BRZO Beroepsopleiding

Report
BRZO Beroepsopleiding
Certificering van BRZO bestuurders
Martijn Barnas, Filip den Eerzamen
BRZO-dag 15 mei 2014
Wat gaan we bespreken?
•
•
•
•
•
•
Introductie
Opleidingskader en BRZO
Aanbod opleidingen BRZO bedrijven
Enkele beschouwingen
Opleidingseisen bestuurder BRZO bedrijven
Certificering BRZO bestuurders
• BRZO sector aan zet?
Introductie
mr. Martijn Barnas
• Voormalig advocaat
• Interim bedrijfsjurist met 15 jaar ervaring in mid-stream / downstream petrochemie
• Opdrachten uitgevoerd voor o.a. Shell, Argos, Standic en Odfjell
Terminals
drs. Filip den Eerzamen RO
• Voormalig audit manager bij Algemene Rekenkamer en Vopak
• (vanaf 2008) Zelfstandig Audit & Control professional met ruime
ervaring in tankopslag (o.a. Vopak, Odfjell Terminals, VTTI) en
publieke sector (o.a. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, lokale
en provinciale overheden)
Opleidingskader en BRZO
• “Kennis van BRZO strekt tot aanbeveling”
• Bestaand opleidingskader procesoperators en
veiligheidskundigen (MVK / HVK)
• Ontbreken opleidingskader veiligheid
management en directie
• BRZO sector werft op basis van uiteenlopende
competenties:
Een voorbeeld
“Een BRZO bedrijf zoekt een Operationeel Directeur,
verantwoordelijk onder meer voor het leiden van
een productielocatie en het “… managen van BRZO
…”. Functie-eisen: “… U heeft tenminste 10 jaar
relevante leidinggevende ervaring, bij voorkeur
opgedaan in de branche dan wel in de fijn
chemische- of reinigingsmiddelenindustrie. U bent
bekend met BRZO wetgeving en hebt ervaring met
het managen van complexe investeringen.”
Opleidingskader en BRZO
• Overheid erkent noodzaak landelijke
uniformiteit en kwaliteit in opleidingskader
voor BRZO inspecteurs
• BRZO+ en BRZO+ Academie
• Inspecteurs in gezamenlijkheid opgeleid op
inhoud en inspectievaardigheden
Een voorbeeld
De overheid zoekt een Senior BRZO
Inspecteur. Functie-eisen: “ … Door de
vastgestelde kwaliteitcriteria voor inspecteurs
van het kernteam is een afgeronde technische
Hbo opleiding vereist. Bij het voldoen aan de
maatlatcriteria hoort een uitgebreid
opleidingstraject bestaande uit … Basiskennis
BRZO / Basiskennis auditvaardigheden BRZO
…”
Aanbod opleidingen BRZO bedrijven
Drie externe BRZO opleidingstrajecten in
Nederland
– VNCI en Chorda / PHOV – implementatie BRZO en
vormgeven VMS
– Chorda / PHOV – BRZO basiscursus en masterclass
leidinggeven BRZO bedrijven
– Deltalinqs – masterclass BRZO en training BRZO
operatie en onderhoud
Enkele beschouwingen
• Bekleden van directie- en managementposities
veronderstelt kennis BRZO; toetsingskader
ontbreekt
• Scope BRZO bedrijven veel breder dan alleen
VNCI leden; VNCI voorbeeld voor andere branches
• Vereiste basiskennis BRZO onder bestuurders
varieert; aanbrengen basisniveau en maatwerk
BRZO opleidingsaanbod vereist
Opleidingseisen BRZO bestuurder
• Advies van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur tot meer
prikkels voor bedrijven om veiligheidsniveau te verhogen en
continue doorontwikkeling van veiligheidscultuur
• Basiskennis vereist voor iedere BRZO bestuurder en leidinggevende
- basiskennis wet- en regelgeving, wet milieubeheer,
arbeidsomstandighedenwet, BRZO-risico’s
• Borgen dat bestuurders en leidinggevenden de organisatie aan de
BRZO eisen kunnen laten voldoen - zorgplicht voor mens en milieu
artikel 5 BRZO
• Bestuurder moet uiteindelijk ook kunnen toetsen en beoordelen of
de organisatie aan BRZO eisen voldoet
Opleidingseisen BRZO bestuurder
• BRZO, BRZO kennis en veiligheid borgen in de governance van de
organisatie
• Veilig werken behoort integraal onderdeel te zijn van de
bedrijfsvoering / management cyclus (plan-do-check-act)
• Veiligheid vaakt vele facetten / functies van de business, o.a.:
– HR (werving / selectie gekwalificeerde mensen, juiste kennis en
ervaring in huis, adequate training)
– QHSE (systemen, management informatie)
– Operations, onderhoud en techniek
– Commercie
– Finance & Control
Governance
• Harde kant (veiligheidsbeleid, -processen, procedures, compliance met BRZO wet- en
regelgeving)
• Zachte kant (soft controls: tone-at-the-top,
veiligheidscultuur, motiveren
en stimuleren van medewerkers om veilig te
werken)
Certificering BRZO bestuurders
• Aantoonbaar maken basiskennis door bestuurders middels
diploma / certificaat
• OVV rapport Odfjell: aanbevelingen (i) toezicht RvC, (ii)
ketenverantwoordelijkheid
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid BRZO bestuurder
• Permanente Educatie, zoals bij andere beroepsgroepen
• Zelfregulering: in stand houden integriteit beroepsopleiding
Is de BRZO sector nu aan zet?
Dank voor uw aandacht
Martijn Barnas: 06 - 51 82 56 79 / [email protected]
Filip den Eerzamen: 06 – 30 18 19 35 / [email protected]

similar documents