Augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų gamyboje.

Report
Augalinių žaliavų panaudojimas
maisto produktų gamyboje
Dr. Živilė Juknevičienė
Laboratorijos
Įranga
Atvira prieiga
2
ATVIROS PRIEIGOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIS TYRIMŲ CENTRAS
ŽEMĖS IR MIŠKŲ BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ TVARAUS NAUDOJIMO MOKSLINIAI TYRIMAI
Centro tikslas - vykdyti žemės ūkio ir miškų biologinių išteklių tvaraus
panaudojimo bei maisto žaliavų kokybės tyrimus – augalų raidos ir
produktyvumo formavimosi dėsningumų, dirvožemio tvarumo, augalų
adaptyvumo ir biopotencialo formavimo biotechnologiniais metodais,
klimato kaitos agro- ir miško ekosistemoms, naujos kokybės augalų kūrimo,
maisto žaliavų kokybės, nanotechnologijų mokslo pasiekimų taikymo ir kitus
fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą.
Laboratorijos:
Augalinių žaliavų kokybės tyrimų;
Mikrobiologijos;
Agrobiologijos;
Aplinkotyros;
ASU – Will to Change Power to Create
ATVIROS PRIEIGOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIS TYRIMŲ CENTRAS
ŽEMĖS IR MIŠKŲ BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ TVARAUS NAUDOJIMO TYRIMAI
Centro darbuotojai – konsoliduotas mokslinis potencialas iš Aleksandro Stulginskio
universiteto, Lietuvos Žemdirbystės, Sodininkystės ir daržininkystės bei Miškų institutų
8 LABORATORIJOS VIENOJE VIETOJE:








AGROBIOTECHNOLOGIJŲ
AUGALINIŲ ŽALIAVŲ KOKYBĖS TYRIMŲ
APLINKOTYROS
KLIMATO KAITOS POVEIKIO MIŠKO EKOSISTEMOMS
TYRIMŲ
MEDIENOS NAUDOJIMO, KOKYBĖS IR APDIRBIMO
TECHNOLOGIJŲ
AGROBIOLOGIJOS
MIKROBIOLOGIJOS
BIOLOGINIŲ ŽYMEKLIŲ
Ištekliai jūsų žinioje:
 laboratorijų įranga
 medžiagų nustatymas
 modeliuojamos
(kontroliuojamos) tyrimų sąlygos
 kvalifikuoti darbuotojai
AUGALINIŲ ŽALIAVŲ KOKYBĖS LABORATORIJA (1)
VADOVĖ: DR. AURELIJA PAULAUSKIENĖ
MOKSLINIAI TYRIMAI:
• AUGALINIŲ ŽALIAVŲ KOKYBĖ (CHEMINĖ
SUDĖTIS, JOS POKYČIAI BRENDIMO, DERLIAUS
NEĖMIMO, LAIKYMO METU);
• AUGALINĖS ŽALIAVOS IŠSILAIKYMAS
MODIFIKUOTOJE ATMOSFEROJE (CHEMINĖ
SUDĖTIS, KOKYBĖS POKYČIAI);
• AUGALINIŲ ŽALIAVŲ PERDIRBIMO PRODUKTŲ
KOKYBĖ (CHEMINĖ SUDĖTIS, JUSLINĖ
ANALIZĖ);
• KENKSMINGŲ ORGANIZMŲ BIOLOGIJA,
EKOLOGIJA, FIZIOLOGIJA, TOKSIKOLOGIJA
KONTROLIUOJAMOJE APLINKOJE;
• MIKOTOKSINAI, PESTICIDAI, SUNKIŲJŲ
METALŲ LIKUČIAI ŽEMĖS ŪKIO
PRODUKCIJOJE.
AUGALINIŲ ŽALIAVŲ KOKYBĖS LABORATORIJA (2)
Produktai kuriuos tiriame - Lietuvoje augančios uogos, vaisiai,
daržovės, prieskoninės žolės, jų maistinė vertė, pokyčiai laikymo metu.
Galime laikyti modifikuotoje atmosferoje, sudarę optimalias
laikymo sąlygas.
Šiltnamyje galime auginti daržoves, prieskonines žoleles.
Liofilizuota augaline žaliava galima būtų praturtinti bet kokius
maisto produktus, pvz., jogurtus, pomidorų ar pan. padažus,
majonezus, dešras (liofilizuotos prieskoninės žolės), sūrius ir t.t. Duonos
gaminius galima praturtinti augaline žaliava, pvz., moliūgų, morkų
miltais ir t.t.
Jau turime e-nosį, po Naujųjų paleisime. E-nosis skirta lakiųjų
organinių junginių kokybinei ir kiekybinei analizei maisto žaliavose bei
produktuose.
Honorata Danilčenko, Elvyra Jarienė, Edita Juknevičienė, Jurgita Kulaitienė,
Judita Černiauskienė, Živilė Juknevičienė
 Aliejinių moliūgų sėklų, išspaudų, minkštimo, žievės panaudojimo galimybės
maistui ir pašarui
 Netradicinės augalinės žaliavos (topinambų, moliųgų) auginimas ir
perdirbimas
 Biodinaminių preparatų panaudojimas moliūgų auginimui, jų kokybės
vertinimas;
 Biodinaminio ūkininkavimo technologijos;
 Netradicinių alternatyvių augalinių žaliavų paieška maisto produktų kūrimui;
 Didelės maistinės vertės maisto žaliavų – daigintų sėklų daiginimo
technologijos (maistui ir pašarui)
 Daigintų sėklų – kaip žalaivos panaudojimas įvairaus maisto paruošimui;
 Ektruduotų topinambų, moliųgų, burnočių sėklų panaudojimas saldėsių,
sausų pusryčių gamybai;
Projektai: 6855 – ECORAW
Vykdomi projektai











Smidro – perspektyvios daržovės Lietuvoje auginimas, laikymas ir
perdirbimas;
Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės žaliavos
ruošimo technologijų, naudojant Saulės energiją, sklaida;
Inovatyvus piktžolių naikinimas svogūnų pasėlyje;
Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose;
Trichotecenus produkuojančių Fusarium spp. Chemotipų sudėtis javuose, jų
patogeniškumas ir kontrolė;
Pluoštinių kanapių, kaip priešsėlio įtakos javų ligų ir kenkėjų plitimo kontrolei
tyrimai;
Žolinių pašarų gamybos optimizavimas gyvulininkystės ūkiuose panaudojant
ankštines žoles;
Saugaus grūdų ir rapsų laikymo trukmė įvairių tipų sandėliuose bei grūdų
produktų užkrėtimo vabzdžiais ir kenkėjais sumažinimo priemonės;
Augalinės žaliavos džiovinimo procesų optimizavimas;
Natūralių saldiklių iš vietinės augalinės žaliavos gamybos taikomieji tyrimai;
Netradicinių alternatyvių augalinių žaliavų paieška maisto produktų tyrimui;
APLINKOTYROS LABORATORIJA
VADOVĖ: PROF. DR. LAIMA ČESONIENĖ
LABORATORIJOS VEIKLA – TAIKOMIEJI IR MOKSLINIAI TYRIMAI EKOLOGIJOS, APLINKOTYROS IR
APLINKOS INŽINERIJOS SRITYJE
Laboratorijoje vykdomi argo-, hidro- ir miško ekosistemų
objektų kokybės tyrimai. Atliekamos užsakomųjų aplinkos objektų
(vandens, dirvožemio ir augalinės produkcijos) kokybės tyrimai.
Laboratorija turi valstybinės visuomenės sveikatos apsaugos
ministerijos įstaigų laboratorijos atestavimo pažymėjimą vandens
tyrimų atlikimui.
APLINKOTYROS LABORATORIJA
PASLAUGOS
Bendrosios organinės anglies ir bendrojo Azoto koncentracijos
nustatymui skystuose bei kietuose bandiniuose (arba bendrosios N
koncentracijos nustatymas tirpale po kietųjų mėginių mineralizacijos
Kjeldahl metodu). Bendrosios anglies nustatymui tirpaluose –
aukštatemperatūrinis katalitinis oksidavimas /NDIR detektorius; kietuose
mėginiuose – aukštatemperatūrinis katalitinis oksidavimas /NDIR ; N –
chemiliuminescencinis.
ASU – Will to Change Power to Create
AGROBIOLOGIJOS LABORATORIJA
PROF. GEDIMINAS STAUGAITIS, DR. VACLOVAS BOGUŽAS
LABORATORIJOJE ATLIEKAMI DIRVOŽEMIO BIOLOGIJOS, AUGALŲ RAIDOS BEI
BIOPOTENCIALO FORMAVIMOSI IR PRISITAIKYMO PRIE APLINKOS KAITOS,
AUGALŲ DAUGIAFUNKCIŠKUMO PLĖTROS IR KITI MOKSLINIAI TYRIMAI
ĮRANGA:
AUGALŲ BIOCHEMINIŲ PARAMETRŲ NUSTATYMO SISTEMA
AUGALŲ AUGINIMO KAMEROS
AGROBIOLOGIJOS LABORATORIJOS DIRVOŽEMIO
KOKYBĖS PADALINYS
STRUKTŪROS ANALIZATORIUS
MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJA
VADOVĖ DR. SKAIDRĖ SUPRONIENĖ
MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEMATIKOS:
• AUGALŲ PATOGENŲ, MIKOTOKSINŲ PRODUCENTŲ BEI KITŲ SU DIRVOŽEMIO,
MAISTO IR PAŠARŲ BEI APLINKOS UŽTERŠTUMU SUSIJUSIŲ MIKROORGANIZMŲ
IR JŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ IDENTIFIKAVIMAS IR POKYČIŲ TYRIMAI;
• MIKROORGANIZMŲ (LĄSTELIŲ KULTŪRŲ) FENOTIPŲ, EKOBENDRIJŲ ANALIZĖ IR
KOKYBĖS KONTROLĖ METABOLINIŲ ANSPAUDŲ METODU;
• FAKTORIŲ, LEMIANČIŲ OPTIMALIAS MIKROORGANIZMŲ (LĄSTELIŲ KULTŪRŲ)
AUGIMO SĄLYGAS BEI GENETINIUS PAKITIMUS, TYRIMAI;
• PATOGENŲ INVAZIJOS PROCESŲ TYRIMAI AUGALUOSE, NAUDOJANT
OPTINĘ, SKENUOJANČIĄ ELEKTRONINĘ IR KONFIKALINĘ MIKROSKOPIJĄ
Mūsų tikslas – kurti saugias maisto žaliavų
auginimo technologijas
Tyrimuose naudoti nedestruktyvius
metodus, žaliavas perdirbti
panaudojant temperatūrinius
režimus, spalvos spektrus,
naujausias mokslines
technologijas ir įrangą...
...siekiant turėti sveiką ir saugų maistą!!!
Atviri verslui
Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras yra atviras Lietuvos ir
užsienio mokslininkams ir įmonėms, akademiniams padaliniams ir ūkio
subjektams, vienetiniams užsakymams ir bendriems projektams
Atliekami išsamūs moksliniai tyrimai.
Nustatomas esamos problemos – nuo vieno požymio iki labai išsamių ir
detalizuotų tyrimų, siekiant nustatyti ir išsiaiškinti priežastingumą.





Tyrimų paslaugos yra teikiamos mūsų kvalifikuotų ekspertų.
Rengiame bendrus mokslinių tyrimų ir plėtros projektus.
Sudaroma prieiga prie turimos įrangos įmonių darbuotojams.
Vykdomi mokymai.
Prieiga prie laboratorinių išteklių, o taip pat galimybė bendardarbiauti
su Aleksandro Stulginskio universiteto, Sodininkystės ir daržininkystės,
Žemdirbystės ir miškininkystės institutų partneriais.
ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS
LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRAS
ATVIROS PRIEIGOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIS TYRIMŲ
CENTRAS
ATVIRAS PARTNERYSTEI IR BENDRADARBIAVIMUI!
DR. ŽIVILĖ JUKNEVIČIENĖ
ATVIROS PRIEIGOS CENTRO KOORDINATORĖ

similar documents