Medewerkers Veilig Thuis - Samen Veilig Midden

Report
Samen Veilig Midden-Nederland (voorheen Bureau Jeugdzorg Utrecht) is voor de afdeling Veilig Thuis op
zoek naar:
Medewerkers Veilig Thuis
Minimaal 28 uur per week
Werkdagen in overleg
Doel van de functie:
Het bieden van crisisinterventie binnen en buiten kantooruren (24-uurs dienst), het geven van advies,
consult en het ontvangen van meldingen in de meldingendienst van Veilig Thuis en het onderzoeken en
beoordelen van de veiligheid van jeugdigen en gezin.
Wij zoeken:
- Een afgeronde HBO-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek);
- Geregistreerd in het beroepsregister BAMW
- Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken
- Kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdzorg
- Kennis van pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie en diagnostiek
- Kennis van psychiatrie, verslaving(sproblematiek), verstandelijke beperkingen en (seksueel-)
geweld
- Kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van kindermishandeling
- Kennis van de sociale kaart
- Kennis,inzicht en ervaring in crisis, crisissituaties, crisismanagement en crisisinterventies
- Kennis en inzicht in interventies ten behoeve van het verhogen van veiligheid van jeugdigen
Verder beschik je over:
- Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor
beslissingen in conflictsituaties;
- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages t.b.v.
onder andere de kinderrechter;
- Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan
met weerstanden, extreme agressie en grensoverschrijdend gedrag;
- Het kunnen inschatten van de ernst van de situatie waarin een kind zich bevindt en hierin
kunnen handelen overeenkomstig het besturingsconcept.
In het bezit van een rijbewijs
Meer informatie over de functie van medewerker Veilig Thuis lees je in de functiebeschrijving.
Wij bieden:
Een tijdelijk contract tot en met 31 december 2015. Prima arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Jeugdzorg. De functie is ingeschaald in schaal 10 van de CAO Jeugdzorg. Het brutosalaris bij 36 uur
bedraagt minimaal €2.569,24 en maximaal €3.859,77 afhankelijk van ervaring.
Inlichtingen & solliciteren:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wim Pluim, teammanager,
telefoon 06-21892719.
Mail je sollicitatie, voorzien van CV, vóór 10 april as. naar [email protected] o.v.v.
vacaturenummer 18.
Er wordt zowel intern als extern geworven.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

similar documents