UC Informationsmöte

Report
Hur mår de svenska
företagen ?
Roland S
Riskklass-fördelning 2013 - aktiebolag
140 000
Antal företag
120 000
100 000
80 000
60 000
33%
31%
26%
40 000
20 000
6%
4%
Riskklass 2
Riskklass 1
0
Riskklass 5
(0 - 0,24 %)
Riskklass 4 Riskklass 3
(0,25 - 0,74 %) (0,75 – 3,04 %) (3,05 – 8,04 %) (8,05 - 100 %)
Omsättning och resultat
Konkursutvecklingen våren 2013

Uppgång med 12 % till och med maj

Störst ökningar inom information/kommunikation, partihandel
samt byggindustri

TIPS: Följ utvecklingen månadsvis via UC Konkursstatistik
Orosmoln?

Konjunkturen, utvecklingen i Europa

Överetablering inom vissa branscher och regioner efter flera år av stort
nystartande

C:a 25 % av alla svenska företagsledare är över 60 år - generationsskifte,
försäljning eller nedläggning?
Slopad revisionsplikt
– Tre av fyra nystartade avstår revisor
– Bokslutsrapport Reko ny kvalitetstämpel
– Något högre risk bland nystartade utan revisor, lägre risk vid Reko
6,3 %
Ronny
3,7 %
145463
7,2%
Slutsatser




9 av 10 svenska AB går och mår bra/mycket bra
Små effekter av avskaffad revisionsplikt - hittills
Överetablering + svag konjunktur ger fortsatt höga konkurstal
Riskgrupper: Transport, bygg, uthyrning, handel, nystartade (utan revisor)

similar documents