PowerPointova prezentacija

Report
Projekt:
MADD / art & science / Rab
Tema:
Opis i Strateški plan projekta
Lokacije:
Prostorne instalacije
Rab, 30. rujna 2014.
MADD / art & science / Rab
1. OPIS
multidisciplinarni projekt / komunikacijski projekt
relevantna krovna platforma / “content” Markantun De Dominis / MADD
višekanalne aktivnosti u raznorodnim segmentima
područja / umjetnost, arhitektura, dizajn, filmska umjetnost, televizija, znanost, književnost,
publicistika, religija, muzejska djelatnost, obrazovanje
novi trendovi koncipiranja suvremenih kulturnih programa / suštinski drugačiji od ustaljenih
koncepcija kulturnih sadržaja
inovativni međuodnos ciljane publike / primarno lokalne zajednice s istaknutim kreativcima
Identifikacija destinacije s hrabro reinpretiranom MADD-ovom baštinom / zametak novog
identitetskog sustava grada Raba
hrabra reinterpretacija / revalorizacija MADD-ove ostavštine = nove dimenzije percepcije
«kontroverznog» MADD-a
dugoročna sprega javnog, korporativnog i turističkog sektora
snažna edukativna razina interakcije s mladima u lokalnoj zajednici
širok spektar EU fondova
2. INICIJATIVA / NOSITELJI
osnivač / agencija za marketinške i tržišne komunikacije Duga MADD
kreativni nositelj / skupina LABIRINT / dizajner svjetla Dean Skira, umjetnici Robert Pauletta i Bojan
Šumonja te arhitekti Dino Krizmanić, Leonid Zuban i Bruno Juričić
Inicijalni pokrovitelji / Ministarstvo kulture RH, Grad Rab, TZ Rab i Imperial d.d.
Inicijativni odbor podupire ideju projekta / Rab središte revalorizacije / reinterpretacije baštine
Marantuna de Dominisa / MADD u kontekstu novomilenijskih “art & science” komunikacijskih
platformi
3. CILJEVI
MADD kao razlikovna prednost u izgradnji autentičnog identitetskog sustava grada Raba / temeljni
cilj inicijative
kvalitetan i trajan utjecaj na proizvod kulturnog i event turizma Raba / uspisivanje MADD-a u
itinerar svjetskog kulturnog turizma
uspostava visokih estetsko / kreativnih kriterija u korpusu kulturnog i event turizma / nova
generacija turista
kreativno i edukativno senzibiliziranje nove generacije lokalne zajednice i šire
4. STRATEGIJA / skica
razvijanje kulturnog identiteta destinacije / snažan alat unaprijeđenja kulturne i gospodarske slike
lokalne zajednice / glavna strateška odrednica
interna javnost / uspostava elemenata održivosti projekta / metaforička i ekonomsko-financijska
razina / identifikacija s projektom / svojina svih navedenih dionika
eksterna javnost / osiguranje vidljivosti projekta kao temelja novog kulturnog identiteta – sve
razine
kreiranje i upravljanje novim interpretacijskim horizontima baštine / smjela tumačenja vlastite
kulturne prošlosti kao temelj kulture inovacije
mobilizacija zainteresirane kreativne zajednice / uspostava strateških saveza s akademskim i
umjetničkim platformama u Hrvatskoj i svijetu
osigurati pozicioniranost projekta u godini / produljenje sezone ( izvansezonske izložbe i
manifestacije u Hrvatskoj i šire)
intelektualni trendsetteri / najbolji ambasadori novih vrijednosti kulture i turizma
5. PLAN AKCIJE / 2015. – 2017.
prva faza / Ministarstvu kulture prijavljen kao trogodišnji projekt
2015- - 2017. – intenzivne komunikacijske aktivnosti na svim platformama
2015. - Labirint / utemeljenje obrasca kreativne strategije / konkretni primjeri radova za realizaciju
/ nastavak istraživačkog rada uz fokus na izvedbeni aspekt
2015. – 30. siječanj / 10. jubilarna Noć muzeja/ Rab – Zagreb - Madrid / tema inovativnost / MADD
jedan od najinovativnijih znanstvenika našeg prostora
2015. lipanj /prihvaćeni “ trenutačni” i «privremeni» radovi Labirint ekipe izvode se na licu mjesta /
fotodokumentacija za izložbenu uporabu
«trajni» radovi - Labirint predlaže projekte / kasnije i razrađenu projektnu dokumentaciju
2015. – jesen & zima / izložbe Rab, Rijeka i Pula (od 2016. i Zagreb)
2016. - interaktivna faza projekta / javni poziv svim kreativnim skupinama
2016. uz "art” aktivacija i "science" dijela / organizacija panela / skupa s temom MADD-a / nastavak
znanstvenog skupa 2010. na Rabu / hommage prof. Maletiću
2017. – siječanj / odabir rada / stručno tijelo/ početak realizacije
2017. - start ostalih aktivnosti (dokumentarni film, igrani film, tv serija, književnost, muzejska
djelatnosti itd.)
6. EKOLOŠKA SVIJEST
snažna ekološka komponenta / znanstvena studija vezana uz visoku svijest o zaštiti okoliša, upravo
na temelju morskih mijena
uz ministarstva inicijalno vezana uz projekt / aktivno uključivanje Ministarstva pomorstva, prometa
i infrastrukture te Ministarstva zaštite okoliša i prirode
Polazišta / teza / koncept
Marko Antun de Dominis
(Rab 1560 – Rim 1624)
Široki duh
-----------------------------------------------I
Teolog - Ekumenist / (heretik)
I
Znanstvenik
- De Republika Ecclesiastica
- istraživao disperziju bijele svjetlosti
- Promiče dijalog unutar
- istraživao pojavu plime i oseke
Crkava i njihovo ujedinjenje
Projekt
Projekt u 4 faze koje se nadovezuju na lik i djelo M.A. de Dominisa u
današnjem kontekstu grada Raba
Lokacije i faze projekta
1.
2.
Atriji i apsida Sv. Ivana Evanđeliste
„Knjiznica spaljenih knjiga / Library of the burned books“
Zvonik Sv. Ivana Evanđeliste
„Široki duh / Spiritus movens“
3.
Školjić na ulazu u luku Rab
4.
Povezivanje šetnjice i rive
„MADD vrt / MADD garden“
„Plima i oseka / Fluxus Refluxus Maris“
1.
Knjižnica spaljenih knjiga (Atriji i apsida Sv.
Ivana Evanđeliste)
•
Središnja instalacija “Biskupov štap/ Crosier” locirana je iznad kružnog zrcala
koje je smješteno u srcu apside nekdašnje bazilike.To je posvećeno mjesto par
excellance, u deambulatoriju, točno ponad nekadašnjeg oltara.
•
U mnoštvu štapova, varijabilnih dimenzija, koji svojom bazom izranjaju iz zrcala
ističe se 9 svijetlećih štapova. Oni svjetle u duginim bojama. Štapovi su
postavljeni ex-centrično u odnosu na zrcalnu bazu, kao blagi otklon od
pravovjerja; ideja hereze.
•
Kružni oblik zrcala simbolička je slika mora, a zrcaljenje gornjh i donjih sfera
Biblijska je premisa. Možemo to zvati vidljivim i nevidljivim svijetom, plimom i
osekom. Kupola apside zaokružuje se gotovo bestežinskom tensegrity
konstrukcijom, koja ujedno služi i kao rasvjetno tijelo.
•
MADDovo pastoralno poslanje očituje se liturgijskim (biskupovim) štapom.
Njegovo znanstveno (i pionirski- ekumensko) poslanje predočeno je duginom
svjetlošću pojedinih štapova.(9x)
•
Diljem atrija i apside sv.Ivana, kao trenutak iznenađenja, nalazimo niz citata,
bilježaka i biografskih podataka koji se tiču MADDove, na koncu tragične,
svjetovno/sakralne misije.
•
Unutar apside citati iz MADD-ovih misli ostvaruju se foldanim papirom duž zid
apside. U nekom drugom mediju (elektronskom i fluidnom) jednom već
izgorijele MADDove misli, i MADDove riječi, nanovo su uskrsnute.
•
Barem na simboličkoj razini “Burning Book’s Bibllioteca” djelo je katarzičke
naravi; naš veliki dug. Postavljanjem navedenih instalacija prostor sv.Ivana biva
preobražen u doživljajno jedinstven i ovovremeni ambijentalni hommage
MADDu.
•
•
Predviđeno trajanje postava 1-3 mjeseca.
Nameće se ideja za jednim stalnijim interaktivnim spomenikom.
2.
Široki duh
(nestajanje zvonika Sv. Ivana Evanđeliste)
•
Obilježavanje „širokog duha“ M.A. de Dominisa, ekumenista, znanstvenika.Bez
takvog duha kao „spiritus movens-a” ne bi nastala sva naknadna dijela na polju
teologije i znanosti
•
Duha koji nije bio u korak sa svojim vremenom pa biva proglašen heretikom.
Nestajanjem zvonika nastoji se ukazati na duh M.A De Dominisa odmicanjem
Raba od svoje paradigme srednjovjekovnog grada sa 4 zvonika
•
Nestajanjem zvonika sv. Ivana stvaramo paralelnu stvarnost i disrupciju
prostornovremenskog kontinuuma kršeći nasljeđenu uvjetovanu memoriju
prostora. Stvarajući takvu paralelnu stvarnost također uvodimo tenziju/napetost
između sadašnjosti i prošlosti
•
„Iskustvo daydreaming-a“ – paralelna nepostojeća stvarnost koja se opire
promatračevoj potrebi za logikičnim i vjerodostojnim (čista hereza!)
3.
MADD vrt
(osvjetljavanje Školjića / ulaz u luku Rab)
•
Obilježavanje istraživanja na polju svijetlosti Marka Antuna de Dominisa
•
Rasvjetni sustav predviđa dinamičnu instalaciju korištenjem RGB LED reflektora i
integriranog sustava upravljanja koji bi se programirao prema zadanim uvjetima.
•
Otok bi u donjem dijelu (tlo) bio rasvijetljen u boji dok bi krošnje postojećih
stabala bile osvijetljene u bijeloj boji.
•
Koncept predviđa djelomično rasvjetu i unutarnjeg dijela otoka kako bi postigao
osjećaj dubine prostora noću.
•
Programirane scenografije omogućuju dinamičan kromatski vizualni doživljaj sa
svih strana otoka te doslovno predstavljaju kontinuitet priče o DUGI kao osnove
u kontekstu predstavljenih umjetničkih instalacija.
•
Čitav sustav koristi minimalnu količinu električne energije i zamišljen je na način
da su troškovi održavanja svedeni na minimum ili ih ne bi trebalo biti barem u
prvih desetak godina rada.
4.
•
•
•
Plima/oseka
(povremeno povezivanje šetnice i rive
plutajućom intervencijom)
Obilježavanje istraživanja na znanstvenom polju plime i oseke i teološkom
polju povezivanja
Provokativnom temom pridonijeti debati povezivanja i produljenja šetnice
Projekt povremenog povezivanja šetnice i rive plutajućom efemernom
instalacijom
Hvala na pažnji,

similar documents