WS 8 Gemeente Tilburg BTVereniging

Report
Sportstimulering
sportintilburg.nl
Gloria Maandag
Dion Sillen
Organisatie
Buurtsport
- 10 buurtsportmedewerkers
- Sport in de wijk
- Primaire doelgroep 12-18 jaar
- Secundaire doelgroep groep 7 en 8
- Aandacht voor impuls-, focus- en
aandachtswijken
Buurtsport
- Vakantietoernooien o.a. Zaalvoetbal
Kerst, veldvoetbal mei, tweejaarlijks
handbal, atletiek, zwemmen
Verenigingsondersteuning
- 7 verenigingsondersteuners
- gebiedsgericht werken
- één contactpersoon per vereniging
- doel: verenigingen sterker maken
Verenigingsondersteuning
- Advisering en ondersteuning verenigingen
- Ambitiemonitor
- Deskundigheidsbevordering
- Projecten o.a. Positief Voetbalklimaat,
Opleidingscentrum sporttechnisch kader, JOGG,
Verenigingsondersteuning
- Samenwerking met andere teams
- Verenigingen betrekken bij uitvoering
- Concepten ontwikkelen: o.a. ReesSport,
Streettennis Cup
Sportprojecten
- Try Out Sports
- Bedrijvencompetitie
- Activering ouderen en werknemers
- Aangepaste sport, Special Heroes

similar documents