Informe WP2 UC

Report
Tienerzwangerschap in
Latijns-Amerika:
Resultaten van een interventieonderzoek
Waarom?
Enthousiasme/zinvol/trots
Link met (huisarts-) geneeskunde in
Vlaanderen
- Huisarts – onderzoeker
- Gezondheids-bevorderende
interventie
- Resultaten ook relevant in onze
context
Inhoud
ICRH
Het CERCA onderzoeksproject
Determinanten van
tienerzwangerschap
Interventies
Resultaten van interventies
Video
ICRH: International Centre for Reproductive Health
Opgericht in 1994
Multidisciplinair expertisecentrum
Seksuele en reproductieve gezondheid en
rechten
Structureel ingebed in de vakgroep UroGynaecologie – UZ Gent
WHO Collaborating Centre sinds 2004
Activities
Onderzoek en interventies
Vorming en capaciteitsopbouw
Dienstverlening
In Afrika, Azië, Latijns Amerika en
Europe
Zusterorganisaties in Kenia en
Mozambique
Tienerzwangerschap in Latijns-Amerika:
een uitdaging
Aantal geboortes bij 1000 meisjes tussen 15 en
19 jaar oud
Mundo
America Latina
Belgica
Peru
Bolivia
Ecuador
Nicaragua
0
20
40
60
80
100
120
Fuente: UNFPA 2013
Verhoogd risico voor:
•De moeder: complicaties tijdens zwangerschap en bevalling, illegale abortus, geen
diploma, …
•De boreling: laag geboote gewicht, vroeggeboorte, kindersterfte, …
•De vader: angst, depressie, …
Een uitdaging voor de hele maatschappij
tieners
autoriteiten
leraars
gezondheidswerkers
familie
Een uitdaging die aanzet tot
WatReflexionar
kunnen we
doen?
Palpar
CERCA:
community-embedded
Actuar
reproductive care for
adolescents
Het CERCA-team
Een uitdaging die noopt tot actie:
Determinanten
van tienerzwangerschap
CERCA
Strategie
Determinanten van tienerzwangerschap:
Het socio-ecologisch model
Determinantes del
problema
Estrategias
validas probadas
Fact. sociales y
culturales
Factores
organizacional
es
Factores
interpersonal
es
Factores
individuales
Incidencia y prevalencia
Consecuencias
Bio-psico- sociales
Kwantitatief onderzoek: huis aan huis bevraging bij jongeren
Percentage seksueel actieve jongeren per leeftijd
(Nicaragua)
Gebruik van anticonceptie (Nicaragua)
Seksueel actieve
jongeren met vaste
meisjespartnerjongens
(N=232)
contraceptie
Condoom gebruik(laatste 3
(N=305)
138(59.5%) 155(50.8%)
5 (22.0%)
84(27.5%)
35 (15.1%)
9 (3.9%)
1 (0.4%)
71 (30.6%)
68 (22.3%)
5 (1.6%)
2 (0.7%)
37 (12.1%)
Seksueel actieve jongeren
zonder vaste partner
meisjes
(N=67)
24 (35.8%)
hombres
(N=170)
51 (30%)
19(28.4%) 38(22.4%)
contacten)
pil
Spiraal
Implant
Inyección
4 (6%)
2 (3%)
0 (0%)
3 (4.5%)
-
Persoonlijke en interpersoonlijke factoren die gerelateerd zijn aan
condoomgebruik (Nicaragua)
Multivariate analyses
meisjes
(N=299)
AOR
DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC
Vloer
(ref=aarde)
DETERMINANTS
other type of floor
Religie (ref=No religion)
katholiek
Other
COMMUNICATIE
Geen probleem om over seksualiteit te praten
…
vrienden (ref=No)
2.16
met…
USO DE CONTACEPTIVOS
Condoom bij zich (ref=No)
4.92
REASONS FOR HAVING SEXUAL INTERCOURSE
Wie nam initiatief voor seksueel contact (ref=beiden)
Respondent
Partner
Respondent voelde druk vanwege peers (ref=No)
0.31
0.09
jongens
(N=475)
p
AOR
p
1.95
0.048 *
1.77
0.94
0.042 *
0.838
2.58
<0.001***
0.35
0.034 *
0.023 *
0.001***
0.144
0.025*
Jongeren met een positieve houding ten opzichte van gender gelijkheid
(Bolivia en Ecuador)
• Gebruiken frekwenter anticonceptie:
•
meisjes: OR = 2.28; 95% CI= 1.40-3.72; p< 0.001
•
jongens: OR = 1.61; 95% CI= 1.13-2.29; p< 0.01
• Percipiëren laatste seksueel contact als aangenaam
•
meisjes: OR = 2.22; 95% CI= 1.34-3.67; p< 0.01
•
jongens: OR = 1.49; 95% CI= 1.06-2.11; p< 0.05
• Voelen minder druk om seksueel actief te zijn
•
Meisjes: OR = 0.34; 95% CI= 0.14-0.79; p< 0.05
• Vinden het gemakkelijker om met partner of seksualiteit te
praten
•
Meisjes: OR = 3.02; 95% CI= 1.60-5.71; p< 0.001
Kwalitatief onderzoek: focus groep gesprekken
Het gezondheidscentrum: een obstakel voor toegang tot anticonceptie?
“de hoge graad van criminaliteit in de wijk is een
belemmering voor jongeren om naar het
gezondheidscentrum te komen” (NI)
“Jongeren voelen schaamte om aan de receptie
de reden van consultatie te geven”(BO)
“Jongeren hebben schrik om gezien te worden
door familie of buren” (EC)
“artsen willen geen jongeren op consultatie zonder
de aanwezigheid van de ouders” (NI)
Een uitdaging die noopt tot actie:
Determinanten
van tienerzwangerschap
CERCA
Strategie
CERCA strategie: eigenschappen
Complex
Participatief
Evidence based
Dynamisch
Gecontextualizeerd
In lijn met bestaande
gezondheidssysteem
Interventies
Adolescent-vriendelijke
gezondheidscentra
Seksuele educatie in de wijken
Friends of Youth
Huisbezoeken
Culturele manifestaties
Politieke druk door wijkverantwoordelijken
Communicatie per SMS
…
Impact van interventie: condoom gebruik
Ecuador
Bolivia
Impact van interventie: communicatie over seksualiteit
(Bolivia)
Impact van interventie: gebruik van eerstelijns
gezondheidsdiensten door jongeren (Ecuador)
Gebruik gezondheidscentra door jongeren
Parameter
Interventie (vs controle)
Niet seksueel actief
Estimate
Standard Error
95% confidentie interval
Z
P waarde
0.3351
0.1134
0.1128
0.5573
2.96
0.0031
-0.6282
0.1863
-0.9934
-0.2630
-3.37
0.0007
0.0125
0.0024
0.0079
0.0172
5.30
<.0001
(vs seksueel actief)
Zelfwaardering
Enkele conclusies na de impact evaluatie
We hebben een positief effect gemeten
De interventie (18 maanden) is te kort
Gedragsverandering is complex en vraagt
tijd
Obstakels voor meer impact?
Er zijn meer resultaten dan hetgeen we
hebben gemeten.
Verwachtingen/hoop voor de toekomst:
Kennis verdiepen:
- Verder werken met beschikbare data
- Nieuwe data: kwalitatief onderzoek
Opgedane kennis “wereldkundig” maken
- Wetenschappelijke artikelen
- Congressen
Rol in politieke besluitvorming
- Lokaal
- Nationaal
- Internationaal
Nieuwe onderzoeksvoorstellen:
Nieuwe ideeën:
Promoten van anticonceptie met lange
werking: spiraal of implant
Adria Co: adolescent driven access to
contraception
Onze grootste wens is dat:
Het CERCA onderzoek effectief bijdraagt
tot efficiënte politieke maatregelen die de
gezondheid te goede komt van:
Websites en Wetenschappelijke artikels tot nu toe
-
Website project: www.proyectocerca.org
-
Website congres: www.proyectocerca.com
-
Decat P, Nelson E, De Meyer S, et al. Community embedded reproductive health
interventions for adolescents in Latin America: development and evaluation of a
complex multi-centre intervention. BMC Public Health. 2013 Jan 14;13(1):31.
-
Jaruseviciene L, Orozco M, Ibarra M, et al. Primary healthcare providers’ views on
improving sexual and reproductive healthcare for adolescents in Bolivia, Ecuador,
and Nicaragua. Glob Health Action. 2013 May 6; 20444
-
Jaruseviciene L, De Meyer S, Decat P et al. Factorial validation of the Attitudes toward
Women Scale for Adolescents (AWSA) in assessing sexual behaviour patterns in
Bolivian and Ecuadorian adolescents. Glob Health Action. 2014 Vol 7
Ons wereldwijd onderzoek rond seksuele gezondheid en
rechten steunen?
Fonds marleen temmerman
https://universiteitsfonds.ugent.be/andereprojecten/881
Google: “fonds marleen temmerman”

similar documents