Sociotherapeut C - Dr. Leo Kannerhuis

Report
Voor het Invalbureau, voor wisselende locaties en groepen in de
regio Arnhem en Nijmegen, zoeken wij per 1 mei a.s. één
Sociotherapeut C
voor gemiddeld 28 uur per week op jaarbasis
Het Dr. Leo Kannerhuis is hét landelijk Expertise- en Behandelcentrum dat mensen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving helpt door gespecialiseerde behandeling, en door onderzoek en innovatie.
Dit met als doel, dat zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en op hun eigen wijze kunnen deelnemen aan
de samenleving.
Met welke doelgroep ga je werken?
Onze patiënten/cliënten hebben complexe autisme problematiek en / of ernstige gedragsproblemen. Er is
veelal sprake van co morbiditeit met andere psychiatrische stoornissen.
Invalbureau
We zien het invalbureau als een belangrijk team, bestaande uit gekwalificeerde flexibele krachten. De
invalkrachten werken op diverse afdelingen. De invalpool is bedoeld voor (acute) vervanging van zieke
sociotherapeuten. Van invalkrachten verwachten we dat zij meedenken over hun inzet. Invalkrachten dienen
bereikbaar te zijn en bereid om (onregelmatig) te werken.
Wat houdt de functie in?
We zoeken één functionaris voor het Invalbureau. Medewerkers van het Invalbureau moeten veelvuldig
invallen bij de verschillende afdelingen (deel) klinische afdelingen: Jongerenkliniek, Kinderkliniek , Workhome,
CIBA (Crisisinterventie en intensieve behandeling autisme ) en Trainings- en scholingscentrum De Wissel.
 Je werkt vanuit een behandelplan groepsgericht en individueel met patiënten met complexe ASS
problematiek (in crisissituaties).
 Je geeft een optimaal leef- en leerklimaat vorm.
 Je voert individuele en groepsgerichte trainingen uit.
 Je hebt overleg en zoekt afstemming binnen de afdeling en het multidisciplinaire team.
 Je schrijft (zo nodig) verslagen en werkplannen en levert een actieve bijdrage tijdens
cliëntbesprekingen.
 Je vervult (zo nodig) persoonlijk begeleiderschap (PB).
 Je overlegt en stemt (zo nodig) af met ouders / verzorgers van patiënten / cliënten.
Wat vragen we van jou?
 Je beschikt over een beroepsdiploma van de opleiding: HBO Verpleegkunde of MBO Verpleegkunde richting GGZ- niveau 4- of HBO Pedagogiek. Als Verpleegkundige ben je ook BIG–geregistreerd.
 Je hebt kennis van en minstens 3 jaar ervaring met ASS en psychiatrie. (De sollicitaties van sollicitanten
met minder dan 3 jaar gerichte werkervaring worden niet in behandeling genomen.)
 Je hebt minstens 3 jaarwerkervaring met groepswerk, ook op een besloten of gesloten afdeling.
(Indien ervaring met groepswerk niet aanwezig is, wordt de sollicitatie niet in behandeling genomen.)
 Je beschikt over de volgende competenties: je bent integer en gedreven in het werk. Je beschikt over
aanpassingsvermogen, je kan doelgericht en planmatig werken. Je kan goed samenwerken, je hebt
een flexibele instelling (brede inzetbaarheid).
 Je weet om te gaan met alle vormen van agressie.
 Je bent ook op woensdag beschikbaar voor werk.
 Je beschikt over eigen vervoer.
Pagina 1 van 2
Wat bieden wij?
De arbeidsovereenkomst is voor de duur van een 0,5 of 1 jaar. Afhankelijk van jouw functioneren en
gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden wordt je contract beëindigd, verlengd of omgezet naar een vast
dienstverband. Salariëring en arbeidsvoorwaarden (zoals vakantiedagen en levensfasebudgeturen) zijn
conform CAO Geestelijke Gezondheidszorg: FWG 40. (Indien je tijdelijk, echter voor een periode van langer dan
3 maanden de positie van Sociotherapeut B vervult (met PB-schappen/ participatie binnen overleggen), dan
wordt je ook in de bijbehorende FWG-schaal ingeschaald). Het Dr. Leo Kannerhuis heeft een aantal
aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals collectiviteitskorting bij bepaalde verzekeraars.
Wat bieden wij nog meer?
Wij bieden je een zorgvuldig inwerktraject. Je kunt je oriënteren op diverse groepen en met diverse cliënten,
opleidingen en trainingen (o.a. Post-HBO Autisme “Basisopleiding autisme”, Training: Psychofarmaca, Leren
van Agressie, Fysieke interventies.) Op basis van een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) als onderdeel van je
functioneringsgesprek, heb je de mogelijkheid tot follow-up in scholing / training.
Meer informatie?
Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Z. Sperling (Afdelingsmanager Invalbureau), bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: 026-3333 037.
Heb je interesse?
Mail vóór woensdag 15 april a.s. je sollicitatiebrief en curriculum vitae, ter attentie van mevrouw Z. Sperling,
aan afdeling P&O, [email protected]
Pagina 2 van 2

similar documents