niet aanwezig: evt. deeldispensatie

Report
RSG Broklede
jaarlijkse ouderavond dyslexie
25 november 2014
Dyslexie: wat is het?
klanken
betekenis
letters/symbolen
Dyslexie: wat is het gevolg?
• belemmeringen in het onderwijs
– onderwijs is talig
– ook bij exacte vakken
– ontwikkelen van capaciteiten
• sociaal-emotionele problemen
– kost veel energie
– motivatie
• onzichtbare handicap
– gevoel van eigenwaarde
Waar lopen leerlingen tegen aan?
• onbegrip van anderen
• niet snappen hoe wordt beoordeeld
• niet goed hebben begrepen
• het gaat te snel
• moeite met plannen
• hoofd- en bijzaken onderscheiden
• niet durven (leesbeurten, presentaties e.d.)
• veel zelf vragen en dat bij herhaling
• onbegrip van anderen
• veel concentratie
Wat te doen?
• wat kan uw zoon/dochter zelf doen?
• wat kunt u doen?
• wat kan de school doen?
zoon/dochter
ouders
school
Wat doet de school eraan?
•
•
•
•
signaleren
faciliteren
informeren
begeleiden
Signaleren
• signalering gegevens basisonderwijs
– indien aanwezig analyse onderwijskundig rapport
basisonderwijs/ onderzoeksrapport
• signalering via observatie en toetsing
– observatie docenten, ouders
– Taalscreening
– Muiswerktest
• selectie van leerlingen met problemen
Faciliteren
• regulier
• schoolexamens (SE)
• vanaf 4de
• eenmalige omzetting
• veranderingen via afdeling zorg
• termijn 10 werkdagen
• centraal schriftelijke examens (CSE)
• alleen 5 havo en 6 vwo
• deadline 1 november melding inspectie
Faciliteiten regulier
• Extra tijd inclusief verlengde pauze luistertoetsen
• Aangepaste beoordeling
• Mondelinge herkansingen
• Maatwerk
• (Deel) dispensaties
• Laptop als schrijfgerei
• Laptop met spellingscontrole bij toetsen
• Kurzweil bij toetsen
• Daisyspeler (gaat verdwijnen)
(deel)dispensaties
•1ste en 2de havo en 1ste, 2de en 3de klas vwo
geen deeldispensaties of dispensaties
• vanaf 3de havo deeldispensatie mogelijk
• vanaf 4de vwo deeldispensatie en
dispensatie mogelijk
• voorwaardelijk!
deeldispensatie havo
• alleen havo 3!
• alleen Frans en/of Duits
• actieve opsporing (in drie rondes: eind 2de,
nov/dec, febr/maart)
• criteria
• = laten vallen verplicht
• doorstromen?
• gestandaardiseerd
(deel)dispensatie vwo
• actieve opsporing start in januari in 3 vwo
• aanvraag vóór 1 april in 3de vwo gericht aan directie
• criteria
• stoornis in ernstige mate
• niet oplosbaar door faciliteiten SE en CSE
• (aanvulling) deskundigenverklaring
• negatief advies vak (niet aanwezig: evt. deeldispensatie)
• inzet voor het vak is voldoende
• consequentie dispensatie (geldt vanaf 4 vwo)
• vergt discipline leerling
• ander vak passend in profielkeuze
• van gelijke studielast
• passend bij rooster (geen garantie)
• niet inwisselbaar
Examen faciliteiten
• Schoolexamen
• extra tijd
• laptop spellingscontrole
• Kurzweil
• Centraal eindexamen
• extra tijd
• laptop spellingscontrole
• audio ondersteuning daisy (gaat verdwijnen ..)
• Kurzweil
Informeren
• leerling o.a. door gesprekken met leerling(en) en
toekenning faciliteiten
• docenten o.a. via het leerlingvolgsysteem
• ouders informatieavond
• o.a. via website, begeleiding
Begeleiden
•
•
•
•
•
•
wegwijs bijeenkomsten via Magister
kennismakingscursus Kurzweil
advisering docenten
individuele gesprekken leerlingen
dyslexie spreekuur (do. 16.00-17.00)
geen RT op school
Exameneisen
• het gemiddelde cijfer over alle vakken van het
centraal schriftelijk examen (CSE) moet voldoende
zijn (ten minste een 5,5).
• niet meer dan één onvoldoende eindcijfer hebben
voor Nederlands, Engels en wiskunde. De
onvoldoende mag niet lager mag zijn dan een 5. Het
eindcijfer is het gemiddelde van het schoolexamen en
het centraal examen.
www.rsgbroklede.nl
www.balansdigitaal.nl
www.wrts.nl
www.teach2000.nl
www.lexima.nl
www.dedicon.nl
www.handicap-studie.nl
Contact
Vragen en opmerkingen
• Carla van den Heuvel
• dinsdag en donderdag
• [email protected]

similar documents