Bioanyagok Zrínyi Miklós előadás

Report
"Bioanyagok – nanotechnológiától
a mesterséges szövetekig"
Nanokémia Laboratórium
Zrínyi Miklós
(Hajdú Angéla, Varga Zsófia, Molnár
Kristóf és Juriga Dávid)
Bioanyagok és biomimetikus anyagok kutatása
Biokompatibilis és/vagy biodegradábilis tulajdonságokkal rendelkező
polimer implantátumok, nano mérettartományba eső „tissue
engineering”-hez használható mátrixok, szabályozott- és célba
juttatott hatóanyag-leadáshoz használható hordozók, molekuláris
felismerésre (molecularly imprinting) alkalmas biomimetikus
receptorokat tartalmazó polimergélek, tervezhetően lebomló
biodegradábilis polimerek, valamint önszerveződő (self assembly)
struktúrák és mesterséges izmok kifejlesztése a cél.
Magnetit nanorészecske alapú mágneses folyadékok előállítása,
stabilizálása, kölcsönhatásuknak vizsgálata daganatos sejtvonalakkal
(HeLa, MCF7), kontrasztképző hatásának vizsgálata MRI vizsgálatok
során, hipertermiás mérések kísérleti elrendezésének kiépítése.
Poliszukcinimid (PSI) a poliaszparaginsav (PASP) prepolimerje
Termikus polikondenzáció L-aszparaginsavból.
O
O
D
H2N
OH
n
OH
N
R'
98% H3PO4
Vákuum
O
R
O
n
Funkcionalizásás és térhálósítás.
Hidrolízis.
O
O
O
O
O
R
N
N
O
N
H
n
O
N
NH
O
m
NH
O
R
p
O
HN
NH
O
S
R
O
S
N
NH
NH O
O
O
O
O
R
NH
N
O
r
N
O
s
O
t
Biokompatibilis és
biodegradábilis
poliaminosav-gélek.
A „zöld kémiai” módszer előnye, hogy
-viszonylag hosszú polimerláncok állíthatók elő (M~50 000),
-a PSI igen reakcióképes, és így könnyen funkcionálható,
-aminosavakkal és természetes diaminokkal térhálósítható,
-elektromos- és/vagy reaktív elektromos szálhúzással nano- és
mikrométer vastagságú szálak készíthetők,
-A funkcionalizát szálakba nano- és mikro méretű részecskék (Ag,
Fe3O4…) építhetők be,
-hidrolízissel poliaszparagin gélekké (PASP) alakíthatók,
- a PASP gélek mechanikai, termodinamikai és transzport
tulajdonságai széles határok közt változtathatók,
-a PASP gélek duzzadásfoka rendkívüli környezeti érzékenységet
mutat (pH, ionok, redox reakciók….)
-a nano- és mikroméretű funkcionalizált PSI és PASP szálakból 2D
és 3D-s mesterséges extracelluláris mátrix készíthető,
-a szálakból font „rostok” nagyfokú kontrakciót mutatnak
(mesterséges izom)
Jól definiált, ugrásszerű változás
a duzzadásfokban a környezeti
paraméterek változ(tat)ására
pH
Hőmérséklet
Fémion-koncentráció
Redoxpotenciál
PASP gél
PSI polimer szálak előállítása elektromos
szálhúzással (Electro-Spinning )
Szálképzést befolyásoló
paraméterek:
•Alkalmazott feszültség
•Tűhegy és céltárgy távolság
•Adagolási sebesség
•Oldat viszkozitása
•Oldat összetétele
•Oldószer minősége
Nagyfeszültségű
áramforrás
Fecskendő
Adagoló
pumpa
Földelt
szálgyűjtő
lap
PSI szálak (PSIsp) készítése Electro-Spinning
technológiával
100mm
Spinning: 0,4 ml/h térfogatáram, 15cm távolság, 7-8kV feszültség
25m/m% PSI/DMF oldat
PSIsp szálakról konfokális mikroszkóp felvételek
T-PMT
0.54  0.11 mm
Gerjesztés:
458, 488 nm autofluoreszcencia
Emisszió:
488-800nm
PSIsp SEM felvételek
Graftolt PSI szálak készítése
0.4ml/h térfogatáram, 15 cm távolság, 6-7 kV feszültség
Gélesedés a spinning közben.
Diszulfid hidak bizonyítása:
• 0,1M-os DTT/DMSO oldatban feloldódott.
• Tiszta DMF-ban nem oldódott.
Keresztkötés kémiailag
bizonyítva!
Konfokális mikroszkópos felvételek
PSI-CYSsp
Gerjesztés:
458, 488 nm
Emisszió:
488-800nm
1.04  0.07 mm
PSI-CYS sp
2 foton mikrószkópos
vizsgálata
PSI-CYS sp (2 hétig vízben áztatva, majd megszárítva)
PSI-CYS sp (2 hétig vízben áztatva, majd megszárítva)
PSI+Toluolos magnetit
PSI+ Vizes magnetit
15 cm, 0.4 ml/h , 7-8kV
PSI spinningelés nanorészecskék
jelenlétében
Vas-oxid nanorészecskék
1, magnetit szol (vizes közegben)
2, olajsavval stabilizált magnetit
szol (toluolban)
3, olajsavval stabilizált magnetit
(szilárd) [OA-MAGN]
Ezüst nanorészecskék
PEG-el stabilizált
vízben diszpergálva
részecskék
Spinning
során
mindig
koncentrikus kör keletkezik, fény
felé
fordítva
fénytörés
tapasztalható,
mely
a
nanorészecskék nélkül nem
jelenik meg.
Leghomogénebb minta
mikroszkópos analízis
szerint
Konfokális mikroszkópos felvételek
PSI-toluolos magnetit sp
PSI-OA MAGNsp
Mintakészítés
15 cm, 0.4 ml/h , 8-9kV
Konfokális mikroszkópos felvételek
PSI-OA MAGNsp
3  0.22 mm
PSI-OA Magn sp 2 foton mikroszkópiás vizsgálat
Lézer csipeszelés
PSI-OA Magn sp 2 foton mikroszkópiás vizsgálat
előtte
utána
PSI+ Vizes ezüst nanorészecskék
Összekeverve kicsapódott, nagy fehér kőszerű rögök alakultak ki
4 nappal az összekeverés után homogén viszkózus  spinningelve
15 cm, 0.4 ml/h , 6-7kV
Konfokális mikroszkópos felvételek
PSI-Ag nano sp
0.62  0.1 mm
2 foton mikroszkópia PSI-Ag sp
2 foton mikroszkópia PSI-Ag sp

similar documents