Voorlichting Onderwijsassistent

Report
Hartelijk welkom!
OPLEIDING
ONDERWIJSASSISTENT
Jacqueline Buijsrogge
Eric van Deelen
Over het nieuwe Kellebeek College
• Van 3 naar 1 locatie
• Groot maar overzichtelijk en transparant
• Zorgboulevard is onderdeel van nieuwbouw
• Find your destination : wij vinden het belangrijk om te ontdekken wat
jij echt wilt en wij helpen je om dat doel te bereiken.
• Structuur vinden wij belangrijk
• Wij blinken uit in zorg
• Bestemmingsgarantie: tot 5 jaar na vertrek kun je terugkomen bij het
Kellebeek College
• Kellebeek College is onderdeel van ROC West-Brabant
Nieuwbouw Kellebeek College
http://www.youtube.com/watch?v=Bw5Fgy6O0mw
Roosendaal is dichtbij!
• Snelle trein- en busverbinding vanuit diverse plaatsen
• Loopbrug vanaf bus/treinstation
Toelatingseisen en aanmelden
Opleiding OA:
Diploma VMBO KBL, GL of TL
Overgangsbewijs van HAVO 3/4
Toelatingseisen en aanmelden:
INTAKE: AMN TEST
- Kellebeek breed
- Adviserend
- Op verschillende niveaus
- Op verschillende deelgebieden:
taal, rekenen, motivatie en inzicht
Find your destination
Filmpje OA
Houdingsaspecten:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kunnen samenwerken
Omgaan met kritiek
Je inleven in de ander
Goed kunnen luisteren, respect tonen
Vertrouwen wekken en veiligheid bieden
De ander stimuleren
Organiseren van activiteiten
Planmatig kunnen werken
Stage en werkgelegenheid
• Werkveld:
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs
• Werkgelegenheid:
Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs
Afhankelijk van de politiek
Aandacht voor de leerling
•
Individuele begeleiding:
– Studieloopbaanbegeleider (SLB)
– Project-begeleider (WABO)
– Praktijkopleider (BPV)
•
Persoonlijke benadering:
– Kleinschalig
– Leren in groepen (24 lln)
•
Bureau voor leerlingbegeleiding:
– Deskundige begeleiding
Find your destination
Als er leerlingen bij zijn
Onderwijsprogramma OA
• Wat vinden zij de leuke en de minder leuke kanten van het
BEROEP?
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
20 weken
20 weken
Intro OA
3 leerprestaties
Beroepsprestaties 1.1 t/m 1.4
30 weken
10 weken
Beroepsprestaties 2.1 t/m 2.4
Proeve 1 (8 weken)
24 weken
16 weken
Beroepsprestaties 3.1 t/m 3.4
Proeve 2 (8 weken)
Inhoud OA
•
•
•
•
Nederlands (deels landelijk examen)
Rekenen (landelijk examen)
Burgerschap (Multi-move)
Zaakvakken : Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek
(doorstroming PABO)
• Workshops
• WABO
• SLB
Doorstroming naar het HBO
(Niveau 5)
• Pabo en lerarenopleiding
• Andere vormen van HBO
Find your destination
OA gaat ook internationaal !
– Stages in buitenland:
o.a. Frankrijk, Spanje, Amerika, Suriname,
Polen, Schotland, Italie, Ghana en Kenia
– Internationale uitwisseling
Competenties
• Zijn sociaal en mondig
• Hebben echte interesse
in het begeleiden van kinderen
binnen het onderwijs
• Durven zich te presenteren en
houden van activiteiten
• Zijn zelfstandig en voelen zich
verantwoordelijk
Find your destination
Bestemmingsgarantie
Jouw bestemming staat centraal
Gestructureerde en sociale aanpak
Uitgebreid Zorgnetwerk
Bestemmingscoördinator
Tot 5 jaar na vertrek terugkomen
voor een goed gesprek
Saskia Lockefeer
Bestemmingscoördinator
Find your destination
Vragen?
Find your destination
OPEN DAGEN:
• 30 januari 2015 open avond
17.00 uur - 20.00 uur
• 31 januari 2015 open dag
10.00 uur - 13.00 uur
• 3 februari 2015 meeloopmiddag
13.00-15.00 uur

similar documents