Richard Červenka - BW – Stavební holding

Report
Energeticko-technický inovační
klastr
se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice
ETIK - založení
•
•
•
•
založen 12/2013 jako občanské sdružení
dle NOZ změna ve 2014 na spolek
zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR
oficiální název je Energeticko-technický
inovační klastr (ETIK)
ETIK - vývoj
• intervence vzniku klastru od Pardubického kraje
(paní Ludmila Navrátilová – členka RPk)
• 5 zakládajících členů:
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje,
LOYD GROUP s.r.o.
ARBOR spol. s r.o.
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. ENESA a.s.
• Univerzita Pardubice a Pardubický kraj v jednání o
vstupu
ETIK - cíle
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepsané ale základní:
kvalitní členská základna pokrývající maximum logicky
navazujících oborů
„konkurenceschopný region, který se progresivně rozvíjí“
prospěch členů z členství v klastru
Navazující:
podpora aplikací výzkumu a vývoje a sdílení know-how
propagace společných zájmů členů
politická síla, pomoc podnikatelskému sektoru a podpora
zaměstnanosti
posílení témat energetiky a technických oblastí
realizace integrovaných projektů
ETIK - aktivity
• realizace společných projektů nejen v oblasti
energetiky
• propojení více oblastí mezi sebou = realizace
integrovaných projektů
• projekty měkké (metodiky, školení, osvěta
konference, atp.) i tvrdé (prototypové
realizace, testovací provozy, vzorové realizace
atp.)
ETIK – financování projektů
• čerpání dotací z národních OP (OPŽP, OP PIK)
• čerpání z rámcových programů EU (HORIZON
2020, ELENA, JESICA, CIP, 7FP atp.)
• komerční projekty (pilotní projekty)
ETIK – aktuálně řešíme
• „nastartování“ nezbytných procesů
• rozšiřování členské základny, tj. pravidla pro
přistupování nových členů
• konkrétní směřování klastru (společné zájmy
členů)
• zajištění financování klastru
• Finální znění OP, tj. podmínky čerpání dotací
• …světlé zítřky 

similar documents