Danmarks Miljøportal

Report
Danmarks Miljøportal, den 11. december 2014
Hvad er DMP for en størrelse?
2
Formål og finansiering
• Danmarks Miljøportal - Offentlige miljødata ét sted
Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem
kommuner, regioner og Miljøministeriet. Samarbejdets
formål er at samle miljødata ét sted, skabe digitale
løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og formidle
miljødata til myndigheder og offentlighed.
• Financiering i 2013
• 45% Staten – 15,9 mio (inkl. Åv)
• 45% Kommunerne – 15,9 mio
• 10% Regioner – 3,5 mio
3
Organisering af DMP”
4
Hvem sidder i grupper mm
http://www.miljoeportal.dk/omdmp/mf_grupper/Sider/de
fault.aspx
Bestyrelsen: Eva Kanstrup (Herning) og Hans Fredborg (RM)
Stabsgruppen: John Ryan Pedersen (RM)
Natur: Ann Ammitzbo og Eva Christensen (Favrskov), Tom
Birch Hansen (RM)
Overfladevand: Morten Hundahl (Syddjurs), Søren Brandt
(Herning), Jørgen Jørgensen (Viborg)
Jord: John Ryan Pedersen (RM), Tina Rømer (Glostrup)
Arealinformation: Bente Neerup (Hjørring)
5
De 5 strategiske indsatsområder
(2013 – 2017)
• Datagrundlag.
Styrke og sikre et ensartet datagrundlag med en høj af
opdateringsfrekvens.
• System- og driftsmiljø.
Sikre et stabilt, hurtigt og billigt driftmiljø så
penge kan frigøres til udvikling.
• Nye data og fagområder. Optage og udstille data fra nye fagområder
og nye data fra eksisterende. FODS 8.1.
• Digital effektivisering af arbejdsgange.
Lette myndighedernes
arbejdsgange ved at gøre data nemt tilgængelige og nemt opdaterbare.
• Information af offentligheden.
Ifølge Århus konventionen
medvirker viden om miljøet til værn om miljøet. DMP skal lette
offentlighedens adgang til miljødata. Primært via Danmarks Arealinformation
(DAI).
6
Hvad påvirker os
• Danmarks Arealinformation (løbende nye lag og fagdatavinduer,
nu næsten med indvindingsoplande)
•
•
•
•
Nyt påbudslag og Områdeklassificering (DAI)
B-boringer, Jupiter og GeoGIS2020 (1. kvt. 2015)
Dkjord (det mærker I ikke )
Screeningsværktøjet (flyttes til DMP miljøet til vinter og
integreres med JAR)
•
•
•
•
Klageportalen (starter den 23. oktober)
Jordportalen (testes nu i RH området)
Standat (NST har forpligtelsen til løbende opdateringer)
Rapportserveren (flyttes forhåbentlig snart til driftmiljøet og
underlægges brugerstyringen)
7
Link til RM systemer
JAR test
http://jar-test.rm.dk/Jar.Web
JAR drift
http://jar.rm.dk/Jar.Web
RM rapportserver
https://milrap.rm.dk/Reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath
=%2fTil+alle&ViewMode=List
Kommer snart….. Mobilapp
8
Link til DMP systemer
Miljøportal rapportserver til DKjord
http://dmpdkjprodsql02.cloudapp.net/Reports/
Danmarks Miljøportal
http://www.miljoeportal.dk/Sider/Forside.aspx
Klageportalen
http://nmkn.dk/
9
DMP undervisning
Roadshow – undervisning. Vesthimmerland 4. feb.
• http://www.miljoeportal.dk/omdmp/RoadShow/Sider/d
efault.aspx
Webinarer. Næste gang 15. dec.
• http://www.miljoeportal.dk/omdmp/undervisning/Sider
/default.aspx
Oprettelse af påbud
•
http://www.miljoeportal.dk/Dokumenter%20alle/Hvordan%20man%20registrerer%20igang
v%C3%A6rende%20p%C3%A5bud%20p%C3%A5%20DAI_Opl%C3%A6g%20Brugerseminar%20201
4_Tina%20R%C3%B8mer%20Glostrup%20Kommune.pdf#search=p%C3%A5bud

similar documents