Măsuri de protecție a ariilor protejate

Report
Catan Sergiu, profesor de geografie și
biologie, grad didactic II
COLEGIUL TEHNOLOGIC DIN
CHISINAU





O.1 – Să explice esența noțiunilor geografice, în
baza studierii unui fragment de text;
O.2 – Să identifice tipurile de arii naturale protejate
din R.M, în baza completării schemei.
O.3 – Să clasifice tipurile de rezervații din R.M., în
baza studierii textului.
O.4 – Să caracterizeze tipurile de monumente ale
naturii din R.M., în baza completării tabelului.
O.5 – Să argumenteze măsuri de protecție a ariilor
protejate din R.M., în baza informației studiate
anterior.
Arie naturală protejată – teritoriu natural, delimitat
geografic, cu elemente naturale reprezentative, ocrotit în
scopul conservării și protecției componentelor mediului.
Monumente ale naturii – obiecte rare ale naturii sau pe
cale de dispariție cu importanță științifică, estetică,
istorică, culturală, turistică.
Parcuri naționale – teritorii întinse, dar locuite, unde
există obiective naturale și antropice de interes mare.
Rezervații științifice – teritoriu destinat numai
savanților în scopul efectuării cercetărilor științifice.
Rezervație peisagistică – complexe naturale de mare
valoare științifică, ecologică, recreativă, estetică,
instructivă și educațională.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rezervații științifice – 5
Parcuri naționale – în elaborare
Monumente ale naturii – 1035
Rezervații naturale – 63
Rezervații peisagistice – 41
Rezervații de resurse – 13
Arii cu management multifuncțional – 32
Rezervații ale biosferei – în elaborare
Grădina Botanică – 1
Grădina Zoologică – 1
Grădina Dendrologică/Dendrarium – 1
Grupul I
1.
Citește fragmentul de text Rezervații naturale și științifice.
2.
Identifică scopul acestora
3.
Enumeră exemple de rezervații
Grupul II
1.
Citește fragmentul de text Monumentele ale naturii
(aliniatele 1,2,3,4), pag. 103
2.
Identifică scopul acestora
3.
Enumeră exemple de monumente ale naturii.
Grupul III
1.
Citește fragmentul de text Monumentele ale naturii,
aliniatul 5 (pag.103), continuare pag. 104
2.
Identifică scopul acestora
3.
Enumeră exemple de monumente ale naturii.
Aria naturală protejată
Scopul creării
Exemple
Scopul – protejarea ecosistemelor naturale.
 Codrii – 27.09.1971, s-ța = 5177 ha
(Podișul Codrilor)
 Pădurea Domnească – 1993, s-ța = 6032 ha
(raionul Glodeni)
 Prutul de Jos –23.04.1991, s-ța = 1691 ha
(cursul inferior al Prutului)
 Iagorlîc – 1988, s-ța = 836 ha
(gura de vărsare a rîului Iagorlîc, Transnistria)
 Plaiul Fagului – 1992, s-ța = 5642 ha
(raionul Ungheni)
Scopul – asigurarea condițiilor optime pentru
creșterea și restabilirea speciilor de plante și
animale.
1) Rezervații silvice – Lucăceni (Fălești), SelișteLeu (Nisporeni), Cobac (Nisporeni), Șaptebani
(Rîșcani), Molești-Răzeni (Ialoveni)
2) Rezervații de plante medicinale – Roșcani
(Rezina), Logănești (Hîncești).
3) Rezervații mixte – Cantemir, Lebăda Albă
(Leova), Togai (Ștefan-Vodă)
Scopul – cercetarea științifică privind procesele
geofizice și biologice ce au loc în lipsa activității
omului.
Exemple – Suta de Movile (Rîșcani), Pădurea
Hîrbovăț (Anenii Noi), Codrii Tigheciului
(Cantemir), Trebujeni (Orhei), Saharna, Țîpova
(Rezina), Rudi-Arionești (Dondușeni), La Castel
(Edineț)
Scopul – protejarea elementelor naturale.
a) Parcele forestiere – Hîrjauca (Călărași), Curchi
(Orhei), Căpriana (Satrășeni), Lipnic (Ocnița),
Hîrbovăț (Anenii Noi).
b) Arbori seculari – Stejarul lui Ștefan cel Mare
(Cobîlea/Șoldănești, peste 700 ani), Stejarul
Șapte Frați (Copanca/Căușeni, 450 ani), Teiul lui
Stamati (Ocnița)
c) Parcele cu vegetație ierboasă –Vrănești/Sîngerei,
Lozova (Strășeni), Dezghingea/Comrat
d) Defileuri, peșteri, grote – Lopatnic, Racovăț,
Draghiște, Peștera Emil Racoviță, Stîncile de la
Japca (Florești), Cheile Butești
e) Obiective acvatice – 27 izvoare cu debit mare –
Cotova/Drochia (160 l/sec), Plop/Dondușeni – 90,
Bursuc/Florești – 80.
f) Zone umede – 3 – Nistrul de Jos (60 mii ha),
Lacurile Prutului de Jos (19,1 mii ha), UnguriHoloșnița (15,5 mii ha)
a) În pereche propuneți o listă de măsuri de
protecție a ariilor protejate din R.Moldova.
b) Fiecare pereche discută în grup și propun o
listă a grupului.
1.
2.
3.
4.
5.
Măsuri administrative – stabilirea limitelor
pentru poluare/concentrații admisibile.
Măsuri legislative – legislația de mediu.
Publicitate ecologică.
Promovarea economiei ecologice.
Măsuri tehnice – se aplică în fiecare domeniu
și are ca scop eliminarea efectelor negative.



3 idei memorate la lecție
2 lucruri pentru a le comunica colegilor
1 idee confuză
Printre cărțile vechi, rare
Alta nu-i! Pereche n-are,
Domnu-a scris-o pe vecie
Pentru omul de-omenie,
Cu smerenie s-o citească,
Iarba, floarea s-o iubescă,
Frunza, codrul, neamul, țara,
Ghiocelul lăcrămioara,
Lupul mierla, căprioara,
Sturzul, șoimul, ciocîrlia,
Romanița, păpădia,
Omul cel de omenieâ
Simte, vede, luptă, știe
Că natura este vie,
Moștenire pe vecie
C.Dragomir
Vă mulțumesc pentru lecție !!!
Să aveți o zi bună.

similar documents