Presentatie Plenaire opening Regiobijeenkomst Q4 2014 (PPTX

Report
IBD, nu en in de toekomst
Regiobijeenkomsten Q4 2014
Anita van Nieuwenborg
Teamleider IBD
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Officieel aangesloten gemeenten
BIG-producten
ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2015
IBD en Decentralisaties
NRN
Verlagen auditlast (ENSIA)
Leveranciersmanagement
Product & dienst waarderingsonderzoek
Aansluiten gemeenten
• Ruim twee derde van alle gemeenten is ‘officieel’
aangesloten bij de IBD
• Middels regiobijeenkomsten en VCIB-bijeenkomsten
• Continue inzet op communicatie richting bestuurders en
ambtelijk vertegenwoordigers i.h.k.v. ‘officieel’
aansluiten.
• Roep ook resterende collega-gemeenten
op om aan te sluiten: de ketting is zo
sterk als de zwakste schakel
3
BIG-producten
•
•
•
•
Inmiddels 34 operationele BIG-producten opgeleverd
Te vinden op de IBD-community (bewerkbaar)
En op de IBD-website (PDF)
In de maak zijn o.a.:
- Samenhang tussen Beveiligingsbeheerprocessen
- Beleidsdocument ISMS
- SCADA
Mist u nog iets?
Laat het ons weten!
via [email protected]
4
ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2015
•
•
•
•
Nieuwe richtlijnen Logius
Inleveren na 1-1-2015 en voor 1-5-2015
Normenkader blijft (vooralsnog) ongewijzigd
Nieuwe aansluiting? Doe binnen 2 maanden het
assessment
• TPM? Maximaal 12 maanden
geldig en eenmalig te gebruiken
5
Decentralisaties
• VISD i.s.m. IBD: ‘Handreiking Informatieveiligheid
Sociaal Domein’ (VISD.nl of IBDgemeenten.nl)
• Pilots Privacy Impact Assessment bij gemeenten
• Stappenplan Informatiebeveiliging
• Gemeentelijk Gegevens Knooppunt
6
Nationaal Respons Netwerk (NRN)
Initiatief van het NCSC
NCSC en ICT-responsorganisaties bundelen ervaringen
Kracht zit in het netwerk
Partners: o.a. IBD, Belastingdienst,
SURFnet en Defensie CERT
 Samenwerking (bijv. in geval
grote incidenten)




7
Verlagen auditlast (ENSIA)
• VNG, IBD, Auditdienst Rijk en Taskforce BID verkennen
mogelijkheden om auditlast te verlagen in ENSIA
• Horizontale en verticale verantwoording
• Vervlechten met toezichtsregime informatieveiligheid
• Pilot bij 9 gemeenten
34
79
5
52
62
11
34
23
67
62
BIG
302 maatregelen
8
Leveranciersmanagement
• Aanvulling op het ‘KING-Convenant’
• Addendum ‘IBD’
–
–
–
–
Kwetsbaarheidswaarschuwingen
Detectiedienstverlening
Incidenten
BIG
• Leveranciersdag 7 November
9
Product & dienst waarderingsonderzoek
IBD
• IBD bestaat nu 1,5 jaar
• Hoe beoordeelt u onze dienstverlening?
• Feedback gemeenten nodig om aanbod te verbeteren of
te verscherpen van GS’sen als IBD-contactpersonen
–
–
–
–
–
Bekendheid en imago
Gebruik en waardering diensten/producten
Kwaliteit helpdesk
Waardering ondersteuning incidenten
Kwaliteit en gebruik BIG producten
En natuurlijk: Wat mist er nog?
10
Doorkijk 2015
•
•
•
•
•
11
Ondersteuning incidenten.
Ondersteuning BIG
Bewustwording
Auditlast
Leveranciersmanagement
Uitleg programma
12
Parallelle sessies deel 1
1A BIG-sessie voor kleine gemeenten
Door Jule Hintzbergen
adviseur informatiebeveiliging
1B BIG-sessie voor grote gemeenten
Door John van Huijgevoort
adviseur informatiebeveiliging
Lunch
13
(CK 2&3)
(deze ruimte)
(Restaurant)
Parallelle sessies deel 2
2A VCIB-meldingen
(CK 2&3)
Door John van Huijgevoort, adviseur informatiebeveiliging
2B Suwinet
(deze ruimte)
Door Jasja van Ark, senior medewerker Sociaal Domein
VNG
14
Plenaire Afsluiting
(deze ruimte)
Vragenuurtje IBD
(deze ruimte)
Vragen?
15

similar documents