Hoofdstuk 11ELK Kostenstructuur

Report
Hoofdstuk 11
Kostenstructuur
“De cost gaet voor de baet uit”.
“Different costs for different purposes”
kosten in verschillende categorieën/soorten:
duurzame productiemiddelen (dpm's) zoals :machines, auto's,
computers.
oa. de afschrijvingen:/ waardeverminderingen (bijvoorbeeld door:
slijtage, veroudering).
grond (o.a huur of aankoop terrein)
grond en hulpstoffen (o.a verbruik)
arbeid (o.a loon, salaris, reiskosten)
diensten van derden (o.a accountant,verzekering)
belastingen (o.a onroerende zaakbelasting, wegenbelasting)
Vaste en variabele kosten
Contante of vaste kosten (capaciteitskosten) : kosten die niet
afhankelijk zijn van de productieomvang.
Variabele kosten: kosten die veranderen en afhankelijk zijn van de
productieomvang
Voorbeeld:
Een taxibedrijf betaalt voor de aanschaf van een nieuwe auto
€ 40.000,- en verwacht over 3 jaar € 18.000,- aan inruilwaarde terug te
krijgen. De waardedaling is over drie jaar € 40.000 – € 19.000 =
€ 21.000 dus dat is 21.000/ 3 = € 9.000,- per jaar.
Naast de waardedaling heb je ook nog andere kosten voor het hebben
Van een auto.
Zoals:
Verzekeringen € 600 per jaar
Wegenbelasting € 400 per jaar
Brandstof € 4000 per jaar (bij normaal aantal km van 40.000)
De loonkosten inclusief reiskosten bedraagt voor een taxichauffeur
€40.000.
Vaste kosten:
Afschrijving DPM: € 9.000
Diensten van derden: (verzekering) €600
Arbeid: €40.000.
Belasting: € 400
Variabele kosten:
Grond en hulpstoffen: € 4000 per 40.000 km = 0,10 per km.
Variabele kosten
11.2 Break Even analyse
Break even point:
Het punt zelf zegt niet zoveel
Break-even afzet: de hoeveelheid verkochte producten waarbij de
onderneming geen winst (kritische afzet) en verlies maakt.
Bij de break even afzet (BEA) gaat het om het aantal verkochte
stuks waarbij er geen winst of verlies wordt gemaakt.
Break-even omzet : het geldbedrag waarbij er geen winst of verlies
is.
http://www.economiehulp.nl/break-even-analyse
veiligheidsmarge
Hoeveel de afzet of omzet kan dalen voordat break even bereikt is.
De veiligheidsmarge druk je uit in een percentage.
Een veiligheidsmarge van 5% betekent dat de afzet of omzet nog met
5% mag dalen, voordat het break even punt is bereikt.
Werkelijke afzet – Break Even afzet
Veiligheidsmarge = ------------------------------------------------------- x 100%
Werkelijke afzet
Werkelijke Omzet – Break Even Omzet
Veiligheidsmarge = -------------------------------------------------------- x 100%
Werkelijke omzet
11.3 Hefboomwerking kostenstructuur
meer automatisering en meer constante kosten.
Dekkingsbijdrage per product is groter
indifferentiepunt: punt waarbij de kosten van
de ene methode gelijk is aan de andere methode
12

similar documents