CPE

Report
CPE:
weer een vreemde eend
in de bijt
André De Haes
verpleegkundige-ziekenhuishygiënist
AZ St. Maarten Mechelen-Duffel
1. CPE: omschrijving
CPE = carbapenemase producerende enterobacteriaceae
productie van een enzyme:
carbapenemase
<-------------------------------------->
R
Gram- bacteriën oa:
Carbapenem oa:
Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii,
Meronem, Imipenem
Escherichia coli, Enterobacter cloacae, …
Carbapenemasen-types:oa:
OXA-48, KPC, VIM, NDM,….
Resistente enterobacteriaceae:
•
•
B-lactamase producerende enterobacteriaceae:
carbapenemase producerende enterobacteriaceae:
 ESBL
 CPE
2. Epidemiologie Klebsiella pneumoniae
Microbiologie:
•
•
Gram- staafje; familie Enterobacteriaceae
ontdekking van Duits-Zwitserse microbioloog: Theodor Klebs
Pathologie:
•
•
•
conventioneel – conditioneel – opportunist – niet-pathogeen
 infecties bij pat. met verminderde weerstand / besmetting steriele weefsels
urineweginfecties – respiratoire infecties – septicemieën
bij kolonisatie (symptoomloos) is er geen direct verhoogd gezondheidsrisico
Epidemiologie:
•
•
•
•
darmbewoner (huid – bovenste luchtwegen)
aantal gekoloniseerden ???; dekolonisatie onmogelijk
overdracht: via handen; materialen!!!
probleem voor hoog-risicodiensten: inzo, oncologie, hematologie, brandwonden, …
Weerstand:
•
•
resistentie (ESBL – CPE)
overleeft in water; weerstaat slecht aan uitdroging ??? (30 maanden – 2 uur)
3. CPE Klebsiella pneumoniae in Europa
Proportion of Carbapenems (R) resistant Klebsiella
pneumoniae isolates in participating countries in 2010
www.ecdc.eu
4. Type CPE en type carbapenemase België 2012
Bron: WIV www.nsih.be
januari – juni 2012
AZ SM
n = 26
VL
n = 175
W
n = 15
Brussel
n = 16
België
n = 206
Klebsiella pneumoniae
25
141
12
9
162 78,6%
Escherichia coli
-
12
-
3
15
7,3%
Enterococcus cloacae
-
11
1
-
12
5,8%
Citrobacter freundii
1
3
2
2
7
3,4%
Klebsiella pneumoniae +
E. coli of C. freundii
-
2
-
-
2
1,0%
Andere (K. oxytoca;E. aerogenes) -
6
-
2
8
3,9%
OXA-48
26
169
5
7
181
87,9%
KPC
-
5
7
6
18
8,7%
VIM
-
-
3
2
5
2,4%
Andere (GES, NDM)
-
1
-
1
2
1,0%
5. CPE: probleemstelling
• toename CPE-isolaten in Belgische ziekenhuizen:
tot en met 1ste trimester 2012:
1ste helft 2012:
206 isolaten
Bron: WIV
• toename CPE-dragerschap in de samenleving: antecedenten
 recent ziekenhuisverblijf/transfert buitenland: 11% (Turkije-Marokko-Griekenl.-Vietnam-Italië)
 recent ziekenhuis- of WZC verblijf in België: 43%
 geen recent ziekenhuisverblijf in de voorgeschiedenis: 46%
5. CPE: probleemstelling (vervolg)
• onduidelijk patiëntenprofiel voor screening in een ziekenhuis
• CPE-infecties: vaak dodelijke afloop (therapeutische impasse)
• resistentieverspreiding hoog:
horizontale plasmide
gemedieerde overdracht
• problematisch antibioticagebruik
6. Opsporing CPE in AZ ST. MAARTEN
Detectie CPE:
Het labo bacteriologie beschikt over een toestel
BD Phoenix TM
• geautomatiseerde bepaling identificatie en antibiogram
• betere en betrouwbare detectie resistente stammen
(CPE kan met de gangbare manuele technieken niet
altijd worden aangetoond)
• verdachte stammen hoeven niet naar referentielabo voor confirmatie
(tenzij het een nieuw speciës betreft)
Patiënten (situatie 31/07/2012):
• sinds 10/11/’11: 26 patiënten
12 ontslag huis – 9 ontslag WZC/PC – 5 overleden
7. CPE: ondernomen acties in AZ St. Maarten
1 VERHOOGDE + ALGEMENE AANDACHT INTENSIFIËREN VOOR STANDAARD
VOORZORGSMAATREGELEN IN GANSE ZIEKENHUIS
Handhygiëne en correct gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen!
2 SCREENING OP CPE-DRAGERSCHAP
• bij opname
• tijdens hospitalisatie
3 MAATREGELEN BIJ CPE GEKOLINISEERDE/GEINFECTEERDE PATIËNTEN
• contactisolatie: isolatiekamer + gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
• aanvullende maatregelen:
 dagelijks toilet met Isobetadine wasemulmsie (uitgezonderd haren)
 toepassing geïntegreerde verpleging
 dagelijks desinfectie van de kamer en van de high-touch oppervlakken
 transferts beperken (intern en extern)
• informatie familie + afspraken bezoek
• communicatie bij ontslag patiënt
• team ziekenhuishygiëne inschakelen
7. CPE: ondernomen acties in AZ St. Maarten
(vervolg)
4 MAATREGELEN NAV CPE VERSPREIDING OP GERIATRIE CR
•
•
•
•
•
•
•
•
installatie multidisciplinaire crisiscel
aanleggen van een register van betrokken patiënten / uitgevoerde activiteiten
verhoogd toezicht toepassing standaardvoorzorgsmaatregelen
voorzien handontsmetting aan het bed
intensifiëring desinfectie high-touch oppervlakken meerdere malen/24u
aangepaste antibioticapolicy: overleg microbioloog - geriaters
cohortering verzorgingsequipe, schoonmaak, kiné, logistiek
tijdelijke opnamestop op de afdeling (opgeheven na 3 weken)
Bron: advies HGR nr 8791 www.hgr-css.be
8. Maatregelen extramurale zorgverstrekkers
1 Intensifiëren en toepassen van de standaardvoorzorgsmaatregelen bij contact
met al uw patiënten en vooral het toepassen van een correcte handhygiëne. Dit
betekent:
•
handen ontsmetten:




•
voor en na elk patiëntencontact
voor het uitvoeren van een zuiver-aseptische zorg (wondverzorging, bloedafname, injectie, …)
na het verwijderen van (on)steriele handschoenen
na contact met materiaal uit de directe omgeving van de patiënt
handschoenen dragen:
 onsteriele handschoenen bij (mogelijk) contact met lichaamsvochten: stoelgang, urine, bloed, …
 steriele handschoenen bij manipulatie met de handen van steriele materialen (bv inbrengen van
een blaassonde)
 handschoenen nadien onmiddellijk verwijderen en handen ontsmetten
•
handen wassen:
 bij bevuiling van de handen (vb bij accidenteel contact met lichaamsvochten zonder dragen van
handschoenen) + persoonlijke hygiëne
 nadien handen ontsmetten
8. Maatregelen extramurale zorgverstrekkers
(vervolg)
2 Het is aangewezen om de patiënt als laatste op het programma te plaatsen
vb laatste patiënt op de ronde van de voormiddag of van de namiddag
3 Reinigen en desinfecteren van gebruikt materiaal:
vb stetoscoop, thermometer, …
4 Voor inwonende gezinsleden volstaan de maatregelen van persoonlijke hygiëne:
•
•
•
•
•
handen wassen voor het eten, na toiletgebruik, bij bevuilde handen
voor het schoonmaken van de woning volstaat gewoon reinigingsproduct
eetgerei wordt na gebruik afgewassen
vuil linnen wordt machinaal gewassen
afval kan via het normale afvalcircuit worden verwijderd
5 Heropname pat. in ziekenhuis: in verwijsbrief CPE-kolonisatie vermelden!
9. CPE: antwoord op prangende vragen
• in welke mate kan een CPE+ pat. negatief worden?
 exacte wetenschap niet voor handen!
 vermoeden: darm blijft voor altijd gekoloniseerd, MAAR
 antibioticadruk ↓ en verbetering algemene weerstand: CPE concentratie ↓
 gevolg: de bacterie kan niet meer gekweekt worden
 betrokkene wordt ziek, antibioticaverbruik ↑: CPE concentratie ↑ en wordt
terug detecteerbaar
 dit is een HYPOTHESE!!!
 hamvraag: moet een pat. in dergelijke omstandigheden worden geïsoleerd???
 AZ Sint-Maarten: ja
• screenen van medewerkers? Neen
• transfert van CPE gekoloniseerde pat. naar WZC? Ja
 www.zorginfecties.be
(bron: dr. Bart Gordts, coördinator ziekenhuishygiëne ZNA Antwerpen)
VRAGEN ?
Bron GVA 12/07/2012

similar documents