eksempel - Tørring Skole

Report
Information om folkeskolereformen
mandag den 28. april 2014
indskolingen
Folkeskolereformens mål
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel
viden og praksis.
Reformens indhold
MusikTalent Tørring
• Mulighed i Folkeskolereformen
• Politisk beslutning – en del af Hedensted Kommunes branding
strategi
• 15 ansøgere – 14 optaget
• Kick-Off den 1. juni
• Deltager i ”Sommerfestival” 3. juni kl. 16.00-18.30
• Tiden til ekstra musik foregår i den understøttende
undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse og en del af
valgfagsundervisningen
• 2 musiktimer i børnehaveklassen
• Instrumentpræsentation i 3. klasse
Understøttende undervisning
36. Efter § 16 indsættes:
»§ 16 a. Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og
obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende
undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til
forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte
sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og
obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke eleverne
læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling,
motivation og trivsel.
Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem
undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den
understøttende undervisning.
Lektiehjælp og faglig fordybelse
2 klokketimer om ugen i indskolingen
• Lektiehjælp og faglig fordybelse – en del af den understøttende
undervisning
• Skal placeres i ydertimer og frivillig at deltage i – forældrene beslutter
• Frivillig ordning frem til næste folketingsvalg
Vi tilbyder – beslutter i skolebestyrelsen:
1. Hjælp til lektier jf. skolens lektiepolitik
2. Faglig fordybelse f.eks. spotkurser indenfor fagene, arbejde med fagene på
en anden måde, socialt fokus mm. Månedsprogram lægges på intra. Forældre
tilmelder sit barn pkt. 1 og/eller pkt. 2 en måned af gangen.
Hvis ikke ens barn er tilmeldt lektiehjælp pkt. 1 er det et forældreansvar at
sørge for lektierne hjemme jf. skolens lektiepolitik.
Hvor langt er vi på vores skole?
• Skoledagens organisering
• Hvordan arbejder vi med inddragelse af
forældre, elever og personale?
• Forældremøder næste år - SB
• Skole/hjem samtaler næste år - SB
• Lejrskoler næste år – SB
• Timefordelingsplan - SB
• Samarbejdet med det omliggende
samfund – møde i maj
EKSEMPEL på skoledagens
organisering i børnehaveklassen
0. kl
Mandag Tirsdag
Onsdag
Torsdag Fredag
Bemærkninger
8.30-9.00 Morgenb. Morgenb. Morgenb. Morgenb. Morgenb. Læs, mat og løb
9.00-11.30 BHKL
BHKL
BHKL
BHKL
BHKL
3 lekt med 15 min pause
BHKL
BHKL
BHKL
BHKL
BHKL
BHKL
BHKL
BHKL
BHKL
BHKL
11.30-11-45 Spise
11.45-12.15 Pause
12.15-13.45 BHKL
UNDR
13.45-13.55 Pause
13.55-14.40 UNDR
Spise
Pause
Spise
Pause
Spise
Pause
Spise
Pause
BHKL
BHKL
BHKL
BHKL
UNDR
Pause
UNDR
Pause
UNDR
Pause
UNDR
Pause
lektiecafé lektiecafé lektiecafé
Spisepause
leg og motion
1 lekt
1 lekt
10 min pause
1 lekt
Ændringer i indholdet i
børnehaveklassen
NU
FREMTIDEN
Helhedsskoletænkning – blanding af
faglige aktiviteter og leg
Helhedsskoletænkning – blanding af
faglige aktiviteter og leg
1 musiktime
2 musiktimer
Indlagte fysiske aktiviteter
Flere indlagte fysiske aktiviteter
Fagligt indhold for børnehaveklassen
omsættes i dag til mål for den enkelte
elev
Samme faglige indhold omsættes
fremover til læringsmål
Helhedsskoletimer
Understøttende lektioner 4-6 og 30 min.
hver dag om morgenen – særligt
matematik og dansk tilgodeses
Evt. lektier klares hjemme
Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig
fordybelse i 2 klokketimer i ugen
EKSEMPEL på skoledagens
organisering i 1. klasse
1.kl
Mandag Tirsdag
Onsdag
Torsdag Fredag
Bemærkninger
8.30-9.00 Morgenb. Morgenb. Morgenb. Morgenb. Morgenb. Læs, mat og løb
9.00-11.30 Dansk
Mat
Billed
Dansk
Dansk
3 lekt med 15 min pause
Dansk
Dansk
11.30-11-45 Spise
11.45-12.15 Pause
12.15-13.45 Dansk
Dansk
13.45-13.55 Pause
13.55-14.40 UNDST
Mat
Kri
N/T
N/T
Dansk
Dansk
Musik
Musik
Spise
Pause
Spise
Pause
Spise
Pause
Spise
Pause
Idr
Idr
Mat
Mat
Mat
eng
Dansk
Dansk
Pause
Pause
Pause
5min
lektiecafé lektiecafé lektiecafé
Spisepause
leg og motion
2 lekt
10 min pause
1 lekt
Understøttende
Ændringer i timetallet mm. i
1. klasse
NU
FREMTIDEN
Dansk 11 lektioner
Dansk 11 lektioner
Matematik 6 lektioner
Matematik 5 lektioner
Kristendom 1 lektioner
Kristendom 1 lektion
Natur/teknik 4 lektioner
Natur/teknik 2 lektioner
Engelsk 0 lektioner
Engelsk 1 lektion
Idræt 2 lektioner
Idræt 2 lektioner
Musik 2 lektioner
Musik 2 lektioner
Klassens tid 1 lektion
Understøttende tid 1 lektion
Billedkunst 2 lektioner
Billedkunst 1 lektion
Løb og læs – i dag tages det
fra alle timer
Understøttende tid 30 min.
hver dag – særligt matematik
og dansk samt timeløse fag
Lektier klares hjemme – jf.
skolens lektiepolitik
Frivillig tilbud om lektiehjælp
og faglig fordybelse 2
klokketimer
EKSEMPEL på skoledagens
organisering i 2. klasse
2. kl
Mandag Tirsdag
Onsdag
Torsdag Fredag
Bemærkninger
8.30-9.00 Morgenb. Morgenb. Morgenb. Morgenb. Morgenb. Læs, mat og løb m.m.
9.00-11.30 Dansk
Mat
Mat
Dansk
Billed
3 lekt med 15 min pause
Dansk
Dansk
11.30-11-45 Spise
11.45-12.15 Pause
12.15-13.45 Idr
Idr
13.45-13.55 Pause
13.55-14.40 UNDST
14.40-15.25
Mat
Kri
N/T
N/T
Dansk
Dansk
Billed
Dansk
Spise
Pause
Spise
Pause
Spise
Pause
Spise
Pause
Musik
Musik
Mat
Mat
eng
Dansk
Dansk
Dansk
Pause
Pause
Pause
Pause
lektiecafé lektiecafé lektiecafé
Spisepause
leg og motion
2 lekt
50 min
10 min pause
1 lekt
Ændringer i timetallet mm. i
2. klasse
NU
FREMTIDEN
Dansk 11 lektioner
Dansk 10 lektioner
Matematik 6 lektioner
Matematik 5 lektioner
Kristendom 1 lektioner
Kristendom 1 lektion
Natur/teknik 4 lektioner
Natur/teknik 2 lektioner
Engelsk 0 lektioner
Engelsk 1 lektion
Idræt 2 lektioner
Idræt 2 lektioner
Musik 2 lektioner
Musik 2 lektioner
Klassens tid 1 lektion
Understøttende tid 1 lektion
Billedkunst 2 lektioner
Billedkunst 2 lektion
Løb og læs – i dag tages det fra
alle timer
Understøttende tid 30 min. hver
dag – særligt matematik og dansk
samt timeløse fag
Lektier klares hjemme – jf. skolens
lektiepolitik
Frivillig tilbud om lektiehjælp og
faglig fordybelse 2 klokketimer
EKSEMPEL på skoledagens
organisering i 3. klasse
3. kl
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Bemærkninger
8.30-9.00 Morgenb. Morgenb. Morgenb. Dansk/løbSvømning Læs, mat, løb, kl. tid
9.00-11.30 Dansk
Mat
Dansk Mat
Dansk 3 lekt med 15 min pause
Dansk
Dansk
11.30-11-45Spise
11.45-12.15Pause
12.15-13.45Billed
Billed
13.45-13.55Pause
13.55-14.40eng
Mat
eng
Dansk
Krist.
N/T
N/T
Musik
Musik
Spise
Pause
Spise
Pause
Spise
Pause
Spise
Pause
Idr
Idr
Mat
Mat
Hist
Dansk
Dansk
Dansk
Pause
Pause
Pause
Pause
lektiecafélektiecafélektiecafé
Spisepause
leg og motion
2 lekt
10 min pause
1 lekt
Ændringer i timetallet mm. i
3. klasse
NU
FRETIDEN
Dansk 10 lektioner
Dansk 9 lektioner
Matematik 5 lektioner
Matematik 5 lektioner
Kristendom, historie 1 lektion hver
Kristendom, historie 1 lektion hver
Natur/teknik 2 lektioner
Natur/teknik 2 lektioner
Engelsk 2 lektioner
Engelsk 2 lektion
Idræt, musik, billedkunst 2
lektioner hver
Idræt, musik, billedkunst 2
lektioner hver
Svømning 1 lektion
Svømning 1 lektion
Klassens tid 1 lektion
Understøttende tid - morgen
Løb og læs – i dag tages det fra
alle timer
Understøttende tid 30 min. hver
dag – særligt matematik og dansk
samt timeløse fag
Lektier klares hjemme – jf. skolens
lektiepolitik
Frivillig tilbud om lektiehjælp og
faglig fordybelse 2 klokketimer
SFO
• Åbningstider:
mandag-torsdag 6.00-8.30 og 14.40-17.00
fredag 13.45-16.00
• Læring skal være mere synligt – også i SFO
• Aktiviteter udover normal åbningstid nogle
gange om året
• Pædagoger vil stadigvæk koble skoledagen og
SFO-dagen sammen – fortsat rød tråd
Videre forløb i foråret 2014
• Information fra Hedensted Kommune den 5. maj
• Uddybende information på forældreintra om Tørring Skoles udmøntning af
reformen i maj og juni
• Skolebestyrelsen arbejder videre med timefordelingsplan, skole-hjem
samarbejde (samtaler og møder), lejrskole mm.
• Information til alle elever i uge 20 samt inddragelse af elevrådet på
udvalgte områder
• Personale og ledelse arbejder videre med læringsmål mm.
• Skoleåret 2014-15 – læringsmål, elevplaner revideres – og så skal vi samle
masser af erfaring
• Dialog mellem forældre og ledelse i løbet af det kommende år – model
kommer
SPØRGSMÅL 

similar documents