19_16_Fa_DUM_výuka

Report
Označení DUM
19 - 16 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 24. 4. 2012
Předmět: Přírodopis
Tematický celek: Savci – sudokopytníci - nepřežvýkavci
Očekávaný výstup: Charakterizuje nepřežvýkavce. Urči vybrané zástupce nepřežvýkavců a
zařadí je do hlavních taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných zástupců nepřežvýkavců. Odvodí základní projevy chování nepřežvýkavců v
přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení se danému prostředí. Zhodnotí význam
nepřežvýkavců v přírodě i pro člověka.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o nepřežvýkavcích.
Vybraní žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce nepřežvýkavců.
Klíčová slova: Nepřežvýkavci, sudokopytníci, prase, hroch
SUDOKOPYTNÍCI
Obr. 1
CHARAKTERISTIKA
SUDOKOPYTNÍCI
• Společným znakem je sudý počet prstů – 4
• Opírají se o 2 prsty, a to 3. a 4. prst
• 2. a 5. prst je zakrnělý, při chůzi na ně nenašlapují
(kromě hrochů – chodí po 4 prstech)
• 1. prst vymizel
• Prsty jsou zakončeny rohovitými kopýtky
• Můžeme je rozdělit na 3 podřády – nepřežvýkavci
- mozolnatci
- přežvýkavci
SUDOKOPYTNÍCI - NEPŘEŽVÝKAVCI
Obr. 2
Obr. 3
Zařazení do taxonomických skupin
1. říše – Živočichové
2. podříše – Mnohobuněční
3. kmen – Strunatci
4. podkmen – Obratlovci
5. nadtřída – Čelistnatci
6. třída – Savci
7. podtřída – Živorodí
8. nadřád – Placentálové
9. řád – Sudokopytníci
10. podřád – Nepřežvýkavci
CHARAKTERISTIKA
SUDOKOPYTNÍCI - NEPŘEŽVÝKAVCI
•
•
•
•
•
•
Mají sudý počet prstů – 4
Chodí po 2 prstech (prasata), nebo 4 prstech (hroši)
Prsty jsou zakončeny rohovitými kopýtky
Mají JEDNODUCHÝ žaludek, potravu nikdy nepřežvykují
Mají úplný chrup – řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky
Špičáky jsou mohutné, prohnuté a trojhranné – vypadají
jako kly
• Zástupci – prase domácí a divoké, hroch obojživelný
• Prasata jsou všežravci, hroch je býložravec
ZÁSTUPCI
(referáty na vybrané savce)
• Hroch obojživelný – přizpůsoben životu ve
vodě (plovací blány, uzavíratelné ušní a nosní
otvory), nejnebezpečnější zvíře Afriky
• Prase divoké – pruhovaná selata
• Prase domácí
HROCH OBOJŽIVELNÝ
Obr. 4
HROCH OBOJŽIVELNÝ
Obr. 5
HROCH OBOJŽIVELNÝ – špičáky (70 cm)
Obr. 6
Obr. 7
HROCH – nejnebezpečnější zvíře Afriky
Obr. 8
PRASE DIVOKÉ
Obr. 9
PRASE DIVOKÉ – mohutné špičáky
Obr. 10
PRASE DIVOKÉ - selata
Obr. 11
PRASE DOMÁCÍ
Obr. 12
PRASE DOMÁCÍ - selata
Obr. 13
ZÁPIS
Řád – SUDOKOPYTNÍCI
• Společným znakem je sudý počet prstů – 4
• Opírají se o 2 prsty, a to 3. a 4. prst
• 2. a 5. prst je zakrnělý, při chůzi na ně nenašlapují, 1. prst vymizel
• Prsty jsou zakončeny rohovitými kopýtky
• Můžeme je rozdělit na 3 podřády – nepřežvýkavci
- mozolnatci
- přežvýkavci
Podřád - NEPŘEŽVÝKAVCI
•
•
•
•
Mají JEDNODUCHÝ žaludek, potravu nikdy nepřežvykují
Mají úplný chrup – řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky
Špičáky jsou mohutné, prohnuté a trojhranné – vypadají jako kly
Zástupci – prase domácí a divoké (pruhovaná selata)
- hroch obojživelný - je přizpůsoben životu ve vodě (plovací
blány, uzavíratelné ušní a nosní otvory), nejnebezpečnější
zvíře Afriky
• Prasata jsou všežravci, hroch je býložravec
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Sudokopytníci mají ………. počet prstů, a to ………. . Našlapují na
……... prsty, a to ………. a ………. prst. ………. a ………. prst je zakrnělý,
při chůzi na ně nenašlapují. ………. prst vymizel. Prsty jsou zakončeny
………. kopýtky. Sudokopytníky můžeme rozdělit na …………., ………….
a …………. .
Nepřežvýkavci mají ………. žaludek, potravu nikdy nepřežvykují. Mají
………. chrup. ……….. jsou mohutné, prohnuté a trojhranné, vypadají
jako …….…. . Pro maso se chová ……….. ……….. . V přírodě můžeme
potkat ….……. …….…., které má ……….. selata. V Africe žije ………..
……….., který je dokonale přizpůsoben životu ve ……….. . Má ………..
prsty, mezi kterými je …….…. ………. . Také má ………… ušní a nosní
otvory. Hroši jsou …………. africkými zvířaty. Co se týká potravy, tak
prasata jsou ……….. a hroch je ………… .
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Sudokopytníci mají sudý počet prstů, a to 4. Našlapují na 2 prsty, a to
třetí a čtvrtý prst. Druhý a pátý prst je zakrnělý, při chůzi na ně
nenašlapují. První prst vymizel. Prsty jsou zakončeny rohovitými
kopýtky. Sudokopytníky můžeme rozdělit na nepřežvýkavce,
mozolnatce a přežvýkavce.
Nepřežvýkavci mají jednoduchý žaludek, potravu nikdy nepřežvykují.
Mají úplný chrup. Špičáky jsou mohutné, prohnuté a trojhranné,
vypadají jako kly. Pro maso se chová prase domácí. V přírodě
můžeme potkat prase divoké, které má pruhovaná selata. V Africe
žije hroch obojživelný, který je dokonale přizpůsoben životu ve vodě.
Má 4 prsty, mezi kterými je plovací blána. Také má uzavíratelné ušní a
nosní otvory. Hroši jsou nejnebezpečnějšími africkými zvířaty. Co se
týká potravy, tak prasata jsou všežravci a hroch je býložravec.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
VANĚČKOVÁ,I., SKÝBOVÁ,J., MARKVARTOVÁ,D., HEJDA,T. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,
Plzeň, Fraus 2006
KANTOREK,J., JURČÁK,J., FRONĚK,J. Přírodopis 8, Olomouc, Prodos 1999
SIGMUND,L., HANÁK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatců, Praha, Karolinum 1994
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://informedfarmers.com/wp-content/uploads/2010/12/Heter-pigs_1.jpg>[cit. 2012-04-16]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://us.123rf.com/400wm/400/400/isselee/isselee0902/isselee090200215/4343486-hippopotamus--hippopotamusamphibius--30-years-in-front-of-a-white-background.jpg> [cit. 2012-04-16]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://3.bp.blogspot.com/-yXI6f-xiHSU/TofJk_LQynI/AAAAAAAANW4/cVH3A7uhQtM/s1600/pig.jpg> [cit. 2012-04-16]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://www.boldts.net/p3/TZ-Hippo.0.jpeg> [cit. 2012-04-16]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://www.wallpaperbydesign.com/wp-content/gallery/chiang-mai-zoo/hippopotamus-chiang-mai-zoo.jpg
> [cit. 2012-04-16]
Obr. 6 Použitý zdroj: <http://imagesofpets.com/wp-content/uploads/2009/04/20-04-hippopotamus-1.jpg>[cit. 2012-04-16]
Obr. 7 Použitý zdroj: <http://www.hippoworlds.com/images/3_hippo_300.jpg> [cit. 2012-04-16]
Obr. 8 Použitý zdroj: <http://asset.ninemsn.com.au/img/000/000/132/447/hippo1_b.jpg> [cit. 2012-04-16]
Obr. 9 Použitý zdroj: <http://www.animaldanger.com/images/wild%20boar.jp> [cit. 2012-04-16]
Obr. 10 Použitý zdroj: <http://www.besteuropeanhunts.eu/wp-content/uploads/2011/10/boar1.jpg> [cit. 2012-04-16]
Obr. 11 Použitý zdroj: <http://f.polska.pl/gal/63/216/244/med.jpg> [cit. 2012-04-16]
Obr. 12 Použitý zdroj: <http://landhandelgoehl.landhandel-online.de/images/imagearchive/00001/schweine.jpg> [cit. 2012-04-16]
Obr. 13 Použitý zdroj: <http://upstatenydoc.files.wordpress.com/2010/01/piglets_wcf_091.jpg> [cit. 2012-04-16]

similar documents