Informatie en voorbereiding deelname tto Revius Lyceum

Report
Informatie en
voorbereiding deelname
tto Revius Lyceum
18 juni 2014
WELCOME!
tto coördinatoren
 Carla van Wissen
 Elizabeth Rudolph
- Extra motivatie en inzet
- Thuis en op school zelfstandig werken
 Taal-en EIO (Europeanisering en Internationalisering)
portfolio’s Beoordeling op rapport
 Digitaal lees- en kijkopdrachten
(o.a. Holmwoods)
-School zorgt voor inlogcodes-
Engels spreken in de les
 Engels spreken tijdens tto lessen, niet alleen met
docenten; ook met mede-leerlingen
 3 of meer rode kaartengesprek met de mentor, ouders
en leerling
 Periode 2,3 en 4: assessment Engels spreken/begrijpen
en luisteren op rapport
 Beoordeling voor motivatie tto
ERK/CEF niveau/voortgangstoetsen
Minimaal 1 x per jaar taalniveautoets (ERK niveau).
Overgangsnormen
 Bevorderingstabel atheneum-tto of gymnasium-tto.
 Engels:
‘Motivation’ :
minimaal 6.0
voldoende
 ‘Motivation’ na periode 2 niet voldoende?leerling, ouders,
school maken bindende afspraken. Eind jaar nog onvoldoende? 
negatief bindend studieadvies voor tto.
 Minimaal 30 punten voor de vakken die in het Engels gegeven
worden (acd, phe, religion, con en drama vormen één cijfer)
 Hoogstens 2 x 5 / 1 x 4 voor alle tto-vakken
Ondersteuning
Lager dan een 6 voor Engels?  Extra Engelse Lessen
(Extra English Tuition) tijdens een tussenuur of na
schooltijd.
Excursies/ uitwisselingen
 Klas 2: reis naar Engeland
 klas 3: uitwisselingsprogramma leerlingen v.e. school in het
buitenland,
 Leerlingen:
-
actief deelnemen aan voorbereidingsactiviteiten
-
deelnemen aan de reis, tenzij onverwachte,
bijzondere omstandigheden
 Ouders: verzorgen onderdak deelnemende leerlingen uit
buitenland
Extra-curriculaire activiteiten
 Engelstalig toneel (o.a. The Little Victorians-voor ouders en leerlingen-)
 cricket clinic,
 speaking contests
 Dag van de Talen
 work experience
Deelname tto-activiteiten verplicht
èn
heel leuk!
Work Experience (abroad)
In tto-3 nemen leerlingen verplicht deel aan een stage van
een week (Engelstalig bedrijf in Nederland/ buitenland).
Ouders worden verzocht mee te helpen bij het zoeken van
een geschikt stage-adres.
Financiën
2014-2015:
 Extra ouderbijdrage per jaar per leerling:
€ 590,-
 Extra klas 2:
Bijdrage Language and Culture Trip England
€ 205,-
 Extra klas 3:
Bijdrage uitwisselingsprogramma met Denemarken/ Duitsland
€ 205, Cambridge FCE
(verplicht)
€ 215,-
 Cambridge Advanced (optioneel)
€ 235,-
 Cambidge Proficiency (optioneel)
€ 250,-
Voorbereiding
Wat kunnen ze al in het Engels doen?
 Boekjes en tijdschriften in het Engels lezen (Neem gerust
mee!)
 Engels praten tijdens de vakantie, met ouders, familie,
vrienden etc.
 Ooefeningetjes/spelletjes op het internet
 Engelse tv programma’s kijken
 Links internet, o.a. voor games in het Engels maar ook
sommige over maths en science.
Dyslectie
 dyslectieprotocol van de school (zie website)
 Wèl voldoen aan tto –taalniveau eind tto 3
(B2 van het Europees Referentie Kader/
Common European Framework)
Hulp ouders
 Native speakers (t.b.v. taaldorp, b.v.)
 Stageverleners tto 3 leerlingen (Engelstalig
bedrijf/bedrijf in het buitenland/ internationale
contacten)
 Excursies
Tekenen…
Informatie
 www.revius.nl
 Mentor
 E-mails
 Internationalexchange.eu
 tto report
 Nieuwsbrief

similar documents