Praksisopphold i Tanga.Jord H13

Report
Praksisopphold i Tanga
- Tanzania -
Tanzania
Ligger i østre del av Afrika, sør for ekvator
Grenser mot; Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Demokratiske republikk av
Kongo, Zambia, Malawi og Mosambique
Hovedstad: Dodoma
Klima
• Tropisk med høy temperatur og høy
luftfuktighet.
• Mai- sept: 23-29C, nov- mars: 30-36C
Fakta
•
•
•
•
•
•
Befolkning: 46 mill
Statsform: republikk
120 ulike etniske grupper
Språk: Swahili, engelsk, tallrike stammespråk
Analfabetisme: Menn 20%, Kvinner 34%
Religion: hovedsakelig islam og kristendom
•
•
•
•
•
BNP per innbyger:
Tanzania: 1.400 USD
Sør-Afrika: 10.700 USD (rikeste)
Kongo/Burundi: 300 USD (fattigst)
Norge: 54.600 USD
• Næringsgrunnlag:
• -Landbruk, fiske 80%
(kaffe, te, bomull, sisal, tobakk, gull, diamanter m.m.)
• -Industri 7%
• -Servicefag 13%
Helse
• Gjennomsnittlig levealder (2012)
• Tanzania: Kvinner 54 år, Menn 51 år
• Norge: Kvinner 83,4 år, Menn 79,4 år
• Tz: Største helseproblemene;
Under- og feilernæring, alkohol- og rusproblemer,
HIV (Kvinner: 6,2%, Menn: 3,8%)
• 3 av 10 innbyggere har tuberkulose
• Malaria og gulfeber
• Det er sykehus og helsesentre i alle større byer, men disse
er ofte dårlig utstyrt
TICC
Tanga Internationel Competence Centre
Eies delvis av NSF (70%)
Drives av det norske (fantastiske) ekteparet
Odd og Ruth Nesje
Ruth er utdannet sykepleier og Odd er ingeniør
- Har mange viktige kontakter opp i systemene
Senteret jobber med samfunnsutvikling i de
nærmeste tre landsbyene
Samt annen bistand i områdene i og rundt Tanga
TICC forts.
• Ideologi: Baserer seg på Ruth og Odds 30 år
lange erfaring fra Tanzania.
• Utgangspunktet er FN`s milleniumsmål
”We do this through CONNECTING people,
COMBINING knowledge and experience and
CREATING new possibilities.”
Programområder
• Utdanning: ansetter lærlinger under utdanning i
praksisplass (primært de som har vanskelige sosiale
forhold, f.eks fra barnehjem).Dersom de gjør en god jobb
her tilbys de fast stilling
• Helse: er i ferd med å utvide et eksisterende helsesenter på
kommunalt nivå til å få opprettet et fødetilbud der. Dette
skal være et pilotprosjekt for å vurdere framtidig
organisering av fødetilbudet i Tanzania.
• Sosial omsorg: Fanger opp ”drop-out”- ungdommer og gir
disse et alternativt tilbud i TICC-regi. For eksempel sang,
drama og dans.
• Entreprenørskap: Hjelper lokalbefolkningen med
tiltak for å kunne sette i gang prosjekter for å
livnære seg selv.
• Demokrati: Korrupsjon er et veldig vanlig
samfunnsproblem. TICC mener korrupsjon
undergraver demokratiske prinsipper. De må med
sin virksomhet gå foran som et godt eksempel
med gode holdninger.
• Infrastuktur: senteret deltar i planleggingsarbeid
ved bl.a. veiutbygging/ utvikling.
Boforhold på TICC
• Det er veldig fint inne på senteret
• Fine boforhold, hovedsakelig tomannsrom med
felles bad
• Restaurant hvor alle studentene spiser frokost,
lunsj og middag samtidig
• Det er mange studenter med ulik faglig bakgrunn
Hovedsakelig fra Norge
(Kurs i tropemedisin, sykepleie- og
jordmorstudenter, ernæringsstudenter med mer)
• Senteret ligger landlig til ca. 10 km fra Tanga
sentrum. Det tar 25 min til sentrum med bil
• Senteret organiserer transport til og fra jobb
• Det er sol/ bademuligheter
• Senteret er behjelpelige med bestilling og
planlegging av diverse turer for å oppleve
Tanzania. Eks: Safari, tur til Massailandsby,
båttur til sandbank med mer
Praksis for jordmorstudenter
• Flere muligheter:
• Lokalt helsesenter med svangerskapskontroller,
helsestasjon for barn til 1,5 år, familieplanlegging og
jordmorstyrt fødestue. Kvinnene som føder på
helsesenteret er selektert i forhold til risiko
(Ikke para 0, para >4, ingen bakenforliggende sykdom
som kan medføre komplikasjoner, eller tidligere
fødselskomplikasjoner)
• Regionsykehus: Bombo Hospital. Kan ha opp mot 20-30
fødsler per dag på to fødestuer, med 7 senger til
sammen. Ingen seleksjon, men langt større andel
kompliserte fødsler. Styres av leger og jordmødre
Læringsutbytte
• Kulturforståelse
• Trening i klinisk blikk og grunnleggende
jordmorferdigheter pga lite bruk av tekniske
hjelpemidler
• Mange observasjoner og erfaringer med
patologiske tilstander
• Mange gode læringssituasjoner, men ikke forvent
at dere får mange fødsler
• Selvstendighet
• Kommunikasjon på tvers av språkbarrierer
Tips
• Det kreves at studenten er trygg i jordmorrollen og litt
robust som person grunnet tøft arbeidsmiljø og
krevende situasjoner
• Anbefaler å reise etter patologieksamen
• Fint å kunne noen gloser Swahili
• Det er muligheter til å jobbe seg inn slik at man kan
reise bort i langhelger. Benytt muligheten til å se
Tanzania!
• Tanga og TICC er etter vår formening ikke spesielt
velegnet for familieferie da det er mye fokus på praksis
• Ta gjerne kontakt med noen som har hatt
jordmorprakis i Tanga før dere reiser
GOD TUR!

similar documents