Een tijdje terug PowerPoint presentatie

Report
ICC Wijkproject Midden
Schooljaar: 2014 – 2015
Thema: Erfgoed
Ondertitel: De tijd van Opa en Opoe Hengelo begin 20ste eeuw
Periode: maart / april 2015
Belangrijkste kerndoelen bij dit thema
Kerndoel 56:
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel
erfgoed.
Kerndoel 54:
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 51:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
De kinderen leren bij dit thema:
Groep 1 en 2:
Vooral over oude ambachten, foto’s en voorwerpen, verzamelingen uit Hengelo van het begin van de
20ste eeuw en vergelijken die met nu
Groep 3 en 4:
Vooral over de textielfabrieken in Hengelo van het begin van de 20ste eeuw en alles wat daar mee
samenhangt
Groep 5 en 6:
Vooral over de zoutwinning rondom Hengelo van het begin van de 20ste eeuw en alles wat daar mee
samenhangt
Groep 7 en 8:
Vooral over de metaalindustrie in Hengelo, Stork, Hazemeijer van het begin van de 20ste eeuw, wat dat
voor betekenis heeft voor Hengelo en verder alles wat daarmee samenhangt
Groep 1 en 2
Tussendoelen
De leerlingen:
• Kijken naar en praten over foto's, speelgoed en voorwerpen uit de tijd van de vader en
moeder van hun ouders.
• Brengen voorwerpen mee om aandacht te besteden aan 'hoe het eruit ziet' (beeldcultuur);
kleding (wat heb je aan), knuffels, autootjes, poppen, etc.
• Krijgen kennis over verzamelen en musea
• De leerlingen leren door het doen van speelse opdrachten een gedeelte van de
museumcollectie kennen.
• Praten en kijken naar beroepen van hun overgrootouders, o.a. specifiek in Hengelo. Ze
gaan met enkele beroepen aan de slag.
• Maken kennis met en zingen traditionele kinderliedjes en spelen oude (kring)spelletjes.
• Luisteren naar sprookjes en verhalen over vroeger die een verhalenvertelster, educatief
medewerker en de leerkracht (of een ouder of grootouder) vertelt.
Groep 1 en 2
Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
Verhalenvertelster Helene Huizenga komt een verhaal over “vroeger” vertellen
De leerkrachten hebben het over “oude” voorwerpen, beroepen, kleding ed.
Inleidende/ voorbereidende les voor de Cultuur Ontmoeting bij ‘t Heim
Bezoek aan ’t Heim, De Cultuur Ontmoeting
Evaluatie-/verwerkingsles
Kinderen verzamelen “oude” voorwerpen, speelgoed ed. voor een klassententoonstelling
De kinderen zingen ouderwetse liedjes , luisteren naar “oude” verhalen en spelen van
ouderwetse (kring-)spelletjes
• Enz. enz.
Impressie:
Groep 3 en 4
Tussendoelen
De leerlingen:
• Kijken via het digibord en in het museum naar oude textielfabrieken o.a. in Hengelo en
Enschede en praten over bijzondere kenmerken en functie(s).
• Kijken naar en praten over oude gebruiksvoorwerpen, die in dit soort fabrieken staan. Aan
de hand van de voorwerpen en kleding bedenken ze hoe het vroeger was en vergelijken dit
met hoe het nu is.
• Zien welke verschillende manieren van textielverwerking bestaan.
• Gaan zelf aan de slag met o.a. het weven
• Gaan vragen stellen aan ouders en grootouders over textielfabrieken en daarbij behorende
voorwerpen en verzamelen in de klas voorwerpen ed. uit die tijd.
• Bekijken en lezen prenten- of fotoboeken over het verleden, bijvoorbeeld over fabrieken,
textiel en kleding
• Luisteren naar verhalen over vroeger die de leerkracht (een ouder, grootouder, deskundige
ed.) vertelt.
Groep 3 en 4
Activiteiten
•
•
•
•
•
•
Algemene informatie geven over Textiel in Twente en in Hengelo in het bijzonder.
Inleidende / voorbereidende les: Les 1 Wat is weven?
Bezoek aan ’t Heim voor o.a. bezoek aan de textielzaal, weefgetouw ed., doe-les
Evaluatie-/verwerkingsles
Zelf weven met diverse materialen en vormen
Verzamelen van geweven stoffen, materialen, garens, klossen ed. voor een klassen/schooltentoonstelling
• Tentoonstelling eigen gemaakte werkstukken
• Doe-boekje
• Enz. enz.
Impressie:
Groep 5 en 6
Tussendoelen
De leerlingen:
• Verzamelen gegevens over Zout en Zoutwinning in en om Hengelo.
• Brengen een bezoek aan cultureel erfgoed in de omgeving, o.a. Het Zoutmuseum en ’t
Heim en onderzoeken ter plekke gegevens t.a.v. zout.
• Bekijken ev. verschillende boortorens in de omgeving van Hengelo
• Leggen verbanden tussen verschillende bronnen.
• Ze denken na over de vraag waarom mensen vroeger (soms) anders handelden dan
tegenwoordig, bijvoorbeeld met betrekking tot tijden waarop je eet, wat je eet, enz.
• Ze luisteren naar een verteller (dit kan de leraar zijn, of een externe verteller), die een
mythe of sage uit de eigen omgeving vertelt t.a.v. zout.
• Ze onderzoeken de betekenis en het ontstaan van spreekwoorden en gezegden die met zout
te maken hebben.
Groep 5 en 6
Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
Geven van Algemene Informatie over Zout en Zoutwinning. (informatiebrieven)
Bezoek aan het Zoutmuseum te Delden, met speurtocht door het museum.
Voorbereidende les
Bezoek aan ’t Heim. Cultuurontmoeting. “Een zoute geschiedenis”
Evaluatie- / verwerkingsles.
Experimenteren met zout
Verzameling Zoutvaatjes in de klas
Doen een beeldende vormingsles over bijv. zoutkristallen, lijm en zout, maken van
boortoren
• Ev. Bezoek aan een boortoren.
• Ev. Maken van zoutkristallen en/of een boortoren
• Enz. enz.
Impressie:
Groep 7 en 8
Tussendoelen
De leerlingen:
• Vormen zich beelden van het heden en het verleden over de Metaalindustrie in Hengelo
door middel van verschillende, eenvoudige historische bronnen, zoals objecten,
tekeningen, plattegronden, teksten, films, foto's, namen van straten, buurten en steden.
• Ontdekken dat ze met meer bronnen een completer beeld van het verleden krijgen. Ze
doen onderzoek naar een bepaalde buurt en bekijken de straatnamen en zoeken naar de
herkomst van die namen (bijv. Het Tuindorp, C.T. Storkstraat)
• Bezoeken o.a. archieven, bibliotheken of musea, doen onder leiding van medewerkers
onderzoek en leren iets over de betekenis die o.a. Stork heeft voor Hengelo en andere
landen.
• Leren hoe de industriële ontwikkeling van invloed is geweest op de ontwikkeling van
Hengelo
• Leren over het leven van de familie Stork.
• Ze onderzoeken de betekenis en het ontstaan van spreekwoorden en gezegden die met
metaal te maken hebben.
Groep 7 en 8
Activiteiten
• Geven van algemene informatie over Metaalindusrie Hengelo (informatiebrieven)
• Bezoek en beklimming stadhuistoren en adhv oude plattegrondfoto’s kijken naar waar de
fabrieken van o.a. Stork, Hazenmeijer en Heemaf in de stad liggen en waar de wijk Het
Tuindorp ligt.
• Voorbereidende les. O.a. Bezoek van deskundige op gebied van de geschiedenis t.a.v de
Hotlo en suikerrietfabrieken, informatie over Stork en de fam. Stork
• Bezoek Historisch Museum.
• Evaluatie- / verwerkingsles.
• Verhalenvertellers vertellen een verhaal vanuit de familie Stork
• Handvaardigheidsles o.a. Solderen
• Enz. enz.
Impressie:
Lessuggesties en websites
Groep 1 en 2: o.a.
• Lesbrieven t.a.v. de Cultuurontmoetingen
• Cultureel Erfgoed Map “De streek centraal”
• Informatie brieven
• Websites:
http://www.destreekcentraal.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandenvlechter
http://www.wendezoele.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kant
google: oude ambachten afbeeldingen
google: manden vlechten afbeeldingen
google: kantklossen
afbeeldingen
Groep 3 en 4: o.a.
• Lesbrieven t.a.v. de Cultuurontmoetingen
• Cultureel Erfgoed Map “De streek centraal”
• Informatie brieven
• Werkboekje
• Websites:
http://www.destreekcentraal.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weven
http://www.industrieelerfgoedtwente.nl/pages/erfgoed.htm
http://www.louet.nl/nl/weven
(weefgetouwen)
http://wikikids.nl/Textielindustrie_in_Twente
http://www.pinterest.com/search/?q=weven%20borden
Lessuggesties en websites
Groep 5 en 6: o.a.
• Lesbrieven t.a.v. de Cultuurontmoetingen
• Cultureel Erfgoed Map “De streek centraal”
• Informatie brieven
• Websites:
http://www.destreekcentraal.nl
http://www.zoutmuseum.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutwinning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keukenzout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bakkerszout
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/zout.aspx
Groep 7 en 8: o.a.
• Lesbrieven t.a.v. de Cultuurontmoetingen
• Cultureel Erfgoed Map “De streek centraal”
• Informatie brieven
• Websites:
http://www.destreekcentraal.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staalindustrie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Metaalindustrie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stork_(bedrijf)
http://www.sos-hotlo.nl
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/collecties/fotocollectie_stork,_1868-1968
http://www.meerhierover.nl/tag/industrieroute-hengelo/

similar documents