Lync som strategisk verktoy - Terje Storvik

Report
Lync som strategisk verktøy
Uninett konferansen 2013: "Fra skyen og rett i lomma"
Trondheim onsdag 2013.10.02
Sesjon: "Samordnet kommunikasjon"
[email protected]
Leder IT leveransestyring, IT-avdelingen i SINTEF Konsernstab
Teknologi for et bedre samfunn
1
Refleksjoner rundt "oppdraget":
"Lync som strategisk verktøy"
• Forventes det da et top-down resonnement der det er konsistent mapping
mellom SINTEFs visjon, hovedmål, hovedstrategi, delstrategier osv – altså i
forretningsstrategien til SINTEF - og ikke minst hvordan Lync som verktøy er
forankret og understøttet i SINTEFs IT-strategi?
• Eller - forventes det at SINTEFs skal fortelle om sin relativt lange erfaring med
samhandlingsverktøyet Lync, litt om integrasjonene med andre verktøy, hvorfor vi
valgte det og hva som vi ser som nytten og fordelene med det?
Jeg har valgt den siste tilnærmingen, den er enklest å beskrive, og vil nok ha størst
nytteverdi for dere i salen.
Teknologi for et bedre samfunn
2
Samordnet kommunikasjon =
Unified communication (UC), Wikipedia (US):
• UC er ikke strengt definert, kan ha flere ulike betydninger
• Integrasjon av ulike real-time kommunikasjonstjenester - og ikke-real-time
tjenester
• UC er ikke ett produkt, men kan være flere som integreres
• UC-tjenestene benyttes via ulike devicer og via flere "kanaler" / "media"
• UC-tjenestene kan integreres med "hylle-vare" som Outlook osv.
• Måten integrasjonen gjøres på og graden av "sømløshet" avgjør hvor bra det blir
Teknologi for et bedre samfunn
3
UC-tjenester / egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Call control and multimodal
communication
Presence
Instant messaging
Unified messaging
Speech accsess and personal
assistant
Conferencing (audio, web,
video)
Collaboration tools
Mobility
Business process integration
(BPI)
Software to enable business
process integration
Figur og elementer fra UCIF.org (Unified
Communication Interoperability Forum)
Teknologi for et bedre samfunn
4
SINTEF
• har hovedsete i Trondheim og er Skandinavias største uavhengige
forskningsselskap
• SINTEF har eksistert i vel 60 år og består av 8 faginndelte institutter
organisert som en non-profit stiftelse og fire AS'er
• Vel 2000 ansatte fra 70 ulike nasjoner med 73% forskere og der 51% av disse
har doktorgrad, 1/3 er kvinnelig ansatte.
• SINTEF har kunder i mer enn 60 land og kjører vel 7000 prosjekter for 3000
kunder årlig. Dette gir en brutto årlig omsetning på ca 3 milliarder,
overskuddet benyttes til investeringer i laboratorier og vitenskapelig utstyr,
600 mill er investert de siste 5 år.
• SINTEFs visjon er: "Teknologi for et bedre samfunn"
• SINTEFs hovedmål de siste år er intet mindre enn: "SINTEF skal bli Europas
mest anerkjente konsern for oppdragsforskning"
• SINTEF har en hovedstrategi brutt ned på de tre fokusområdene: "Kunder,
Fag og Folk" med delmål og de fire grunnverdiene: Ærlighet, Raushet, Mot
og Samhold.
•
Teknologi for et bedre samfunn
5
Utvikling krever endring på "alle" områder
•
Mennesket er et vanedyr - som tenker for analogt og lineært, og ofte motsetter seg
adferdsendring
•
Teknologi utvikles raskere – og den tas raskere i bruk (forventningene og mulighetene øker)
•
Kunnskapsevnen går opp – holdbarheten på kunnskap går ned (just-in-time)
•
Det digitale nettverkssamfunnet – samarbeid på tvers (tverrfaglighet, på tvers av org.)
•
SINTEFs mål om å bli mest anerkjent – setter krav til omstillingsevnen
•
SINTEF som organisasjonsstruktur må utfordres
•
Forskerkultur, stabskultur og ledelseskultur må utfordres
•
Organisasjonen og menneskene må bli smartere først – nye smarte arbeidsprosesser må
understøttes
•
De nye samhandlingsmåtene internt og med samarbeidspartnerne må skape forenkling og være
mer effektive
•
Roller og spilleregler må være tydelige slik at nødvendig kommunikasjon og samhandling
understøttes, resten fjernes ("cut the crap")
Teknologi for et bedre samfunn
6
SINTEF's ståsted før valg av Microsoft OCS / Lync
• SINTEF hadde mye Microsoft-sw fra før
• SINTEF hadde "eldre" ulike videokonferanseløsninger som ikke var enkle å
benytte og manglet god interoperabilitet
• Hadde både tradisjonell fast-telefoni og høy mobiltelefon-tetthet
• Alle hadde stort sett bærbare PC'er og gjerne med kamera integrert
• Hadde en eldre nettverksinfrastruktur som ikke var homogen og ikke kunne
understøtte nye nettverkstjenester
Teknologi for et bedre samfunn
7
SINTEF ønsket å oppnå med ny løsning:
• Integrering av videokonferanse, mobiltelefoni og PC-løsninger (AD
/ Exchange / Outlook og Lync) i "kjernen" slik at kommunikasjon
og møter kan avholdes mer fleksibelt (uavhengig av møterom /
lokasjon og device)
• Online meetings er en stor fordel (Outlook-innkalling til virtuelle
møter) samt sømløs integrasjon mobiltelefon (og nummer) samt
Lync-telefoni (ip-telefoni via AD-brukeren). Frigjør deg fra lokasjon.
• Robust (virker likt "hver gang") og redundant løsning ("non stop")
der uavhengige komponenter virker dersom en del av løsningen
stopper
• Prinsippiell forskjell mellom Cisco / Tandberg den gang og MS /
Polycom på hvor "kjernenært" denne integrasjonen kunne gjøres –
samt hvordan skalerbarheten var understøttet av
lisensieringsmodeller og utbyggbarhet av løsningen
• Vi hadde Netcom som mobiloperatør, og vi var blant de første
kundene deres som realiserte Lync-integrasjon med SIP-trunc,
presence og sømløs ringing (Lync<-mobilnr). Vi kan legge igjen
selve mobiltelefonen hjemme og få inn mobilsamtalene via Lync
på jobb, ringer vi fra Lync til mobil vises vårt mobilnummer hos
mottageren
Teknologi for et bedre samfunn
8
Hva kan en oppnå med UC?
• Forenklet brukerterskel gjør at en kan innføre UC uten mye
opplæring (e-læring, korte bruksanvisninger og demo på
lunsjmøter)
• Når "early adopters" tar det i bruk og begynner å Lync-ringe andre
eller kalle inn de øvrige til "online meetings", sprer bruken seg
raskt
• Deling av applikasjoner (word, PP osv.) eller hele desktop'en kan
understøtte godt online samarbeid uten at en sitter i samme
fysiske rom
• Dynamisk organisasjon, ha fleksibel kalender for raskt å kunne
avklare / beslutte. Eks. vil en kunne oppnå at ting en tidligere ikke
fikk avklart før alle impliserte hadde felles ledig kalendertid og
kunne møtes fysisk, nå kan avklares mer smidig og tidligere.
• En sparer altså både medgått tid for en avgjørelse samt at denne
avgjørelsen kan tas mye tidligere i kalendertid
• Obs: Lyd-devicene (USB, jackplugg, Bluetooth osv.) må "temmes"
Teknologi for et bedre samfunn
9
Online meeting
Teknologi for et bedre samfunn
10
• Typisk "nattmøte"
• 08:00 fredag morgen
• Hjemme i eget bosted
• Iført slåbrok / morgenkåpe
• Og masse kaffe tilgjengelig
• Etter frokost - før
tannpussen
Teknologi for et bedre samfunn
11

similar documents