Se modellen for hvordan COWI griber arbejdet

Report
Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©
Fra affald til forretning!
Projekt "Rethink business" handler om at styrke din virksomheds forretning. Det kan
være i forhold til indkøb af materialer, restproduktion, produktdesign eller i
anvendelsen og genanvendelsen af det eller de produkter, som I producerer. Det kan
også styrke jeres omdømme eller gøre jer mindre sårbare overfor prisstigninger eller
leveranceproblemer på råvarer.
Omdrejningspunktet er at skabe forretning ved at finde det affald og de
spildstrømme, der opstår fra produkter produceres til det færdige produkt ikke
anvendes længere. Mange af de virksomheder, der har fundet måder at minimere
affalds og spildstrømme, har også fundet nye indtjeningsmuligheder – ofte ved at
gøre affald og spildstrømme til en ressource i egen eller andres produktion. Det har
skabt mindre affald, mere forretning og større ressourceeffektivitet.
Region Midtjylland vil meget gerne invitere din virksomhed til at deltage i et projekt,
som ser, hvor der kan være nye indtjeningsmuligheder for din virksomhed. Det
betyder ikke nødvendigvis store ændringer. Men det kræver, at I som virksomhed er
klar til engagere jer i et forløb, hvor vi sammen stiller spørgsmål, som kan skabe nye
forretningsmuligheder, der kan realiseres.
1
15 OKTOBER 2012
RETHINK BUSINESS
Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©
Projektet
Baggrund og forløb.
Ideen til projektet er opstået ved at flere og flere danske og udenlandske
virksomheder har skabt lavere produktionsomkostninger, mere innovation og flere
indtjeningsmuligheder ved at se på det affald og spildstrømme, som opstår i
indkøbet, produktionen og anvendelsen af deres produkt.
Vi har lært, hvad virksomhederne har gjort, og vi har
samlet erfaringerne, så de kan inspirere virksomheder i
Region Midtjylland. Det har vi gjort ved at lave et
forløb, der er vist i figuren til venstre.
De fire faser er:
1. Rekruttering, hvor vi drøfter, hvad der motiverer jer,
og hvor I gerne vil fokusere.
2. Innovation, hvor vi skaber en bruttoliste af ideer til
nye indtjeningsmuligheder – og vurderer hvilke der
er de mest lovende.
3. Afprøvning, hvor den eller de mest lovende ideer
tilpasses jeres forretning.
4. Omstilling, hvor ideen sættes i drift i den form og i
det omfang, der passer jer bedst
2
15 OKTOBER 2012
RETHINK BUSINESS
Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©
Projektet
(Bruttoliste af) aktiviteter som I inviteres til at deltage i.
1. Rekruttering
› Opstartsmøde med jeres ledelse og nøglemedarbejdere til projektet.
› Input til og godkendelse af handlingsplan, der beskriver projektaktiviteter.
2. Innovation
› Redskaber til innovation (f.eks. på workshop i RM med andre virksomheder)
› Udvikling af ideer (f.eks. på halvdagsworkshop(s) med mellemliggende opgaver)
› Udarbejdelse af business case for mest lovende ideer (med vejledning)
› Dialog med leverandører, kunder eller partnere og muligt samarbejde om udvikling af ideen/ideerne
3. Afprøvning
› Statusmøde om fremdrift og behov for vejledning
› Redskaber til afprøvning (f.eks. på workshop i RM med andre virksomheder)
› Test af ide i jeres virksomhed (med det fokus og omfang, som I vælger)
› Udarbejdelse af forretningsplan for afprøvede ideer (med vejledning)
4. Omstilling
› Statusmøde om fremdrift og behov for vejledning
› Redskaber til omstilling (heldagsworkshop i RM med andre virksomheder)
› Omstilling så de afprøvede ideer forankres i jeres virksomhed (med det fokus og omfang, som I vælger)
› Udarbejdelse af implementeringsplan, så ideernes potentielle udnyttes fuldt ud (med vejledning)
3
3 OKTOBER 2012
RETHINK BUSINESS
Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©
Hvad vi tilbyder - og forventer
Vi tilbyder:
› Et struktureret forløb med formål om sammen at styrke jeres forretning
› Gratis vejledning med afsæt i de erfaringer andre virksomheder har gjort
› Gratis vejledning fra specialister i grøn forretningsudvikling, innovation og tekniske
løsninger i produktionen og affaldshåndteringen
› Gratis dokumentation og kommunikation af projektet
› Gratis hjælp fra studerende med speciale i grøn forretningsudvikling.
Vi forventer:
› Ledelsesopbakning og ledelsesfokus på projektets forløb og resultater
› Vilje til at investere de nødvendige medarbejderressourcer i projektet
› Vilje til at udvikle og afprøve nye forretningsmuligheder
› En åbenhed om potentielt i at ændre i jeres indkøb, produktdesign, produktion, salg
og samarbejdsrelationer – hvis det skaber værdi for jer
› Vilje til at fortælle omverdenen om jeres erfaringer og succeser med projektet
4
15 OKTOBER 2012
RETHINK BUSINESS
Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©
De store linjer
Baggrunden for projektet
Verden oplever nu et stigende pres på mange ressourcer. Igennem de sidste 10 år er
priserne på stort set alle råvarer steget og er nu nået et historisk højt prisniveau. Det
presser virksomhedernes indtjening og i nogle tilfælde forsyningssikkerhed, og det
sætter stor fokus på ressourceeffektivitet.
Det fokus har skabt kreativitet i og imellem virksomhederne. Det har ofte styrket et
tværgående samarbejde med leverandører, kunder og samarbejdspartnere om
sammen at skabe nye løsninger. Målet er, at det, der bliver smidt væk, kan gå tilbage
til producenten, eller tilbage i naturen, uden at gør skade og med nye
indtjeningsmuligheder.
En analyse foretaget af McKinsey viser, at det økonomiske potentiale ved en mere
ressourceeffektiv produktion er stor. Ved at cirkulere mindre end en fjerdedel af alle
materialer i EU estimeres det, at besparelsen årligt vil være 3.400 milliarder kroner.
En genanvendelse af f.eks. bygningsmaterialer, elektronik, skibe og biler kan skabe
fordele for både miljøet og økonomien.
Nøgleord: ressourceeffektivitet, genanvendelse og nye samarbejdsformer.
5
15 OKTOBER 2012
RETHINK BUSINESS
Rethink business – join the circular economy revolution: potentiale og behovsafklaring ©
Nye forretningsmuligheder
Materialer
6
Anvendelse
Produktion
1
3
Re-design
Funktionssalg
2
4
Branding
Funktionalitet
Genanvend
7
Service
5
Spildstrømme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
Angiv venligst COWI som
kilde ved anvendelse af figur.
Re-design: kan genanvendte materialer anvendes / kan produktet designes til genanvendelse?
Branding: kan produktet sælger med et større fokus på miljøpåvirkningen?
Funktionssalg: kan produktet sælges som en funktion: betaling for forbrug eller ydeevne?
Funktionalitet: kan enkle produktjusteringer opfylde andre/nye kunde(rs)behov?
Spildstrømme: kan restproduktion (affald og ressourcer) anvendes af andre virksomheder?
Returnering: kan produkter tages tilbage med henblik på genanvendelse eller ny produktion?
Service: kan der sælges rådgivning/support i tilknytning til produktets an-/genanvendelse?
15 OKTOBER 2012
RETHINK BUSINESS

similar documents