PowerPoint-presentatie

Report
Grote verzoendag
Jom Kippoer
Jom Kippoer
De voorjaarsfeesten
1.
Pesach
Pascha, Pasen
2.
Matsoot
Ongezuurde broden
3.
Jom habbikoeriem
Eerstelingen
4.
Sjevoeoot
Pinksteren
Dag der
Wekenfeest,
Jom Kippoer
De najaarsfeesten, in de zevende maand
1.
Rosh Hasjana
Gedachtenis des
geklanks
2.
Jom Kippoer
Grote verzoendag
3.
Sukkot
Loofhutten
Jom Kippoer
Israël – een heilig volk
Leviticus 19:2; 20:26
Jom Kippoer
De vastendag
De vasten
De dag
Jom - dag
Kippoer – van ‘kafar’ bedekken, verzoenen,
vezoening doen; voor het eerst
in Genesis 6:14
Jom Kippoer
De laatste en ernstigste van de tien boetedagen
aan het begin van het jaar.
Jom Kippoer
Leviticus 23:27 - 32
Verootmoedigen - vers 27, 29, 32
zichzelf vernederen
Net als de wekelijkse sabbat (vers 3) een sabbat
der rust (vers 32)
Jom Kippoer
Leviticus 16
De procedure
Jom Kippoer
Leviticus 16
De klederen van de Hogepriester (Exodus 28)
Speciale klederen voor Jom Kippoer, als hij het
Heilige der Heilige binnengaat. (16:4, 5)
Jom Kippoer
Leviticus 16
De offers:
-
Een var, een jong rund, ten zondoffer voor
zichzelf (v. 3)
Een ram, ten brandoffer (v. 3)
-
Twee geitenbokken, ten zondoffer, voor
het volk (v. 5)
-
Een ram, ten brandoffer (v. 5)
De feesten des HEEREN
Grote Verzoendag
Azazel:
1. De geit die weggaat (‘ez azal), o.a. S.V.
2. Van een vorm azalzel, wat verwijderen of
wegdragen betekent.
3. Eigennaam van een woestijngebied
4. Naam van een woestijndemon
In het boek Henoch: gevallen engel Azaël.
Jom Kippoer
Type:
De hogepriester offerde voor zichzelf
Tegenbeeld:
Hebreeën 2:17
Hebreeën 4:14 – 17
Hebreeën 5:1 – 10
Hebreeën 7:27, 28
Hebreeën 9:7 - 14
Jom Kippoer
Type:
De hogepriester offerde voor het volk
Tegenbeeld:
Hebreeën 2:17
Hebreeën 5:1
Hebreeën 7:27
Hebreeën 9:7 - 14
Jom Kippoer
Type:
De Hogepriester ging eenmaal per jaar het
Heilige der Heiligen binnen.
Tegenbeeld:
Hebreeën 4:14
Hebreeën 7:27
Hebreeën 8:1
Hebreeën 9:7,11, 12, 25 – 27
Hebreeën 10:11, 12
Jom Kippoer
Type:
Besprenging van het verzoendeksel en het
altaar
Tegenbeeld:
Hebreeën 9:21 - 28
Jom Kippoer
Type:
Het zondoffer verbrand buiten het leger
Tegenbeeld:
Hebreeën 13:11
Jom Kippoer
Christus is nu in het Heiligdom om verzoening te
doen. Gezeten aan de rechterhand van de
Vader.
Hebreeën 9:28
Jom Kippoer
Type:
De Hogepriester komt uit het Heilige der
Heiligen, nadat hij het zondoffer heeft gebracht.
Tegenbeeld:
Zacharia 12:10 – 13:1
Openbaring 1:7
De feesten des HEEREN
Grote Verzoendag
Verzoendeksel
Romeinen 3:25
De feesten des HEEREN
Grote Verzoendag
Het bijzondere van het onderwijs in o.a. de brief
aan de Efeziërs:
‘Wij met Hem’

similar documents