Planning en stand van zaken LBZ

Report
Roadshow LBZ 2012
Maxima Medisch Centrum - Eindhoven
11 juni 2012
Inez Joung
Directeur DHD
Programma
1. Inleiding
2. Implementatieplan ziekenhuis (Sarah Prins)
3. ICD-10 en DHD diagnosethesaurus (Willem Hogeboom)
4. Registratiemodule LBZ (Floor Bakker, Renna Plukker)
5. Verrichtingenbestand (CBV) (Willem Hogeboom, John v. Heukelingen)
6. Groepsgewijze uitwisseling/discussie
7. Plenaire afsluiting
Inleiding
1. Bestuurlijke context
2. Waarom LBZ
3. Planning, stand van zaken, verwachtingen
t.a.v. implementatie LBZ
Bestuurlijke context
•
Kerngegevens betreffen wettelijk verplichte
aanlevering aan CBS
•
NVZ statuten: deelname aan door de branche relevant
geachte registraties is lidmaatschapseis
•
29 oktober 2010: NVZ bestuur heeft ingestemd met
implementatie LBZ
•
23 november 2011: toelichting op ALV over het
waarom, vernieuwingen/verbeteringen
•
2 mei 2012: ledenraadpleging NVZ: svz, opdracht aan
medewerkers en ZIS leveranciers
Waarom een landelijke ziekenhuisregistratie?
• (Verplichte) levering van gegevens aan overheidsinstanties (CBS,
WHO)
• Genereren branche-informatie (belangenbehartiging door NVZ)
• Onderling vergelijken van prestaties (benchmark)
• Berekenen van prestatie-indicatoren met correctie voor casemix
(o.a. HSMR, onverwacht lange opnameduur, praktijkvariatie)
• Berekenen van adherentiecijfers
• Verstrekken van gegevens aan derden (o.a. wetenschappelijk
onderzoek, beleidsonderzoek)
LMR
Bijna 50 jaar oud. Voldoet niet meer aan eisen/wensen van
ziekenhuizen/NVZ/NFU/overheid
Algemeen probleem ziekenhuisregistraties:
- Meerdere ziekenhuisregistraties die diagnoses en
verrichtingen vastleggen, maar met andere
definities/classificaties
Specifieke problemen LMR:
- Geen landelijke dekking
- ICD9 ipv ICD10
- Gevalsregistratie
- Tijdigheid (jaarafsluiting)
Vernieuwingen LBZ:
-
Integratie klinisch/ambulant/financieel (DIS)
-
BSN (gepseudonimiseerd)
-
ICD10 voor diagnoses (diagnosethesaurus)
-
CBV voor verrichtingen
-
Tijdigheid door gebruik van bronregistraties
LBZ
•
Datamodel gereed voor implementatie
•
Veel verbeteringen t.o.v. LMR
•
Meer mogelijkheden voor eenmalige registratie voor
meerdere doelen
•
Meer mogelijkheden voor informatiedoeleinden
•
Ziekenhuizen hebben nog 1,5 jaar om aan de
implementatie te werken
Planning LBZ
•
Uiterlijk vanaf 1 januari 2013:
aanleveren diagnoses in ICD-10 codes;
•
Uiterlijk vanaf 1 januari 2014:
aanleveren verrichtingen in CBV codes;
•
Uiterlijk vanaf 1 januari 2014:
deelname aan de LBZ
Datum ICD-10
Datum ICD-10
8
7
6
5
4
# gepland
3
# gerealiseerd
2
1
0
jan-12
jun-12
jan-13
later
onbekend
Datum CBV
Datum CBV
7
6
5
4
# gepland
3
# gerealiseerd
2
1
0
jan-12
jan-13
jan-14
later
onbekend
Datum LBZ
Datum LBZ
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
# gepland
# gerealiseerd
jan-12
jan-13
jul-13
jan-14
later
onbekend
Implementatie
Implementatie in ziekenhuizen:
-ICD 10, CBV en LBZ: Aanpassing
registratie/administratieve organisatie
-LBZ: Afspraken met ZIS-leveranciers over dataextractie en validatie/aanvulling gegevens
Grote impact
Tijdig starten project LBZ van belang!!
Vragen?
[email protected]

similar documents