Iekštelpu gaisa kvalitāte

Report
Latvijas Ārstu biedrība
Openminded.lu
Telpa, kurā mācās,
atpūšas, sporto bērns
un pieaugušais
Ivars Vanadziņš, Dr.med.,
Darba drošības un vides veselības institūts,
Rīgas Stradiņa universitāte
Kontakti: [email protected]
Rīga, 30.04.2014..
1
Ievads
 Telpa – kurā mācās, atpūšās, sporto un uzturās
bērns un pieaugušais....
 Citiem vārdiem sakot – iekštelpas!
 Ļoti plaši formulējams jēdziens – ietver sevī ļoti
daudzas lietas!
 Pamatā tomēr:
»Iekšteplu gaisa kvalitāte
- Vēdināšana, mikroklimats
- Materiāli un citi aspekti
»Telpās esošās Iekārtas – aprīkojums (mēbeles,
piederumi u.c.)
2
Ievadam
 Kas tad rada lielākās problēmas?
 2 aspekti!
»Neredzamās/nejūtamās sekas – vai vismaz ne
uzreiz jūtamās – pamatā viss, kas saistīts ar
ķīmiskajām vielām, putekļiem – specifiska un
nespecifiska ietekme
»Labāk pamanāmās/redzamās sekas – nelaimes
gadījumu riski, muskuļu skeleta sistēmas riski
(salīdzinoši ātri parādās sāpes) u. c.
 Apzinoties sekas, varam labāk saprast, ar ko
un kā cīnities!
3
Vai Jums pēdējā gada laikā ir bijušas sāpes, kas
ilgākas par 3 dienām?
(Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013: darba ņēmēji,
n=2383)
%
2013
Jā, ir
34
Nē, nav
Grūti pateikt/NA
65
1
 Sievietēm (38,6%) sāpes ir bijušas biežāk nekā vīriešiem
(28,9%).
 Vecāka gadagājuma respondentiem pieaug arī sāpju
biežums (18-24 gadi – 25,4%, 25-34 gadi – 26,8%, 3544 gadi – 34,8%, 45-54 gadi – 39,9%, 55-80 gadi –
37,5%).
4
Kurā (-ās) ķermeņa daļā (-ās) Jums bija sāpes?
(Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013: darba ņēmēji,
kuriem pēdējā gada laikā ir bijušas sāpes, kas ilgākas par
3 dienām, n=814)
%
Muguras lejasdaļā
59
Sprandā
28
Kājās
26
Rokās
25
Galvassāpes
22
Kunģī/vēdera dobumā
6
Zobu sāpes
2
Sirds darbības traucējumi
1
Maņu orgānos (acīs/ausīs)
1
Plaušas, kakls, elpceļi
1
Citur
Grūti pateikt/NA
0,2
1
 Sievietes visbiežāk ir minējušas sāpes sprandā (31,4%) un
galvassāpes (28,9%), bet vīrieši – sāpes muguras lejas daļā (63,5%)
5
Kā jūs rīkojāties sāpju dēļ?
(Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013: darba ņēmēji,
kuriem pēdējā gada laikā ir bijušas sāpes, kas ilgākas par
3 dienām, n=810)
%
Turpināju strādāt, neko nemainot
51
Izmantoju slimības lapu
27
Mainīju darba tempu
8
Mainīju darba metodes vai paņēmienus
5
Lūdzu nosūtīt uz obligāto veselības pārbaudi
3
Apmeklēju ārstu
3
Saīsināju darba laiku
3
Strādāju no mājām
2
Izmantoju dažādas procedūras, fizioterapeita
pakalpojumus
Slimoju brīvdienu laikā/atvaļinājumā/tajā laikā
nestrādāju
Atprasījos no darba/samainījos ar kolēģiem
Mainīju darba vietu
2
1
1
0,4
Cits variants
1
Grūti pateikt/NA
1
6
Kāpēc īpašam fokusam būtu jābūt
bērniem/jauniešiem?
Bērni / Jaunieši ir vairāk apdraudēti, jo:
»Organisma atīstība tuprinās pat līdz 20-25
gadu vecumam!
»Fizioloģiskajam vecumam neatbilstoši
apstākļi vai darbs (smagumu pārvietošana,
troksnis, vibrācija, ķīmiskās vielas u.c.) var
būtiski ietekmēt organisma attīstību un
veselības stāvokli visā tālākajā mūžā
»Latvijā ļoti daudz piemēru!
7
Iekštelpu gaisa kvalitāte
(Indoor air quality IAQ)
 Kas pamatā veido?
» Iekštelpu klimats (toC, mitrums, gaisa
plūsmas ātrums, ventilācija)
» Gaisa kvalitāte (ārējā gaisa ietekme, emisijas
telpā, putekļi, tīrība, platība, smakas u. c.)
» Vizuālā vide (noslēgtība, apgaismojums,
dienas gaisma, āra skats u. c.)
» Akustiskā vide (troksnis, mūzika, sarunas)
 Iekštelpu ekspozīcija cilvēkam ~ 90%
8
Iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāji:
Oglekļa dioksīds
Mikroklimata rādītāji: temperatūra,
mitrums, gaisa kustības ātrums
Putekļi (putekļu daļiņas), t.sk.,
nanodaļiņas
Gaistošie organiskie savienojumi
(GOS's) - trihloretilēns, benzols, toluols,
spirti, policikliskie aromātiskie
ogļūdeņraži, pesticīdi, aldehīdi u.c.
Formaldehīds
Ozons un slāpekļa oksīdi
9
Iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāji:
Mikroorganismi un citi bioloģiskie
piesārņotāji – vīrusi, pelējuma sēnes,
baktērijas, nematodes, amēbas,
ziedputekšņi, blaugznas, un ērces.
Neorganiskās gāzes – amonjaks,
sērūdeņradis, sēra dioksīds
Oglekļa monoksīds
Radons
Azbests un sintētiskās šķiedras
(mminerālvates)
Tabakas dūmi
10
Galvenie iekštelpu gaisa
piesārņojuma avoti
Atmosfēras piesārņojums
Telpu apdares un mēbeļu materiāli
Antropotoksīni (400 ķīmiskās vielas!)
Kurināmā un gāzes sadegšanas
galaprodukti
Sadzīves ķīmijas un higiēnas līdzekļi
11
12
Oglekļa dioksīda paaugstinātas
koncentrācijas ietekme uz veselību
 Paaugstināta ogļskābās gāzes koncentrācija
gaisā var izsaukt subjektīvi nepatīkamas sajūtas:
» nogurumu,
»nelabuma sajūtu,
»pulsa paātrinājumu, paaugstinātu
asinsspiedienu un ādas temperatūru,
»galvas sāpes,
»fizisko un garīgo darba spēju pazemināšanos;
 Telpās ar neesošu vai sliktu ventilāciju,
pārsniedz normu pat 3-4 reizes!!!
13
Mikroklimata rādītāju ietekme uz
veselību – gaisa mitrums
 Zems relatīvais gaisa mitrums palielina statisko
elektrību, kas izraisa diskomfortu un var traucēt
datoru izmantošanu,
 augsts mitruma līmenis rada kondensāciju ēkas
struktūrā uz iekšējās un ārējās virsmas un sekojošu
pelējuma sēnīšu, piepju attīstību.
 Zems relatīvais gaisa mitrums palielina darbinieku
sūdzības par acu kairinājumu, sausu roku un sejas
ādu.
 Augsts mitruma līmenis kopā ar paaugstinātu gaisa
temperatūru var traucēt situma apmaiņu starp
cilvēka organismu un apkārtējo vidi, kas rezultātā
var novest pie organisma pārkaršanas.
14
Mikroklimata rādītāju ietekme uz
veselību – gaisa temperatūra
 Vispiemērotākā gaisa temperatūra telpā ir tā,
pie kuras cilvēks jūtas vislabāk.
 Siltuma avoti telpā var izstarot tik lielu siltuma
daudzumu, kas izsauc organisma pārkaršanu.
15
Mikroklimata rādītāju ietekme uz
veselību – gaisa kustības ātrums
 Telpās gaisa kustību veicina ventilācija, tādējādi
apmainot piesārņoto gaisu pret tīrāku gaisu.
 Ja telpā nav nodrošināta optimālā gaisa kustība,
tad var tikt traucēta vienmērīga gaisa apmaiņa
telpā, kā arī siltuma atdevi starp organismu un
apkārtējo vidi.
 Taču pārlieku liela gaisa kustība telpās rada
caurvēju, kas var izsaukt diskomfortu un
saaukstēšanos.
16
Putekļu daļiņas iekštelpu gaisā
 Putekļu daļiņām ir gan āra, gan iekštelpu
izcelsme. No āra daļiņas var tikt ienestas,
piemēram, ar apaviem, kā arī mehāniskā
ventilācijas sistēma var būt putekļu daļiņu avots.
 Putekļu daļiņu iekštelpu raksturīgākie
piesārņotāja avoti:
»biroju tehnika (printeri, kopētāji, dokumentu
arhivēšanas procesi u.t.t.),
»telpu apdares materiāli (piemēram, mīkstais
grīdas segums u.c.),
»telpu uzkopšanas process, izmantojot gan
tehniskos, gan ķīmiskos līdzekļus.
17
Putekļu daļiņu ietekme uz veselību:
 Pārmērīgs respirablo putekļu (PM2,5)
daudzums var izraisīt alerģiskas reakcijas,
piemēram, sausas acis, kontaktlēcu
problēmas, deguna, kakla un ādas
kairinājumu, klepošanu, šķaudīšanu u.c.
18
Gaistošie organiskie savienojumi
(GOS):
 Pētījumi norāda, ka daudzas telpas ir
piesārņotas ar dažādiem ķīmiskiem
savienojumiem, kas telpās nonāk caur
ventilācijas sistēmām, atvērtiem logiem no
apkārtējās vides, kā arī darba procesa laikā
(printējot, kopējot, laminējot u.t.t.) un veicot
uzkopšanas darbus.
19
Gaistošo organisko savienojumu
ietekme uz veselību
Ilgstoša gaistošo organisko savienojumu
ietekme uz nerūpnieciskās vides
cilvēkiem var izraisīt:
» ādas un gļotādas kairinājumu,
»elpošanas sistēmas traucējumus,
»alerģijas,
»CNS darbības (galvassāpes, nogurums,
reiboņi, slikta
traucējumus.
dūša,
vemšana)
u.c.
20
Mikrobioloģiskais piesārņojuma
ietekme uz veselību
 Bioloģiskie piesārņotāji izraisa tādus veselības
traucējumus kā šķaudīšanu, asarojošas acis,
klepu, reiboni, aizdusu, gremošanas traucējumus
un drudzi.
 Hroniska saskarsme ar lielāko daļu no sēnītēm
var izraisīt alerģiskas reakcijas.
21
Bioloģiskais
piesārņojums
 no cilvēkiem (mikrobi, vīrusi)
 no vides apstākļiem (pelējums,
putekļu ērcītes)
Legionella
22
Slimo ēku sindroms
 Termins slimo ēku sindroms ieviests 20.gs. 80.
gadu sākumā un jau sākotnēji tika saistīts ar
nespecifiskiem simptomiem.
 Šos simptomus nevar saistīt ar specifisku slimību
un parasti tie arī nav identificējami saistībā ar
konkrētu cēloni.
 Svarīgākais nosacījums ir saistība ar konkrētu
ēku vai telpu.
 Šie simptomi nav saistīti ar draudiem dzīvībai,
tomēr tie ir traucējoši, izraisa diskomfortu, ir
saistīti
ar
veselības
pasliktināšanos
un
pazeminātu darba produktivitāti .
23
Slimo ēku sindroms
 SĒS tiek definēts kā simptomu komplekss, kas
ietver deguna, acu gļotādu iekaisuma reakcijas,
neproduktīvu klepu, galvassāpes, nogurumu,
miegainību, sausu ādu, reiboņus, apgrūtinātu
elpošanu, elpceļu infekcijas, alerģijas.
 Šiem simptomiem ir subjektīvs raksturs, retāk ir
arī klīnisks apstiprinājums, bet raksturīgi ir tas, ka
šie simptomi ir vairākiem darbiniekiem un
regulāri, atrodoties konkrētajās telpās.
24
Slimo ēku sindroms
Lai apgalvotu, ka sūdzības ir saistītas
ar telpas gaisa problēmām un
klasificētu tās kā SĒS, simptomu
biežumam jābūt vismaz 1-3 reizes
nedēļā viena mēneša laikā.
Parasti visi šie simptomi ātri pāriet vai
mazinās, ja darbinieks atstāj savu
darbavietu, vai iziet no ēkas.
25
Kas ir iemesls SĒS?
 50% - ventilācija
 30% - piesārņojuma avots telpā
 10% - kaitīgo vielu iekļūšana telpās no
āra
 10% - nezināms izraisītājs, kombinēts
izraisītājs
(NIOSH, ASV, 2005.dati)
26
75,4
Faktori
Putekļi
62,3
Pazemināta
temperatūra
58,9
Caurvēj š
59,3
58,5
67,0
51,5
46,7
Sauss gaiss
Paaugstināta
temperatūra
41,6
46,1
Nepatīkama
smaka
40,8
42,2
Mainīga telpas
temperatūra
34,9
42,9
30,9
28,0
Smacīgs gaiss
0,0
Studentu
vērtējums par
telpu gaisa
kvalitāti RSU
auditorijās
20,0
40,0
60,0
80,0
%
Bieziņa
M.Baķe, 2011
Grindeļa
27
87,3
79,1
82,8
75,0
Miegainība, gausums
Nogurums
Koncentrēšanās grūtības
53,8
Simptomi
Deguna kairinājums
19,0
16,1
16,0
15,1
14,7
14,9
14,1
14,6
11,2
12,4
9,3
6,7
6,7
Acu niezēšana, karinājums
Sausa, apsārtusi sejas āda
Galvassāpes
Aizsmakusi, sausa rīkle
Sausa, apsārtusi roku āda
Klepus
Iekaisušas ausis
67,5
26,2
1,5
0,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Sūdzības par pašsajūtu
M.Baķe, 2011
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
%
Bieziņa
Grindeļa
28
Telpu iekārtojums?
Svarīga, bet maz novērtēta lieta!
Svarīgākais:
»Ergonomika
- Ļoti slikti un nepārdomāti risinājumi
kombinācijā ar mūsu pašu uzvedību
- Traģiska situācija «mājas birojos»!
»Izvēlētie materiāli
- Pērkam lētāko un ne labāko....
»Drošības apsvērumi un nelaimes gadījumu
riski
- Elementāras lietas, piemēram, vadi, kabeļi,
kāpnes u.c.
29
30
30
Ko tad piedāvā un pērk vecāki?
31
32
32
33
34
35
Svarīgākais - Displejs
 Attālums līdz displejam 60cm (15cm)
 Augšējā mala acu līmenī vai nedaudz zem tā
 Tieši pret lietotāju!
 Viegli pagriežams un noliecams
 Viegli regulējama kontrastainība un gaišums
 Ieteicams izmantot liela izmēra rakstu zīmes,
vienkāršus fontus, Ieteicams - tumši burti uz
gaiša fona
 Elektromagnētiskais starojums?
 Attēls stabils bez mirgošanas
36
36
Darba drošības un vides veselības
institūts
37
38
38
39
40
Secinājumi
Iekštelpu kvalitātei var būt ļoti liela
nozīme gan «augošu organismu»
attīstībā, gan jau strādājošu cilvēku
veselībā un labsajūtā
Virkne problēmu un kļūdu ir mūsu pašu
radītas
Virknei lietu trūkst arī adekvāta
normatīvā regulējuma
Zinot pamata prasības un problēmas,
lielāko daļu problēmu varētu novērst!
41

similar documents