TPM Klub

Report
TPM Klub
2011.12.06.
Alapszabályok
• Kötetlen viselet
• Tegeződés
• Reklámmentesség
Program
Az OEE fogalma, összetevői, célja
Dr. Péczely György
A.A. Stádium Kft.
Ember/emberóra
5 veszteség az
ember oldaláról
Menedzsment v.
Mozdulat v.
Elrendezési v.
Gép/gépóra
Összes
Összes
Tervezett munkaórák
Tervezett órák
Nettó munkaórák
Kihasznált órák
7 veszteség az
eszközök oldaláról
+ a tervezett leállás
Tervezett állás
Váratlan hibák
Hatékony
munkaórák
Hatékony órák
Értékteremtő
munkaórák
Értékteremtő
órák
Automatizáció
hiánya
Átállás
Szerszám v.
Indítási v.
Ellenőrzési
és módosítási v.
Mikroleállások
Energia
Anyag
A források oldala
Segédanyag,
eszközjavítás
Sebességvesztés
Selejt,
újramegmunkálás
OEE = Teljes produktív idő / Üzemidő
Tervezett
leállás
Munkaidőalap
Tényleges üzemidő
Leállási
veszt.
Üzemidő
Üzemszünet
Csoportgyűlések
Szakmai rendezv.
Tervezett karb.
Átépítés, felújítás
Üzemzavarok
Átállási veszteség
Rendelkezésreállási mutató
Telj.
veszt.
Szerszámcsere
Hasznos
üzemidő
Üresjárat, mikroáll.
Teljes
produktív
idő
Hiba
veszt.
Sebességvesztés
Selejt, újramegmunk
Indítási selejt
Nincs ember a gépre, nincs anyag, stb?
Teljesítmény
mutató
Minőségi
mutató
Profit – vállalati lét - karbantartás
Könnyű mérni
Munka, anyag, tartalék
alkatrész, külsők, rezsi
Nehezen, de
mérhető
Alig hat a
profitra
Jelentősen hat
a profitra
Átállás, beállítás
Kényszerleállások
mikroleállások
sebesség csökkenés
selejt
indítási veszteség
Késői szállítás
Mérése szinte
7/X
lehetetlen
A lehetőségek rossz kihasználása
Rugalmatlanság
Létfontosságú
Rossz imidzs
OEE
•
•
•
•
Overall Equipment Effectiveness
Overall Equipment Efficiency
Általános Berendezés hatékonyság
Hatásfok = Tényleges/”Tökéletes”
Az OEE
• Magyarországi átlag 45…55 % között van
• Hasonló vagy rosszabb a helyzet a volt szoc.
táborban
• A fejlett ipari államokban 60…70 %
• A TPM-es cégeknél 80…90 %
• Mit jelent ez?
Általános berendezés
hatékonyság (OEE) mérése
• Három részből tevődik össze:
– Rendelkezésreállási mutató
– Teljesítmény mutató
– Minőségi mutató
OEE= RM x TM x MM
RM
TM
MM
Általános berendezés hatékonyság (OEE)
mérése
• Rendelkezésreállási mutató GM=
A gép ténylegesen megtett futása (T
A gép tervezett futási ideje
tényleges)
(T tervezett)
• Teljesítménymutató TM=
Tervezett ütemidő (ttervezett) x Gyártott darabszám (ngyártott)
A gép tényleges futási ideje (T tényleges)
• Minőségi mutató MM=
Gyártott (n gyártott) - Selejt (S) – Újra-megmunkálandó (UM)
Gyártott darabszám (n gyártott)
Általános berendezés
hatékonyság (OEE) mérése
OEE= RM x TM x MM, azaz
t tervezett x (n gyártott – S – UM)
T tervezett
= Tényleges/”Tökéletes” = Hatásfok
Az OEE számítás lényege
Példa :
OEE
68%
Az igazi kérdés:
- a veszteségek mértéke
- szerkezete
Veszteségek
32%
Az OEE mérés céljai
1. Mint minden mérés esetében
• Tény alapú döntéshozatal
– Hová telepítsek új gépeket?
– Melyik gyárat zárjam be?
– Ki kapjon jutalmat vagy büntetést
• Vigyázat! Becsaplak benneteket!
– Erre sokan használják, de ez
–HELYTELEN!
• A tény alapú döntéshozatal fontos, de nem
így!
Tény alapú döntéshozatal (folytatás)
• Hol kell fejleszteni?
– Beruházás
– Javítás
– Képzés
– Folyamat fejlesztés
• Merre haladok?
• Be kell-e avatkozni?
• Bármilyen jutalom vagy retorzió az
eredmények torzításához vezet(het)!
A felhasználók szempontjából
• A vezetést (és a tulajdonost) az OEE és a
változási tendenciák érdeklik
• A TPM-es és Leanes érintetteket
– Az (1 – OEE) érdekli,
– Az (1-OEE) összetevői, azok aránya, kapcsolata
– A tendenciák
– A változékonyság mértéke (mennyire stabil a
folyamat?)
Néhány fontos szempont az OEE
kapcsán
Mindenek előtt egy tény
• Eddig kb. 50 helyen láttunk OEE mérést, és
• …egyik sem felelt meg a
„standard”-nak!
Ez baj?
•
•
•
•
•
•
•
•
Szerintetek?
Mi úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül
Van, ahol pontatlan, hibás a mérés: ez baj
Van, ahol bizonyos dolgokat betettek, ritkábban
kivettek az OEE rontó tényezők közül,…
…de a mérés pontos és következetes
Ez csak akkor okoz gondot, ha
???
Ha más cégekkel, telephelyekkel történik az
összehasonlítás és ők máshogy mérnek!
Sok – sok további kérdés
Idő vs. naturália alapúság
•
•
•
•
Géphiba miatti kiesés (idő)
Átállás (idő)
Selejt 2x (db, l, kg, …)
Sebesség csökkenés és mikroleállás
– Idő vagy
– Naturália
• A teljes számításnál az egységesség szükséges
lehet VAGY használjuk az RM x TM x MM =OEE
megközelítést
Norma??
•
•
•
•
•
Ütemidőt vs. norma ?
Mi a norma?
Mi az ütemidő?
Melyiket alkalmazzam?
Induljunk ki az OEE elvi definíciójából!
A „nincsek” szerepe
•
•
•
•
•
Nincs anyag
…utasítás
…ember
…megrendelés
Ismét: induljunk ki az OEE elvi definíciójából!
Karbantartások és TPM-ezés
•
•
•
•
Tervezett javítás?
Váratlan hiba?
És, ha átminősítem?
És, ha a tervezett javítás közben találok
„időnyújtó” hibát?
• TPM-ezés:
– TV
– KT/IT
– 6-12-24-48?
• Ismét: induljunk ki az OEE elvi definíciójából!
Egy gyakori félreértés
• „Az OEE-t minden rontja, amikor nem megy a
gép.” (Pl. Karácsony este)
• Ismét: induljunk ki az OEE elvi definíciójából!
– Overall Equipment Effectivness
– Minden ront, ami nem tervezett
– … és a géphez köthető.
• Bár a tulajdonos szempontjából valóban
veszteség a Karácsony este, de az OEE nem
erről szól!
Kis kitérő:
• OEE
• OPE – Process (folyamatveszteségek
figyelembe vétele)
• OE – Overall Efficiency
Mikroleállás és sebesség csökkenés
•
•
•
•
•
•
Hogyan számszerűsítjük?
Egyes iparágakban ez a jellemző
Általában visszakövetkeztetünk rá
Automatikus mérés?
Statisztikai átlag és strigulák
??
Az újra-megmunkálható selejt kérdése
• Segít a naturália alapú elszámolás
• (Időalap, ténylegesen produkált eladható
termék, elvi maximum)
További izgalmas kérdések
• Gépsorok
– Nem egyforma a gépek áteresztő képessége
• Alternatív utak
– Ha át lehet vinni a termelést más, kevésbé
hatékony gépre
• Sebesség csökkenés – növekedés leálláskor induláskor
V
t
További izgalmas kérdések
•
•
•
•
•
•
Próbagyártás
MEO-ra vár
Túlsúly/anyag/zsír/hús…
Magas számú termékféleség
Egyedi gyártás
Egy műszakban több, eltérő termék, más - más
sebesség jellemzőkkel
• …??
Elvi hibák
• Az autóval mindig csúcssebességgel megyünke?
• Elképzelhető-e 0 másodperces átállás?
• Lehet-e csalás nélkül 100 % feletti OEE-t
produkálni?
– Szerintetek?
• ??
Az adatgyűjtés módja és pontossága
• Kézi
– Pl. termelési filmmel
– Tapasztalatok
– Ki és hogyan dolgozza fel?
• Automatikus
– Tapasztalatok
További kérdések
• Milyen gyakran mérjünk?
• Hogyan trendeljünk?
• Mennyi értelme van a gyártócsarnoki/gyári
OEE-nek?
• Mennyi a világszínvonal? (Igaz-e a japán állítás
a 85 %-ról?)
• Mi történik, ha átépítem (pl. felgyorsítom) a
gépet?
– Igazságtalanság vs. elvek
Dicséret – Büntetés - Csalás
• Ha az OEE-t dícsérethez – büntetéshez –
pénzhez rendelem…
• De akkor milyen alapon történjen a
teljesítmény értékelés?
• Csalás:
– Magánérdek?
– Telephely érdek?
– Cégérdek?
– Nemzeti érdek?
A mérések után
• Ne felejtsük! A mérés és a kimutatás nem cél,
hanem eszköz!
• A fejlesztés, a továbblépés motorja
• Mérés – Súlypont felismerése – Paretozás –
probléma megoldás
• Tipikus probléma-megoldási technikák
• A súlyponti téma végigkísérésének a fontossága
• Az eredmények birtokában…?
Kérdések?
Workshop
OEE számítás a gyakorlatban
Alakítsunk csoportokat!
• Öt csoport
• Lehetőleg egy cégtől egy csoportban csak egy
fő legyen
• Bemutatkozás
Alaphelyzet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Egy gép egy műszakja:
8 óra munkaidő
30’ reggeli és szociális szünet
Termelő képesség: 300 termék/óra
Állásidő hiba miatt: 20’
Termékváltás: 16’
Indítási selejt: 31 db
Selejt: 27 db
Mikroleállás: 55 perc
Sebességcsökkenés: 8 %
Kérdések?

similar documents