Kuta_Direct mail a jeho legislativni omezeni

Report
Reklamní právo v prax
DIRECT MAIL – LEGISLATIVNÍ
OMEZENÍ
Oi
Petr Kůta
Mgr. Libor Štajer, advokát
31.03.2014
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ DAT
Při direct mailu dochází ke zpracování osobních údajů,
proto je třeba:
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
2. „Marketingová výjimka“ – souhlas není třeba
3. Výjimka pro e-mail – „zákaznické vztahy“ - souhlas není
třeba
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ DAT
Ukončení zpracování údajů pro direct mail:
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů – odvolání
souhlasu
2. „Marketingová výjimka“ – vyjádření nesouhlasu písemně
3. Výjimka pro e-mail – „zákaznické vztahy“ - souhlas není
třeba – možnost odhlásit ze zasílání v každém e-mailu
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ DAT
Další podmínky:
1. Smlouva o zpracování (v případě zpracovatele)
2. Oznámení ÚOOÚ
3. Ochrana – faktická + formální
ÚOOÚ – DOZOROVÁ ČINNOST
ZAJÍMAVÁ STANOVISKA ÚOOÚ V ROCE 2013:
Metodika pro provozování e-shopů – závěry:
 Pro realizaci smlouvy – žádný souhlas nepotřebuji
 Nad rámec smluvního vztahu – je třeba souhlas –
zaškrtnutí políčka, kde je souhlas formulován nebo další
registrační formulář
 Plnění informační povinnosti – lze i přímým proklikem
(např. na obecné info – Politika soukromí, Ochrana
soukromí, apod.)
 Zásadní změna zpracování – další souhlas
ÚOOÚ – DOZOROVÁ ČINNOST
DOZOROVÁ ČINNOST V ROCE 2013:
1. Podněty na porušení zákona č. 101/2000 Sb.:
Celkem: 1336
Předané ke kontrole: 139
2. Stížnosti na porušení zákona č. 480/2004 Sb.:
Celkem: 7428 – nárůst oproti předchozím rokům (příklad:
rok 2006 = necelých 1500, rok 2011 = cca 4500)
Zahájených kontrol: 90
ÚOOÚ – DOZOROVÁ ČINNOST
DOZOROVÁ ČINNOST:
TZ ÚOOÚ 21. března 2014:
Úřad uložil pokutu 480 000 Kč společnosti eMarketing CZ za šíření
nevyžádaných obchodních sdělení. Uvedená společnost rozesílala
po dobu přibližně jednoho roku obchodní sdělení v rozporu se
zákonem o některých službách informační společnosti. Neprokázala
předložením dokumentů, že adresáti rozesílaných sdělení poskytli
souhlas s jejich zasíláním, ani nebylo prokázáno, že jde o zákazníky
společnosti. Rozklad podaný jmenovanou společností v souvislosti
s rozhodnutím Úřadu o uložení pokuty byl zamítnut a rozhodnutí o
uložení pokuty bylo potvrzeno a je pravomocné.
EU A OSOBNÍ ÚDAJE
Reforma legislativy v oblasti ochrany osobních údajů
Nařízení schválené Evropským parlamentem (v červnu
2014 budou projednávat ministři spravedlnosti)
Reklamní právo v praxi
Dotazy, prosím !
www.kmvs.cz
Mgr. Libor Štajer, advokát

similar documents