mog. wordt. Verw. op gas.
EPC 418. Verm. schrijven mog.
Alle inl. op het kant.
Not. H. DECLERCK
051/72.20.64
➚ web:229600 www.immonot.be
➚ web:229140 www.immonot.be
COMPACTE RIJWONING
Kroonstraat 19
Instapkl. (gel. op de eerste
verd.). Ind.: Ruime liv. met zuiders ger. terras, ing. kk., 2 bergingen, 2 slpks., badk. (dubb.
lav., bad & douche), apart toilet, gar., lift, autom. poort voor
doorgang naar gar. EPC 45, KI
791. Niet gel. in een overstromingsgevoelig geb. Sted.: wg.
Not. V. GUILLEMYN
056/41.21.66
➚ web:229774 www.immonot.be
➚ web:230195 www.immonot.be
Instapkl. Omv o.m.: Glvls.: ink.,
liv., bur., kk., berging, douche.
Eerste verd.: 2 ruime kamers, 1
kl. kamer, badk. Tweede verd.: 2
kamers. Zolder. Kelder. Gar. voor
2 wagens. Tuin, terras en tuinh.
Opp.: 338 m². K.I.: € 691. EPC:
331 kWh/m². Niet in overstromingsgevoelig geb.
Bezoek: Na telefonische afspraak
met het kantoor
Not. L. VERMEULEN
056/51.11.17
➚ web:226259 www.immonot.be
NIEUWBOUWGARAGES
Koningstraat +90
Piketpoort 3
Opp. 140 m². KI 582,00 €. EPC
592 kWh/m²jaar. Inkom, wc, living, ing. kkn., badk., berging,
3 slpks, garage, zolder. Terras.
dubbel glas, regenwaterput.
Wg, Vg, Gdv, Gvkr, Vv.
Geass. Not.
F. LOGGHE - S. STAESSENS
056/51.15.17
➚ web:230202 www.immonot.be
HALFOPEN WONING
➚ web:226698 www.immonot.be
RUSTIG GELEGEN WONING
Neerweg 17 Rekkem
➚ web:228986 www.immonot.be
uitgevend op het kerkplein;
tuintje en gar. uitgevend op de
Kon. Elisabethstr. (nr 8). Omv.:
kelder; glvl: ink., ruime liv. met
schouw, geïnst. kk.; Verd.: 2
gr. slpks., badk. Vrij van gebr.
opp.: 180m²; KI: 743€. EPC:
521kWh/m² code: 201405150001593655-00000007-6.
Sted.: Wg; Gvg; Gdv; Gvv; Gvkr.
Inl. ten kant.
Bezoek: 058/28.80.40
Markt 14
Not. P. DONCK
057 40 00 84
➚ web:228279 www.immonot.be
12
Not. L. VERMEULEN
056/51.11.17
➚ web:230094 www.immonot.be
AANGENAAM
APPARTEMENT
inkom + aparte toegansdeur
opzij, gang grote living, eetpl
met kkn, bijkeuken, badk. + wc
apart, berging en kelder, tuintje
met berging. verdiep: 2 slpk.
vern. ramen, dak en elektr. Opp
222 m². K.I. € 228. EPC 717
kWh/m². Sted inl. in aanvr.
Geass. Not. F. DEVELTER
& D. HENDRYCKX
056/53.21.76
➚ web:229795 www.immonot.be
meer info
en foto’s zie
www.immonot.be
via
➚web-referentie
J & M Sabbestraat 67
➚ web:228806 www.immonot.be
WOONHUIS
Warande 16
Rustig en centr. gel. met o.m.
liv., kk., berging, 3 slaapk, 2
badk., zolder, grote gar., mooie
tuin met tuinh. Groot 6a 78ca.
KI 1.160 EPC: 287kWh/m² jaar.
Niet
overstromingsgevoelig.
Stedbouwk. inl. in aanvraag.
Bezoek: Na afspraak op tel :
0476/31.23.41
met tuin. Opp. 579 m². KI
763,00€. EPC: 344 kWh/m².
Inkom, ruime living (eetkamer
en salon), nwe kkn, garage, kelder, overdekt terras, grote tuin,
wasberging, wc, badk., 4 slpks,
geïsol. zolder. Dubbel glas, cv op
gas, nwe elek., Wg, Gvg, Gdv,
Gvkr, Gvv.
Geass. Not.
F. LOGGHE - S. STAESSENS
056/51.15.17
➚ web:229558 www.immonot.be
➚ web:228680 www.immonot.be
Residentie Ascot Distellaan 91
Westende-Bad
3DE Verd., bestaat uit: inkomhall, WC, badk., kk., liv., een
slpk. met terras
Not. J. VANDENWEGHE
051/77.74.26
➚ web:229922 www.immonot.be
GARAGE NR. 5
Kortrijkstraat +105
Groot 19ca 40dm². KI € 61,00.
Garage nr. 5 met metalen kantelpoort. Verdere inlichtingen
ten kantore.
Geass. Not.
F. LOGGHE - S. STAESSENS
056/51.15.17
➚ web:229305 www.immonot.be
Menenstraat 10 Dadizele
Gelegen nabij centrum Dadize
le. Begrijpende: voortuin, inkom
met apart WC, living, eetplaat
keuken, veranda, berging me
zolder, garage, zij-ingang naa
tuin, 3 slaapkamers, ruimt
voorzien voor douche, zolde
met vaste trap. Opp. 2a 64ca
KI 285 € - EPC 681 kWh.
Bezoek: Na contactname notari
kantoor
Geass. Not. J. DE WITTE
& M. BREYNE 057/20.03.51
➚ web:228963 www.immonot.b
HALF-OPEN BEBOUWING
Moorsledestraat 23 Dadizele
Woning met potentieel! Dub
ingang. Omv: hal, liv-eetpl, k
dche/wc, veranda, wc, 2 bijge
kelder, berg, konijnenhokken
gar, tuin, tuinh. VDP: badk (w
lav, ligb), 4 slpks, zolder. Da
vernieuwd, nt geïsol. Dake
bijgeb vernieuwd/geïsol. Ve
dub glas. Opp 9a 2ca, Bj 1960
KI 651 €, EPC 463 kWh
Bezoek: Na contactname kantoo
Geass. Not. J. DE WITTE
& M. BREYNE 057/20.03.51
➚ web:230338 www.immonot.b
GOED GELEGEN WOONHUI
Millesteenstraat 23 Dadizele
Bezoek: Na afspraak
Not. PH. DE JONGHE, NOTARIS-PLAATSVERVANGER
B. MUYLLE 059/30.04.32
➚ web:227377 www.immonot.be
GEMEUBELDE STUDIO
Residentie Amazone
Alexandre Ponchonstraat
8-10 bF3
Oude Leielaan 1 b202
met 2 gar. en grote koer, groo
2a 85ca. KI 344. EPC 672 kWh
m². Wg. (Gvg, Gdv, Gvkr, Gvv).
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
➚ web:229206 www.immonot.b
NIEUWPOORT
Centr. gel. app. m zonnig terras.
Ind.: ink., wc, liv. m zuid-ger.
ingesloten terr, rme kk., berg.,
badk. m ligb., zr rme slpk.,
kelderberging, lift, voll. nuw
geschilderd, videofoon, dubb.
glas, overal rolluiken, verw. op
aardg., EPC 102 energiezuinig,
KI 731 (kl. beschr. mog.), onm.
vrij, WG VG GDV GVKR GVV.
www.notarisldm.be
Not. L. DE MUELENAERE
056/42.44.44
Studio F/3 op de derde verd.,
omv. ink. met slaaphoek, leefr.
met zit- en eeth., kk., badk. en
terras, alsook berging F/3 in de
kelder. EPC: 235 kWh/m². KI:
458 EUR
Not. B. VAN DAMME
058/23.31.19
➚ web:226585 www.immonot.be
WOONHUIS
Sint-Laureinsstraat 15
Westende
Rijselstraat 25
Hal, salon, liv., bur., geïnst.
kkn & bdk in nieuwe uitbr., 3
kamers. Geïs. Dubb. begl., CV,
electr install in orde. Goeie ligg.
Mogelijkh verm. reg recht - KI
699€ - Opp. 516m². Vraagprijs:
220.000€.
Geass. Not.
A. LELEU & J-M VANSTAEN
056/55.52.07
Albert I Laan 88
Handelsr. met een opp. van 19
m², bev. kk. en san. Incl. ga
onder het pand.
Not. B. VAN DAMME
058/23.31.19
➚ web:228704 www.immonot.b
MESEN
MOOIE ALLEENSTAANDE
WONING
GOED GEL HANDELSZAAK
COMFORTABELE
RIJWONING
➚ web:229929 www.immonot.be
➚ web:223912 www.immonot.be
STATIGE RIJWONING
Bezoek: Bezoek en inl: notariskantoor
glvls.: ink., traphal, toilet, liv./
eetk., vern. kk., ruime veranda,
gar., berging, tuin en terras.
verd.: 3 slpks., badk. (met ligb.
- 2 wastafels) en toilet. Verw.
op elektr., EPC: 654 kWh/m²,
grondopp.: 660m², KI: 743,00.
Wg, gel. in mog. overstromingsgevoelig geb.
Not. A. STROBBE
056/41.21.19
Not. A. LEYS, NOTARISPLAATSVERVANGER
P. DE GRAVE 058/28.80.40
RUIME RIJWONING
+ GARAGE
rustige omg. Glv: ink, liv., nwe
kkn, badk., terr; 1e VD: 3 slpk;
2e VD: 1 slpk - CV berg.; keld;
gar. gel. Gravestraat - nog verdere afw. nodig; KI: woning
277€; gar. 47€ - ev. kl. bes.
mog.; opp woning: 129m²;
opp. gar.: 26m²; EPC: 560 (Gvp;
Wche; Gdv; Gvkr; Gvv) (gel.
besch. stadsgezicht Lo); nt.
overstr.gv. NIEUWE PRIJS
Bezoek: Na telefonische afspraak
met het kantoor.
CENTRAAL GEL. WOONHUIS
Middelstraat 1 (Noordschote)
Verzorgd, Gang, waspl. en berging., living m/open kkn, douchekamer, apart toilet, koertje,
1e verdiep: 2 slpk., 2e verd. 1
slpk. + zolder. overal dubbel
glas opp 66 m². K.I. € 349. EPC
421 kWh/m². stedenb. in aanvr.
Geass. Not. F. DEVELTER
& D. HENDRYCKX
056/53.21.76
op de 2de verd., met lift in het
hoofdgeb., best. uit een woonk.
met open kk., badk. met ligb. en
ap. wc, 1 slpk. en berging, op
het verd. bevinden zich 2 slpks.
Kl. terras vooraan. EPC 174.
Kad: sec. B, nr 311X10. Sted:
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.
Not. P. MAERE
051 50 01 36
Betlehem 47B
GERIEFLIJKE WONING
woning met ruime garage en
tuin, inkom, bureau, living, eetplaats + open keuken, badkamer, wc, 3 slaapkamers, zolder,
dubbel glas, cv met stookolie en
gasradiator, 510m², ki 284 €,
EPC 486 kwh, vrij 1/05/2015.
Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv
Not. P. DONCK
057 40 00 84
Centr gel. Omv. o.m.: 6 enkele
gar. (5 x 14,6m² en 1x 15,6m²);
1 dubb. gar. (29,7 m²); Onm.
besch. - vrij van gebr. Niet in
overstromingsgevoelig geb.;
OP TE KNAPPEN WONING
Lombardsijdelaan 20
Westende
GOED GEL. APPARTEMENT
St.-Jozefsplein 4
LO-RENINGE
Bezoek:Eigenaar: 0473 64 42 25
MIDDELKERKE
Lageweg 144
Surmontstraat 18D 36 Bus 2
Best uit: ink., liv. m open kk.,
waspl., wc, keldertje; verd.: 2
slpk, badk.; 2e verd.: 1 kamer +
dressing of kamertje. VERLAAGDE PRIJS - ideaal als belegging.
Opp 50m²; K.I. € 228; EPC 410
KwH/m².
Geass. Not. F. DEVELTER
& D. HENDRYCKX
056/53.21.76
warme sfeer en kar. Zeer goed
onderh. Westgerichte tuin, zonnig.
Ind: hall, woonk. en eetk., kk.,
badk., wc, 3 slpk, zolder, kelder,
tuin met berging en serre. Nt
overstr. KI: 262. Opp: 367m².
Doro: Gvg - Wg - Gdv - Gvkr Gvv. EPC: 510 Wh/m² jaar
➚ web:228813 www.immonot.be
OP TE FRISSEN RIJWONING
Ink., berg., wc, woonk., kkn.,
2 slpks. (1 met dressing), bdk.,
zolder, gr. dakterras, CV gas +
o.h. (cass.), gar. EPC 148, opp.
123 m², KI 824. Niet gel. in
een overstromingsgevoelig geb.
Sted.: Wg.
Not. V. GUILLEMYN
056/41.21.66
Larstraat 72/102 Lauwe
Markt 33
Not. H. THEVELIN
057 44 51 51
➚ web:228213 www.immonot.be
Larstraat 72/302 Lauwe
➚ web:229064 www.immonot.be
STIJLVOLLE WONING
Recollettenstraat 43
Glvls.: inkomhal - eetpl. + zith.
+ trap - berging - gang - waspl.badk. (ligb. + lav. + wc) - kk.
Bijgebouw: dubb. gar. 1e verd.:
overl.-2 slpks. Zolderverd.: topzolder, bereikbaar via aluminium valtrap. Gel. in het centr.
KI: €495, Opp.: 753m², EPC:
1427kWh/m².
Not. J. VERHAEGHE
059/27.95.79
➚ web:229464 www.immonot.be
MOORSLEDE
WONING MET GARAGE
Waterstraat 5 (Slyps)
Goed gel., ink., leefr. met zit- e
eeth., kk., badk. met bad e
douche, 3 slpks., kelder, tuin
EPC: 316 kWh/m². KI: 436 EU
Not. B. VAN DAMME
058/23.31.19
➚ web:226595 www.immonot.b
APPARTEMENT EN GARAGE
Albert I laan 62 D b3
➚ web:230067 www.immonot.be
aLLe verDere
inLiCHtinGen
aan te
vraGen biJ De
verKoPenDe
notaris
CENTRAAL GELEGEN. Best. uit:
hall, liv., kk., waspl., 3 slpks,
kelder, zolder, gar. en tuin. Opp.
480 m². KI € 359. EPC 760. Wg,
Gdv, Gvkr, Gvv, Gvg.
Geass. Not. S. DESTROOPER
& C. CLEEREMANS
056/50.90.02
➚ web:229301 www.immonot.be
www.immonot.be
GEMEUBELD. Goed gel. app. o
glvl., omv.: leefr. en open kk
2 slpks., bdk. en ap. douche
grote berging, terras en tuintj
EPC: 364 kWh/m². KI: 867 EUR
bwj. 2009
Not. B. VAN DAMME
058/23.31.19
➚ web:228431 www.immonot.b
OOSTENDE
OEDGEL. WOONHUIS
nt-Amandsberglaan 43
oedgel. woning met gar. Best.
t: glvl.: kl. ink., liv., afzond. kk,
aspl, 2 kl. badk., 1 slk, gang
et trap; 1ste verd.: hall, 2 slk.
elder: brander met stookolie
ooie tuin. Opp: 688 m²; K.I.:
62 EUR; EPC: 492 kWh.m²jaar.
rij bij akte
ezoek: info op notariskantoor
eass. Not. M. COUDEVILLE
H. BAEKE 059/70.99.14
➚ web:229373 www.immonot.be
rUIm EN LICHtrIjk
AppArtEmENt
AppArtEmENt ZEEZICHt
Royal Palace Zeedijk 96
Kursaal-Oosthelling 11 b8
Ruim en lichtrijk app. met prachtig zicht op zee en kursaal in
res. “Monte Carlo” op de vierde
verd., KI 1244 €. Best. uit: gastentoilet, kk., liv., 2 slpks., badk.,
kelder. EPC: 138 kWh/m² jaar.
Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.
Geass. Not.
VAN HOESTENBERGHE P. DEWAGTERE K. & F.
050/81.12.32
➚ web:230302 www.immonot.be
AppArtEmENt (7DE vErD)
Claridge Vinctivelaan 15
ppArtEmENt 3E vErD.
➚ web:230133 www.immonot.be
WOONHUIS
andvoordestraat 508
Bezoek: Na afspraak met notariskantoor.
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
➚ web:227586 www.immonot.be
uphrosina
eernaertstraat 34/36 b3
k. met ingem. kasten, liv., kk.,
ilet, badk., 2 slpks., zolder.
utostandplaats alsook kelder
p de gelijkvloerse verd. Extra
oef: mooi uitzicht op Leopoldark! CV op stookolie - KI: €
224 - EPC: 153 kWh/m² - Vgg-Gdv-Gvkr-Vv
eass. Not. M. COUDEVILLE
H. BAEKE 059/70.99.14
Op 12de verd. best. uit: liv. met
zicht op zee, kk., slpk met ingem.
kasten en uitg. op terras met
zicht op Hypodroom, ruim terras achteraan met vern. balkon,
badk., wc, berging, kelder. Met
mog. tot aank. van zeer ruime
gar. KI € 1100, EPC: 261kWh/m²
(code 0001684350).
HALFOpEN BEBOUWING
Ernest Claeslaan 7
Centraal gel. app. met zicht op
jachthaven, aan winkelstraat
en nabij station. Zuid-Oost
georiënteerd en zeer goed
onderhouden. Omvat: inkom,
woonkamer, vernieuwde keuken, sas, wc, nachthall, badk., 2
slaapkamers, kelder. KI € 1013,
Wg. (EPC in aanvraag).
Bezoek: Na afspraak via het notariskantoor.
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
➚ web:228506 www.immonot.be
StUDIO (9DE vErD.)
Europacentrum
Europagalerij 7 b206
AppArtEmENt EN GArAGE
Duinenstraat 30
Gel. nabij dijk. Best. uit: ink.,
kk., tegelvloer, leefr., verhoogd
terras en koer met glazen omheining, afz. wc, badk (ligb. &
lav, faience), berging, slpk, PVC
ramen en dubb. glas, el. verw,
garagebox. KI: € 919, Wg, EPC
410 (0001647625).
Bezoek: Bezoek na afspraak via
het notariskantoor.
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
➚ web:225470 www.immonot.be
LANDELIjk GEL. WONING
Westkantstraat 14 Ruddervoorde
met bijgeb., omv.: Glvl: gang,
slpk, woonk, voutek (m kelder
onder), kkn en badk.; Verd: traphall en 2 slpks. Ag vlgs GWpl.
‘Brugge-Oostkust’. Niet gel. in
mog. of effectief overstr.gev.
geb, in een afgebakend overstr.
geb. of afgebakende oeverzone,
noch in een risicozone vr overstromingen. EPC 0001648385:
768 kWh/m²jaar.
Not. K. DENOO
050/82.23.51
➚ web:230030 www.immonot.be
rES. GEL. GEZINSWONING
Tijl Uilenspiegelstraat 29
pErCEEL BOUWGrOND
Bezoek: Bezoek na afspraak via
het notariskantoor.
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
➚ web:228330 www.immonot.be
In verkaveling “Baanhof”: open
bebouwing - lot 69 - opp. 404
m² - geen bouwverplichting Niet overstr. Gevoelig - woongebied - gvkr. Inl. tel. Not. Dominique Verhaeghe.
Not. D. VERHAEGHE
059/80.37.01
➚ web:226470 www.immonot.be
HOEkWONING
Sartlaan 66 Stene
Walburgstraat 9
Ruime liv., aansluidende kk.
(schuifdeur), hall, veranda, 1
grote slpk., 2 slpks. met inbouwkast, toilet, badk. enkele
lav., ligb., dubb. gar. (handmatige kantelpoorten), zolder, tuinh.
Verw. stookolie: Bovengrondse
tank + ondergr. (opgevuld)
Enkele begl. behalve veranda,
rolluiken. EPC: 674; Opp: 1583;
KI: 1036.
Bezoek: Op afspraak op zaterdagmorgen, woensdag ganse dag,
VIA NOTARIAAT.
www.notaris-vanlatum.be
Not. P. VANLATUM
050/78.81.85
➚ web:229006 www.immonot.be
WONING
tss Gistelsestwg, Rietmusstr. en
Stuiverstr. Stene (9de Afd..)
Glvl: inkom, living, eetk, geïnst.
keuken, berging, kelder, afz.
wc+handwas, sas nr tuin, bijgebouwen, afz. garage, terras &
tuin; 1°v: badk (lav, wc, ligbad,
inloopdouche), 2 slpk, kinderkamer; 2°v: zolder, cv gas, KI €
629, klein beschr. mog!, EPC:
465kWh/m²(0000036574), Wg.
BUNGALOW
Torhoutsestraat 301 Ruddervoorde
Gel. dichtbij E40 en Nieuwenhovebos. Best. uit: ink., toilet,
liv., kk., veranda en gar. Eerste
verd.: 3 slpks., overl. en badk.
met lav. Tuin met tuinhuisje.
Kl. beschr. mog.! Blanco bodematt., niet opgen. in een inv.
van bescherming onr. erfgoed.
Wg,Vv,Vg,Gvkr,Gdv. EPC 688
kWh/m² jaar. Tot. opp 228m².
Bezoek: Na afspraak
Geass. Not. P. LOMMEE
& V. DAEMS 050/20.90.45
➚ web:229920 www.immonot.be
WOONHUIS
+ tUIN & CArpOrt
De Zweehoek 34
Best uit: ink., voorpl., liv., kk.,
badk., wc, 3 slpk., zolder, kelder.
KI 366€ - groot 500m². EPC
613 kWh/m². Gvg; Wg; Gdv;
Gvkr; Gvv.
Bezoek: inlichtingen ten kantore
Not. I. VIAENE 051/20.04.16
➚ web:229999 www.immonot.be
OOSTROZEBEKE
pErCEEL BOUWGrOND
Leegstraat
(tussen huisnrs 102 en 108)
IDyLLISCH LANDHUIS
Waaienburgseweg 31-35
Roesbrugge-Haringe
met grote weide. Opp;:
67a10ca. KI: 459 EUR. Best.
uit twee aanp. woonhuizen
met kkns, badkrs, rme kamers,
bergingen,
zolderruimtes,
grote weide, aangel. wilde tuin,
boomgaard. Geheel authentiek ing. Ruime schuur en gar.
Mom. gebr. als 2 ap. vakantiewoningen. Tevens gesch. voor
permanente woonst. Geheel
vrij van gebr.
Not. S. MOURISSE
057/30.03.83
➚ web:229636 www.immonot.be
tE rENOvErEN rIjWONING
Krombekestraat 49
Met tuin. Centr. gel. Omv. glv.:
ink., liv., kk., koer, bijgebouw en
tuinberging; verd.: 2 slpks. Opp.
2a 50ca, KI 225 €, EPC 785
kWh/m². RO: Vg, Wg, Gdv, Gvkr,
Gvv. Bez. en info:
Not. K. PUYPE
057/33.33.10
➚ web:229349 www.immonot.be
WOONHUIS
Professor Dewulfstraat 116
BUNGALOW
Simon Stevinstraat 9
est. uit: kelder; glvls.: ink.,
v., kk., waskot en bijkk., tuin
unstgras) met tuinh.; 1e verd.:
verl., 2 slpk + badk.; grote
older. Opp: 283m². KI: 332 €.
PC: 296 kWh/m². Ruimt. ord.:
g, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.
ot. PH. DE JONGHE
59/70.14.64
➚ web:229590 www.immonot.be
ANDELSGELIjkvLOErS
fons Pieterslaan 100/102
eer commercieel gelegen hanelsgelijkvloers. Beste ligging van
f. Pieterslaan - nabij Petit-Paris.
mv.: grote commerciële ruimte,
s met private wc, keukenruimte
n bureau. Bouwjaar 2008. KI
185€. Bijzondere voorwaarden
tbatingmogelijkheden.
eass. Not.
DE MAESSCHALCK
X. DE MAESSCHALCK
59/70.23.29
Gel. centrum Oostende nabij
Zeedijk. Bestaande uit living (laminaatparket) met ruim zongericht terras, badkamer (ligbad,
wastafel, wc, faience), nieuwe
geïnstalleerde keuken, berging,
dubbel glas. KI € 617. Wg. EPC
290 kWh/m² (000170609).
Bezoek: Na afspraak via het notariskantoor.
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
➚ web:228513 www.immonot.be
pErCEEL BOUWGrOND
Bestaande uit: glvl: living, keuken
met ontbijtruimte, berging, ruime
slaapkamer, badkamer met bad
en lavabo, aangebouwde veranda, tuin en terras, dubb. glas,
elektr. verw (accumulatoren), regenwater, KI € 539, EPC:574kWh/
m²(0001738593-1).
Bezoek: Op afspraak via notariskantoor.
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
Gelijkvloers: Inkomhal met wc,
keuken, eetplaats, living, traphal, wasplaats. 1ste verdieping:
nachthal, badkamer, 3 slaapkamers, dakverdieping: zolder,
kolenkelder, voorraadkelder. 2
garage’s, tuinberging. KI: €713,
Opp.: 292m², EPC: 432kWh/m².
Not. J. VERHAEGHE
059/27.95.79
➚ web:228982 www.immonot.be
AppArtEmENt
Irinoe
Torhoutsesteenweg 88 b0003
etselaarsstraat 25 b29
p de 1e verd. van de res. Cale, omv.: ink., liv. met keukenoek, wc, badk., bergr., 1 slpk.
et terras, kelder K.I.: 627; EPC:
17; Stedenb.: Gvg, Wg, Gdv,
vkr, Gvv.
eass. Not. E. HIMPE
A. HIMPE 057/20.14.46
➚ web:229491 www.immonot.be
OOrmALIGE SOCIALE
WONINGEN
Wielinghe
Warschaustraat 29
(lot 26) met een oppervlakte
van 570m². Gelegen in woongebied Oostende - Middenkust.
Valt onder verkavelingsvergunning 15/4s/1s (dd 9/04/1963).
Bestemd voor de oprichting van
in halfopen bebouwing van een
gebouw met woonfunctie.
Bezoek: Voor info, contacteer het
notariskantoor.
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
➚ web:228842 www.immonot.be
De Windjammer Spalaan 78
ezoek: na contact met kantoor
ww.notabel.be
eass. Not. F. MOEYKENS
A. VANQUATHEM
50/32.34.06
➚ web:229159 www.immonot.be
➚ web:229459 www.immonot.be
PITTEM
WONING GEL. IN CENtrUm
Verbieststraat 22
GELIjkvLOErSE WONING
Gel. nabij strand, Zeedijk en Koninklijke Villa. Best.: zeer ruime
liv, keuken + ontbijtruimte, inkomhal, nachthal, 3 slpk, terras
achteraan+berging, vern. badkamer, 3 bergingen, gastentoilet+
handwas, kelder, vern. ramen in
PVC, KI € 1.110, EPC:144kWh/
m²(0001737302-1) Wg.
Bezoek: Bezoek na afspraak met
notariskantoor.
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
Ink., liv./eetpl., kk. (met nieuwe
ijskast en kookpl.), terras, twee
slpks. waarv. 1 met lav., toilet,
badk. met douche en lav., kelder. San., lift, dak, regenbuis,
gevel, intercom allemaal vernieuwd. Gel. vlakbij zee aan
Petit Paris. K.I.: €810, EPC: 228
kWh/m².
Not. J. VERHAEGHE
059/27.95.79
➚ web:228366 www.immonot.be
OOSTKAMP
HALFOpEN BEBOUWING
Sint-Bertinusstraat 70
Gerenoveerd en gelegen op 2de
verd. Gemeubelde studio omvat:
hal, living met volledig geïnstalleerde keuken en slaapnis, vernieuwde vloer, badkamer met wc,
ruim terras, el. verw., KI: € 550,
EPC: 191kWh/m² (0001283451),
blanco keuringsattest, Wg.
Bezoek na afspraak met ons kantoor.
Geass. Not. VANDER HEYDE,
VAN OPSTAL
& VAN TIEGHEM
059/56 39 60
➚ web:229002 www.immonot.be
➚ web:228742 www.immonot.be
www.immonot.be
➚ web:230130 www.immonot.be
GOED ONDErH.
AppArtEmENt
Rustoordstraat 24 b2
Centr. Gel. Opp. 199m², KI
418€. GV.: woonk., kk., gang
met trap nr 1e VD, bdk. (dche,
wc), slpk.; 1e VD: 3 slpks.; 2e
VD: niet geïs. zolder. Verw. gaskachel, tuin en gar. Ideale ligg.:
alles in nabijh. (scholen, O.V.,
winkels). EPC 682kWh/m². Niet
gel. in eff. of mog. overstr.gev.
geb. of overstr.geb.
Not. K. DENOO
050/82.23.51
➚ web:228727 www.immonot.be
GV: ink-voorkmr-liv&eeth-kkgar; 1e VD: 4 kmrs-bdk; zldr;
kldr. Uitw. voorz. via tuin nr
Tieltstraat. Kad. sec. A, nr.
958/D. KI 644. Opp 317m².
Vrij v gebr. na integr. bet. v
koops/kost. EPC 6985Wh/
m² 20140703-000162118800000048-8. Wg (GWplan Roeselare-Tielt)-Gvg-Gdv-Gvv-Gvkr.
www.WittesaeleVerhamme.be
& www.immoweb.be
Bezoek: en informatie (epc, kadaster, bodemattest en stedenbouwkundig uittreksel) bij voornoemde notarissen
www.wittesaeleverhamme.be
Geass. Not. A. WITTESAELE
& S. VERHAMME
051 40 01 75
➚ web:230071 www.immonot.be
Stationsstraat 123
vILLA
Eduard De Cuypersstraat 18
Ink., vestiaire, wc, liv., eetpl.,
kk., bijkk., zeer ruime kelder, praktijk met afz. ingang,
wachtz., wc, dubb. gar. (elektr.
poort); boven: 5 slpks., 2 met
douche en lav., berging, badk.
met bad, douche en dubb. lav.,
afz.wc, zeer grote ing. zolder. KI:
€1.250, EPC: 566kWh/m², Opp:
2.974m².
Not. J. VERHAEGHE
059/27.95.79
Rustig gelegen, alleenstaand.
Op einde doodlopende straat.
Omvat: ink, wc, liv, kkn, waspl,
lok CV, 2 slpks, badk, zolder,
tuin en gar. Voorz. v.: stadsw,
regenw, electr, aardgas, CV
aardgas, dubbel glas. Opp:
784m² - KI €1095,00 - EPC in
aanvraag - Vr v gebr
www.notvancaillie.be
Not. H. VAN CAILLIE
050/45.44.45
Op tE FrISSEN WONING
➚ web:230357 www.immonot.be
Gerenov. Instapkl. Centr. gel.
Omv. glv: ink., bur., liv., kk.,
kelder, voute, badk., waspl.,
gar., terras, tuin, werkpl.; verd.:
overl., 6 slpks. en zolder. Opp.:
05a 17ca, KI 917 €, EPC 183
kWh/m². RO: Vg, Wg, Gdv, Gvkr,
Gvv. Bez. en info:
Not. K. PUYPE
057/33.33.10
➚ web:229745 www.immonot.be
Korenstraat 18
rUIm AppArtEmENt (2°v)
mOOI INGErICHtE StUDIO
e renoveren half open beb.
mv.: Inkomhal; kelder onder
ap; kk., woonk., wc, berg.;
e verd.: 3 slpks.; 2e verd.: 2
amer onder dak en bergr.; Tuin;
oer. Houten ramen dubb. glas.
ENOVATIEVERPLICHTING BINEN DE 5 JAAR - GEEN RECHT
AN HOGER BOD - VERTREKRIJS: 84.000 EUR
➚ web:229796 www.immonot.be
Gekad. sec. E nr. 683/T, groot
780 m². Wg, niet vervallen Vv
6/6/1970 met ref. 150.412 en
gewijzigd op 3/8/1988, Gvg,
Gvkr, Gdv, niet overstromingsgevoelig.
Not. M. VANDEMAELE
056/60.88.40
➚ web:230356 www.immonot.be
Steense Dijk (322)
➚ web:229404 www.immonot.be
UStIG GEL. AppArtEmENt
(Op 150m van St.-Michiels). Glv:
liv, kk, grote berg, wc - 1°verd:
3 slpk, badk, berg, wc - Voorz v:
stadsw, gas, el, regenw, internetaansluiting in alle kamers;
zonnepanelen (in huur) - Opp:
156m² - KI: €600,00 - Bj; 2009
- EPC 121kWh/m²
www.notvancaillie.be
Not. H. VAN CAILLIE
050/45.44.45
POPERINGE
MOOI & RECENT. Liv. met terras en open voll. ing. kk., berg.
met CV, wc, bdk.: ligb. met douchescherm, dubb. lav., 3 slpks.
Afz. gar. achteraan het geb.,
KI 1021. Verhuurd. CV aardg.
Alle nutsv. EPC: 169 kWh/
m² - certificaatnr: 201412050001712217-1. GARAGE: gel.
Walstraat 1 (VP: 25.000 €).
Bezoek: Woensdag 16u-19u; Zaterdag 10u-13u na telefonische verwittiging op het nr: 050/82.47.51
Geass. Not.
VAN HOESTENBERGHE P. DEWAGTERE K. & F.
050/81.12.32
➚ web:228735 www.immonot.be
Goed gel. en onderh. woning.
Met tuin. Omv. glv.: ink., liv.,
ing. kk., wc., waspl., droge kelder, berging, tuin met houten
gar.; verd.: overl., 3 slpks, badk.
en zolder (via vaste trap). Opp.
4a 01ca, KI € 552, EPC 596
kWh/m². Bez. en info:
Not. K. PUYPE
057/33.33.10
➚ web:229952 www.immonot.be
WOON- EN HANDELSHUIS
Steenvoordestraat 37/39
Watou
WOONHUIS
+ GArAGE & tUIN
Lanceloot Blondeelstraat 28
Omv.: ink., kk., berging, bur.,
leefr., toilet, 2 grote slpks., 1
kl. slpk., badk., kelder, tuin met
grote serre. Opp.: 2a 39ca; KI:
567; EPC: 537; Stedenb.: Gvg,
Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.
Geass. Not. E. HIMPE
& A. HIMPE 057/20.14.46
➚ web:229786 www.immonot.be
Ruime, goed onderh. rijwoning
met handelszaak gel. in centr.
Watou. Omv.: winkelr., gar.,
werkpl., mag., woongedeelte
met o.a. liv., kk., waspl., veranda, badk., 3 slpks, mag., en tuin
met terras en bijgebouw. Opp.
14a 99ca, KI € 1.679, EPC 370
kWh/m². Bez. en info:
Not. K. PUYPE
057/33.33.10
➚ web:230506 www.immonot.be
13
Rijwoning
Ieperstraat 213
Rijwoning
Moenaardestraat 26 Watou
woonHuis
Ramskapellestraat 11 Beveren
instapKlaRE woning
Dokter Delbekestraat 15
Rustig gElEgEn woning
Meense Heirweg 124
TIELT
VERzoRgdE Rijwoning
Nieuwpoortstraat 16
HandElspand in
CEntRuM
Kortrijkstraat 100
Centraal gelegen. Omvat: gelijkvloers: gang, voorplaats, living,
keuken, veranda, wc, bergingen
en diepe tuin. Eerste verdieping
met 2 grote kamers, 1 kleinere
kamer en badkamer. Met zolder en droge kelder. Vrij van
gebruik. Opp. 340m². KI € 617.
EPC 381 kWh/m². RO: GvkrWug-Gvv-Gdv-Gv.
Geass. Not. DE SAGHER,
VANDENAMEELE
& PLANCKAERT
057/33.33.81
➚ web:228881 www.immonot.be
Rijwoning
Toekomststraat 16
Volledig te renoveren, gelegen
in het centrum van Watou.
Omvat: GLV: voorplaats, living,
keuken, garage en koer met
bijgebouw. Zolderverdieping
met drie slaapkamers. Vrij van
gebruik. Opp. +/- 250m². KI: €
270. RO: Gvkr-WG-Gvv-GdvGvg.
Geass. Not. DE SAGHER,
VANDENAMEELE
& PLANCKAERT
057/33.33.81
➚ web:230124 www.immonot.be
ROESELARE
Ind.: glvls.: inkomhall, vestiaire
en wc, liv.-salon, zitkeuken, kelder, siertuin, overdekt terras,
gar., berging. Verd.: nachth., 2
grote slpks., 1 kleinere slpk./
hobbyr., badk. (lav., zitbad).
Zolder: geen vaste trap, dak met
onderdak, geen isolatie. Opp:
275m², KI: € 515, bwj.: 1964,
EPC: 606. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv.
Geass. Not. THIERY J. EN A.
051/26.02.92
➚ web:229142 www.immonot.be
woonHuis
Mgr. De Haernestraat 40
Rumbeke
Nabij het centr. van Roeselare.
Ind.: glvls.: inkomgang met trap
naar verd., liv. en salon, eetpl.,
kk., toilet, tuin in tegels. Tussenverdiep: badk. (ligb., douche,
wc, dubb. lav.). Verd.: 2 slpks.
Zolder: afg. als woonk. of slpk.,
2 veluxen. Opp.: 92m², KI: €389,
EPC-score: 404. Gvg, Wg, Gdv,
Gvkr, Gvv.
Geass. Not. THIERY J. EN A.
051/26.02.92
➚ web:230409 www.immonot.be
2 pERCElEn bouwgRond
met W tuin. 3 slpk., grondig
te renoveren, ruime westelijke
tuin en voortuin, ca. 246 m²,
EPC: 616, Vg, Wg, Gdv, Gvkr,
Gvv, verdere inlichtingen ten
kantore.
Not. G. VANDENBERGHE
051/20.29.97
Not. T. CLAERHOUT
051/30.04.35
➚ web:230209 www.immonot.be
RECEntE luXuEuzE
woning
Stadenstraat 15
Oude Kantinestraat Oekene
Rijwoning & 2 gaRagEs
➚ web:228824 www.immonot.be
Glkvl: living, keuken, berging en
wc. 1° verd: 3 slpk, 1 badk met
bad. Verwarming gaskachels. 2
gar langs achter, uitweg voetgangers. EPC 365 - Opp 404m²
- KI 503€.
Bezoek: na tel. afspraak
Not. T. CLAERHOUT
051/30.04.35
➚ web:229297 www.immonot.be
instapKlaRE woning
Ind.: glvls.: inkomgang, liv.-salon, kk. met zith., berging, gar.,
zolder boven gar., kl. tuin met
paden in cementklinkers, tuinh.
Verd.: badk. (ligb., boiler, lav.),
kl. kamer (strijkkamer), 2 slpks.,
overl. Zolder: met schuiftrap en
luik, geen isolatie. Opp: 187m²,
KI:€423, EPC: 567, bwj.: 1967.
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv.
Geass. Not. THIERY J. EN A.
051/26.02.92
➚ web:229445 www.immonot.be
Rijwoning
2 loten bouwgrond voor open
bebouwing (lot 1= 652,25 m²
en lot 2 = 672,70 m²) mooi
gelegen, GEEN bouwverplichting, volgens APA gelegen in
woonkorrel, niet gelegen in
overstromingsgevoelig gebied,
geen voorkooprecht. Verdere
inlichtingen ten kantore.
Not. K. VAN DEN EYNDE
051/20.63.70
Hoogwaardige woning (2011),
ink., 2 wc’s, lichtrijke liv., inger.
open kkn, berging, gar, waspl.,
terras natuursteen, aangel. tuin,
tuinberging, badk (bad, dche,
dubb. lav), bur, 3 slpk, hobbyr.
of extra slpk. Zolder, int. e.a.,
regenwaterput en ruime parkeergelegenheid. Verw. aardg.
E-peil 88. KI 745. opp. 4a 60ca
Not. K. VANDEPUTTE
051/20.26.16
HandElspand/Magazijn
appaRtEMEnt
➚ web:228990 www.immonot.be
Meensesteenweg 320 K
Zuidmolenstraat 40
➚ web:228497 www.immonot.be
Residentie “Virgo”
Rozenstraat 29 b2
Driegoenstraat 2 Reningelst
➚ web:220167 www.immonot.be
➚ web:229313 www.immonot.be
VRijstaandE woning
➚ web:224159 www.immonot.be
HEDENDAAGS EN MET GROTE
TUIN EN Gar. IN Res. Omg.
Best. uit: ink., WC, rme liv. met
erker, open kk., gar., carport met
berging, 3 rme slpks., dressing,
bergr., badk., grote tuin met
tuinh. 5a 94ca. KI 891€. EPC
244 kWh/m² jaar. Elektr. inst.
conform AREI. Wg, Gvg, Gdv,
Gvkr, Vv. Blanco bodematt.
NOT. LESAGE &
VANLERBERGHE BVBA
051/20.06.87
Glvls.: inkomgang, WC/berging
- waspl., 2 doorlopende plaatsen, kl. kk., overdekt terras, tuin
met kl. berging op koer, kelder.
Verd.: 2 grote en 2 kl. slpks.,
kl. badk. (douche, lav., boiler),
overl. Zolder: isolatie, vaste trap.
Opp.: 240m², KI: € 409, EPC:
295, bwj.: 1953. Gvg, Wg, Gdv,
Gvkr, Gvv.
Geass. Not. THIERY J. EN A.
051/26.02.92
➚ web:228182 www.immonot.be
pERCEEl bouwgRond
Meenseheirweg links van nr 25
➚ web:229665 www.immonot.be
Villa MEt bijHuis
Kwadestraat 239 Rumbeke
CENTRAAL GELEGEN. Opp.
483,78m². VKV 870 dd
28/12/1981. Vv; Wg; Gdv; Gvkr.
Bezoek: inlichtingen ten katore
Not. I. VIAENE 051/20.04.16
Sint Jozefsstraat 6
Villa: glvl: ink., vest., trap, zitpl.,
eetpl., kk., waspl., bur., slpk. +
dress.&bdk., gar.; Verd.: nachth.,
slpk., bdk., wc, nachth., 2 slpks.,
bdk., wc, zldrs. Bijhuis: glvl: ink.,
slpk., waspl., badk., woonk.,
kk., gar.; Verd.: nachth., 2 slpks.,
wc, zldrs. Tuin, tennist., terras.
Vg, Ag, Gdv, Gvkr, Gvv. EPC:
302-281
Geass. Not. THIERY J. EN A.
051/26.02.92
➚ web:222530 www.immonot.be
IN EEN RUSTIGE BUURT, GROTE
TUIN. Glvls.: inkomhall, liv., kk.,
gar., toilet. Op de bovenverdieping: 3 slpks., berging evt.
gesch. voor plaatsen badk., zolderr. C.V. op aardg. enkel in liv.
en kk., rolluiken, droge kelder.
Opp. 720 m², KI 550,00 EUR (kl.
beschr. mog.)
EPC 562 kWh/m². Gvg, Wg,
Gdv, Gvkr, Gvv.
Driesstraat 26
➚ web:228333 www.immonot.be
CEntRaal gEl. Rijwoning
woonhuis met tuin. omv.:
glv.: inkomhall, zith., eeth.,
kk., ruime berging, gar., kelder - terras met tuin (oost). 1e
verd.: 3 slpks., badk., zolder
(nt geïs.) - overal dubb. glas, cv
(aardg.), vern. verwarmingsketel, elektr rolluiken. KI: € 421.
Opp: 256m². EPC: 387kWh/
m²j. nt overstr.gev. stdbk inl. in
aanvraag
Not. K. VAN DEN EYNDE
051/20.63.70
➚ web:229638 www.immonot.be
RuiME Hob MEt tuin
‘t Hoog Stuk 36
met tuin en garage, best uit:
inkom, living, keuken, bijkeuken, 4 slp., bdk. KI 961€ - groot
270m². EPC 406 kWh/m² GvgWg-Gdv-Gvkr-Gvv.
Not. I. VIAENE 051/20.04.16
➚ web:227535 www.immonot.be
woning
Koornstraat 47
➚ web:228334 www.immonot.be
CEntRaal gEl. Rijwoning
Laagstraat 21
Jules Dessauvagestraat 52
Rumbeke
Glvls.: inkomhal, apart toilet,
ruime en lichtrijke zith. en eeth.,
ruime kk. en gar. met berg. 1e
verd.: nachth., apart toilet, 3
ruime slpks. en badk. (douche,
ligb., 2 lav.’s), toegang tot zold.
Ruime tuin met terras en tuinh.
(12m²) (zuid-oost ger.). Bwj.
2006, opp. 453m², KI €721,
EPC 186, elektr. conform.
Not. K. VAN DEN EYNDE
051/20.63.70
➚ web:230498 www.immonot.be
best uit: inkom, living, keuken,
wc, 3 slp., badk., garage. KI 505€
- groot 184m². EPC 295 kWh/m².
Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.
Bezoek: inlichtingen ten kantore
Not. I. VIAENE 051/20.04.16
➚ web:229506 www.immonot.be
Bestaande uit : inkomhall, living, keuken, tuin met terras,
ruime alleenstaande garage
inrit via de Processiestraat , 3
slaapkamers, badkamer, zolderruimte. Opp. 280 m², K.I.
404,00 euro (klein beschrijf mogelijk). EPC 560 kWh/m². Wg,
Gdv, Gvv, Gvk.
Not. N. SOETE, PLAATSVERVANGEND NOTARIS
G. VANWIJNSBERGHE
051/24.01.36
Not. P. VERSTRAETE
051/20.01.52
➚ web:227420 www.immonot.be
meer info en foto’s
zie www.immonot.be
via ➚web-referentie
➚ web:229098 www.immonot.b
appaRtEMEnt
RESIDENTIE SANDERUS
Ieperstraat 18 b4
➚ web:229467 www.immonot.be
woning
Bezoek: inlichtingen ten kantore
in nabijh. van stadscentrum,
scholen, kad. sec. B, nr. 0989V,
opp 69 ca, best. uit liv., kk., koer,
badk., 2 slpks., (EPC 759 kWh/
m²jaar).
Not. K. VANDEPUTTE
051/20.26.16
Volledig vernieuwd, met tuin
Opp.: 714 m². KI 761 EUR. EP
429kWh/m2. Glv: inkom, w
salon en eetplaats, een ope
keuken, een apart bureau
wasplaats, aparte garage, bi
gebouw en ruime tuin, kelde
en vloerverwarming. Verdiep
3 slpk, badkamer, ruime zolde
VG, Wg, Gvd, Gvkr, Gvv.
Not. N. VERSTRAETE
051 63 61 07
Not. N. SOETE, PLAATSVERVANGEND NOTARIS
G. VANWIJNSBERGHE
051/24.01.36
Best. uit: inkom, voorplaats,
zithoek, kkn, badk., berging, 2
slpks, zolder. KI 317€ - groot
160 m². EPC: 410 kWh/m². Gvg;
Wg; Gdv; Gvkr; Gvv.
Bezoek: inl.: ten kantore.
➚ web:229299 www.immonot.be
14
Jozef Delbaerestraat 6
Rumbeke
CENTRAAL EN RUSTIG GELEGEN, gerieflijk en verzorgd, op
glvl, best. uit inkomhall, ruime
liv. (8 x 4 m), ing. kk. met tafel
en 4 stoelen, bdk (lav + ligb.),
ap. WC, 3 slpk ( waarv. 1 kleinere kinderkamer ook dienstig
als bur./berging), met garagebox, in nabijh. van school, goed
bereikbaar.
Not. K. VANDEPUTTE
051/20.26.16
Spanjestraat 165
woning
➚ web:229799 www.immonot.be
woonHuis
Kastanjestraat 19
Wolfaardstraat 7 Beveren
Douvieweg 72 Watou
Goed onderhouden. Omvat: GLV:
hall, keuken, living porte-fenêtre
en badkamer. Eerste verdieping
met drie slaapkamers. Vrij van
gebruik. Herbouw mogelijk verder van rooilijn. Opp. 07a 70ca.
KI € 262. EPC 813kWh/m². RO:
Gvkr-Lwag-Gvv-Gdv-Vg.
Geass. Not. DE SAGHER,
VANDENAMEELE
& PLANCKAERT
057/33.33.81
➚ web:226556 www.immonot.be
woonHuis MEt tuin
ModERnE Villa
Steenvoordestraat 72 Watou
Vernieuwd doch verder af te
werken naar eigen smaak. GLV
met hall, ruime living, open
keuken, badkamer, waskot en
aan te leggen tuin. Eerste verdieping met 3 kamers (2 grotere + 1 kleinere) en zolder op
de tweede verdieping. Vrij bij
akte. Opp. 05a. KI € 300. EPC:
507kWh/m². RO: Gvkr-WglkGvv-Gdv-Gvg.
Geass. Not. DE SAGHER,
VANDENAMEELE
& PLANCKAERT
057/33.33.81
Glvls.: inkomhal, zith., eetpl., trap,
kk., badk. (lav., ligb.), wc, veranda, berging. Verd.: overl., slpk., 2
kinderkamers. Zolder via valluik.
Opp: 104m², KI: 364€, EPC-score:
750. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.
Geass. Not. THIERY J. EN A.
051/26.02.92
Handelspand/Mag.: met ruime
toonzaal, eigen kk. en badk.
- Ruime oprit met meerd. parkeerpl. - Tuin achteraan bereikbaar via poortje.
Not. K. VAN DEN EYNDE
051/20.63.70
➚ web:230370 www.immonot.be
HalfopEn bEbouwing
➚ web:229350 www.immonot.b
RuiME woning
Bevrijdingsstraat 15
Bezoek: Alle inlichtingen op het
kantoor.
HoEVE
Prachtig gel. hoeve, bestemd
voor renovatie of herbouw.
Met zicht op West-Vl. bergen.
Omv.: ink., kk., waspl., opkamer,
zit- en eeth. en slpk. Zolderr. opgedeeld in twee kamers. Vrij van
gebr. Opp. +/- 17a met mog. tot
bijkopen extra grond. KI: € 371.
EPC 837 kWh/m².
Geass. Not. DE SAGHER,
VANDENAMEELE
& PLANCKAERT
057/33.33.81
Not. N. SOETE, PLAATSVERVANGEND NOTARIS
G. VANWIJNSBERGHE
051/24.01.36
Gesch. als winkel of kant. (t
renov.), goede ligg. in belang
winkelstr., vlotte parkeermog
Straatbr. (thans ong. voll. etal.
9,3 m. Het geb. omv.: winkel- o
kantoorr., kkn, werkpl., 2 slpk
op de verd., kelder. Tuin. Op
116 m², KI 1264 EUR, EPC 49
(1663660). Onmidd. vrij.
Geass. Not. C. VERHAEGHE
& H. BAERT 051/68.85.20
HalfopEn bEbouwing
Sint-Severinusstraat 5 Beitem
IN RUSTIGE BUURT. Omv.: glvls.:
hall met toilet, liv. met open
keukenhoek, berging met ruime
gar., 1e verd.: 4 slpks., badk.,
zolder, zuidger. tuin met terras,
oprit voor 2 parkeerpl., doorgang langs de zijkant van het
huis. Opp.: 2a 99ca; K.I.: 568;
EPC: 158; Stedenb. in aanvraag.
Geass. Not. E. HIMPE
& A. HIMPE 057/20.14.46
Bezoek: Bezoek en inlichtingen
contacteer notariskantoor.
➚ web:229422 www.immonot.be
Blinde Rodenbachstraat 132
Centraal gelegen met uitweg
achteraan. Omvattende: gelijkvloers met inkom, 2 ineenlopende plaatsen, keuken en tuin met
bergingen. Eerste verdieping
met 3 kamers en extra zolderverdieping. Mogelijkheid tot bijbouwen garage! Opp. 236m².
KI: € 314. EPC: 616kWh/m². RO:
Vkr-Wg-Gvv-Gdv-Gvg.
Geass. Not. DE SAGHER,
VANDENAMEELE
& PLANCKAERT
057/33.33.81
IN EEN RUSTIGE BUURT. glvls.:
inkomhall, liv., uitger. kk. m aangebwde ver.&binnenkoer, kelder, gar, wc. bovenverd: 3 slpks,
voll vernwde badk(inloopdche,
wc), voll geïsol zolderrmte.
Centr verw aardg., dubb begl.
Opp. 116m², K.I. 597€(kl beschr
mog). EPC 450 kWh/m². Gvg,
Wg, Gdv, Gvkr, Vv.
Not. I. VIAENE 051/20.04.16
➚ web:228125 www.immonot.be
gElijKVloERs
appaRtEMEnt
Centr. gel., gen. A4, 2e verd
ind: Ink, liv&eetplts, kkn+berg
2 slpks, badk (dche, lav), w
Gar. nr 11, op het glkvls. KI:
877. EPC: 275 kWh/m2. Sted
Wg (GWpl. Roes.-Tielt), Vg
Gdv, Gvv, Gvr. Nt in overstr.ge
geb. noch in risicozone vr ove
str. Bez. en info bij voornoemd
notarissen. www.immoweb.be
www.wittesaeleverhamme.be
Geass. Not. A. WITTESAELE
& S. VERHAMME
051 40 01 75
➚ web:230172 www.immonot.b
TORHOUT
MooiE Hob
Kortemarkstraat 99
Vlot bereikbare HOB biedt o
Glvls: ink., toilet +lav., ruim
liv., inger. kk., waspl. en vrijs
gar.; 1e verd: overl., 3 slpks
vern. badk. EPC 589 kWh/m
Tot. opp. 356 m². KI 622 €, k
beschr. mog.! Sted. Inl. aangev
Niet opg. in een inv. van on
erfg, noch beschermd.
Bezoek: Na afspraak
Geass. Not. P. LOMMEE
& V. DAEMS 050/20.90.45
➚ web:230216 www.immonot.b
Weststraat 111 b1
Villa
Centr. gel. op hoek v Westlaan
& Weststraat, vlakbij centr. en
uitst. bereikb. met Rijksweg. Evt.
te gebruiken als kant. Ind.: ink,
wc, liv (brede ramen & parketvl),
kk, berg, 2 slpk (parketvl), bdk
(ligb), garagestaanpl incl, verw
aardg, dub gl, weinig gem kosten. KI 887€-EPC 217. Onm vrij.
Wg-Vg-Gdv-Gvkr-Gvv
www.notarisldm.be
Not. L. DE MUELENAERE
056/42.44.44
met tuin en dubb. gar. Glvls
Hall, voll. ing. kk., waspl., li
met haardvuur, voorpl., slpk
badk. met bad en douch
Eerste verd.: Badk. met ligb.,
slpks. Dubb. begl. en verw. o
elektr. Opp: 578 m², EPC: 36
kWh/m²jaar, KI: 1140, bw
1996. 5 slpks. Woning oo
gesch. voor vrij beroep.
➚ web:229199 www.immonot.be
www.immonot.be
Robrecht de Friesstraat 6
Bezoek: Na telefonisch conta
met het notariskantoor.
Not. P. VERSTRAETE
051/20.01.52
➚ web:229975 www.immonot.b
VEURNE
ALFOPEN BEBOUW
GARAGE
VERzORGDE RIjWONING
Elzenlaan 5
oordburgweg 20
880 €; opp. 432 m²; saenst.: kelder; glvls.: inkomhal,
v., kk., berging, wc, gar.; verd.:
slpks., badk. (ligb. - douche) +
C; zolder; tuin; alle nutsvoorz.
anwezig; goede oriëntatie;
wj. 1966; EPC 461 KWh/m².
erlaagde prijs: 275.000 EUR.
ot. F. HEYVAERT
58/31.12.52
➚ web:220429 www.immonot.be
ERCEEL BOUWGROND
oek Klaproosstraat orenbloemstraat
Zeer ruime rijwoning met garage en tuin, Opp.: 2a70ca. KI.:
728 euro. Bestaande uit: inkom,
living, eetplaats, keuken, bergingen, badkamer, 3 slaapkamers, zolder. Tuin. In zeer goede
staat van onderhoud. Vrij van
gebruik.
www.notarisbossuyt.be
Not. S. MOURISSE
057/30.03.83
Not. W. BOSSUYT
050/33.49.17
➚ web:229048 www.immonot.be
VLETEREN
ALLEENSTAANDE WONING
JOZEF DOISESTRAAT 15
Westvleteren
meer info
en foto’s zie
www.immonot.be
via
➚web-referentie
GUNSTIG GELEGEN WONING
Vichtsesteenweg 260
woning best. uit: glvs: hall met
toilet, salon, eetpl., kk. met
berging, bur., oprit met gar.
achteraan, terras met zonneluik
& tuin; 1ste verd.: nachth. met
3 ruime slpks., badk. met lav.,
toilet & ligb., berging; zolder
met div. ramen (via luik) - ramen
met elektr. rolluiken - goede
bereikbaarheid naar E17 & Expressweg
WONING
Beiaardstraat 52
Centraal gelegen woonhuis bestaande uit: glvl: inkom, toilet,
living (openhaard met hout),
ruime keuken, berging. 1e verd:
3 slaapkamers, badkamer (douche, lavabo). Garage, overdekt
terras, tuin en tuinhuis. Woning
niet vrij bij akte-huur ten voordele van de verkoper-huurprijs
overeen te komen.
Not. B. STROBBE
056 62 00 60
➚ web:229163 www.immonot.be
OED GELEGEN WOONHUIS
auwel Heinderycxstraat 31
ET GARAGE EN TUIN. open
eb.; bwj. 1990; opp. 526ca; KI
13. samenst.: op het glvl: ink.,
c, kk., liv.; gar.; grote tuin met
inh.; op 1e verd.: nachth., 3
pks., wc, bdk., berging; zolder;
ubb. glas, instapkl.; verw. accuulatoren/elektr.; EPC waarde
17/kWh/m²jaar.
ot. F. HEYVAERT
58/31.12.52
Residentie Westerkant
Westerlaan 15/22
➚ web:229884 www.immonot.be
WEILAND/
LANDBOUWGROND
aan de Kraaistraat Westvleteren
2 PERCELEN, met een perceel
uitweg, met een totale oppervlakte van 2ha 61a. Stedenbouw in aanvraag. ¿
Geass. Not. E. HIMPE
& A. HIMPE 057/20.14.46
➚ web:230076 www.immonot.be
WAREGEM
Lichtrijk app. op de 2e verd op
wandelafstand van het centr. en
nabij invalswegen. Ink, vestiaire,
toilet, liv., kk., bergr., slpk. 1,
badk., terras voor- en achteraan. Bovenverd: hall, badk.,
slpk. 2 en slpk. 3. Kelderverd:
autostaanplaats, ruime berging.
EPC 181 kWh/m²
Not. B. STROBBE
056 62 00 60
zUIDGERICHTE VILLA
Peiskeshof 44
Posterijstraat 9/2
Sint-Eloois-Vijve
➚ web:227545 www.immonot.be
USTIG GELEGEN WONING
ogebrugstraat 8
698 €; opp 3a 56ca; saenst.: glvls.: ink., kk., liv., bar,
eranda, waslokaal, wc, douhe; grote gar., tuin + tuinh.;
erd.: 3 slpks., badk. met wc;
older; verw. op gas; instapkl.
ot. F. HEYVAERT
58/31.12.52
➚ web:226260 www.immonot.be
ENTRAAL GELEGEN
ARAGE
uidstraat +42
ar. nr. 10 op glvls. niveau in
omplex; opp 39 ca; KI 90 EUR;
ij van gebr.
ot. F. HEYVAERT
58/31.12.52
➚ web:226263 www.immonot.be
WONING
oemenlaan 5
989€ - EPC 309 - opp 450
². Voll. vernieuwd. Inkomhall
et toilet, ruime liv., ing. kk.,
adk. met inloopdouche, dubb.
v., toilet, 2 slpks., grote zolder,
ar., aangel. tuin, ruime terasn. HR ketel op aardg. - zolder
oll. geïsolleerd - electricteit
ernieuwd en gekeurd.
ezoek: ‘s namiddags na afraak.
ot. W. MAES 058/51.15.47
Op 1e en 2e verd op 110m2,
met grote leefr, open keuken,
toilet, badk, berg.; 2 ruime slpk
en berg. EPC 142kWh; gerenoveerd in 1996. Opbr eigend of
voor eigen gebruik: 5% reg r
mogelijk. Schappelijke prijs. Wg.
Gvg. Gdv. Gvkr. Gvv.
Not. H. DEKIERE
056/66.60.25
➚ web:230455 www.immonot.be
Instapkl. ruime familiale villa,
afg. met hoogwaardige mat.
en voorz. van alle comf., rustig
gel. Lichtrijke, heel ruime liv.
met o.h. Praktische kk. met
kookeiland en berging. 5 slpks.,
2 badks, bur. en dubb. gar. Knap
aangel. tuin met meerd. terrassen, verwarmd zwembad, zuidgeoriënteerd.
Not. B. STROBBE
056 62 00 60
Centraal gelegen. Opp.: 210
m², KI: 534 €. Omv.: inkom, WC,
living, keuken, wasplaats, badkamer, koer, garage met elektrische poort. 1ste verdiep: 4
kamers, WC. Zolder. CV op gas.
EPC 768 kWh/m² UC 1727240
Niet gelegen in overstromingsgebied. Vrij en beschikbaar met
de betaling.
In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening is de verkoper verplicht naar aanleiding
van de verkoop van een onroerend goed in het
Vlaamse Gewest de nodige stedenbouwkundige
informatie te verschaffen aan de koper.
De notaris is gehouden in de verkoopakte melding te maken van het stedenbouwkundig uittreksel (dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar).
Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een
uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel
uit het vergunningenregister.
Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de
meest recente stedenbouwkundige bestemming
van een goed.
Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt:
of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
of voor het goed een verkavelingsvergunning van
toepassing is;
of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding;
of er op het goed een voorkooprecht rust.
➚ web:227054 www.immonot.be
www.immonot.be
Oude Beselarestraat 13 en +13
➚ web:230080 www.immonot.be
ALLEENSTAANDE WONING
Meibloemstraat 24
Kelder; Glvl: gang, liv.-woonk.,
kk., wc, waslok., berg.; Verd.: 3
slpks., badk.; Zolder (via vaste
trap), (evt. bijk. kam.); Terras;
Multifunct. geb. met verd. (+/50m²); Div. gar. Opp 325m²; KI
€448; EPC 709kWh/m². Gvg;
Wg; Gdv; Gvkr; Gvv. Vrij bij bet.
Alle inl. ten kantore.
Not. B. VANDERCRUYSSE
056/31.11.10
➚ web:229275 www.immonot.be
RIjWONING mET TUIN
Hellestraat 46
Beernemsteenweg 57
Rustig gel., omv: ink., saloneetpl., berging, kk., 3 slpks.,
badk., gar., tuin, zolder. CV op
mazout, KI: 813,00, grondopp.
562m, bew.opp.: 147m²;
wg, mog. overstromingsgevoelig.
Not. A. STROBBE
056/41.21.19
➚ web:226251 www.immonot.be
WOONHUIS
Gullegemstraat 150
Not. V. DE SCHEPPER
051 65 50 37
➚ web:228696 www.immonot.be
Briekhoekstraat 20
Kelder; Glvl: hall, liv.-woonk.,
kk met zitr., wc, badk.; Verd.:
2 slpks; Zolder (via vaste trap):
evt. bijkom. slpk; Tuin. Opp
155m². KI 275€. EPC 536kWh/
m². Gvg; Wg; Gdv; Gvkr; Gvv.
Alle inl. ten kantore.
Not. B. VANDERCRUYSSE
056/31.11.10
➚ web:230085 www.immonot.be
RUSTIG GEL. HOB
Scherpenheuvelstraat 7
Bezoek: & inlichtingen ter studie
met gar. en tuin, kelder. Glvls.:
ink., waspl., voll. ing. kk., liv.,
gar. en tuin. Verd.: 4 slpks.,
zolder. CV op gasradiatoren,
grondopp.: 345m², KI: 483,
EPC: 847kWh/m². In RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk geb.
Kortrijk’: stedelijk wg en in RUP
‘Kl. Molen’: zone voor stedelijk
wonen
Not. A. STROBBE
056/41.21.19
➚ web:228817 www.immonot.be
WOONHUIS
Karrestraat 18 Moorsele
Not. T. DEVOS 056/31.11.49
➚ web:227369 www.immonot.be
RIjWONING mET GARAGE
Tramstraat 27
2 PERCELEN BOUWGROND
Varendreef 91
AANEENPALEND. 1°: 394m²
met chalet + 1/4e van priv.
weg. 75.000€. 2°: 412 m² niet
bebouwd + 1/4e van priv. weg.
85.000€. Gel. in zone voor
permanent recreatief wonen
(domicilie mog.). Lommerrijk.
Op 10 min. van oprit E40. Elk
voor 80 m² bebouwbaar - vol.
400 m³. Bij samenvoeging perc.
vol. 500 m³.
Not. S. FIEUWS
050/33.65.36
➚ web:230343 www.immonot.be
Kelder. Glvl: hall, wc, saloneetk., kkn met zitr., werkruimte.
1e verd.: 3 gr. slpks, badk. 2e
verd. (via vaste trap): gr. slpk,
2 zolderruimtes (evt bijk. kam).
Garage. tuin. CV (mazout). Opp.
480 m². KI 602€. EPC 573 kWh/
m². Gvg; Wg; Gdv; Gvkr; Gvv.
Vrij bij bet. Alle inl. ten kantore.
Not. B. VANDERCRUYSSE
056/31.11.10
➚ web:230494 www.immonot.be
WEVELGEM
KI 185 €. Opp. 431 m². EPC:
596. Af te werken woning met
2 slpks. Stedenb.: zone voor wonen met beperkte nevenfuncties. Vraagprijs 149 000 €.
Bezoek: Na telefonische afspraak
via het notariskantoor Pierre Vander Stichele
Not. P. VANDER STICHELE
056/41.14.48
➚ web:228502 www.immonot.be
AANGENAmE
GEzINSWONING
WONING
Jan Van Eyckstraat 7
Glvl: hall, liv.-eetk., ruime kk.
met zitr., wc, badk.; Verd.: 2
slpks.; Zolder (via vaste trap):
slpk., (evt. bijk. kam.); Tuintje
met tuinh. Opp. 160m²; KI
366€; EPC 556kWh/m². Gvg;
Wg; Gdv; Gvkr; Gvv. Vrij bij bet.
Alle inl. ten kantore.
Not. B. VANDERCRUYSSE
056/31.11.10
met garage en tuin: inkom,
eet- en zitplaats, keukentje,
WC, garage, kelder, veranda,
tuin, berging, 1e verd: 4 slpk
(2 gr en 2kl), badk. met toilet,
douche en lavabo. Grote zolder
- CV op gas. ramen pvc- dubbel
glas. Opp 3a 04ca. K.I. € 647.
EPC 478 Kwh/m². WG-GVKGVV-GVG.
Geass. Not. F. DEVELTER
& D. HENDRYCKX
056/53.21.76
In rustige woonwijk. Ind.: ink.
met traphal, toilet, aangename
liv. met gashaard, geïnst. kk.,
boven 3 slpks., bdk. met ligb.,
gar. met autom. poort en wasr.,
voortuin met oprit, Z-W geor.
tuin met terras, overal rolluiken,
dubb. glas, tot opp: 331m², KI
599 (kl. beschr. mog.), EPC 567,
WG-VG-GDV-GVKR-GVV.
www.notarisldm.be
Not. L. DE MUELENAERE
056/42.44.44
➚ web:229272 www.immonot.be
➚ web:229287 www.immonot.be
➚ web:230183 www.immonot.be
➚ web:230451 www.immonot.be
Een woonhuis met tuin, gar. en
weide. Groot 12a 72ca, KI €
1068,00. Omv: liv. kk., berging,
toilet, 4 slpks., badk., kelder,
tuin, gar. Vrij: 6 maand na akte.
Verw. op mazout. EPC: 312.
ligg. vlgs. GWplan RoeselareTielt dd 17/12/1979: wg. gdv,
Gvkr aanwezig, gvv.
Bezoek: en inl.: ten kantore.
RUSTIG GELEGEN WONING
RUSTIG GELEGEN
WOONHUIS
Goed onderh., in rustige woonwijk. Ind: ink m traphal, keld, liv
m gashaard, eetplts, rme kkn,
wc, zonnige uitbouw, zuidger
terr, gar m autom. poort, boven
3 slpks, badk m ligb, zolder m
mogh vr slpks of hobbyrmte,
verw aardg., dubb. glas, rolluiken, KI 426 (kl. beschr mog),
EPC 708, tot opp: 156m², WG
VG GDV GVKR GVV.
www.notarisldm.be
Not. L. DE MUELENAERE
056/42.44.44
WINGENE
➚ web:229393 www.immonot.be
Opp. 164 m². KI 401,00 €. EPC
in aanvraag. Ink., liv., nwe ing.
kkn., ing. badk., wc, berging, 2
slpks, veranda, terras, tuin. Gar.
uitg. op Rekestr., zolder boven
gar. Wg, Gvg, Gdv, Vkr, Gvv.
Geass. Not.
F. LOGGHE - S. STAESSENS
056/51.15.17
Burgemeester Ponseelelaan 3
Gullegem
WOONHUIS
Not. T. DEVOS 056/31.11.49
Opp.: 172 m². KI: 314 €. Omv.:
ink., woon- en eetpl., kk., badk.,
wc; Verd.: 3 slpks. Verw: indiv
houtkachel. EPC 544 kWh/m²
UC 1340047. Het onr. goed is
niet gel. in een overstromingsgebied. Vrij en besch. met de
bet. Verlaagde prijs.
GEzINSWONING
➚ web:230298 www.immonot.be
Bezoek: & inlichtingen ter studie
➚ web:229849 www.immonot.be
stedenbouwkundig
uittreksel
➚ web:229273 www.immonot.be
WONING mET HANGAR
Leopoldststraat 9
➚ web:229595 www.immonot.be
RUIm DUPLExAPPARTEmENT
In rustige wijk. Ink., trap, kkn,
liv. en waspl. met wc; 1e verd.:
3 slpk, nachth., berging; zolder;
kelder; Gar. en berging in bijgebouw; Tuin. Opp. 873m² - KI
381 € - EPC 839 kWh/m²jaar.
Wg; Gvg; Gvkr; Gvv.
Geass. Not. F. DEVELTER
& D. HENDRYCKX
056/53.21.76
RIjWONING mET GARAGE
➚ web:229889 www.immonot.be
PRACHTIG DUPLExAPPARTEmENT
In perf. staat. Glvl: hall, wc,
liv.-woonk., inger. kk. met zitr.;
Verd.: 3 slpks., badk.; Gar.; Terras; Tuin; Tuinh. CV gas. Opp
372m²; KI €547; EPC 308kWh/
m². Vg; Wg; Gdv; Gvkr; Vv. Vrij
bij bet. Alle inl. ten kantore.
Not. B. VANDERCRUYSSE
056/31.11.10
Berkenlaan 36 Moorsele
WERVIK
Notariaat
DESIMPEL-VAN EECKHOUT
056/62.76.90
zeer centraal en rustig gelegen,
inkom, leefkamer met open keuken, veranda, slpkamer, garage,
boven 3 slpkamers, badkamer,
cv gas, houtkachel, 636m², KI
555 €, epc 141, Vg, Wg, Gdv,
Gvkr, Vv.
Not. P. DONCK
057 40 00 84
ALLEENSTAANDE WONING
Kanterstraat 46 Geluwe
➚ web:230137 www.immonot.be
Bezoek: na afspraak
pen bebouwing; opp. 560 ca;
t 12 van verkaveling; ideaal
eoriënteerd, geen bouwverichting.
ot. F. HEYVAERT
58/31.12.52
HALF-OPEN BEBOUWING
Artoisstraat 53
Koning Albertfonds 8
2 AANPALENDE
EIGENDOmmEN
Kerkplein 3-4
1. App. KI 1073. GV: ink-burbad+dch-waspl-gar;
1VD:
liv-kk-terr; 2VD: 3 slpk-WCEPC 223-CV+accum verw. 2.
WOON-/HANDELSHUIS KI 673.
GV: ink-gar-rme plts-kk-livberg-WC-dch; 1VD: 3 slpk-hobbyk; 2e VD: slpk-zldr; Achter: 2
atel-tuin-EPC 535-Accum verw.
Tot opp 8a66ca-kan smn w
aangek. Vrij 15/08/15. Wg-Niet
in mog/eff overstr.gev, in afgeb
overstr.geb of afgeb oeverzGVK-GVKR-GBM
www.notariaatvanbeylen.be
Not. K. VANBEYLEN
051/61.10.94
➚ web:228647 www.immonot.be
PERCEEL BOUWGROND
Winkelhoekstraat (naast nr 15)
Zwevezele
halfopen beb., groot 4a36ca;
onm. vrij; verkavelingsverg; niet
gel. in mog. of effectief overstromingsgevoelig geb.; GVKR,
GBM.
www.notariaatvanbeylen.be
Not. K. VANBEYLEN
051/61.10.94
➚ web:229143 www.immonot.be
15
ZEDELGEM
16 NIEUWBOUW APPART.
BUNGALOW
BUNGALOW MET GARAGE
EN TUIN
Mezenweg 16 Loppem
Wellewaarde 16
Eernegemsestraat 16
RUSTIG GELEGEN
WOONHUIS
Drie Beloftenstraat 26 Geluveld
cHALET MET PARKING
mod. kk., living, 2 slpkms., badkm., grote berg. COMFORTABEL.
Niet overstromingsgevoelig. Vg Gvr - Gdv - Gvkr - Gvv.
Nonnebossen-Noord 43
Bezoek: in afspraak met de studie.
PERcELEN
LANDBOUWGROND
Palende aan de Evangelieboomstraat & Beekstraat
www.notarisplatteau.be
16 nieuwe appartementen met
1 à 3 slaapkamers, garagebox +
autostaanplaats, zonnige tuin/
terras! Wind en waterdicht of
volledig afgewerkt. Vg, Wg,
Gdv, Gvkr, Vv. Vraagprijs vanaf €
190.750,00 excl. kosten.
Bezoek: Op afspraak 050/40.67.65
www.notarishendrickx.be
Not. D. HENDRICKX
050/38.21.36
Vlot bereikbaar, doch rustig gel.
bungalow biedt: ink., toilet met
lav., liv. in L-vorm, kk., 3 slpks.,
badk. (ligb., bidet en lav.), veranda en gar. EPC 852 kWh/m².
Tot. Opp. 403 m². Niet opgen. in
een inv. van bescherming bouwkundig erfgoed, blanco bodematt. Wg, Vv, Vg, Gdv, Gvkr.
Opp: 682m² - KI: €842 - Ind.:
ink, wc, woonk (o.h.), ing. kk,
gang, 3 slpks, ing. badk, zolder, terras, tuinh. - Voorz. v: CV
aardg., dubb. glas, rolluiken
PVC, gas, water, elektr. - EPC:
490kWh/m²/jaar
www.notvancaillie.be
Not. H. VAN CAILLIE
050/45.44.45
Bezoek: Op afspraak
Geass. Not. P. LOMMEE
& V. DAEMS 050/20.90.45
➚ web:226995 www.immonot.be
NIEUWBOUWPROjEcT
Koning Albertstraat 50
Veldegem
7 nieuwe woningen in het centrum van Veldegem. Zowel halfopen als gesloten bebouwing,
3 à 4 slaapkamers. Grondoppervlakte tussen 300 en 484
m². Interessante ligging t.a.v.
winkels, school. Vg, wg, gdv,
gvkr, vv.
Geass. Not. P. LOMMEE
& V. DAEMS 050/20.90.45
➚ web:229003 www.immonot.be
➚ web:228656 www.immonot.be
➚ web:230016 www.immonot.be
ZONNEBEKE
OP TE FRISSEN HOB
NIEUWBOUWWONINGEN
Kuilputstraat 103
met tuin en bijgeb., groot 4a 15ca.
KI 245. EPC 830 kWh/m². Wg voor
beb. met maximaal 3 woonlagen.
(GRUP Gabarieten in woonzones).
(Gvg, Gdv, Gvkr, Gvv).
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
057 20 77 98
Not. E. VANSLAMBROUCK
057 48 91 41
➚ web:229872 www.immonot.be
WOONHUIS
Menenstraat 357 Geluveld
Not. J. PLATTEAU
057/20.58.17
RUSTIG GEL. EN GOED ONDERHOUDEN. Omv.: grote liv.
met keukenhoek, badk., 1 grote
slpk., 1 kl. slpk., 2 kelders, zongerichte tuin met tuinh., afz. autostaanplaats. K.I.: 232; Opp.:
2a 34ca; EPC: 1132; Stedenb.:
Vg, zone voor recreatief wonen,
Gdv, Gvkr, Vv.
Geass. Not. E. HIMPE
& A. HIMPE 057/20.14.46
➚ web:229400 www.immonot.be
ZULTE
STIjLVOLLE VILLA
Modest Huyslaan 62
➚ web:225209 www.immonot.be
Stijlvolle instapkl. villa, glvl: inkomh., lichtrijke liv., ruime kk.
en prakt. bijkk./waspl., toilet,
slpk., badk. (ligb., dubb. lav.,
wc), 1e verd: grote nachth., 4
slpks., badk. (douche, dubb. lav.,
wc). Ruime gar., droge kelder/
prachtige wijnkelder, aangel.
tuin, alle comf., prachtige duurz.
mat., rustig en resid. gel.
Not. B. STROBBE
056 62 00 60
RUSTIG GELEGEN cHALET
Nonnebossen-Noord 30
Maagdestraat
REEDS 50% VERKOCHT. Rustige, unieke ligg in hartje Zonnebeke traditionele bouwwijze
met ink., wc, liv, eetruimte, kk.,
berging, 3 slpks, badk, zolder,
gar., carport & tuin. Afw. nr
keuze. Of afgewerkte woning
besch. MODELWONING op afspr. Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. www.
bpb.be of 056/22.77.25.
Geass. Not. J. DE WITTE &
M. BREYNE 057/20.03.51
Ruime HOB met vrijstaande gar.
Best. uit: Ink., liv. (laminaat),
ruimte voor kk., spinde, veranda
en toilet; verd. 1: 3 slpks., bdk.
met zitbad en toilet. Niet opgen.
in een inv. van onr. erfgoed,
noch beschermd. EPC 579 kWh.
Tot. Opp. 472 m². KI 560 €, laag
beschr. mog.!
Geass. Not. P. LOMMEE
& V. DAEMS 050/20.90.45
Omv.: gar., ink., ing. kk., liv. met
o.h., badk., droge kelder, terras
en tuin, 3 slpks. Opp.: 3a 86ca;
K.I.: € 260; EPC: 394; Stedenb.:
Gvg, Wgl, Gdv, Gvkr, Gvv.
Geass. Not. E. HIMPE
& A. HIMPE 057/20.14.46
➚ web:228834 www.immonot.be
WOONHUIS
Menenstraat 122 Geluveld
➚ web:223793 www.immonot.be
➚ web:230198 www.immonot.be
Best. uit: tuin, terras, liv. met
kk., badk., 1 slpk., 1 kelder.
groot 2 aren 69 centiaren. K.I.:
232 EUR (kl. beschr. mog.).
Gvg, Gdv, Gvkr, Vv. Geb. voor
verblijfsrecreatie. Permanente
bewoning toegelaten. Mog.
overstromingsgevoelig. Van nature overstroombaar vanuit een
waterloop. Blanco bodematt.
Alle inl. op het kant.
NOT. LESAGE &
VANLERBERGHE BVBA
051/20.06.87
➚ web:229944 www.immonot.be
ZWEVEGEM
VERzORGDE WONING
Vande Vennestraat 45
➚ web:229150 www.immonot.be
Totale opp: 10ha 35a 65 ca, to
taal KI: 737, prijs: € 80.000,00
ha. Gelegen in agrarisch ge
bied/landschappelijk waardevo
agrarisch gebied, gedeeltelijk i
mogelijk overstromingsgevoeli
gebied.
Not. DEGROOTE L.,
OPVOLGSTER VAN NOT.
VAN HAESEBROUCK
056 43 90 80
➚ web:229650 www.immonot.b
HOEVE +
BIjGNDE LANDBOUWGR
Wildingstraat Sint-Denijs
Landelijk gelegen, te renove
ren hoeve met bijgebouwe
en bijgaande landbouwgron
(+/- 1ha) gelegen op een te
rein met een totale oppervlakt
van 1ha 33a 20 ca, gelegen i
agrarisch gebied. ¿
Geass. Not. S. DEVOS
& E. TURPYN 056 45 51 88
➚ web:226614 www.immonot.b
MOOIE LANDELIjKE
WONING
PACHTEN EN VERPACHTEN
Nonnebossen-Zuid 40
De pach we wo d zee s k oegepas zoda he wense k s om b moe
kheden be eken ngen en p ocedu es een u d sch aadsman e consu e en
Uw no a s s aa h e voo o uw d ens
Soms s z n ussenkoms ze s we e k opge egd De oepass ng van de and
pach s aa onde con o e van de v ede ech e A e ve zoen ngspog ngen en
p ocedu es ve open n ee s e aan eg v a deze mag s aa
MET Gar. EN OPRIT. Omv.: grote
liv., ing. kk., 3 slpks., wc, gar.,
grote zongerichte tuin, voll. onderk. Opp.: 3a 99ca; K.I.: 237;
EPC: 838; Stedenb.: Gvg, Wgl,
Gdv, Gvkr, Gvv. ¿
Geass. Not. E. HIMPE
& A. HIMPE 057/20.14.46
➚ web:227769 www.immonot.be
ALLE
VERDERE
INLICHTINGEN
AAN TE
VRAGEN
BIJ DE
VERKOPENDE
NOTARIS
met ruime tuin, drie slaapkamers en badkamer. Totale oppervlakte: 652 m². Vermindering registratierechten mogelijk.
EPC: 739 kWh/m².
Bezoek: en inl.: ten kantore.
Notariaat DE WITTE &
CASTELEIN 056/25.38.15
MET TUIN, GARAGE EN AUTOSTANDPLAATS, groot 3a 48ca.
(K.I. 364) EPC: 357 kWh/m². Ind:
➚ web:229979 www.immonot.be
Het huis-aan-huisblad dat alle notariële advertenties
van de provincie bundelt, is vanaf 31/01
ook verkrijgbaar bij uw bakker.
De éne week krijgt u het in uw brievenbus bezorgd,
de week erop bij uw bakker.
NB
WEST-VLAANDEREN
Notarisblad
• West-Vlaanderen
gist el
mooie lanDelijke
woning
woonhuis
Koolaerdstraat 139
Sulferbergstraat
53 Westouter
prachtig geren.
woonhuis
Iepersteenweg
51 Merkem
ruime Villa met
Zuidstraat 230
garage
mooi perceel
bouwgronD
goeD gelegen
apparte
Jabb eke
Tulpenlaan 59
ment
Capucienstraat 14
(HOB) Groot 4a
37ca.
ter voorgevelbreedte. 13 me-14 januari 2015 • week 03
Gelegen
in
woning
Cathilleweg 163
Stalhille
residentieel woongeb
18a 73ca, omv.:
appartementen,
MET TUIN EN GARAGE,huizen, gronden,...
ied
(GRUP Langs de
kkn, veranda, ink., wc, liv.,
groot door
Vaart). (Gvg,
badk., waspl., in de
te koop
aangeboden
west-vlaanderen
6a 10ca.
Ruimeprovincie
Gdv, Gvkr).
(K.I. 399).
alleenst.
kelder, uw notaris
Ben.: Ink., liv.,
eetpl.,
kk., berging naast voll. ing.
kk., badk.
met bad, lav. en
toilet + aansluiting wasmach
avelgem
. en droogVoor alle openbare kast, tuin met gemetste
BBQ,
1ste
2 slpks., 2de
verkopingen dienen grote verd.:
slpk. en zoldertje. verd.:
Dubb.
■ Gehuwde kopers niet ge- glas, CV op aardg. KI: €342,
EPC: 430 kWh/m²,
scheiden van goederen, dienen
Opp.: 170m².
Not. J. VERHAE
GHE
beiden aanwezig te zijn voorzien 059/27.9
5.79
van trouwboekje en eventueel
Notarisblad
West-Vlaanderen
•
Voor alle openbare
verkopingen dienen
■ Gehuwde kopers niet gescheiden van goederen, dienen
beiden aanwezig te zijn voorzien
van trouwboekje en eventueel
huwcontract of voorzien van een
volmacht (te bekomen bij een
notaris) gegeven door de nietaanwezige echtgenoot.
■ Vertegenwoordigers van
vennootschappen
dienen:
oprichtingsakte, eventueel statutenwijzigingen, benoemingen
en publicatie in het Belgisch
Staatsblad voor te leggen.
14 januari 2015 • week 03
appartementen, huizen, gronden,...
te koop aangeboden door uw notaris in de provincie west-vlaanderen
avelgem
blankenberge
Gerenoveerde woninG
Van Dijcklaan 3 Uitkerke. Alleenst., glvls.: ink.,
toilet, liv., kk., veranda, waspl., gar. en tuin. 1ste
ALLeenSTAAnde BUnGALow verd.: 4 slpks., badk. 2de verd.: ruime zolder.
Stampkotstraat 54 Avelgem. met aangel. tuin (Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv). EPC 564; KI 1170; OPP
500 m²
en terras, oa. ink., geïnst. kk., leefkamer, uitger. Bezoek & inlichtingen:
badk., 3 slpks.; zolder; kelder; CV; Opp 18a 55ca; [email protected]
www.notare.be
KI 1.170 €; EPC 701 kWh/m²; Wug.
Geass. not. Michel vAn dAMMe
not. Bob BULTereYS - Tel. 056/64.40.12 & Christian vAn dAMMe
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
➚web:228356 www.immonot.be
➚web:228313 www.immonot.be
brugge
TiJdLoze woninG
brugge
inSTAPKL. rUiMe woninG
Knotwilgenlaan 19 Sint-Andries. ONTWORPEN
DOOR ARCHITECT ARTHUR DE GEYTER. GV: ink.,
vest., WC, liv., kk., bur., waspl., chauff.ruimte,
gar., tuin; 1e VD: 4 slpks., dakterr., overl., bdk.
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv. EPC 975; OPP 602m²
Bezoek & inlichtingen:
[email protected]
www.notare.be
Geass. not. Michel vAn dAMMe
& Christian vAn dAMMe
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
Michel Van Hammestraat 78 Assebroek. MET
PRACHTIG ZICHT. Bevat: ink., toilet, liv., open
kk., gar., tuin en terras, 4 slpks., badk. en zolder.
(Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv) EPC 221 - KI 877 - OPP
398 m²
Bezoek & inl.: [email protected]
www.notare.be
Geass. not. Michel vAn dAMMe
& Christian vAn dAMMe
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
brugge
damme
➚web:228217 www.immonot.be
brugge
Ruimtelijke ordening in Vlaanderen
brugge
➚web:228614 www.immonot.be
Ruimtelijke ordening in Vlaanderen
rUiM APPArTeMenT 2e vd
Residentie “Dampoort” Dampoortstraat 243
b201 Sint-Kruis. GOED ONDERHOUDEN - AAN
DE RAND VAN BRUGGE. Bevat: inkom, ruime living met terras, keuken, berging, badkamer (dubbele lavabo, douche), toilet en twee slaapkamers.
Bezoek & inl.: [email protected]
www.notare.be
Geass. not. Michel vAn dAMMe
& Christian vAn dAMMe
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
➚web:228681 www.immonot.be
koksiJde
1. Vg Vergunning uitgereikt
Gvg = Geen vergunning uitgereikt
2. Wg Woongebied
Wche = Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde,
Wp = Woonpark, Wug = Woonuitbreidingsgebied, Igb = Industriegebied, Iab = Industriegebied
voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen,
Gdr = Gebied voor dagrecreatie, Gvr = Gebied voor verblijfsrecreatie, Ag = Agrarisch gebied,
Lwag = Landschappelijk waardevol agrarisch gebied, Bg = Bosgebied, Ng = Natuurgebied,
Nr = Natuurreservaat, Pg = Parkgebied
GeLiJKvLoerSe woninG
Diksmuidse Heerweg 392 Sint-Andries. glvls.:
ink., liv., kk., 2 slpks., badk. (douche, lav. en WC),
veranda, gar., terras en tuin. (Vg, Wg, Gdv, Gvkr,
Vv). EPC 836. KI 756. OPP 664 m²
Bezoek & inl: [email protected]
www.notare.be
Geass. not. Michel vAn dAMMe
& Christian vAn dAMMe
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
3. Dv Dagvaarding uitgebracht
Gdv = Geen dagvaarding uitgebracht
4. Vkr Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Gvkr = Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
5. Vv Verkavelingsvergunning
Gvv = Geen verkavelingsvergunning
➚web:228747 www.immonot.be
Definitieve toewijzing: dinsdag 03 februari
2015 om 17:30.
in zaal Retorika, Houtmarkt 2 te Veurne.
Openbare
verkopingen
Beheer en administratie
CORELIO CONNECT
NOORD n.v.
Abeelstraat 29A
9600 Ronse
Tel. 078/15.00.77
Fax 078/15.00.79
➚web:227760 www.immonot.be
blankenberge
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Francis MOEYKENS
& Annelies VANQUATHEM
Tel. 050/32.34.06
Fax. 050/32.34.08
[email protected]
Verantw. Uitgever:
B. De Riemacker
[email protected]
www.immonot.be
www.notabel.be
OPENBARE VERKOPING
centraal gelegen
handelsgeliJkvloers
Jaarabonnement: € 66
Res. Honfleur/Deauville Parkstraat 4
rUiMe ALLeenST. woninG
Kerkhofblommestraat 12 Sint-Michiels. Glvls.:
ink., vestiaire, toilet, liv., kk., waspl., kelder, gar.,
berging, tuin, terras; 1ste verd.: 3 slpks., badk.;
2de verd.: zolder. EPC 1238. KI 1031. OPP 628.
(Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv)
Bezoek & inl.: [email protected]
www.notare.be
Geass. not. Michel vAn dAMMe
& Christian vAn dAMMe
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
➚web:228788 www.immonot.be
verzorGd APPArTeMenT
weide
Romboutswervedijk- Waterland Oostkerke. LANDELIJK EN ZEER RUSTIG GELEGEN, vlak perceel,
gemakkelijk bereikbaar: gelegen a/e verharde
weg, totale opp. 20.680 m², KI € 157, ideaal
voor o. a. paardenliefhebbers. Een buitenkansje.
Bezoek: Vrij te bezichtigen
www.notabel.be
Geass. not. Francis MoeYKenS
& Annelies vAnQUATHeM
Tel. 050/32.34.06
➚web:228740 www.immonot.be
Kantoor van Notaris
Jean-Louis SABBE
Tel. 050/42.82.72
Fax. 050/41.79.75
[email protected]
Kantoor van Notaris
Jean-Louis SABBE
Tel. 050/42.82.72
Fax. 050/41.79.75
[email protected]
OPENBARE VERKOOP
OPENBARE VERKOOP
Mermoz Middelkerkestraat 24 Koksijde. 4de
verd. van Res. Mermoz. Met centr. ligg. Bevat:
ink., toilet, badk., kk., liv., terras met berging en
priv. kelder. (Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv) EPC: 455. KI
713. OPP 60 m².
Bezoek & inlichtingen:
[email protected]
www.notare.be
Geass. not. Michel vAn dAMMe
& Christian vAn dAMMe
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
➚web:228263 www.immonot.be
bredene
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
Marc COUDEVILLE & Henri BAEKE
Tel. 059/70.99.14
Fax. 059/70.31.56
[email protected]
Het huis-aan-huisblad
datDeelsalle
notariële advertenties
appartement
gerenoVeerDe
OPENBARE VERKOOP
Van Monsstraat 23 bA3
bel-Étage
appartement
van de provincie bundelt, isMametstraat
vanaf
49 31/01
Residentie “Dahlia” Brusselstraat 16 (2e afd.)
ook verkrijgbaar bij uw bakker.
De éne week krijgt u het in uw brievenbus bezorgd,
de week erop bij uw bakker.
alveringem
NB
WEST-VLAANDEREN
Oude Molenstraat 2 Izenberge
Notarisblad
• West-Vlaanderen
Geassocieerd Notaris Francis Moeykens zal overgaan
14 januari 2015 • week 03
appartementen, huizen, gronden,...
te koop aangeboden door uw notaris in de provincie west-vlaanderen
tot de verkoop van een handelsgelijkvloers in de res.
Honfleur/Deauville. Prachtig uitzicht op een recreatiepark en in de nabije omg. van de jachthaven. Met een
ruime kelder en voorz. van de nodige nutsvoorz. Gebr.:
vrij van gebr. na bet. van prijs en kosten.
Stbwk. inf.: 1/ GWplan Brugge-Oostkust, 07/04/1977,
wg. 2/ Vg - Gdv - Gvkr - Gvv. OVS: niet overstromingsgevoelig.
Recht van hoger bod.
Bezoek: Zaterdag van 10u-12u vanaf
3/01/2015 t.e.m. 31/01/2015, Dinsdag
van 10u30-12u vanaf 6/01/2015 t.e.m.
3/02/2015.
Eerste zitdag: vrijdag 06 februari 2015 om
16:00 in Taverne Au Luxembourg, Zeedijk
75 bus 1 te Blankenberge.
VOOR INLICHTINGEN: Zich wenden ter studie van
geassocieerde notarissen Francis
Moeykens/An1
nelies Vanquathem; [email protected];
[email protected]; www.notabel.be.
blankenberge
Gerenoveerde woninG
Van Dijcklaan 3 Uitkerke. Alleenst., glvls.: ink.,
toilet, liv., kk., veranda, waspl., gar. en tuin. 1ste
verd.: 4 slpks., badk. 2de verd.: ruime zolder.
(Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv). EPC 564; KI 1170; OPP
500 m²
Bezoek & inlichtingen:
[email protected]
www.notare.be
Geass. not. Michel vAn dAMMe
& Christian vAn dAMMe
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
➚web:228313 www.immonot.be
brugge
GeLiJKvLoerSe woninG
Diksmuidse Heerweg 392 Sint-Andries. glvls.:
ink., liv., kk., 2 slpks., badk. (douche, lav. en WC),
veranda, gar., terras en tuin. (Vg, Wg, Gdv, Gvkr,
Vv). EPC 836. KI 756. OPP 664 m²
Bezoek & inl: [email protected]
Hoeve, ap. schuur, bijgeb. en stallen, waterpoel. Kad.
bek. Alveringem, 7de afd., Izenberge wijk A nrs.
206/02D, 205, 206/E, 206/F, 206/H, 208/B en 210/A
tot. opp. 1ha 49a 20ca.
K.I. hoeve: 550 EUR. Kl. beschr. mog.
EPC: 774 kWh/m². Elektr. Inst.: niet conform.
Vrij van gebr. mits bet. van koops. en kosten.
NA HOGER BOD GEBRACHT OP DE SOM
VAN: 256.200 EURO
Bezoek: woensdag en zaterdag van 14u16u
■■■
www.immonot.be
➚web:228697 www.immonot.be
Een app. op de derde verd., met kenmerk A3, inhoudende:
a) In priv. en uitsl. eigend.: aan de straatzijde een liv.
met twee balkons en een voll. ingewerkte en ing. kk.,
en aan de achterzijde één slpk. en badk.;
b) In mede-eigend. en gedw. onverd.: (200/1.000sten)
van de gem. delen w.o. de grond.
-KI: 297 (mog. tot verm. van reg.rechten);
-RUP 2.14_6_1-Rogierlaan, Stedelijke woonzone;
-VERHUURD; -sec. A nr. 843/T/6; -EPC: 861 kWh/m²;
-niet overstromingsgevoelig.
Bezoek: dinsdag van 10u-12u en vrijdag
van 18u-20u (vanaf 9 jan ‘15)
Enige zitdag: maandag 02 februari 2015
om 14:30 in Café au Lait te Blankenberge.
➚web:228682 www.immonot.be
Trouwen, samenwonen,
scheiden, (ver)kopen,
(ver)huren, starten met
een onderneming,
conflicten oplossen?
De notaris geeft u
tekst en uitleg.
NB
gistel
woonhuis
Koolaerdstraat 139
Notarisblad
West-Vlaanderen
mooie lanDelijke
woning
Sulferbergstraat
53 Westouter
prachtig geren.
woonhuis
Iepersteenweg
51 Merkem
ruime Villa met
Zuidstraat 230
garage
• en 3 slpks.
o.a. gar., kk., eetpl., badk.
KI: 767, opp.: 84m², sec. A 793/H/15, EPC 209kWh/
m², BPA 2.24_17_1-Grote Markt, gesl. woningb., watertoets: nihil.
Bezoek: zaterdag en woensdag van 10u12u (vanaf 10/01)
Enige zitdag: maandag 02 februari 2015
om 15:00.
Ruimtelijke ordening in Vlaanderen
In Café au Lait, Grote Markt 15 te Blankenberge.
mooi perceel
bouwgronD
goeD gelegen
appartement
Jabbeke
abbeke
Tulpenlaan 59
Capucienstraat 14
(HOB) Groot 4a
37ca.
ter voorgevelbreedte. 13 me-14 januari 2015 • week 03
Gelegen
in
woning
Cathilleweg 163
Stalhille
residentieel woongebied
18a 73ca, omv.:
appartementen,
MET TUIN EN GARAGE,huizen, gronden,...
(GRUP Langs de
kkn, veranda, ink., wc, liv.,
groot door
Vaart). (Gvg,
badk., waspl., in de
koop
aangeboden
west-vlaanderen
6a 10ca.
Ruimeprovincie
Gdv, Gvkr).
(K.I. 399).
alleenst.
kelder, uw notaris
Ben.: Ink., liv., eetpl.,
te
kk., berging naast voll. ing.
kk., badk.
met bad, lav. en
toilet + aansluiting wasmach.
avelgem
en droogkast, tuin met
gemetste BBQ,
1ste verd.: 2 slpks.,
2de verd.:
grote slpk. en zoldertje.
Het woonappartement nr. A3, op de 3e verd.:
Omv.: Ink., woonk., kk., bdk., WC, 2 slpks. waarv. één
met terras.
Tweehonderd vijfenzestig/duizendsten (265/1.000sten)
v/d gem. delen w.o. de grond.
Kad.: Bredene - 2e afd., sec. C nr. 388/S/4.
Bezetting: vrij van gebr.
Genot bij def. toewijs mits bet. koops. en kosten en
overeenk. lastenkohier.
Niet-geïndexeerd KI (appt.): 536 €.
➚web:228744 www.immonot.be
Bj: 1964.
Stdbwk.:
- GWplan “Oostende-Middenkust” (KB 26/01/1977):
Wg;
- Gvg, gdv, Gvkr, Gvv.
EPC appt. 574 kWh/m².
Bezoek: zaterdag 27/12/2014 en vervolgens vanaf 03/01/2015 elke zaterdag en
woensdag, telkens van 14u-16u
Zitdag: woensdag 21 januari 2015 om
14:00.
meer info In hotel Burlington, Kapellestraat 90 te
en foto’s zie
Oostende.
www.immonot.be
via
Alle verdere inlichtingen bij notarissen Marc
De notaris geeft u
Voor alle openbare
verkopingen dienen
villa met gar.
gar., berg., 4
kWh/m². Indeling: EPC: 588
en zuidger. tuin.
slpks,
zolder, terras,
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
Best.
living, kk.,
tuin
ruime liv., kk., badk. uit: ink.,
veranda, 4 slpkms.,
GWpl. Diksm-Torh.: en tuinh.
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
berging,
Ag; brugge
lav., kelder, gar., met ligb. en brugge
Gvg;
badkm. en zold.blankenberge
Gdv; Gvkr; Gvv.
waspl. Op de
Deels
057 20 77 98
EPC 483 (code
1e verd.: grote
overstromingsgevoelig. mogelijk
1709360), verm.
overl., 3 ruime
RR mog. Inl.
Gvg slpks. en toilet.
➚ web:228266 www.immonot.be
ten kantore.
Wg - Gdv - Gvkr
EPC 485 kWh.
- Gvv.
Tot. Opp.
brugge
2°V met gar. Zonnig,
terras met
mooi uitzicht. Nieuwe
kk. Recente gasgestookte
CV,
Te renoveren/af
te breken wo-
800 m².
Not. B. DESMARICAUX
ning, opp. 589
Bezoek: in afspraak
Dubb.
mooi perceel
vern. lift. Ind: woonk., recent
m²,
■ Gehuwde kopers niet ge- glas, CV op aardg. KI: €342,
met de studie.
laag beschr. mog.! KI 560 €,
EPC: 1386 kWh/m² KI 252€.
051/50.04.02
Sted. Inl. in
www.notarisplatteau
2 slpk, badk., WC, open kk.,
bouwgronD
aanvraag.
- certificaat
.be
scheiden van goederen, dienen EPC: 430 kWh/m², Opp.: 170m².
groot en kl.
nr. 20141212-0001713790➚ web:228816 www.immonot.be
Not. J. VERHAEGHE
Not. J. PLATTEAU
terras. Gar. kelder.
Bezoek: Na afspraak
Tulpenlaan 59
beiden aanwezig te zijn voorzien 059/27.95.79
KI: 738. Doro:
1. Stedenbouwk.
057/20.58.17
VG - WG - Gdv
Geass. Not. P.
2 bouwrijpe
best.: ge(HOB) Groot 4a
LOMMEE
westplan
van trouwboekje en eventueel
- Gvkr - Gvv.
37ca.
Brugge-Oostkust:
➚ web:227671 www.immonot.be
& V. DAEMS 050/20.90.45
EPC: 274 Wh/m²
bouwgronDen
➚ web:227578 www.immonot.be
ter voorgevelbreedte. 13 meagrarisch gebied;
jaar
huwcontract of voorzien van een
Gerenoveerde woninG
TiJdLoze woninG
➚ web:228805 www.immonot.be
Bezoek:Eigenaar:
Vrijbosstraat
inSTAPKL.inrUiMe
woninG Gelegen
rUiM APPArTeMenT
2e vd
residentieel
gek. nt verv. vk gel. goedVrijstaanDe
0479 369
volmacht (te bekomen bij een woonhuis
woongebied
Van Dijcklaan
Uitkerke. Alleenst., glvls.: ink., Knotwilgenlaan 19 Sint-Andries. ONTWORPEN Michel Van Hammestraat
ruime3 Villa
Assebroek. MET Residentie “Dampoort”
Dampoortstraat 626
243
Not. H. THEVELIN
(GRUP 78
Stationsstraat 33
5/31012/1165. met ref VK
Langs
Ieperstraattoilet,
de Vaart).
kk., veranda, waspl., gar. en tuin. 1ste DOOR ARCHITECT ARTHUR DE GEYTER.
GV: ink., PRACHTIG ZICHT. Bevat: ink.,
notaris) gegeven door de nietieper
158liv.,
Wijtschate
b201 Sint-Kruis.
- AAN
Bezoek: na tel.
Gdv, Gvkr). toilet, liv., open (Gvg,
057 GOED
44 51ONDERHOUDEN
51
ALLeenSTAAnde BUnGALow verd.: 4 slpks., badk. 2de verd.: ruime zolder. vest., WC, liv., kk., bur.,iDeaal
afspr. op het
waspl., chauff.ruimte,
aanwezige echtgenoot.
nr
0478/66.86.64
kk., gar., tuin en terras,
4 slpks.,
en zolder. DE RAND VAN BRUGGE.
Bevat: inkom, ruime liGeass.
➚ web:228814 www.immonot.be
Not.badk.
(Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv). EPC 564; KI 1170; OPP gar., tuin; 1e VD: 4 slpks.,
dakterr.,gel.
overl.,bouwgronD
bdk.
GHESQUIÈRE,
Augustijnenstraat
(Vg, Wg, Gdv, Gvkr,DEGRYSE
Vv) EPC 221 - KI 877 - OPP ving met terras, keuken, berging, badkamer
(dubGeass. Not. E.
■ Vertegenwoordigers van Stampkotstraat 54 Avelgem. met aangel. tuin 500 m²
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv. EPC 975; OPP 602m²
DE VLIEGER
& GHESQUIÈREbele lavabo,goeD
398 m²
douche),gelegen
toilet en twee
slaapkamers.
& P. STEYAERT
woning
vennootschappen
dienen: en terras, oa. ink., geïnst. kk., leefkamer, uitger. Bezoek & inlichtingen:
Bezoek & inlichtingen:
057 20 77 98
Potijzestraat
Bezoek & inl.: [email protected]
Bezoek & inl.:
[email protected]
051/58.82.61
2 Sint-Jan
[email protected]
oprichtingsakte, eventueel sta- badk., 3 slpks.; zolder; kelder; CV; Opp 18a 55ca; [email protected]
➚ web:228266 www.immonot.be
voor open beb.,
www.notare.be
www.notare.be
geen
➚ web:228496 www.immonot.be
www.notare.be
www.notare.be
tutenwijzigingen, benoemingen KI 1.170 €; EPC 701 kWh/m²; Wug.
pl. Lot 1: 584m²;Geass.bouwverGeass. not. Michel
vAn dAMMe
Geass. not. Michel vAn dAMMe
staDswoning
Geass. not. Michel vAn dAMMe
not. Michel vAn dAMMe
Lot 2: 572m².
Mooie verzichten.
met koer& Christian vAn dAMMe
prachtige Villa
en publicatie in het Belgisch
& Christian vAn
dAMMe
zeer centr. gel., met
& Christian
dAMMeGvg; Wg; Gdv; Gvkr;
& Christian
vAn dAMMe
UitstvAn
zonr.
Tegelstraat
Vv.
not. Bob BULTereYS
- Tel. 056/64.40.12
leefr., badk.,
Gd onderh. Bush
Not. P. MAERE & Sophie
Zerkegemstraat
050/40.40.40 & Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
& Sophie
deLAere
deLAere - Tel. 050/40.40.40 & Sophie deLAere - Tel. 11
Staatsblad voor te leggen. kk., zeer
op 100m.
zonnig en
51A
Ind: - Tel. 050/40.40.40
1. Vg Vergunning uitgereikt
Gvg = Geen vergunning uitgereikt
2. Wg Woongebied
klaar, www.immonot.be
hall, WC, woonk, web:228313 www.immonot.be
par051 50 01 36
keerstr., zolder,
➚web:228356
➚kk,
➚web:228217 www.immonot.be
➚web:228614 www.immonot.be
biedt
veranda, gar, waspl, voorpl,
tot uitbr. KI: €475, nog mog.
➚ web:227523 www.immonot.be
voor halfopen
kelder, 3
slpk, zolder en
beb.
EPC: 475kWh/m² Opp.: 130m²,
tuinh.
a/ nr 139) opp. 7a (aanbouw
2 bouwrijpe
Opp:1051 m² - EPC:497KI:525
brugge
brugge
damme
Not. J. VERHAEGHE
Ieper, 3e afd, sec. 91ca, gekad.
bouwgronDen
E nr 231/e/2,
jaar. Doro:Gvg -Wag-GdvWh/m²
059/27.95.79
mooi groot regelmatig
Vrijbosstraat
-Gvkr
perc. met
-Gvv. Nt overstrom
➚ web:226134 www.immonot.be
zeer goede ligg.
- eigenaar:
0497 921 231
Bezoek: ter plaatse
of na contactharelbeke
Bezoek:Eigenaar:
name notaris
groot 99 ca. KI
0497/ 92 12 31
327.
Geass. Not. J. DE
Not. H. THEVELIN
kWh/m². Indeling: EPC: 452
WITTE
hall, eetpl.,
& M. BREYNE
057 44 51 51
057/20.03.51
salon-kk., badkm.
instapklare
koppelwoning
➚web:228681 www.immonot.be
MOOI,koksiJde
RECENT en met
GARAGE, op en met
grond, groot
1a53ca. KI: 674.
EPC: 125,68
kWh/m². Vrij van
gebruik volgens overeenkomst.
- Gdv - Gvkr - Gvv. Vg - Wg
Alle verdere
inlichtingen ten
kantore
met zonnige tuin
en loods.
Deze charmante
villa combineert ruimte, rust
ligheid. Hier wordt en gezelhet goed
wonen met
veranda, berWche = Woongebied met een culturele,Bosdreef
historische en/of esthetische waarde,
van de
Not. M. MERTENS
uw gezin.
➚ web:228044 www.immonot.be
werkende notaris.
55
ging, 3 slpks., zolder.
omv. op het glvls.: Deze villa
Wp = Woonpark, Wug = Woonuitbreidingsgebied, Igb = Industriegebied, Iab = Industriegebied
057/20.25.32
ALLE INvoor open beb.,
Bezoek: telefonisch
LICHTINGEN TER
wc, liv., veranda, gar., ink.,
verzorGd
APPArTeMenT
geen bouwverafspreken op
voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen, stijlVolle Villa GeLiJKvLoerSe
STUDIE. Niet
➚ web:226708 www.immonot.be
slpk. 1, ing.
pl. Lot
woninG
nr 0478/72.58.36
1: 584m²; Lot 2:
overstromingsgevoelig.
Mermoz
Middelkerkestraat
24 Koksijde. 4de kk.,bijkk.,eerste
of 0497/22.26.16
Gdr = Gebied voor dagrecreatie, Gvr = Gebied voor verblijfsrecreatie, Ag = Agrarisch gebied,
Mandestraat 3 Kemmel
weide
rUiMe ALLeenST.
woninG
verd.: slpk. 2,
Gvg;
Gvg;
Wg; Gdv; Gvkr;
Diksmuidse Heerweg 392
Sint-Andries.
glvls.: Vv. 572m².
centr. gel.
Wche; Gdv;
van Res.
Mermoz. Met centr. ligg. Bevat: slpk. 3 en slpk. 4.
E. VANSLAMBROUCK
Lwag = Landschappelijk waardevol agrarisch gebied, Bg = Bosgebied, Ng = Natuurgebied,
woonhuis
Waterland
LAN- verd.Not.
Kerkhofblommestraat 12 Sint-Michiels.
Glvls.: RomboutswervedijkGvkr; Oostkerke.
Gvv.
Tuin: loods KI
Not.
P. MAERE
ink., liv., kk., 2 slpks., badk.
(douche,
lav. en WC), ink., vestiaire, toilet,
d’Ennetièresplein
ink., 057
toilet,48
badk.,
liv., terras met berging en 1.291, opp. 683
www.notarisplatteau
Nr = Natuurreservaat, Pg = Parkgebied
RUSTIG GELEGEN,
liv., kk., waspl., kelder,
gar., DELIJK EN ZEER
91 kk.,
5 Elverdinge
41
m².
.be vlak perceel,
051(Vg,
50Wg,
01 Gdv,
veranda, gar., terras en tuin.
Wg, Gdv, Gvkr, Vv) EPC: 455. KIBezoek: mail uw
36 Gvkr, berging, tuin, terras; 1ste verd.: 3 slpks., badk.; gemakkelijkNot.
bereikbaar:
gelegen a/e verharde priv. kelder.➚(Vg,
web:227689
J. PLATTEAU
3. Dv Dagvaarding uitgebracht
gegevens door
www.immonot.be
naar [email protected]
Vv). EPC 836. KI 756. OPP 664➚m²web:227523 www.immonot.be
opp. 20.680 m², KI € 157, ideaal 713. OPP 60 m².
2de verd.: zolder. EPC 1238. KI 1031. OPP 628. weg, totale057/20.58.17
Gdv = Geen dagvaarding uitgebracht Zeer rustig gel.,
be en U wordt
omv.
voor o. a. paardenliefhebbers. Een buitenkansje. Bezoek & inlichtingen:
Bezoek & inl: [email protected] (Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv)
o.h.,aanwezig
gecontacteerd
ing. kk. 1ste verd.: liv. met
➚ web:227838 www.immonot.be [email protected]
4. Vkr Voorkooprecht ruimtelijke ordening
voor een bezoek.
Bezoek & inl.: [email protected] Bezoek: Vrij te bezichtigen
4 slpks.
www.notare.be
enordening
badk. aanwezig
Gar. voor 2 wagens
Gvkr = Geen voorkooprecht ruimtelijke
woning
www.notabel
www.notare.be
gerenoVeerDe
www.notabel.be
www.notare.be
ingelmunster
ichtegem
mooie staDswoning
.be
achter
vAn dAMMe
woning
Exclusiev, land., Geass. not. MichelStationsstraat
Geass.
not. Michel vAn dAMMe
Geass. not. Francis MoeYKenS
Geass. not. Michel vAn dAMMe
Bruggestraat
Geass. Not. F.
rust lig, uitz.
Cartonstraat
vAn dAMMe
MOEYKENS
313 Eernegem
zicht. Uitst. staat,& Christian
& Christian vAn205
dAMMe
& Annelies
vAnQUATHeM
43
& Christian vAn dAMMe
& A. VANQUATHEM
mooi deLAere - Tel. 050/40.40.40 & Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40 Tel. 050/32.34.06
EPC: 437 kWh/m²jaar.
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
gel. tuin vijver. & SophieaanSted.
050/32.34.06
Ind: hall, web:228747
best.: wg. Mog.
WC,
www.immonot.be
www.immonot.be
2a 51ca,
overstromings2 woonk, eetpl.
➚web:228788
➚web:228740 www.immonot.be
➚web:228263 www.immonot.be ➚ web:227542
te renov., omv.:
gevoelig. ¿
met ➚
inwww.immonot.be
kom, kantoor,
bur., 2 slpks, badk. palier, kk.
liv., eetk., kkn,
Op verd: 4
berg., kelder,
-notarissen.be
hob met Dub
slpk, grote dinsdag
Geass. Not. B.
leefr, zolder.
03 februari
Kantoor van Notaris badk., zolder, voutek., 3 slpks,
Kantoor van Notaris
BOES Definitieve toewijzing:
bredene
Beheer en administratie
garage
gar., berging, poolhouse, Dubb.
tuin.
& K.
2015 om 17:30.
SABBE Poperinge 14/8/79;GWpl. IeperJean-Louis SABBE
2 terCORELIO DEVAERE
CONNECT056/22.07.45
Opp.: 640 m²;Jean-Louis
ras. KI:
Wche; Vg;
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
805 - Opp:
in zaal Retorika,
Houtmarkt
2 te Veurne.
KI: 670
➚ web:228118
Gdv; Gvkr; Gvv.
€. Omv.:
Tel.
050/42.82.72
Tel. 050/42.82.72
Glvl: ink., 2 bur.,
NOORD n.v. www.immonot.be
Opp.
EPC 590 (code
Doro: Gvg-Ag-Gdv 1422 m².
599 m². KI=& 591.
kk., liv., waspl.,
Marc
COUDEVILLE
HenriEPC:
BAEKE
1688497), verm.
- Gvkr -Gvv/
www.immonot.be
charmante29A
wc. Verd.: 3 Fax.
➚web:227760
Fax. 050/41.79.75
RR mog. Inl.
Abeelstraat
440. Voorplaats
EPC:
woning
306 Wh/m² jaar.
slpks.,050/41.79.75
ten kantore.
MET GARAGE,
bdk., wc,
Tel. 059/70.99.14
met open
Nt overstr.
sauna; kelder;
Rijksweg
groot 43ca. KI
[email protected]
haard, kelder, toilet,
960026
Ronse
Bezoek:0494/440
bijgebouw; gar.
Not. B. [email protected]
409. EPC: 308
425 of 0494/440
living, ruiFax. 059/70.31.56
en parkeerpl. Zuidger.
blankenberge
kWh/m².
401
me keuken,
Tel. 078/15.00.77
tuin.VERKOOP
051/50.04.02
4 slpks, apart toilet,
Wg,
kk., VERKOOP
liv., 3 slpks., bdk., Ind.: [email protected]
Vg, Gdv, OPENBARE
OPENBARE
badk. Tuin. Garage.
Not.Geassocieerde
Fax 078/15.00.79
Kantoor van
berg.
H. THEVELIN Notarissen kWh/m² Gvkr, Gvv. EPC: 262
➚ web:227929 www.immonot.be
Interessante beleggingseigenSted. best.:
appartement
Deels gerenoVeerDe
woongebied/agrarisch
057 44 51
Francis
MOEYKENS
Bezoek: op afspraak
51
dom. Niet overstromingsgevoeVerantw. Uitgever:
OPENBARE VERKOOP
gebied
Van Monsstraat 23 bA3 rustig gel. woning
bel-Étage
volgens GWplan
& Annelies
VANQUATHEM
➚ web:228324
Not. J. BOEDTS
lig. Vg; Wche; Gdv;
B. De Riemacker
www.immonot.be
RoeselareZandvoordestraat
Gvkr; Gvv.
Tielt. Nietappartement
49
83 Zillebeke Mametstraat
059/29.92.40
overstromingsgevoeTel. 050/32.34.06
Bezoek: in afspraak
Residentie
“Dahlia” Brusselstraat 16 (2e afd.)
met de studie
hooglede
lig.
VOLL GERENOV.
➚ web:228807 www.immonot.be
www.notarisplatteau
Fax.
050/32.34.08
[email protected]
Dub.
.be
Not. F. VLEGELS
tuin, dubb. gar.
Hk Kuurnsestr. Rijksweg,uitgang,[email protected]
woning
Not. J. PLATTEAU
www.immonot.be
alleenstaanDe
weide,
tuin, boomg, WC,
www.notare.be
051/31.89.01
woning
Torhoutstraat 44
057/20.58.17
ink, eetpl,
Veldstraat 143
Gits
kk, lobby ben,
➚ web:226695 www.immonot.be
Jaarabonnement:
€liv,66bdk (dche, OPENBARE VERKOPING
➚ web:228316 www.immonot.be
dub lav, CV, WC);
& C. VAN DAMME
centraal gelegen
mog te splitsen), 4 slpks (1
mooie halFopen
izegem
Mooi gelegen
WONING MET
woning
schuiftrap, kelder. topzolder via handelsgeliJkvloers
GARAGE EN ZEER
TV-aansl elke
➚ web:224396
Zonnebeekseweg
rijwoning
Res. Honfleur/Deauville Parkstraat 4
kmr-int-boorput+filter,
116
groot 99a 95ca. GROTE TUIN,
CV-voll
vernwd&geïs. EPC
KI 265. met
Vlietmanstraat
o.m. inkom, keuken,
55
276. KI 371;
23a48ca
Kroondreef
living, 5 slaapkamers eetkamer,
Not. K. VANDEPUTTE
alveringem
Een volledig te
polyvalente ruimte. en grote
renoveren woLANDELIJK GELEGEN
EPC 296
051/20.26.16
ning op 18a 44ca.
kWh/m². Gelegen
Kantoor van
Notaris
met
prachtig verzicht.
➚ web:225891 www.immonot.be
en rustig gelegen. Zeer goed
pelijk waardevol in landschapomv. op het glvl: De woning
Vincent VAN WALLEGHEM
EPC 1207.
inkomhal met
Agrarisch gebied.
bied. (Gvg, Gdv, agrarisch getrap, eetk., woonk.,
Gvkr, Gvv).
Tel. 058/52.28.82
Geen overheuvelland
kk., berging,
Geass.A3,
stromingsgevoelig
dubb. losstaande
Not.
Een app. op gar.
de derde
verd., met kenmerk
inhouGHESQUIÈRE,
gebied Vrij
Fax. 058/51.36.12
lanDelijk gelegen
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
bij akte. Verminderd
Op de verd.:
dende: nachth., en tuin;
MET
o.a. gar., kk., eetpl.,
badk.TUIN
en 3 slpks.
Villa
schrijven
EN [email protected]
3 slpks.,
Kaleutestraat 19
mogelijk. Alle
bdk. ena) In
20 77een
priv. enEPC-waarde:
uitsl. eigend.:
aan de057
straatzijde
98liv.
zolder.
PLAATS,
Wijtschate
Het woonappartement nr. A3, op de 3e verd.:
KI: 767, opp.: 84m²,
sec. Agroot
793/H/15,
209kWh/
inlichtingen op
Opp.
3a EPC
251 m², KI: 287.
900 kWh/m².
90ca. (K.I.
het kantoor.
➚ web:227165
met twee balkons en een voll. ingewerkte
en ing. kk., www.immonot.be
m², BPA 2.24_17_1-Grote
Markt,
woningb.,
waOmv.: Ink., woonk.,
kk., bdk., WC,
2 slpks. waarv. één
456). EPC:
EPC:
OPENBARE VERKOPING
710.
681gesl.
Bezoek:Connie
kWh/m². Inde+1/5
en aan Vanhulle
de achterzijde één slpk. enVilla
badk.;
Not. H. DECLERCK
tertoets: nihil. ling: kk., living,
met terras. in uitweg achteraan.
Na teleauthentieke hoeve
fonisch contact:
Omv.:
2 slpkms.,
glvl: hall,
b) In mede-eigend.
en gedw. onverd.:
050/69.16.56
051/72.20.64
liv., badk., kkn, (265/1.000sten)
Bezoek: zaterdag
en woensdag
van bad10u65.
Tweehonderd
vijfenzestig/duizendsten
Ter (200/1.000sten)
km. Vernieuwde
Geass. Not.
kelder, tuin en koer.
met bijgebouwen, groot 1ha 49a 20ca
van deC.gem.
delen w.o. de grond. Olmen 112
ramen. Deels
DECLERCQ
12u (vanaf 10/01)
Geass. Not.
v/d gem. delen w.o. de 1e
grond.
➚ web:227848 www.immonot.be
verd.: 3
mog. overstromingsgevoelig.
& C. VANDEURZEN
-KI: 297 (mog. tot verm. van reg.rechten);
Oude Molenstraat 2 Izenberge
Zolder.
Enige zitdag:
02 februari 2015 slpks,
Geassocieerd Notaris Francis Moeykens zal overgaan
Kad.: wc.
Bredene
- 2e Gvg;
afd., sec.
nr. 388/S/4.
Wg;CGdv;
Gvgmaandag
- Wg - Gdv - Gvkr
-RUP 2.14_6_1-Rogierlaan, Stedelijke woonzone;
Gvkr;
Gvv. vrij van gebr.
tot de verkoop
van een handelsgelijkvloers in de051/58.80.34
res.
om 15:00.
houthulst
- Gvv.
Bezetting:
DEWAGTERE K.
Bezoek: in afspraak
-VERHUURD;
-sec. A nr. 843/T/6; -EPC: 861 kWh/m²;
RECENT GEBOUWD.
& F.
Bezoek: en inl.:
Honfleur/Deauville. Prachtig uitzicht op een recreatie- ➚ web:228141
mettedeBlankenwww.immonot.be
In Café au Lait, Grote
Markt 15
studie.
Genot bij def. ten
toewijs
mits bet. koops. en
kosten en
050/81.12.32
kantore.
woonhuis
MET park en
www.notarisplatteau
UNIEK Vergez.
in de nabije omg. van de jachthaven. Methob
een met-niet overstromingsgevoelig.
Not.
.be
T. CLAERHOUT
berge.
Best.
overeenk.
lastenkohier.
zonnigedinsdag
➚ web:226971
Bezoek:
van 10u-12u en vrijdag
ruime liv., veranda, uit: ink., ruimeJonkershovestraat
Not. J. PLATTEAU
tuin
kelder
en
voorz.
van
de
nodige
nutsvoorz.
Gebr.:
051/30.04.35
154A
Bruggestraat
ruime keuNiet-geïndexeerd KI (appt.): 536 €.
met
dubb. gar. en grote
van270
18u-20u (vanaf 9 jan
‘15)
kenhoek, badk.,
➚web:228744 www.immonot.be
057/20.58.17
vrij van gebr. na bet. van prijs en kosten.
welgelegen hoeVe
tuin. KI
3
Bj:➚1964.
web:227050 www.immonot.be
€. Groot 2015
Enige zitdag: maandag 1150
02 februari
gar., oprit en tuin. slpks., grote Stbwk. inf.: 1/ GWplan Brugge-Oostkust, 07/04/1977,
14 a 08
Fonteinebeekdreef
➚ web:228781 www.immonot.be
Stdbwk.:
kk., liv., eetk., 3 ca. Met
Opp.: 16a 24ca; K.I.: € 855; wg. 2/ Vg - Gdv - Gvkr - Gvv. OVS: niet overstromings21
om 14:30 in Café au Laito.m.
te Blankenberge.
slpks., bur.,
woning
Stedenb.: Gvg,
badk., zolder, kelder
- GWplan “Oostende-Middenkust” (KB 26/01/1977):
Lwag, Gdv, Gvkr,
neorenaiss. parkkasteel
en bijkk.
Gvv; EPC: 996. gevoelig.
Ingelmunstersestraat
EPCwww.immonot.be
➚web:228682
487 kWh/m².
Wg;
Geass. Not. E.
31
Recht van hoger bod.
Elverdinge
HIMPE
wg (RUP Langs Gel. in resid.
Emelgem
- Gvg, gdv, Gvkr, Gvv.
& A. HIMPE 057/20.14.46
de
Bezoek: Zaterdag van 10u-12u vanaf
VK01_037/1 dd. Vaart). (Vv
EPC appt. 574 kWh/m².
Trouwen, samenwonen,
➚ web:200658 www.immonot.be 3/01/2015 t.e.m. 31/01/2015, Dinsdag
Gvg, Gdv, Gvkr). 29/03/1979,
Hoeve, ap. schuur, bijgeb. en stallen, waterpoel.
Kad.
Bezoek: zaterdag 27/12/2014 en vervolGlvls.:
van
10u30-12u
vanaf 6/01/2015 Ruime
t.e.m.mogelijkheden.
liv. met eetk.,
Geass. Not. GHESQUIÈRE,
halF-open
Glvls: in- (ver)kopen,
scheiden,
bek. Alveringem, 7de
afd., Izenberge
wijk A nrs.
gens vanaf 03/01/2015 elke zaterdag en
kom, ruime woonplaats,
bebouwing
3/02/2015.
ontbijthoek, badk., kk. met
DEGRYSE & GHESQUIÈRE
(deels)
Dikkebusstraat
206/02D, 205, 206/E,
206/F, 206/H, 4208/B en 210/A
woensdag, telkens van 14u-16u
ingerichte
Eerste
zitdag: vrijdag 306 slpks.,
februari 2015
om
ink., berging,
Klijte-Dorp
(ver)huren,
starten
met
keuken,
badkamer
zolder, gar., tuin
057 20 77 98
Half afgewerkte
tot. opp. 1ha 49a 20ca.
(lavabo, ligbad
Zitdag: woensdag 21 januari 2015 om
16:00
in Taverne
Luxembourg, Zeedijk
met tuinh.
nieuwbouw
en toilet), grote
- EPCAu
K.I. hoeve: 550 EUR.half-open
Kl. beschr. mog.
234kWh/m²,
➚ web:227837 www.immonot.be
een onderneming,
berging. 1e verdieping:
14:00.
bebouwing met
75
bus 1 te Blankenberge.
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.
3 slaapEPC: 774 kWh/m².prachtig
Elektr. Inst.:zicht.
niet conform.
kamers.
K.I.: 141; Opp.:
In hotel Burlington, Kapellestraat 90 te
ANNO 1874/1925/’45.
VOOR
INLICHTINGEN:
Zich wenden ter studie van Diepe zuidgerichte
Bezoek:
na telefonisch
Vrij van gebr. mits 2a
bet. van
koops. Stedenbouw:
en kosten.
29ca;
tuin en een garage.conflicten oplossen?
Regio
con- Moeykens/AnOostende.
tact op het nr.notarissen Francis
Ieper. Op ca 30a.
geassocieerde
Vg,
EPC 572
meer info
Lwag,
Gdv, Gvkr, Gvv.
NA HOGER BOD
GEBRACHT
OP DE SOM
kWh/m². Totale
0496/85.87.33
Te
of
Opp.
0474/66.52.95
Best uit:
Alle
inlichtingen bij notarissen Marc
terieur (3 bouwlagen renov. innelies
Vanquathem; [email protected];
ink.,verdere
liv., salon,
Wg,Gvg,Gdv,Gvkr,Gvv 479 m².
VAN: 256.200 Geass.
EURO Not. E. HIMPE
en foto’s zie
x 285m²),
kelder, 4 slpk., badk., kk., gar.,
Not. H. DEBUCQUOY
functiewijziging
[email protected];
www.notabel.be.
& A. HIMPE
Bezoek: Na afspraak
niet van toepassing.
Bezoek: woensdag
en zaterdag
van 14uevt. mogel. KI
057/20.14.46
www.immonot.be
Geen over634€ - groot 352m². zolder. KI
639 €. Vrij van gebr.
051/50.02.29 web:228697 www.immonot.be
Geass. Not. P.
stromingsgevoeliggebied
➚ web:228078 www.immonot.be
16u
➚
EPC 650
LOMMEE
kWh/m². Gvg-Wg-Gdv-GvkrBezoek: en info:
Bezoek: Op afspraak
& V. DAEMS 050/20.90.45
➚ web:227832 www.immonot.be
via
bvba Beleggingsgroep - tel. 070
Gvv.
Geass. Not.
➚ web:226918 www.immonot.be
➚web-referentie
24.60.24
Bezoek: inlichtingen
Not. K. PUYPE
VAN HOESTENBERGHE
057/33.33.10
ten kantore.
P. Not. I. VIAENE
DEWAGTERE K.
➚ web:228452 www.immonot.be
051/20.04.16
& F.
050/81.12.32
elkaar. Verande,
5. Vv Verkavelingsvergunning
terras,
tuin. K.I.: 924 EUR.
Gvv = Geen verkavelingsvergunningm².
Opp.: 500
www.boes-devaere
Openbare
verkopingen
OPENBARE VERKOPING
authentieke hoeve
met bijgebouwen, groot 1ha 49a 20ca
WEST-VLAANDEREN
Kantoor van Notaris
Vincent VAN WALLEGHEM
Tel. 058/52.28.82
Fax. 058/51.36.12
[email protected]
meer info
en foto’s zie
www.immonot.be
via
➚web-referentie
tekst en uitleg.
10
■■■
➚web-referentie
1
www.immonot.be
www.immonot.be
Het Notarisblad
dé notariële vastgoedreferentie!
■ ■West-Vlaanderen:
■ www.immonot.be
➚ web:227835 www.immonot.be
➚
➚ web:227157 www.immonot.be
1
Openbare
verkopingen
WEST-VLAANDEREN
NB
villa met gar.
gar., berg., 4
kWh/m². Indeling: EPC: 588
en zuidger. tuin.
slpks,
zolder, terras,
Geass. Not. GHESQU
Best.
living, kk.,
tuin en tuinh.
ruime liv., kk., badk. uit: ink.,
IÈRE,
veranda, 4 slpkms.,
GWpl. Diksm-To
DEGRYSE & GHESQU
brugge
berging,
rh.: Ag; brugge
lav., kelder, gar., met ligb. en brugge
Gvg;
badkm. en zold.blankenberge
IÈRE
Gdv; Gvkr; Gvv.
2°V met gar. Zonnig,
waspl. Op de
Deels
057 20 77 98
EPC 483 (code
terras met
1e verd.: grote
overstromingsgevoe mogelijk
1709360), verm.
mooi uitzicht. Nieuwe
overl., 3 ruime
lig. Gvg RR mog. Inl.
slpks. en toilet.
➚ web:228266 www.immono
kk. Reten kantore.
Te renoveren/af
Wg - Gdv - Gvkr
EPC 485 kWh.
cente gasgestoo
t.be
te
- Gvv.
Tot. Opp. 800
kte CV,
Not. B. DESMAR
ning, opp. 589 breken woBezoek: in afspraak
m².
mooi perceel
vern. lift. Ind: woonk., recent
m²,
ICAUX
met de studie.
laag beschr. mog.! KI 560 €,
EPC: 1386 kWh/m² KI 252€.
051/50.04.02
Sted. Inl. in
www.notarisplat
2 slpk, badk., WC, open kk.,
bouwgronD
aanvraag.
- certificaat
teau.be
groot en kl.
nr. 20141212-000171
➚ web:228816 www.immono
Not. J. PLATTEA
terras. Gar. kelder.
Bezoek: Na afspraak
Tulpenlaan 59
3790t.be
U
KI: 738.
1. Stedenbouwk.
057/20.58.17
VG
Geass. Not. P.
2 bouwrijpe
best.: ge- WG - Gdv - Gvkr Doro:
(HOB)
Groot 4a 37ca.
LOMMEE
westplan
- Gvv.
Brugge-Oostkust:
➚ web:227671 www.immono
& V. DAEMS 050/20.9
EPC: 274 Wh/m²
bouwgronDen
➚ web:227578 www.immono
ter voorgevelbreedte. 13 meagrarisch gebied;
t.be
jaar
huwcontract of voorzien van een
t.be
0.45
Gelegen
Gerenoveerde
woninG
TiJdLoze
woninG
web:228805 www.immono
➚
Bezoek:Eig
Vrijbosstr
inSTAPKL.
rUiMe
woninG
rUiM
APPArTeMenT
2e
vd
in
woonh
residentieel woongeb
gek. nt verv. vk gel. goedaat
enaar: 0479 369
uis
VrijstaaVan
t.be
volmacht (te bekomen bij een
nDeDijcklaan
Uitkerke. Alleenst., glvls.: ink., Knotwilgenlaan 19 Sint-Andries. ONTWORPEN Michel Van
met ref VK
ruime3 Villa
ied
Hammestraat
Assebroek. MET Residentie
“Dampoort”
Dampoortstraat 626
243
Not. H. THEVELI
(GRUP 78
Stationsstraat 33
5/31012/1165.
Langs
Ieperstraatoilet,
de Vaart). (Gvg,
N
kk., veranda, waspl., gar. en tuin. 1ste DOOR ARCHITECT ARTHUR DE GEYTER.
GV: ink., PRACHTIG ZICHT. Bevat: ink.,
notaris) gegeven door de niett 158liv.,
ieper
Wijtschat
toilet,
liv.,
open
b201
Sint-Kruis.
GOED
ONDERHOUDEN
AAN
Bezoek: na tel.
Gdv, Gvkr).
057 44 51 51
e 2de verd.: ruime zolder. vest., WC, liv., kk., bur., waspl., chauff.ruimte,
ALLeenSTAAnde BUnGALow verd.: 4 slpks., badk.
afspr. op het
aanwezige echtgenoot.
iDeaal gel. bouwgr
nr
0478/66.86.64
kk., gar., tuin en terras,
4 slpks.,
en zolder. DE RAND VAN BRUGGE.
Bevat: inkom, ruime liGeass.
➚ web:228814 www.immono
Not.badk.
(Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv). EPC 564; KI 1170; OPP gar., tuin; 1e VD: 4 slpks.,
dakterr., overl., bdk.
GHESQUIÈRE,
onD
Stampkotstraat
54
Avelgem.
met
aangel.
tuin
t.be
Augustijn
(Vg,
Wg,
Gdv,
Gvkr,
Vv)
EPC
221
KI
877
OPP
ving
met
terras,
keuken,
berging,
badkamer
(dubGeass.
■ Vertegenwoordigers van
Not. E. DE VLIEGER
DEGRYSE & GHESQU
500 m²
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv. EPC 975; OPPenstraat
602m²
IÈREbele lavabo,goeD
398 m²
douche),gelegen
toilet en twee
slaapkamers.
& P. STEYAERT
woning
vennootschappen
dienen: en terras, oa. ink., geïnst. kk., leefkamer, uitger. Bezoek & inlichtingen:
057 20 77 98
Bezoek & inlichtingen:
Potijzestra
Bezoek & inl.: [email protected]
Bezoek & inl.:
[email protected]
051/58.82.61
at 2 Sint-Jan
[email protected]
oprichtingsakte, eventueel sta- badk., 3 slpks.; zolder; kelder; CV; Opp 18a 55ca; [email protected]
➚ web:228266 www.immono
voor open beb.,
www.notare.be
www.notare.be
t.be
geen
➚ web:228496 www.immono
www.notare.be
www.notare.be
tutenwijzigingen, benoemingen KI 1.170 €; EPC 701 kWh/m²; Wug.
pl. Lot 1: 584m²;Geass.bouwvert.be
Geass. not. Michel
vAnoning
dAMMe
Geass. not. Michel vAn dAMMe
staDsw
Geass. not. Michel vAn dAMMe
not. Michel vAn dAMMe
Lot 2: 572m².
Mooie verzichten
met koer& Christian vAn dAMMe
prachtige Villa
en publicatie in het Belgisch
& Christian vAn
dAMMe
zeer centr. gel., met
. UitstvAn
& Christian
dAMMeGvg; Wg; Gdv; Gvkr;
& Christian
vAn dAMMe
zonr.
Tegelstraa
Vv.
not. Bob BULTereYS
- Tel. 056/64.40.12
leefr., badk.,
Gd onderh. Bush
Not.
Zerkegemstraat
& Sophie deLAere - Tel.t 11
050/40.40.40
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
P. MAERE & Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
& Sophie
deLAere
Tel.
050/40.40.40
Staatsblad voor te leggen. kk., zeer
op 100m.
zonnig en klaar,
51A
Ind:
hall, WC, woonk, web:228313
par051 50 01 36
keerstr., zolder,
www.immonot.be
www.immonot.be
➚web:228356
➚kk,
➚web:228217 www.immonot.be
➚web:228614 www.immonot.be
➚web:228681 www.immonot.be
biedt nog mog.
veranda, gar, waspl, voorpl,
tot uitbr. KI: €475,
➚ web:227523 www.immono
voor halfopen
kelder, 3
t.be
slpk, zolder en
beb.
EPC: 475kWh/m² Opp.: 130m²,
tuinh.
a/ nr 139) opp. 7a (aanbouw
2 bouwrijpe
Opp:1051 m² - EPC:497KI:525
brugge
brugge
damme
Not. J. VERHAE
MOOI,koksiJde
RECENT en met
Ieper, 3e afd, sec. 91ca, gekad.
GHE
bouwgronDen
GAE nr 231/e/2,
jaar. Doro:Gvg -Wag-GdvWh/m²
059/27.95.79
RAGE, op en met
mooi groot regelmati
Vrijbosstraat
grond, groot
-Gvkr
g perc. met
-Gvv. Nt overstrom
➚ web:226134 www.immono
1a53ca. KI: 674.
zeer goede ligg.
- eigenaar:
t.be
EPC: 125,68
met zonnige tuin
0497 921 231
Bezoek: ter plaatse
kWh/m². Vrij van
en loods.
of na contactgebruik volhare lbek e
Deze charmant
1. Vg Vergunning uitgereikt
Bezoek:Eigenaar:
name notaris
gens overeenko
e villa combigroot 99 ca. KI
0497/ 92 12 31
mst.
neert ruimte, rust
Gvg = Geen vergunning uitgereikt
327.
Geass. Not. J. DE
Not. H. THEVELI
instapklare
- Gdv - Gvkr - Gvv. Vg - Wg
kWh/m². Indeling: EPC: 452
N
WITTE
ligheid. Hier wordt en gezelAlle verdere
hall, eetpl.,
& M. BREYNE
2. Wg Woongebied
057 44 51 51
koppelwoning
inlichtingen ten
057/20.03.51
salon-kk., badkm.
wonen met uw gezin. het goed
kantore van de
veranda, berWche = Woongebied met een culturele,Bosdreef
historische en/of esthetische waarde,
Not. M. MERTEN
➚ web:228044 www.immono
werkende notaris.
55
ging, 3 slpks., zolder.
S
omv. op het glvls.: Deze villa
t.be
Wp = Woonpark, Wug = Woonuitbreidingsgebied, Igb = Industriegebied, Iab = Industriegebied
057/20.25.32
ALLE INvoor open beb.,
Bezoek: telefonisch
LICHTING
wc, liv., veranda, gar., ink.,
verzorGd
APPArTeMenT
stijlVol
geen bouwverEN TER STUDIE.
afspreken op
voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen,
le Villa GeLiJKvLoerSe
➚ web:226708 www.immono
slpk.
pl. Lot
woninG
Niet Mermoz
nr 0478/72.58
1: 584m²; Lot 2:
overstrom
t.be
Middelkerkestraat
24 Koksijde. 4de kk.,bijkk.,eerste verd.: 1, ing.
.36 of 0497/22.26
ingsgevoelig.
Gdr = Gebied voor dagrecreatie, Gvr = Gebied voor verblijfsrecreatie, Ag = Agrarisch gebied,
Mandestraat 3 Kemmel
weide
rUiMe ALLeenST.
woninG
.16
Gvg;
slpk. 2,
Gvg; verd.Not.
Wg; Gdv; Gvkr;
Diksmuidse Heerweg 392
Sint-Andries.
glvls.: Vv. 572m².
centr.
Wche;
slpk.
van
Res.
Mermoz.
Met
centr.
ligg.
Bevat:
gel.
E.
3
VANSLAM
Gdv;
Lwag = Landschappelijk waardevol agrarisch gebied, Bg = Bosgebied, Ng = Natuurgebied,
en slpk. 4. Tuin:
woonh
LANKerkhofblommestraat 12 Sint-Michiels.
Glvls.:
Gvkr; Oostkerke.
uis Romboutswervedijk- Waterland
Gvv.
BROUCK
Not.
loods KI
P. MAERE
ink., liv., kk., 2 slpks., badk.
(douche,
lav. en WC), ink., vestiaire, toilet,
d’Ennetiè
ink., 057
toilet,48
badk.,
liv., terras met berging en 1.291, opp. 683
www.notarisplat
Nr = Natuurreservaat, Pg = Parkgebied
RUSTIG GELEGEN,
liv., kk., resplein
waspl., kelder,
gar., DELIJK EN ZEER
91 kk.,
5 Elverdinge
41
teau.be vlak perceel,
m².
051(Vg,
50Wg,
01 Gdv,
veranda, gar., terras en tuin.
Wg, Gdv, Gvkr, Vv) EPC: 455. KIBezoek: mail uw
36 Gvkr, berging, tuin, terras; 1ste verd.: 3 slpks., badk.; gemakkelijkNot.
bereikbaar:
gelegen a/e verharde priv. kelder.➚(Vg,
web:22768
J. PLATTEA
3. Dv Dagvaarding uitgebracht
gegevens door
9 www.immonot.be
naar francis.mo
Vv). EPC 836. KI 756. OPP 664➚m²web:227523 www.immono
opp. 20.680 m², KIU € 157, ideaal 713. OPP 60 m².
2de verd.:
t.be zolder. EPC 1238. KI 1031. OPP 628. weg, totale057/20.5
[email protected]
Gdv = Geen dagvaarding uitgebracht Zeer rustig gel.,
8.17 Een buitenkansje. Bezoek & inlichtingen:
omv.
voor o. a. paardenliefhebbers.
(Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv)
inge lmun ster be en U wordt gecontactelnot.
Bezoek & inl: [email protected]
o.h.,aanwezig
ing. kk. 1ste verd.: liv. met
icht egem
4. Vkr Voorkooprecht ruimtelijke ordening
➚ web:227838 www.immono
eerd
voor een bezoek.
Bezoek & inl.: [email protected] Bezoek: Vrij te bezichtigen
4 slpks.
t.be [email protected]
www.notare.be
enordening
badk. aanwezig
Gar. voor 2 wagens
Gvkr = Geen voorkooprecht ruimtelijke
woning
www.notabel.
www.notare.be
gereno
www.notabel.be
www.notare.be
mooie
VeerDe
be
achter elkaar. Verande,
Geass.
not.
Michel
vAn
dAMMe
staDsw
woning
Exclusiev, land.,
oning
Geass.
not. aat
Michel vAn dAMMe
Geass. not. Francis MoeYKenS
Geass. not. Michel vAn dAMMe
Bruggestr
5. Vv Verkavelingsvergunning
Geass. Not. F.
Stationsstraat 313
terras,
rust lig, uitz.
tuin. K.I.: 924 EUR.
Cartonstr
vAn dAMMe
MOEYKENS
Eernegem
aat 43
zicht. Uitst. staat,& Christian
& Christian vAn205
dAMMe
& Annelies
vAnQUATHeM
& Christian vAn dAMMe
Gvv = Geen verkavelingsvergunningm².
Opp.: 500
& A. VANQUATHEM
mooi deLAere - Tel. 050/40.40.40
EPC: 437 kWh/m²ja
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
Tel. 050/32.34.06
& Sophie deLAere - Tel. 050/40.40.40
gel. tuin vijver. & Sophieaanar. Sted.
050/32.34.06
Ind: hall, web:228747
best.: wg. Mog.
WC,
www.immonot.be
www.immonot.be
2a 51ca,
overstromings2 woonk, eetpl.
➚web:228788
➚web:228740 www.immonot.be
➚web:228263 www.immonot.be ➚ web:22754
te renov., omv.:
gevoelig. ¿
met ➚
in2 www.immonot.be
kom, kantoor,
bur., 2 slpks, badk. palier, kk.
liv., eetk., kkn,
www.boes-devaere
Op verd: 4
berg., kelder,
-notarissen.be
hob met D
slpk, grote dinsdag
Geass. Not. B.
leefr, zolder.
03 februari
Kantoor van Notaris badk., zolder, voutek., 3 slpks,
Kantoor van Notaris
Dubb.
BOES Definitieve toewijzing:
bredene
Beheer en administratie
garage
gar., berging, poolhouse
tuin.
& K.
2015 om 17:30.
SABBE Poperinge 14/8/79;GWpl. IeperJean-Louis SABBE
, 2 terCORELIO DEVAERE
CONNECT056/22.07.45
Opp.: 640 m²;Jean-Louis
ras. KI:
Wche; Vg;
Kantoor van Geassocieerde Notarissen
805 - Opp:
in zaal Retorika,
Houtmarkt
2 te 1422
Veurne.
KI: 670
➚ web:22811
Gdv; Gvkr; Gvv.
€. Omv.:
Tel.
050/42.82.72
Tel. 050/42.82.72
m².
Glvl: ink., 2 bur.,
NOORD n.v.8 www.immonot.be
Opp.
EPC 590 (code
Doro: Gvg-Ag-G
599 m². KI=& 591.
Marc
COUDEVILLE
HenriEPC:
BAEKE
kk., liv., waspl.,
1688497), verm.
dv - Gvkr -Gvv/
www.immonot.be
charmante29A
wc. Verd.: 3 Fax.
➚web:227760
Fax. 050/41.79.75
RR mog. Inl.
Abeelstraat
440. Voorplaat
EPC:
woning
306 Wh/m² jaar.
slpks.,050/41.79.75
ten kantore.
MET GARAGE,
s met open
bdk., wc,
Tel. 059/70.99.14
Nt overstr.
sauna; kelder;
Rijksweg
groot 43ca. KI
[email protected]
[email protected]
haard, kelder, toilet,
960026
Ronse
Bezoek:0494/440
bijgebouw; gar.
Not. B. DESMAR
409. EPC: 308
425 of 0494/440
living, ruiFax. 059/70.31.56
en parkeerpl. Zuidger.
blankenberge
ICAUX
kWh/m².
401
me keuken,
Tel. 078/15.00.77
tuin.VERKOOP
051/50.04.02
4 slpks, apart toilet,
Wg,
kk., VERKOOP
liv., 3 slpks., bdk., Ind.: [email protected]
Vg, Gdv, OPENBARE
OPENBARE
badk. Tuin. Garage.
Not.Geassocieerde
Fax 078/15.00.79
Kantoor van
H. THEVELIN Notarissen kWh/m² Gvkr, Gvv. EPC: 262
➚ web:227929 www.immono
Interessante belegging berg.
Sted. best.:
appartement
Deels gerenoVeerDe
t.be
woongebied/agrari
057 44 51
Francis
MOEYKENS
Bezoek: op afspraak
51
dom. Niet overstrom seigenVerantw. Uitgever:
OPENBARE sch
VERKOOP
rustig gel. woning
gebied
Van
Monsstraat
23
bA3
ingsgevoebel-Étage
volgens GWplan
& Annelies
VANQUATHEM
➚ web:22832
Not. J. BOEDTS
lig. Vg; Wche; Gdv;
4 www.immonot.be
B. De Riemacker
RoeselareZandvoordestraat
Gvkr; Gvv.
Tielt. Nietappartement
49
83 Zillebeke Mametstraat
059/29.92.40
overstromingsgevoe
Tel. 050/32.34.06
Bezoek: in afspraak
Residentie
“Dahlia”
Brusselstraat
16
(2e
afd.)
met de studie
hoo
lig.
gled e
VOLL GERENOV
➚ web:228807 www.immono
www.notarisplat
Fax.
050/32.34.08
[email protected]
. Dub.
teau.be
t.be
Not. F. VLEGELS
tuin, dubb. gar.
Hk Kuurnsestr. Rijksweg,uitgang,[email protected]
woning
Not. J. PLATTEA
www.immonot.be
alleenstaanDe
weide,
U
tuin, boomg, WC,
www.notare.be
051/31.89.01
woning
Torhoutstraat 44
057/20.58.17
ink, eetpl,
Veldstraat 143
Gits
kk, lobby ben,
➚ web:226695 www.immono
Jaarabonnement:
€liv,66bdk (dche, OPENBARE VERKOPING
➚ web:228316 www.immono
t.be
dub lav, CV, WC);
& C. VAN DAMME
t.be
centraal gelegen
mog te splitsen), 4 slpks (1
mooie halFope
izeg em
Mooi gelegen
n woning
WONING MET
schuiftrap, kelder. topzolder via handelsgeliJkvloers
GARAGE EN ZEER
➚ web:224396
Zonnebeekseweg
rijwoning
Res. Honfleur/Deauville Parkstraat 4
kmr-int-boorput+fiTV-aansl elke
116
groot 99a 95ca. GROTE TUIN,
vernwd&geïs. EPC lter, CV-voll
KI
Vlietmans
265.
met
traat 55
o.m. inkom, keuken,
276. KI 371;
23a48ca
Kroondreef
living, 5 slaapkam eetkamer,
Not. K. VANDEP
alveringem
Een volledig te
polyvalente ruimte.ers en grote
UTTE
renoveren woLANDELIJK GELEGEN
EPC 296
051/20.2
ning op 18a 44ca.
6.16
kWh/m². Gelegen
Kantoor van
Notaris
met
prachtig verzicht.
➚ web:225891 www.immono
en rustig gelegen. Zeer goed
pelijk waardevo in landschapomv. op het glvl: De woning
Vincent VAN WALLEGHEM
t.be
l
EPC 1207.
inkomhal met
Agrarisch gebied.
bied. (Gvg, Gdv, agrarisch getrap, eetk., woonk.,
Gvkr, Gvv).
Tel. 058/52.28.82
Geen overheuv ella nd
kk., berging,
Geass.
stromingsgevoelig
dubb.
Not.
Een app. op
de derde verd., met kenmerk A3, inhouGHESQU
losstaand
gebied Vrij
Fax. 058/51.36.12
e gar.
lanDelijk gelegen
DEGRYSE & GHESQU IÈRE,
bij akte. Verminde
Op de verd.:
dende: nachth., en tuin;
MET
o.a.
gar., kk., eetpl.,
badk.TUIN
en 3 slpks.
Villa
rd schrijven
IÈRE
EN [email protected]
3 slpks.,
Kaleutestraat 19
mogelijk. Alle
bdk. ena) In
20 77een
priv. enEPC-waar
uitsl. eigend.:
aan de057
straatzijde
98liv.
zolder.
PLAATS,
Wijtschate
Het woonappartement nr. A3, op de 3e verd.:
KI: 767, opp.: 84m²,
sec. Agroot
793/H/15,
209kWh/
inlichtingen op
Opp.
3a EPC
251 m², KI: 287.
900 kWh/m².
90ca. (K.I.
het kantoor.
➚ web:22716
met twee balkons en eende:voll. ingewerkte
en ing. kk.,5 www.immono
m², BPAt.be2.24_17_1-Grote
Markt,
Omv.: Ink., woonk.,
kk., bdk., WC,
2 slpks. waarv. één
456). EPC:
EPC:
OPENBARE VERKOPING
710.
681gesl. woningb., waBezoek:Co
+1/5
ennnie
aan Vanhulle
de achterzijde één slpk. enVilla
badk.;
Not. H. DECLERC
tertoets: nihil. ling: kk., living, kWh/m². Indemet terras. in uitweg achteraan.
Na teleK
authentieke hoeve
fonisch contact:
Omv.:
2 slpkms.,
glvl: hall,
b) In mede-eigend.
en gedw. onverd.:
050/69.16.56
051/72.20.64
liv., badk., kkn, (265/1.000sten)
Bezoek: zaterdag
en woensdag
van bad10u65.
Tweehonderd
vijfenzestig/duizendsten
Ter (200/1.000sten)
km. Vernieuw
Geass. Not.
kelder, tuin en koer.
de ramen. Deels
met bijgebouwen, groot 1ha 49a 20ca
van deC.gem.
delen w.o. de grond. Olmen 112
DECLERC
12u (vanaf 10/01)
Geass. Not.
v/d gem. delen w.o. de 1e
grond.
➚ web:227848 www.immono
Q van reg.rechten);
verd.: 3
mog. overstrom
& C. VANDEU
slpks, wc. Zolder.
-KI: 297RZEN
(mog. tot verm.
Oude Molenstraat 2 Izenberge
ingsgevoe2015
Enige zitdag:
02 februari
Geassocieerd Notaris Francis Moeykenst.be
zal overgaan
lig.
Kad.: Bredene - 2e Gvg;
afd., sec.
nr. 388/S/4.
Wg;CGdv;
Gvgmaandag
- Wg - Gdv - Gvkr
-RUP
Gvkr;
0.342.14_6_1-Rogierlaan, Stedelijke woonzone;
Gvv. vrij van gebr.
tot de verkoop
van eenhuls
handelsgelijkvloers in de051/58.8
res.
om 15:00.
hout
- Gvv.
Bezetting:
DEWAGTERE K.
Bezoek: in afspraak
-VERHUURD;
-sec. A nr. 843/T/6; -EPC: 861 kWh/m²;
RECENT GEBOUW
& F.
Bezoek: en inl.:
Prachtig uitzichttop een recreatie- ➚ web:22814
1 www.immono
mettedeBlankenIn Café au Lait, Grote
Markt 15
studie.
Genot bij def. ten
toewijs
mits bet. koops. en
kosten en2.32
t.be
050/81.1
kantore.
D. MET Honfleur/Deauville.
woonhuis omg. van de jachthaven. Met een
www.notarisplat
-niet overstromingsgevoelig.
UNIEK Vergez.
teau.be
Not.
T.
hob
berge.
CLAERHO
Best. uit: ink., park en in de nabije
overeenk.
lastenkohier.
met
zonnigedinsdag
UT
➚ web:226971
Bezoek:
Jonkershovestraat
ruime liv., veranda,
Not. J. PLATTEA
tuin van 10u-12u en vrijdag
van 154A
de nodige nutsvoorz. Bruggestr
Gebr.:
051/30.0
U
ruime keu- ruime kelder en voorz.
Niet-geïndexeerd
met
4.35 KI (appt.): 536 €.
dubb. gar. en grote
www.immonot.be
aat
van270
18u-20u (vanaf 9 jan
‘15)
kenhoek, badk.,
➚web:228744
057/20.5
welgelegen hoeVe
tuin. KI
8.17
3 slpks., grote vrij van gebr. na bet. van prijs en kosten.
1150
Bj:
1964.
web:22705
➚
€.
Groot 2015
Enige zitdag: maandag 02 februari
0 www.immonot.be
gar., oprit en tuin.
14 a 08 ca. Met
Stbwk. inf.: 1/ GWplan Brugge-Oostkust, 07/04/1977,
Fonteinebeekdreef
➚ web:228781 www.immono
Stdbwk.:
kk., liv., eetk., 3
Opp.: 16a 24ca; K.I.: € 855; wg. 2/ Vg - Gdv - Gvkr - Gvv. OVS: niet overstromings21
t.be
om 14:30 in Café au Laito.m.
te Blankenberge.
slpks., bur.,
woning
Stedenb.: Gvg,
badk., zolder, kelder
- GWplan “Oostende-Middenkust” (KB 26/01/1977):
Lwag, Gdv, Gvkr,
neorenaiss. parkkas
en bijkk.
Gvv; EPC: 996. gevoelig.
Ingelmun
EPCwww.immonot.be
➚web:228682
487 kWh/m².
teel
Wg; stersestraat 31
Geass. Not. E.
Recht van hoger bod.
Elverdinge
HIMPE
wg (RUP Langs Gel. in resid.
Emelgem
- Gvg, gdv, Gvkr, Gvv.
& A. HIMPE 057/20.1
de Vaart). (Vv
Bezoek: Zaterdag van 10u-12u vanaf
VK01_037/1 dd.
4.46
EPC appt. 574 kWh/m².
3/01/2015 t.e.m. 31/01/2015, Dinsdag
Trouwen, samenwonen,
➚ web:200658 www.immono
Gvg, Gdv, Gvkr). 29/03/1979,
Hoeve, ap. schuur, bijgeb. en stallen, waterpoel.
Kad.t.be van
Bezoek: zaterdag 27/12/2014 en vervolGlvls.:
10u30-12u
vanaf 6/01/2015 Ruime
t.e.m.mogelijkheden.
liv. met eetk.,
Geass. Not. GHESQU
halF-op
Glvls: in- (ver)kopen,
scheiden,
bek. Alveringem, 7de
afd., Izenberge
wijk A nrs.
en bebouw
gens vanaf 03/01/2015 elke zaterdag en
kom, ruime woonplaa
3/02/2015.
ontbijthoek, badk., kk. met
DEGRYSE & GHESQU IÈRE,
ts, (deels)
Dikkebuss
206/02D, 205, 206/E,
206/F, 206/H,
ening
210/A
woensdag, telkens van 14u-16u
ingerichte
traat 4208/B
Eerste
zitdag: vrijdag 306 slpks.,
februari 2015
om
ink., berging,
Klijte-Dorp
(ver)huren,
starten
met IÈRE
keuken,
badkamer
zolder, gar., tuin
057 20 77 98
Half afgewerkte
tot. opp. 1ha 49a 20ca.
(lavabo, ligbad
Zitdag: woensdag 21 januari 2015 om
16:00
in Taverne
Luxembourg, Zeedijk
met tuinh.
nieuwbouw
en toilet), grote
- EPCAu
K.I. hoeve: 550 EUR.half-open
Kl. beschr. mog.
234kWh/m²,
➚ web:227837 www.immono
een onderneming,
berging. 1e verdieping
14:00.
bebouwing met
75
bus 1 tev,Gvkr,Gv
Blankenberge.
Vg,Wg,Gd
t.be
: 3 slaapEPC: 774 kWh/m².prachtig
Elektr. Inst.:zicht.
niet conform.
kamers.
v.
K.I.: 141; Opp.:
In hotel Burlington, Kapellestraat 90 te
ANNO 1874/192
VOOR
INLICHTINGEN:
Zich wenden ter studie van Diepe zuidgerich
Bezoek:
oplossen?
na telefonisch
Vrij van gebr. mits 2a
bet. van
koops. Stedenbo
en kosten.
te
29ca;
5/’45. Regio
tuin en een garage.conflicten
con- Moeykens/Anuw: Vg,
Oostende.
tact op het nr.notarissen Francis
Ieper.
geassocieerde
EPC
Op
meer
Lwag,
572
ca 30a. Te
Gdv, Gvkr, Gvv.
NA HOGER BOD GEBRACHT
OP DE SOM
kWh/m². Totale
0496/85.87.33
info
of
Opp.
0474/66.52
Best uit:
Alle
inlichtingen bij notarissen Marc
terieur (3 bouwlage renov. innelies
Vanquathem;
[email protected];
ink.,verdere
.95
liv., salon,
Wg,Gvg,Gdv,Gvkr,G 479 m².
VAN: 256.200 Geass.
EURO Not. E. HIMPE
en foto’s zie
n x 285m²),
kk., gar.,
vv
kelder,
Not.
functiewij
[email protected];
www.notabel.be.
&
H.
4 slpk., badk.,
A.
Bezoek:
DEBUCQUOY
ziging evt.
niet van toepassin
Bezoek: woensdagHIMPE
en zaterdag
van
14uNa afspraak
057/20.1
www.immonot.be
g.
4.46
634€ - groot 352m². zolder. KI
639 €. Vrij van gebr. mogel. KI
051/50.02.29 web:228697 www.immonot.be
Geass. Not. P.
stromingsgevoeligg Geen over➚ web:228078 www.immono
16u
➚
LOMMEE
ebied
t.be
kWh/m². Gvg-Wg-GEPC 650
Bezoek: en info:
Bezoek: Op afspraak
& V. DAEMS 050/20.9
➚ web:227832 www.immono
via
bvba Belegging
dv-Gvkrt.be
0.45
sgroep - tel. 070
Gvv.
Geass. Not.
➚ web:226918 www.immono
➚web-referentie
24.60.24
t.be
Bezoek: inlichtinge
Not. K. PUYPE
VAN HOESTEN
n ten kantore.
057/33.33.10
BERGHE P. Not. I. VIAENE
DEWAGTERE K.
➚ web:228452 www.immono
051/20.04.16
& F.
t.be
050/81.12.32
➚ web:227835 www.immono
t.be
www.notabel.be
NB
N
De notaris geeft u
tekst en uitleg.
10
■ ■W
■
meer info
en foto’s zie
www.immonot.be
via
1
www.immonot.be
www.immon
Het Notarisblad West-Vlaanderen: dé notariële vastgoedreferentie!
entie!
16
www.immonot.be
ot.be
➚ web:227157 www.immono
t.be

similar documents