Huurrecht voor ondernemers

Report
VSCD Congres:
Horecaregelgeving
Raoul Meester
27 mei 2014
1
Ontwikkelingen:
• Theaters en concertzalen krijgen steeds meer behoefte
aan zelfstandige horeca-exploitatie;
• Wijziging Drank- en horecawet (DHW); gemeenten
dienen lokale regels op te stellen voor sociaal-culturele
horeca.
2
Oneerlijke mededinging
• Horeca-aanbod tegen gunstiger voorwaarden (subsidie,
lage huur, vrijwilligers, of andere voordelen);
• Grens culturele activiteiten, DJ op vrijdagavond?
Zaalverhuur?;
• “Bijeenkomsten met zakelijk karakter”.
3
Oneerlijke mededinging zalen?
• Branche: nee! Ondersteuning culturele activiteiten, DJ is
ook artiest;
• KHN: soms;
• BEM!: vaak wel, in ieder geval bij strijd met wet.
4
Meester Advocaten
Checklist BEM!
Toegestane activiteiten sociaal-culturele instellingen:
• Bijeenkomsten/feesten van vereniging/stichting, alleen
toegankelijk voor leden;
• Sociaal-culturele evenementen, waarbij dit evenement
centraal staat;
• Koninginnedag, Sinterklaas- en kerstviering;
• Jaarvergaderingen
• Nieuwjaarsborrel
6
Rechtszaken BEM! (o.a.)
• 2003: Verbod op bijeenkomsten van persoonlijke aard (in
strijd met DHW en bestemmingsplan);
• 2005: Gemeente int de dwangsommen niet i.v.m.
paracommerciële activiteiten. Rechter legt de gemeente
een dwangsom op om hiertoe toch over te gaan;
• 2006: Bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn reguliere
horeca-activiteiten. In strijd met bestemmingsplan. Er
dient handhavend te worden opgetreden. Geen concreet
zicht op legalisering (o.a. bestemmingsplan);
7
Checklist BEM!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De laatste 10 jaar geen directe/indirecte subsidie ontvangen;
Heffingen worden afgedragen aan KvK;
Inschrijving bij Bedrijfschap Horeca en Catering;
Horeca CAO van toepassing;
Alle leidinggevenden en werknemers zijn in loondienst;
Geen enkel gebruik van vrijwilligers;
Alle bestuursleden voldoen aan eisen Sociale Hygiëne;
Geen fiscale vrijstellingen;
Onderneming wordt gedreven voor rekening en risico van de
ondernemer (dus niet bijvoorbeeld een B.V. onder de stichting of
vereniging gehangen; schijnconstructies);
Bestemmingsplan;
Reële huurprijs
8
Drank- en horecawet
• Oude wet: beperkingen in vergunning;
• Nieuwe wet per 1 januari 2013.
9
Nieuwe DHW
• Verplichte verordening gemeente;
- Schenktijden;
- Bijeenkomsten van persoonlijke aard en derden;
- Ontheffingen bij bijzondere gelegenheden van zeer
tijdelijke aard.
10
Modellen VNG/STAP/BEM!/KHN
• Verbod alcohol te schenken buiten de tijden:
– Ma-Vr: 17:00 uur – 23:00 uur
– Za-Zo: 15:00 uur – 21:00 uur
• Schenktijden gelden voor leden én niet-leden
• Verbod verhuur kantine/inventaris? Rechtsgeldig?
11
Risico’s
• Te beperkte schenktijden;
• Geen mogelijkheden bijeenkomsten/feesten.
12
Kansen
• Ruime schenktijden;
• Mogelijkheden bijeenkomsten;
• Beperking handhavingsrisico.
13
Kansen
Concrete actie
•
•
•
•
•
•
•
•
Brief aan gemeente; belangen theater/concertzaal;
“Geen onnodige beperkingen”;
Niet hetzelfde behandelen als sportkantines (vgl. VNG);
Contact gemeenteraad/politieke partijen;
Voorstel voor verordening;
Overleg burgemeester;
Eventueel: overleg reguliere horeca/KHN;
Herbezinning op eigen structuur.
14
Zelfstandige horeca-activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
Beschikken over alle vergunningen (DHW, APV);
Conform bestemmingsplan;
Conform APV (sluitingstijden, exploitatievergunning);
Inschrijving bij Bedrijfschap;
CAO;
Fiscale aspecten;
Gevolgen subsidie;
Overige deel problemen (o.a. Activiteitenbesluit,
bouwregelgeving).
15
Vragen?
Meester advocaten B.V.
Foeliestraat 18
1011 TM Amsterdam
Tel: 020 - 409 55 55
Fax: 020 - 409 54 44
E-mail:
[email protected]

similar documents